bahis siteleri bahis siteleri casino siteleri kaçak iddaa kaçak iddaa siteleri bonus veren siteler canlı bahis siteleri bahis siteleri Kenan KARATAŞ Demokratik Özerklik Nedir?
Demokratik Özerklik Nedir?
Kenan KARATAŞ

Demokratik Özerklik Nedir?

<p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Yaklaşık olarak &uuml;&ccedil; aydır sizlerden ve k&ouml;şemden ayrı kalmak zorunda kalmıştım.Allah'ın izniyle bug&uuml;nden itibaren,T&uuml;rkiye'de ve &ouml;zelikle de Şanlıurfa'da yaşanan siyasi,ekonomik ve sosyal sorunları objektif bir pencereden sizlerle paylaşmaya &ccedil;alışacağım.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bu hafta ki k&ouml;şemde son g&uuml;nlerin en &ccedil;ok konuşulan ve farklı yorumlara neden olan "Demokratik &Ouml;zerklik'in ya da "B&ouml;lgesel &Ouml;zerk Y&ouml;netim"in evrensel tanımı,D&uuml;nya'da ki uygulama alanları ve Barış ve Demokrasi Partisinin (BDP) T&uuml;rkiye coğrafyasında oluşmasını istediği "Demokratik &Ouml;zerk Y&ouml;netim"in hangi siyasi,ekonomik ve sosyal alanları kapsadığı konusu &uuml;zerinde durmak istiyorum.Belki kavram olarak &ouml;zerkliğe yabancı olmayabiliriz ama i&ccedil;erik olarak neleri i&ccedil;erip i&ccedil;ermediği konusunda bilgilerin net olmadığı da aşikar g&ouml;z&uuml;kmektedir.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><em>Demokratik &Ouml;zerklik Nedir?</em></strong></span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Demokratik &ouml;zerklik,b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k ve birlik i&ccedil;inde yaşamanın en asgari demokratik modelidir.&Ouml;z&uuml;nde,merkezde toplanmış olan karar alma ve uygulama yetkilerinin yerellere devredilmesi vardır.&Ouml;z&uuml; bu olmakla birlikte;&ouml;zerkliği uygulayacağınız b&ouml;lgelerin etnik yapısı,dini,mezhebi,sosyal ve ekonomik yapısı da,yetki oluşumun da etkili olabilecek unsurlar olarak karşımıza &ccedil;ıkmaktadır.Yine &ouml;zerkliğe konu olacak b&ouml;lge ya da b&ouml;lgelerdeki eğitim sistemi,vergi durumu,yeraltı zenginlik kaynaklarının kullanımı,kolluk kuvvetlerinin oluşumu ve bayrak gibi hayati &ouml;nem taşıyan kavramların durumu da,yetki devrinde &ouml;nem arz eden konulardır.Uluslararası hukuk tanımında "<strong>otonami"</strong> ge&ccedil;mesine rağmen,sistemin uygulandığı &Uuml;lkelere g&ouml;z attığımız zaman,demokratik &ouml;zerkliğin "<strong>Federasyon"</strong> "<strong>Eyalet" "Kanton" "&Ouml;zerklik"</strong> olarak adlandırıldığını ve yukarıda saydığımız unsurlar bakımından farklı y&ouml;ntem ve yetkilerle donatıldığını g&ouml;r&uuml;yoruz.Buda bize g&ouml;steriyor ki sadece bir &uuml;lkede uygulanan &ouml;zerkliği baz alarak modeli kendi b&ouml;lgenizde uygulamak olumsuz bazı sonu&ccedil;ların ortaya &ccedil;ıkmasına neden olabilmektedir.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Diğer yandan &uuml;zerinde durulması gereken &ouml;nemli bir ayırım vardır ki,karıştırılması durumunda farklı bir coğrafyadan bahsetmeyi m&uuml;mk&uuml;n kılabilmektedir.<strong>Nedir bu kavramlar?</strong>Demokratik &ouml;zerklik veetnik &ouml;zerklik.Bu iki model birbirinden bağımsız ve farklı y&ouml;netim anlayışlarını i&ccedil;eren y&ouml;netim bi&ccedil;imleridir.Şayet &ouml;zerk olacak b&ouml;lgenin başına etnik bir unsuru koyarsanız mutlaka kapsadığı b&ouml;lge illerini ve sınırları belirlemeniz gerekecektir.&Ouml;rneğin,bir coğrafi b&ouml;lgeye etnik &ouml;zerklik verdiniz ama aynı b&ouml;lge i&ccedil;erisinde olmasına rağmen farklı etnik unsurları barındıran bir İl varsa ne yapacaksınız? Daha a&ccedil;ık izah etmek gerekirse,etnik &ouml;zerklikten bahsederken bir nevi bağımsızlıktan bahsetmiş olursunuz.(&Ccedil;ekoslavakya &ouml;rneği)Demokratik &ouml;zerklik hakkında genel bakış a&ccedil;ısıyla s&ouml;yleyebileceğimiz son yaklaşım şu olacaktır;&ouml;zerkliğin kapsamı ne olursa olsun mutlaka Anayasal değişikliği gerektirir.&Ccedil;&uuml;nk&uuml;,yerel y&ouml;netimlere devredeceğiniz her yetki i&ccedil;in Anayasada değişikliğe ihtiya&ccedil; duyulacaktır.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><em>&Ouml;zerkliği Uygulayan &Uuml;lkeler</em></strong></span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">D&uuml;nya Devletlerine baktığımız zaman &ouml;zerkliğin farklı modellerde karşımıza &ccedil;ıktığını g&ouml;r&uuml;yoruz.Mesela; Fransa'da,İtalya'da,Avusturya'da,ABD'de ve Finlandıya'da dil ve k&uuml;lt&uuml;r &ouml;zerkliği uygulanırken,İspanya'da,İsrail'de' toprağa bağlı &ouml;zerk eyalet sistemi uygulanmaktadır.&Ccedil;ekoslavakya (&Ccedil;ek,Slovakya) ise sorunu bağımsızlık tanıyarak &ccedil;&ouml;zme yolunu se&ccedil;miştir.B&ouml;lgesel &ouml;zerklik tanıyan İtalya,Fransa ve İspanya'da tek resmi dil kullanılırken,İsvi&ccedil;re,Bel&ccedil;ika ve Hindistan'da birden fazla resmi dil kullanılmaktadır.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><em>Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ve &Ouml;zerklik</em></strong></span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">İmralı g&ouml;r&uuml;şme heyetinde yer alan HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan'ın 08/05/2014 tarihinde "B&ouml;lgesel &Ouml;zerklik" konusunda yaptığı basın a&ccedil;ıklaması bir iddiamı,yoksa ger&ccedil;ek mi onu şimdilik tahmin etmek olduk&ccedil;a g&uuml;&ccedil;.Sn. Buldan aynen şu c&uuml;mleyi kullanıyor."Devlet yetkilileri ile Sn. &Ouml;calan arasında iki g&ouml;r&uuml;şme yapıldı ve iki konuda mutabakat sağlandı." Mutabakat sağlanan iki konunun <strong>"B&ouml;lgesel &Ouml;zerk Y&ouml;netim" ve "Demokratik Sivil Toplum Yasası" </strong>olduğunu s&ouml;yl&uuml;yor.Mutabakata varılan konulara ilişkin alt tanımın neler i&ccedil;erdiğini bilmediğimizden dolayı yorum yapmamız doğru olmayabilir.<strong>(Kaynak:mynet haber)</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ancak,2011 yılında DTK'nın ilan ettiği ve BDP'ninde benimsediği "Demokratik &Ouml;zerklik" &ccedil;er&ccedil;evesinin &ouml;nemli başlıklarını sizlere hatırlatarak bir harita &ccedil;izmenize yardımcı olabilirim.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">1-Salt &ldquo;Etnik&rdquo; ve &ldquo;Toprak&rdquo; temelli &ouml;zerklik anlayışı yerine k&uuml;lt&uuml;rel farklılıkların &ouml;zg&uuml;rce ifade edildiği b&ouml;lgesel ve yerel bir yapılanma..</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">2-&ldquo;Bayrak&rdquo; ve &ldquo;Resmi Dil&rdquo; t&uuml;m &ldquo;T&uuml;rkiye Ulusu&rdquo; i&ccedil;in ge&ccedil;erli olmakla birlikte her b&ouml;lge ve &ouml;zerk birimin kendi renkleri ve sembolleriyle demokratik &ouml;z y&ouml;netimini oluşturması..</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">3-B&ouml;lgelerin her biri o b&ouml;lgenin &ouml;zel adı veya b&ouml;lge meclisinin yetki sınırları i&ccedil;inde bulunan en b&uuml;y&uuml;k ilin adıyla anılması..</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">4-Demokratik &ouml;zerk y&ouml;netim, &ldquo;b&ouml;lge meclisi&rdquo; olarak &ouml;rg&uuml;tlenir ve meclislerde g&ouml;rev alan kişiler de &ldquo;b&ouml;lge meclis temsilcisi&rdquo; olarak tanımlanır. Meclis hem meclis başkanını hem de g&ouml;revli olduğu alandaki işleri y&uuml;r&uuml;tecek y&uuml;r&uuml;tme kurulu &uuml;yelerini ayrı ayrı se&ccedil;er. Başkan ve y&uuml;r&uuml;tme kurulu &uuml;yelerinin, meclisin aldığı kararların icrasından sorumlu olmaları &ouml;ng&ouml;r&uuml;l&uuml;r.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">5-Demokratik &ouml;zerklik modelinde il valileri, hem merkezi h&uuml;k&uuml;metin hem de b&ouml;lge y&uuml;r&uuml;tme kurulunun aldığı kararları uygulamakla g&ouml;revlidir. Bakanlıkların taşra teşkilatları da aynı prosed&uuml;re tabi olacaklardır. İl Genel Meclisleri, Belediye ve Muhtarlıklar gibi diğer idari yapılar varlığını korumaya devam edeceklerdir<strong>.(Kaynak:14 Temmuz 2011 H&uuml;rriyet Gazetesi)</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Konunun hassas ve farklı mecralara &ccedil;ekilmeye m&uuml;sait olması nedeniyle &ccedil;ok ayrıntıya girmeden şunu s&ouml;ylemek istiyorum.Demokratik &Ouml;zerklik,temel hak ve h&uuml;rriyetlerin g&uuml;&ccedil;lenmesi,sosyal ve k&uuml;lt&uuml;rel hakların g&uuml;vence altına alınması,&ouml;z y&ouml;netim duygusunun gelişmesi ,halkların kardeşliği ve g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir Devlet i&ccedil;in g&uuml;ndeme gelmesi gereken demokratik bir yapılanmadır.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Barışın hakim olduğu g&uuml;zel g&uuml;nlere...Allah'a emanet olun.</span></p>
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Şanlıurfaspor yönetiminden Vali Erin’e ziyaret
Şanlıurfaspor yönetiminden Vali Erin’e ziyaret
Şanlıurfaspor -Tuzlaspor 1-1 (Maç Bitti)
Şanlıurfaspor -Tuzlaspor 1-1 (Maç Bitti)
kartal escort