DİNDAR GENÇLİĞİN YOZLAŞMASI
Hamit DERMAN

DİNDAR GENÇLİĞİN YOZLAŞMASI

<div> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ge&ccedil;en g&uuml;n bir &uuml;niversitenin bahar şenliğinde basına yansıyan&nbsp; bir fotoğraf karesi dikkat &ccedil;ekti.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">T&uuml;rbanlı gen&ccedil; kızlar, erkek arkadaşlarının omuzlarında eğleniyorlardı.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Fotoğraf ve g&ouml;r&uuml;nt&uuml;ler medyada yer alınca bir &ccedil;ok kişiden tepki aldı.Fakat bu tepki g&ouml;sterenler bu gen&ccedil; kızın nasıl bu ruha haline ulaştığını sorgulamadan eleştirmeye başladılar.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Halbuki daha d&uuml;ne kadar ve şimdide daha k&uuml;&ccedil;&uuml;k alanlarda gen&ccedil; kızlar stadyumlarda dans ettirilerek s&ouml;zde dine hizmet ediliyordu.Kimse de siz ne yapıyorsunuz ? diyerek eleştirmiyordu.İslam'ın kabul etmediği hareketler sıradan gibi g&ouml;sterilmeye &ccedil;alışılıyordu.B&ouml;yle olunca birilerinin istediği ve s&ouml;z&uuml;m ona&nbsp;&nbsp;&ccedil;ağdaş M&uuml;sl&uuml;man d&uuml;ş&uuml;nceye sahip insanların yetiştireceği&nbsp;&nbsp;gen&ccedil; M&uuml;sl&uuml;man kızı profili&nbsp;&nbsp;bu şekilde tezah&uuml;r etmiş oluyordu.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Eğer su&ccedil;lu aramak gerekiyorsa birileri bazı yanlış hareketleri bize dine hizmet diyerek sunarken susan insanlar su&ccedil;ludur.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Yaklaşık &uuml;&ccedil; yıl &ouml;nce yazdığım bir yazımda sanki bu g&uuml;nleri g&ouml;rm&uuml;ş gibi bazı tespitler yapmışım.Son g&uuml;nlerde yaşanan bazı olaylarla bağlantılı olarak bu eski yazımı size aktarmak istiyorum.</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Yıllarca dindar insanlar hep m&uuml;cadele i&ccedil;inde oldular.Bu m&uuml;cadele başta kendi inan&ccedil;larını yaşamalarına engel olan şeytan ve nefisleri ile m&uuml;cadele oldu. Rıza-ı İlahiyi kazanmak i&ccedil;in &ccedil;alıştılar.Bu fikriyat &Uuml;stad&nbsp;Bedi&uuml;zzaman&nbsp;Hazretleri&nbsp; yirmi birinci lema da :</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>&ldquo;Amelinizde rıza-yı İl&acirc;h&icirc; olmalı.Eğer O razı olsa<a title="NurNet.Org" href="http://www.nurnet.org/" target="_blank"><span style="color: #000000;">,</span></a>&nbsp;b&uuml;t&uuml;n d&uuml;nya k&uuml;sse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, b&uuml;t&uuml;n halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun i&ccedil;in, bu hizmette, doğrudan doğruya, yalnız Cen&acirc;b-ı Hakkın rızasını esas maksat yapmak gerektir.&rdquo;</strong>S&ouml;zlerini hayata ge&ccedil;iren bir m&uuml;cadele oldu.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Evet &Uuml;stad Hazretlerinin s&ouml;zlerini tasdik eden bir &ccedil;ok hizmetlerde bulundular. Hakkın hatırını halkın hatırından &uuml;st&uuml;n tutular. Allah-u Teala de &nbsp;bundan dolayı y&uuml;zlerini kara &ccedil;ıkarmadı. İhlaslı yaptıkları bu hizmetler &ccedil;ok g&uuml;zel meyveler verdi.İnan&ccedil;lı nesiller yetişti.Fakat alan genişledik&ccedil;e yaşam tarzlarında &uuml;lfet peyda etmeye başladı.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bu genişleme ile birlikte artık m&uuml;cadele ettikleri alanlar genişledi. Artık nefis ve şeytanın yerini başka tehlikeler almaya başladı. Bazı M&uuml;sl&uuml;manlar bu tehlikeleri&nbsp; fark etmeden yaşamaya başladılar. Daha &ouml;nce kabul etmedikleri yanlışları sırf birilerine hoş&nbsp; g&ouml;r&uuml;nmek &nbsp;ve o birilerini saflarına &ccedil;ekmek bahanesi ile kabul etmeye başladılar. Taviz &uuml;st&uuml;ne taviz vermeye başladılar.Bununla da yetinmediler.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Ebu M&uuml;slim Horasanin deyimiyle &ldquo;Onlar zararlarından emin oldukları i&ccedil;in dostlarını uzak tuttular. Kendilerine bağlamak ve kazanmak i&ccedil;in de d&uuml;şmanlarını yakınlaştırdılar. Yakınlaştırılan d&uuml;şmanlar dost olmadı. Ama uzaklaştırılan dostlar d&uuml;şman oldu. Herkes d&uuml;şman safında birleşince yıkılmaları mukadder oldu.&rdquo;</strong>S&ouml;zlerine musaddak oldular.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Daha &ouml;nce birlikte m&uuml;cadele ettikleri kardeşlerini bir kenara ittiler. Neden uzaklaştırdılar? El cevap bunlar zaten kazanılmış.Onlara ihtiyacımız yok.Biz ortada olanları kazanalım diyerek can ciğer kardeşlerini k&uuml;st&uuml;rd&uuml;ler.Kazanmayı umdukları kişileri kazanmaya &ccedil;alışırken &ccedil;ok şey kaybettiler. Onları kendilerine benzetmeye &ccedil;alışırken onlar bu kişilere benzemeye başladı ve artık kendileri de d&uuml;nyevileşmeye başladı.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Daha &ouml;nce ahiret &ouml;n planda iken artık d&uuml;nya &ouml;n plana ge&ccedil;meye başladı.D&uuml;nyevileşme hızlandı.Daha &ouml;nce hizmet i&ccedil;in araba hayali kurarken artık kendileri L&uuml;ks arabalara binmeye,L&uuml;ks binalarda oturmaya, marka elbiseler giymeye, en acısı tesett&uuml;r&uuml; bile modaya uydurmaya başladılar. Tesett&uuml;r modası adı altında tamamen yozlaşmış ve tesett&uuml;r&uuml; i&ccedil;i boşaltılmış hale getirdiler. Kısacası itibarsızlaştırdılar. Bunun adına da&nbsp;<strong>&Ccedil;ağdaş M&uuml;sl&uuml;manlık&nbsp;</strong>verdiler. Sanki M&uuml;sl&uuml;man daha &ouml;nce &ccedil;ağdışıymış gibi!</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Kısacası daha &ouml;nce &ccedil;ok geniş bir bakış a&ccedil;ıları varken artık &ccedil;ok dar ve bencil bir hayat yaşamaya başladılar.Daha &ouml;nce biz derken artık ben demeye başladılar.Artık dindarlıkları maneviyattan &ccedil;ok şekilciliğe ka&ccedil;maya ve slogan dindarlığı olmaya başladı.Kısacası daha &ouml;nce taşıdıkları misyondan ve gayeden uzaklaşmaya başladılar.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bu yaşantı tarzı ile &Uuml;stad Bedi&uuml;zzaman Hazretlerinin :&nbsp;&ldquo;<strong>Bir gaye-i hayal olmazsa, yahut nisyan basarsa, ya tenasi edilse; elbette zihinler enelere d&ouml;nerler, etrafında gezerler.&nbsp;</strong>s&ouml;zlerini tasdik etmeye başladılar.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Yavaş yavaş daha &ouml;nce benimsedikleri insanların ahretini kurtarma meselesi artık kendi nefislerini kurtarma davasına d&ouml;n&uuml;şm&uuml;ş ve benlik esasına dayalı bir İslami yaşam ortaya &ccedil;ıkmıştır.Artık birilerinin onları d&uuml;nyevileştirmesi ve yozlaştırmasına gerek kalmadı.M&uuml;sl&uuml;manlarda d&uuml;nya sevgisi, kalbi ve hayatı istil&acirc; etmiştir. D&uuml;nya malını cebinden &ccedil;ıkarıp kalbine koymuş ve hayatının amacı h&acirc;line getirmiştir. Dindarlar kendi kendilerini g&ouml;n&uuml;ll&uuml; olarak yozlaştırmaya başladı ve bu yozlaşma devam da etmektedirler.Yozlaşmanın &ouml;rneklerini g&ouml;rmek istersek sokaklara bakmamız yeter.</span></p> <p>&nbsp;</p> </div>
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı