İslamiyete göre İdarecilik‏
Numan ALADAĞ

İslamiyete göre İdarecilik‏

<p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ey Y&uuml;ce İslam alemi! Yazımızın konusu, İslamiyete g&ouml;re&nbsp;idarecilik hakkında olacaktır:&nbsp;</span><br /><br /></p> <div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Hz. &Ouml;mer (r.a)&nbsp;<strong>''Şiddet g&ouml;stermeksizin kuvveti, zayıflık belirtmeksizin yumuşak ol.''&nbsp;</strong>buyuruyor.<strong>&nbsp;</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">İdare:&nbsp;<strong>''Bizi y&ouml;neten kimselerin, bizim kadar akıllı olması, bizim yapabileceğimiz kadarını yapması yetmez, bizden &ccedil;ok &uuml;st&uuml;n değillerse bizden &ccedil;ok aşağı sayılırlar, &ccedil;ok şeyler vaat ettikleri i&ccedil;in, &ccedil;ok şeyler yapmak zorundadırlar.''</strong>(Montaigne)</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&Ccedil;ekip &ccedil;evirme, y&ouml;netme, kullanma bir nizam ve d&uuml;zen kurma anlamına gelir. Her ulusun, topluluğun, kabilenin, kurumun ve ailenin kendine has bir bir idare şekli vardır. Sohbetimizin ana konusu İslamiyete g&ouml;re idarecilik olduğuna g&ouml;re, devletlerin idare y&ouml;netim şekilleri konusunu sizlerle paylaşacağız.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Devletlerde idare şekilleri genellikle iki ana grupta toplanabilir. Bunlardan ilk sırada yer alan, halk tarafından se&ccedil;ilen parlamenterler tarafından idare olunan, diğeri kuvvet veya miras yolu ile idarenin başına ge&ccedil;enler tarafından idare edilenlerdir. Her iki idare şeklinde de, birinden farklı bir &ccedil;ok sistem ve k&uuml;lt&uuml;rler mevcuttur.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">T&uuml;rk kamuoyuna İslamiyetin savunuculuğunu en iyi kendilerinin yaptığı mesajını verip, perde arkası&nbsp;sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkelerinin &ccedil;ıkarı i&ccedil;in, uzantılığını yapanlar&nbsp;iyi bilmelidirler ki,&nbsp;İslamiyetin Anayasası Kur'an-ı Kerim dir? İslamiyette idare şeklinin ne olduğunu anlayabilmek i&ccedil;in Kur'an-ı Kerim de,&nbsp;bu konu ile ilgili ayetlerin incelenmesi şarttır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerimin bir &ccedil;ok ayetinde ey kullarım! Ey insanlar! Buyururken, hi&ccedil; bir ayetinde ey T&uuml;rk, Arap, K&uuml;rt; İngiliz, Alman, &Ccedil;erkez, G&uuml;rc&uuml;, Amerikalı, Afrikalı, Asyalı diye bir hitap yoktur. Irk ve renk &uuml;st&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;ne de rastlanmamıştır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bir insan nerede d&uuml;nyaya g&ouml;z&uuml;n&uuml; a&ccedil;arsa a&ccedil;sın, ırkı, rengi ve ulusu ne olursa olsun, Cenab-ı Allah'ın yanında aynıdır. Reşit olana kadar da İslamdır. Anne ve babalarının durumu ve inanışlarının bunda hi&ccedil;bir&nbsp;r&ouml;l&uuml; de yoktur. Herkes her y&ouml;nden eşittir. Kimse kimseden &uuml;st&uuml;n veya aşağı değildir. İslamiyette insanların biribirlerinden &uuml;st&uuml;n olmaları ırkta, renkte, makam mevkide veya maddi zenginliğinde değil,-takva - ilim, ahlak ve Allah korkusunda dır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ey insanlar! ''<strong>Biz sizi bir dişi ve bir erkekten yarattık, birbirinizi tanıyasınız diye sizi b&uuml;y&uuml;k cemaat ve kabileye ayırdık, Ş&uuml;phesiz sizin yanımda en şerefliniz, manevi meziyetleri en &uuml;st&uuml;n olanınızdır</strong>.'' El-Hucurat Suresi. Ayet 13</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>''M&uuml;'minler hakikatte kardeşlerden başka bir şey değildir. Artık iki kardeşin arasını bulun, Allah'a karşı durmadan sakının, Tanrı'nın rahmetine &uuml;mit var olun.''</strong>&nbsp;(El- Hucurat Suresi. Ayet 10)</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Yukarıdaki ayetlerden de anlaşılacağı &uuml;zere Allah yanında ve onun dini olan İslamiyette insanlar o kadar eşittir ki, sade bir vatandaşla Başbakanın, Cumhurbaşkanının ve Kralın hi&ccedil; bir farkı yoktur.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Allah bir hadis-i kutsisinde; bir kulum beni nasıl d&uuml;ş&uuml;n&uuml;rse ben &ouml;yleyim buyuruyorlar. D&uuml;ş&uuml;nce, s&ouml;z ve yazı h&uuml;rriyetine bu kadar geniş hudut tanıyan, herkesin fikrine h&uuml;rmet etmeyi esas bilen, baskı ve cezanın da olmayacağını &ccedil;ok a&ccedil;ık ve net olarak belirten ve tatbikata koyan bu g&uuml;n dahi bir idare şekli var mıdır?</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Kur'an-ı Kerimin (En- Nisa Suresi. Ayet 58)&nbsp;<strong>''Ş&uuml;phe yok ki Allah size emanetleri ehline &ouml;demenizi, insanlar &nbsp;arasında icray-ı h&uuml;k&uuml;m ettiğiniz zaman adalet ile h&uuml;kmetmenizi emrediyor. Allah size ne g&uuml;zel &ouml;ğ&uuml;t veriyor, &ccedil;&uuml;nk&uuml; Allah Semi'dir, basirdır.''&nbsp;</strong>buyuruyor. O zaman, Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi olarak, bizi idare eden ve y&ouml;neten idarecilerin, ilk &ouml;nce Allah korkusu ve vicdan sahibi olmalarına inandıktan sonra tasarruflarına (Se&ccedil;me-Atama) sorumluluğunu vermeliyiz ki,&nbsp;r&uuml;şvet, ahlaksızlık ve diğer haram olan faaliyetlerine ortak olmayalım. En k&uuml;&ccedil;&uuml;k kamu g&ouml;revlisinden Cumhurbaşkanına kadar amme işi g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;ne g&ouml;re, işlerin istenildiği gibi d&uuml;zenli y&uuml;r&uuml;yebilmesi i&ccedil;in, bu işleri g&ouml;receklerin atama ve se&ccedil;imlerinde bu g&ouml;revlerde verimlilikte başarı sağlayabilecek kabiliyette olanların tercih edilmesi şarttır. Memleketin geleceğini teminat altına alma, bu se&ccedil;im veya atamalara bağlıdır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Her iş bir emanettir. Emanete ihanet edildiğinde, kıyametin kopacağı muhakkaktır. Bunun i&ccedil;in İslamiyette adam kayırma yoktur, olamaz da. Adam kayırarak se&ccedil;ilen ve atananların sorumluluğuna verilen&nbsp;g&ouml;revlerde acemiliğini&nbsp;fırsat bilen&nbsp;yurti&ccedil;i ve yurtdışı&nbsp;b&ouml;l&uuml;c&uuml;&nbsp;ihanet şebekeleri tarafından sevin&ccedil;le karşılanıp, menfaatler m&uuml;şterektir k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n uygulanmasına neden oluyor. Bu da &uuml;lkenin geleceğini ve b&ouml;l&uuml;nmez b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; bozmanın ilk adımları demektir.<strong>''Allah korusun.''</strong>&nbsp;Ger&ccedil;ekten vicdan muhasebesi yapan ve riyakar olmayan M&uuml;sl&uuml;manım diyebilenin, yapamayacağı bir iş i&ccedil;in menfaatler m&uuml;şterektir ahlakına odaklanarak&nbsp;(Adam kayırma ve vefa borcu &ouml;deme)&nbsp;ile g&ouml;reve getirilmek istense bile o işi kesinlikle&nbsp;kabul etmez. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; herkesin g&ouml;z&uuml; onda olup, psikolojik y&ouml;n&uuml;nden&nbsp;huzur bulamayıp, daima&nbsp;nazar olacaktır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Namusu ve şerefi ile hayatını idame etmek ve tarihte daima Rahmetle anılmak isteyenler: C&uuml;zdan muhasebesi tarafına odaklandığınız&nbsp;şey k&ouml;t&uuml;, vicdan muhasebesi tarafına odaklandığınızda da huzurlu ve iyi g&ouml;r&uuml;n&uuml;rs&uuml;n&uuml;z. O zaman tek &ccedil;are: Cenab-ı Allah'ın sevgisine, emirlerine ve Kur'an-ı Kerim de emrettiği ilahi ahlaka tutunabilmektir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">İslamiyet: Her şeyden &ouml;nce g&uuml;zel ahlak dini olduğunu unutmamalıyız?</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">İslam dini hi&ccedil; kimseye veya aileye imtiyaz tanımaz. Kur'an-ı Kerim, her y&ouml;nden sosyal adalet, hak hukuk ve eşitlik prensipleriyle y&uuml;kl&uuml;d&uuml;r. Bu o kadar net&nbsp;ve a&ccedil;ık ki, akıl ve insaf sahibi hi&ccedil;bir kimse bunun aksini s&ouml;yleyemez.&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Yalan s&ouml;yleyerek, c&uuml;zdan muhasebesine odaklı idarecilerin, hem benden daha iyi İslam ahlakını esas alarak&nbsp;idareciliğini yapan yok diyeceksin hem de İslam dininin kabul etmediği bir idare şeklinin ve haksız kazan&ccedil; elde edenlerin&nbsp;devamını savunacaksın. Halk tarafından se&ccedil;ilmesine onay verilmeyen ve sunni (Se&ccedil;im barajı)&nbsp;yollarla &ccedil;oğunluğu sağlayıp idare edilen bir devlet şekli dinimizin emirleri ve ruhu ile asla bağdaşamaz. Bu yoldan ayrıldıkları i&ccedil;in, İslam ulusları gelecek vadeden ileri hamleler yapamamış, hatta gerilemişlerdir.&nbsp;<strong>''Devlet idaresi aile veresatı olamaz.''</strong>&nbsp;Dinimizin emri bu yolda olmuş olsaydı, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) sağlığında yerine geleceğini bildirirler buna da kimse karşı &ccedil;ıkmazdı.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;Bu m&uuml;barek&nbsp;g&uuml;nlerde&nbsp;hatmedilen Kur'an-ı Kerimin,&nbsp;yapılan ibadet ve duaları,&nbsp;Vatan şehitlerine, T&uuml;rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal ATAT&Uuml;RK ve okuyucularımızın atalarının da ruhlarına hediye eyledik. Mekanları Cennet olsun. Hastalara da&nbsp;şifa-i şeriflerini&nbsp;veren kullarından eylesin.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ayetler kaynak&ccedil;ası: İsmail Hakkı İzmirli&nbsp; Kur'n-ı Kerim ve T&uuml;rk&ccedil;e meali 1977</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bakın Şanlıurfalılar Belediye Başkanı Hakkında Ne Demiş?
Bakın Şanlıurfalılar Belediye Başkanı Hakkında Ne Demiş?
Şanlıurfa GAP Havalimanı HDP Mv. Sn. Ömer Öcalan Tarafından Meclis Gündemine Taşındı!
Şanlıurfa GAP Havalimanı HDP Mv. Sn. Ömer Öcalan Tarafından Meclis Gündemine Taşındı!