izmir escort izmir escort bahis siteleri bahis siteleri casino siteleri kaçak iddaa kaçak iddaa siteleri canlı casino siteleri casino siteleri bonus veren siteler canlı bahis siteleri bahis siteleri Halil ÇİNİ LANETLENEN GÜNAHLAR
Advert
Advert
LANETLENEN GÜNAHLAR
Halil ÇİNİ

LANETLENEN GÜNAHLAR

<p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Harran &Uuml;niversitesi İlahiyat Fak&uuml;ltesi Dekanı rahmetli Prof. Dr. İbrahim Canan hocayı mutlaka i&ccedil;inizden tanıyanlar vardır.</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ankara otogarında elim bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı.</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mek&acirc;nı cennet olsun, Allah rahmet eylesin diyorum.</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.) efendimiz bizzat lanetlediği ve M&uuml;sl&uuml;manların asla yapmamasını istediği bazı g&uuml;nahlar var.</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bug&uuml;n bende Rahmetli Canan hocamızın k&uuml;t&uuml;b-i sitesinden yararlanmak sureti ile sizlerle biz M&uuml;sl&uuml;manların yapmaması gereken g&uuml;nahlar &uuml;zerine sohbet etmek istedim. İşte o lanetlenen g&uuml;nahlar&hellip;</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; O G&Uuml;NAHLAR!</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) anlatıyor:</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>"Res&ucirc;lullah (aleyhissal&acirc;tu vessel&acirc;m) rib&acirc;yı (f&acirc;izi) yiyene de, yedirene de l&acirc;net etti."</strong><span class="ecxapple-converted-space">&nbsp;</span>[M&uuml;slim, M&uuml;s&acirc;k&acirc;t 25, (1579); Ebu D&acirc;vud, B&uuml;y&ucirc; 4, (3333); Tirmiz&icirc;, B&uuml;y&ucirc; 2, (1206); İbnu M&acirc;ce, Tic&acirc;r&acirc;t 58, (2277)].</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ebu Davud ve Tirmiz&icirc;'nin rivayetlerinde şu ziyade vardır:<span class="ecxapple-converted-space">&nbsp;</span><strong>"(F&acirc;iz mu&acirc;melesine) ş&acirc;hitlik edenlere de bu mu&acirc;meleyi yazana da..."</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>"Fitne uyumaktadır, Allah, onu uyandırana l&acirc;net etsin."</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Hz. Eb&ucirc; H&uuml;reyre (radıyall&acirc;hu anh) anlatıyor: "Res&ucirc;lullah (aleyhissal&acirc;tu vessel&acirc;m) ş&ouml;yle buyurdular:</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>"Allah, bir yumurta &ccedil;alıp da eli kesilen, bir ip &ccedil;alıp da eli kesilen hırsıza l&acirc;net etsin."</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">A'meş der ki: "Buradaki yumurtadan maksadın demir topağı olduğu, bazı iplerin de &uuml;&ccedil; ve daha fazla dirhem ettiği kanaatinde idiler." (Buh&acirc;r&icirc;, Hudud 13, 7; M&uuml;slim, Hudud 7, (1687); Nes&acirc;&icirc;, S&acirc;rik 1, (7, 65).</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Hz. Eb&ucirc; H&uuml;reyre (radıyall&acirc;hu anh) anlatıyor: "Res&ucirc;lullah (aleyhissal&acirc;tu vessel&acirc;m) ş&ouml;yle buyurdular:</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>"İğreti sa&ccedil; takana da, taktırana da, bedene d&ouml;vme yapana da, yaptırana da Allah l&acirc;net etsin!"</strong>&nbsp;[Buh&acirc;r&icirc;, Libas 86, Tıbb 36; M&uuml;slim, Libas 119, (2124); Nes&acirc;&icirc;, Zinet 25, (8, 148)].</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">İbnu Abb&acirc;s (radıyall&acirc;hu anh&uuml;m&acirc;) dedi ki: "İğreti sa&ccedil; takan, taktıran; kaşları incelten, kaşlarını incelttiren, d&ouml;vme yapan ve d&ouml;vme yaptıran lanetlenmiştir." (Eb&ucirc; D&acirc;vud, Terecc&uuml;l 5, (4170).</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Hz. Enes (radıyall&acirc;hu anh) anlatıyor: "Res&ucirc;lullah (aleyhissal&acirc;tu vessel&acirc;m) hamrla ilgili olarak on kişiye lanet etti:</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>"(Hammaddesinden şarap yapmak maksadıyla) sıkana ve sıktırana, i&ccedil;ene ve s&acirc;kilik yapana, (imalath&acirc;neden veya depodan, toptancıdan perakendeciye veya m&uuml;stehlike kadar) taşıyana ve taşıtana, satana ve satın alana, bağışlayana, bunun parasını yiyene."</strong><span class="ecxapple-converted-space">&nbsp;</span>(Tirmiz&icirc;, B&uuml;y&ucirc; 59, (1295); İbnu M&acirc;ce, Eşribe 6, (3381).</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Huf&acirc;f İbnu &Icirc;m&acirc; el-Gıf&acirc;r&icirc; (radıyall&acirc;hu anh) anlatıyor: "Res&ucirc;lullah (aleyhissal&acirc;tu vessel&acirc;m) r&uuml;k&ucirc;'ya gitti, sonra başını kaldırdı ve</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>"Gıf&acirc;r kab&icirc;lesini Allah mağfiret etsin, Eslem kab&icirc;lesine Allah sel&acirc;met versin, Useyye Allah'a ve Res&ucirc;l&uuml;ne isyan etmiştir. Allahım, Ben&icirc; Lihy&acirc;n'a l&acirc;net et. Ri'l ve Zekv&acirc;n'a da l&acirc;net et."</strong><span class="ecxapple-converted-space"><strong>&nbsp;</strong></span>deyip secdeye gitti." (M&uuml;slim, Mes&acirc;cid 308, (679).</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bir başka riv&acirc;yette ş&ouml;yle denmiştir:</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>"Erkek, kadınını yatağına &ccedil;ağırır, kadın da gelmeye yanaşmaz, erkek &ouml;fkelenmiş olarak sabahlarsa, melekler sabaha kadar -bir rivayette yatağa gelinceye kadar- kadına l&acirc;net okurlar."&nbsp;</strong>[(Buhar&icirc;, Nik&acirc;h 85, Bed'&uuml;'l-Halk 6; M&uuml;slim, Nik&acirc;h 120-122 (1436); Ebu D&acirc;vud, Nik&acirc;h 41, (2141)].</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>"Kadın gibi davranan erkeğe, erkek gibi davranan kadına lanet olsun."</strong><span class="ecxapple-converted-space">&nbsp;</span>(Buhari)</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Adamın biri Hz. Ali (ra)'a, "Resulullah (aleyhissal&acirc;tu vessel&acirc;m)'ın sana tevdi ettiği sır nedir?" diye sormuştu. Hz. Ali (ra) buna &ouml;fkelendi ve:</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>"Resulullah (aleyhissal&acirc;tu vessel&acirc;m), halka gizlediği hi&ccedil;bir şeyi bana sır olarak vermedi. Şu kadar var ki, bana d&ouml;rt kelime s&ouml;yledi!"</strong><span class="ecxapple-converted-space"><strong>&nbsp;</strong></span>dedi. Adam:</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><em>"Nedir onlar, s&ouml;yler misin?"</em><span class="ecxapple-converted-space">&nbsp;</span>deyince, Hz. Ali (ra):</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>"Allah'tan başkasının adına kesene Allah lanet etsin. Ebeveynine lanet edene Allah lanet etsin. Bid'at&ccedil;ıyı himaye edene Allah lanet etsin. Tarlanın sınır taşlarını değiştirene Allah lanet etsin!"</strong><span class="ecxapple-converted-space"><strong>&nbsp;</strong></span>(M&uuml;slim, Edahi 43, (1978); Nes&acirc;&icirc;, Dahaya 34, (7, 232).</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Rezin, İbnu Abbas'tan şu ziyadede bulundu:</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>"A'mayı yoldan men eden mel'undur. Bir hayvana temasta bulunan mel'undur. Lut kavminin pis işini yapan mel'undur."</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor:</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>"Resulullah (aleyhissal&acirc;tu vessel&acirc;m) ribayı yiyeni, yedireni, riba akdini yazanı, sadakaya (zekata) mani olanı, d&ouml;vme yapanı, d&ouml;vme yaptıranı -hastalık sebebiyle olan hari&ccedil;- hulle yapanı, hulle yaptıranı lanetledi."</strong><span class="ecxapple-converted-space">&nbsp;</span>(Nes&acirc;&icirc;, Zinet 25, (8, 147).</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yeniden buluşmak umudu ile&hellip;&nbsp;</span></p>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
SUDKOM, Barış Pınarını Yalnız Bırakmıyor
SUDKOM, Barış Pınarını Yalnız Bırakmıyor
İFTARLIK SICAK YEMEKLERİ EVLERİNE TESLİM EDİLİYOR
İFTARLIK SICAK YEMEKLERİ EVLERİNE TESLİM EDİLİYOR
kartal escort