bahis siteleri bahis siteleri casino siteleri kaçak iddaa kaçak iddaa siteleri bonus veren siteler canlı bahis siteleri bahis siteleri Halil ÇİNİ LANETLENEN GÜNAHLAR
LANETLENEN GÜNAHLAR
Halil ÇİNİ

LANETLENEN GÜNAHLAR

<p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Harran &Uuml;niversitesi İlahiyat Fak&uuml;ltesi Dekanı rahmetli Prof. Dr. İbrahim Canan hocayı mutlaka i&ccedil;inizden tanıyanlar vardır.</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ankara otogarında elim bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı.</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mek&acirc;nı cennet olsun, Allah rahmet eylesin diyorum.</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.) efendimiz bizzat lanetlediği ve M&uuml;sl&uuml;manların asla yapmamasını istediği bazı g&uuml;nahlar var.</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bug&uuml;n bende Rahmetli Canan hocamızın k&uuml;t&uuml;b-i sitesinden yararlanmak sureti ile sizlerle biz M&uuml;sl&uuml;manların yapmaması gereken g&uuml;nahlar &uuml;zerine sohbet etmek istedim. İşte o lanetlenen g&uuml;nahlar&hellip;</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; O G&Uuml;NAHLAR!</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) anlatıyor:</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>"Res&ucirc;lullah (aleyhissal&acirc;tu vessel&acirc;m) rib&acirc;yı (f&acirc;izi) yiyene de, yedirene de l&acirc;net etti."</strong><span class="ecxapple-converted-space">&nbsp;</span>[M&uuml;slim, M&uuml;s&acirc;k&acirc;t 25, (1579); Ebu D&acirc;vud, B&uuml;y&ucirc; 4, (3333); Tirmiz&icirc;, B&uuml;y&ucirc; 2, (1206); İbnu M&acirc;ce, Tic&acirc;r&acirc;t 58, (2277)].</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ebu Davud ve Tirmiz&icirc;'nin rivayetlerinde şu ziyade vardır:<span class="ecxapple-converted-space">&nbsp;</span><strong>"(F&acirc;iz mu&acirc;melesine) ş&acirc;hitlik edenlere de bu mu&acirc;meleyi yazana da..."</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>"Fitne uyumaktadır, Allah, onu uyandırana l&acirc;net etsin."</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Hz. Eb&ucirc; H&uuml;reyre (radıyall&acirc;hu anh) anlatıyor: "Res&ucirc;lullah (aleyhissal&acirc;tu vessel&acirc;m) ş&ouml;yle buyurdular:</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>"Allah, bir yumurta &ccedil;alıp da eli kesilen, bir ip &ccedil;alıp da eli kesilen hırsıza l&acirc;net etsin."</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">A'meş der ki: "Buradaki yumurtadan maksadın demir topağı olduğu, bazı iplerin de &uuml;&ccedil; ve daha fazla dirhem ettiği kanaatinde idiler." (Buh&acirc;r&icirc;, Hudud 13, 7; M&uuml;slim, Hudud 7, (1687); Nes&acirc;&icirc;, S&acirc;rik 1, (7, 65).</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Hz. Eb&ucirc; H&uuml;reyre (radıyall&acirc;hu anh) anlatıyor: "Res&ucirc;lullah (aleyhissal&acirc;tu vessel&acirc;m) ş&ouml;yle buyurdular:</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>"İğreti sa&ccedil; takana da, taktırana da, bedene d&ouml;vme yapana da, yaptırana da Allah l&acirc;net etsin!"</strong>&nbsp;[Buh&acirc;r&icirc;, Libas 86, Tıbb 36; M&uuml;slim, Libas 119, (2124); Nes&acirc;&icirc;, Zinet 25, (8, 148)].</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">İbnu Abb&acirc;s (radıyall&acirc;hu anh&uuml;m&acirc;) dedi ki: "İğreti sa&ccedil; takan, taktıran; kaşları incelten, kaşlarını incelttiren, d&ouml;vme yapan ve d&ouml;vme yaptıran lanetlenmiştir." (Eb&ucirc; D&acirc;vud, Terecc&uuml;l 5, (4170).</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Hz. Enes (radıyall&acirc;hu anh) anlatıyor: "Res&ucirc;lullah (aleyhissal&acirc;tu vessel&acirc;m) hamrla ilgili olarak on kişiye lanet etti:</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>"(Hammaddesinden şarap yapmak maksadıyla) sıkana ve sıktırana, i&ccedil;ene ve s&acirc;kilik yapana, (imalath&acirc;neden veya depodan, toptancıdan perakendeciye veya m&uuml;stehlike kadar) taşıyana ve taşıtana, satana ve satın alana, bağışlayana, bunun parasını yiyene."</strong><span class="ecxapple-converted-space">&nbsp;</span>(Tirmiz&icirc;, B&uuml;y&ucirc; 59, (1295); İbnu M&acirc;ce, Eşribe 6, (3381).</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Huf&acirc;f İbnu &Icirc;m&acirc; el-Gıf&acirc;r&icirc; (radıyall&acirc;hu anh) anlatıyor: "Res&ucirc;lullah (aleyhissal&acirc;tu vessel&acirc;m) r&uuml;k&ucirc;'ya gitti, sonra başını kaldırdı ve</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>"Gıf&acirc;r kab&icirc;lesini Allah mağfiret etsin, Eslem kab&icirc;lesine Allah sel&acirc;met versin, Useyye Allah'a ve Res&ucirc;l&uuml;ne isyan etmiştir. Allahım, Ben&icirc; Lihy&acirc;n'a l&acirc;net et. Ri'l ve Zekv&acirc;n'a da l&acirc;net et."</strong><span class="ecxapple-converted-space"><strong>&nbsp;</strong></span>deyip secdeye gitti." (M&uuml;slim, Mes&acirc;cid 308, (679).</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bir başka riv&acirc;yette ş&ouml;yle denmiştir:</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>"Erkek, kadınını yatağına &ccedil;ağırır, kadın da gelmeye yanaşmaz, erkek &ouml;fkelenmiş olarak sabahlarsa, melekler sabaha kadar -bir rivayette yatağa gelinceye kadar- kadına l&acirc;net okurlar."&nbsp;</strong>[(Buhar&icirc;, Nik&acirc;h 85, Bed'&uuml;'l-Halk 6; M&uuml;slim, Nik&acirc;h 120-122 (1436); Ebu D&acirc;vud, Nik&acirc;h 41, (2141)].</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>"Kadın gibi davranan erkeğe, erkek gibi davranan kadına lanet olsun."</strong><span class="ecxapple-converted-space">&nbsp;</span>(Buhari)</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Adamın biri Hz. Ali (ra)'a, "Resulullah (aleyhissal&acirc;tu vessel&acirc;m)'ın sana tevdi ettiği sır nedir?" diye sormuştu. Hz. Ali (ra) buna &ouml;fkelendi ve:</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>"Resulullah (aleyhissal&acirc;tu vessel&acirc;m), halka gizlediği hi&ccedil;bir şeyi bana sır olarak vermedi. Şu kadar var ki, bana d&ouml;rt kelime s&ouml;yledi!"</strong><span class="ecxapple-converted-space"><strong>&nbsp;</strong></span>dedi. Adam:</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><em>"Nedir onlar, s&ouml;yler misin?"</em><span class="ecxapple-converted-space">&nbsp;</span>deyince, Hz. Ali (ra):</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>"Allah'tan başkasının adına kesene Allah lanet etsin. Ebeveynine lanet edene Allah lanet etsin. Bid'at&ccedil;ıyı himaye edene Allah lanet etsin. Tarlanın sınır taşlarını değiştirene Allah lanet etsin!"</strong><span class="ecxapple-converted-space"><strong>&nbsp;</strong></span>(M&uuml;slim, Edahi 43, (1978); Nes&acirc;&icirc;, Dahaya 34, (7, 232).</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Rezin, İbnu Abbas'tan şu ziyadede bulundu:</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>"A'mayı yoldan men eden mel'undur. Bir hayvana temasta bulunan mel'undur. Lut kavminin pis işini yapan mel'undur."</strong></span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor:</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>"Resulullah (aleyhissal&acirc;tu vessel&acirc;m) ribayı yiyeni, yedireni, riba akdini yazanı, sadakaya (zekata) mani olanı, d&ouml;vme yapanı, d&ouml;vme yaptıranı -hastalık sebebiyle olan hari&ccedil;- hulle yapanı, hulle yaptıranı lanetledi."</strong><span class="ecxapple-converted-space">&nbsp;</span>(Nes&acirc;&icirc;, Zinet 25, (8, 147).</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yeniden buluşmak umudu ile&hellip;&nbsp;</span></p>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İNTERAKTİF PAZARLAMA ZİRVESİ ŞUTSO'DA YAPILDI
İNTERAKTİF PAZARLAMA ZİRVESİ ŞUTSO'DA YAPILDI
FARKLI GÖRÜŞLER ZENGİNLİĞİMİZDİR
FARKLI GÖRÜŞLER ZENGİNLİĞİMİZDİR
kartal escort