bahis siteleri bahis siteleri casino siteleri kaçak iddaa kaçak iddaa siteleri bonus veren siteler canlı bahis siteleri bahis siteleri Numan ALADAĞ İslamiyete göre İdarecilik‏
İslamiyete göre İdarecilik‏
Numan ALADAĞ

İslamiyete göre İdarecilik‏

<p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ey Y&uuml;ce İslam alemi! Yazımızın konusu, İslamiyete g&ouml;re&nbsp;idarecilik hakkında olacaktır:&nbsp;</span><br /><br /></p> <div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Hz. &Ouml;mer (r.a)&nbsp;<strong>''Şiddet g&ouml;stermeksizin kuvveti, zayıflık belirtmeksizin yumuşak ol.''&nbsp;</strong>buyuruyor.<strong>&nbsp;</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">İdare:&nbsp;<strong>''Bizi y&ouml;neten kimselerin, bizim kadar akıllı olması, bizim yapabileceğimiz kadarını yapması yetmez, bizden &ccedil;ok &uuml;st&uuml;n değillerse bizden &ccedil;ok aşağı sayılırlar, &ccedil;ok şeyler vaat ettikleri i&ccedil;in, &ccedil;ok şeyler yapmak zorundadırlar.''</strong>(Montaigne)</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&Ccedil;ekip &ccedil;evirme, y&ouml;netme, kullanma bir nizam ve d&uuml;zen kurma anlamına gelir. Her ulusun, topluluğun, kabilenin, kurumun ve ailenin kendine has bir bir idare şekli vardır. Sohbetimizin ana konusu İslamiyete g&ouml;re idarecilik olduğuna g&ouml;re, devletlerin idare y&ouml;netim şekilleri konusunu sizlerle paylaşacağız.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Devletlerde idare şekilleri genellikle iki ana grupta toplanabilir. Bunlardan ilk sırada yer alan, halk tarafından se&ccedil;ilen parlamenterler tarafından idare olunan, diğeri kuvvet veya miras yolu ile idarenin başına ge&ccedil;enler tarafından idare edilenlerdir. Her iki idare şeklinde de, birinden farklı bir &ccedil;ok sistem ve k&uuml;lt&uuml;rler mevcuttur.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">T&uuml;rk kamuoyuna İslamiyetin savunuculuğunu en iyi kendilerinin yaptığı mesajını verip, perde arkası&nbsp;sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkelerinin &ccedil;ıkarı i&ccedil;in, uzantılığını yapanlar&nbsp;iyi bilmelidirler ki,&nbsp;İslamiyetin Anayasası Kur'an-ı Kerim dir? İslamiyette idare şeklinin ne olduğunu anlayabilmek i&ccedil;in Kur'an-ı Kerim de,&nbsp;bu konu ile ilgili ayetlerin incelenmesi şarttır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerimin bir &ccedil;ok ayetinde ey kullarım! Ey insanlar! Buyururken, hi&ccedil; bir ayetinde ey T&uuml;rk, Arap, K&uuml;rt; İngiliz, Alman, &Ccedil;erkez, G&uuml;rc&uuml;, Amerikalı, Afrikalı, Asyalı diye bir hitap yoktur. Irk ve renk &uuml;st&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;ne de rastlanmamıştır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bir insan nerede d&uuml;nyaya g&ouml;z&uuml;n&uuml; a&ccedil;arsa a&ccedil;sın, ırkı, rengi ve ulusu ne olursa olsun, Cenab-ı Allah'ın yanında aynıdır. Reşit olana kadar da İslamdır. Anne ve babalarının durumu ve inanışlarının bunda hi&ccedil;bir&nbsp;r&ouml;l&uuml; de yoktur. Herkes her y&ouml;nden eşittir. Kimse kimseden &uuml;st&uuml;n veya aşağı değildir. İslamiyette insanların biribirlerinden &uuml;st&uuml;n olmaları ırkta, renkte, makam mevkide veya maddi zenginliğinde değil,-takva - ilim, ahlak ve Allah korkusunda dır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ey insanlar! ''<strong>Biz sizi bir dişi ve bir erkekten yarattık, birbirinizi tanıyasınız diye sizi b&uuml;y&uuml;k cemaat ve kabileye ayırdık, Ş&uuml;phesiz sizin yanımda en şerefliniz, manevi meziyetleri en &uuml;st&uuml;n olanınızdır</strong>.'' El-Hucurat Suresi. Ayet 13</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>''M&uuml;'minler hakikatte kardeşlerden başka bir şey değildir. Artık iki kardeşin arasını bulun, Allah'a karşı durmadan sakının, Tanrı'nın rahmetine &uuml;mit var olun.''</strong>&nbsp;(El- Hucurat Suresi. Ayet 10)</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Yukarıdaki ayetlerden de anlaşılacağı &uuml;zere Allah yanında ve onun dini olan İslamiyette insanlar o kadar eşittir ki, sade bir vatandaşla Başbakanın, Cumhurbaşkanının ve Kralın hi&ccedil; bir farkı yoktur.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Allah bir hadis-i kutsisinde; bir kulum beni nasıl d&uuml;ş&uuml;n&uuml;rse ben &ouml;yleyim buyuruyorlar. D&uuml;ş&uuml;nce, s&ouml;z ve yazı h&uuml;rriyetine bu kadar geniş hudut tanıyan, herkesin fikrine h&uuml;rmet etmeyi esas bilen, baskı ve cezanın da olmayacağını &ccedil;ok a&ccedil;ık ve net olarak belirten ve tatbikata koyan bu g&uuml;n dahi bir idare şekli var mıdır?</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Kur'an-ı Kerimin (En- Nisa Suresi. Ayet 58)&nbsp;<strong>''Ş&uuml;phe yok ki Allah size emanetleri ehline &ouml;demenizi, insanlar &nbsp;arasında icray-ı h&uuml;k&uuml;m ettiğiniz zaman adalet ile h&uuml;kmetmenizi emrediyor. Allah size ne g&uuml;zel &ouml;ğ&uuml;t veriyor, &ccedil;&uuml;nk&uuml; Allah Semi'dir, basirdır.''&nbsp;</strong>buyuruyor. O zaman, Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi olarak, bizi idare eden ve y&ouml;neten idarecilerin, ilk &ouml;nce Allah korkusu ve vicdan sahibi olmalarına inandıktan sonra tasarruflarına (Se&ccedil;me-Atama) sorumluluğunu vermeliyiz ki,&nbsp;r&uuml;şvet, ahlaksızlık ve diğer haram olan faaliyetlerine ortak olmayalım. En k&uuml;&ccedil;&uuml;k kamu g&ouml;revlisinden Cumhurbaşkanına kadar amme işi g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;ne g&ouml;re, işlerin istenildiği gibi d&uuml;zenli y&uuml;r&uuml;yebilmesi i&ccedil;in, bu işleri g&ouml;receklerin atama ve se&ccedil;imlerinde bu g&ouml;revlerde verimlilikte başarı sağlayabilecek kabiliyette olanların tercih edilmesi şarttır. Memleketin geleceğini teminat altına alma, bu se&ccedil;im veya atamalara bağlıdır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Her iş bir emanettir. Emanete ihanet edildiğinde, kıyametin kopacağı muhakkaktır. Bunun i&ccedil;in İslamiyette adam kayırma yoktur, olamaz da. Adam kayırarak se&ccedil;ilen ve atananların sorumluluğuna verilen&nbsp;g&ouml;revlerde acemiliğini&nbsp;fırsat bilen&nbsp;yurti&ccedil;i ve yurtdışı&nbsp;b&ouml;l&uuml;c&uuml;&nbsp;ihanet şebekeleri tarafından sevin&ccedil;le karşılanıp, menfaatler m&uuml;şterektir k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n uygulanmasına neden oluyor. Bu da &uuml;lkenin geleceğini ve b&ouml;l&uuml;nmez b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; bozmanın ilk adımları demektir.<strong>''Allah korusun.''</strong>&nbsp;Ger&ccedil;ekten vicdan muhasebesi yapan ve riyakar olmayan M&uuml;sl&uuml;manım diyebilenin, yapamayacağı bir iş i&ccedil;in menfaatler m&uuml;şterektir ahlakına odaklanarak&nbsp;(Adam kayırma ve vefa borcu &ouml;deme)&nbsp;ile g&ouml;reve getirilmek istense bile o işi kesinlikle&nbsp;kabul etmez. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; herkesin g&ouml;z&uuml; onda olup, psikolojik y&ouml;n&uuml;nden&nbsp;huzur bulamayıp, daima&nbsp;nazar olacaktır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Namusu ve şerefi ile hayatını idame etmek ve tarihte daima Rahmetle anılmak isteyenler: C&uuml;zdan muhasebesi tarafına odaklandığınız&nbsp;şey k&ouml;t&uuml;, vicdan muhasebesi tarafına odaklandığınızda da huzurlu ve iyi g&ouml;r&uuml;n&uuml;rs&uuml;n&uuml;z. O zaman tek &ccedil;are: Cenab-ı Allah'ın sevgisine, emirlerine ve Kur'an-ı Kerim de emrettiği ilahi ahlaka tutunabilmektir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">İslamiyet: Her şeyden &ouml;nce g&uuml;zel ahlak dini olduğunu unutmamalıyız?</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">İslam dini hi&ccedil; kimseye veya aileye imtiyaz tanımaz. Kur'an-ı Kerim, her y&ouml;nden sosyal adalet, hak hukuk ve eşitlik prensipleriyle y&uuml;kl&uuml;d&uuml;r. Bu o kadar net&nbsp;ve a&ccedil;ık ki, akıl ve insaf sahibi hi&ccedil;bir kimse bunun aksini s&ouml;yleyemez.&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Yalan s&ouml;yleyerek, c&uuml;zdan muhasebesine odaklı idarecilerin, hem benden daha iyi İslam ahlakını esas alarak&nbsp;idareciliğini yapan yok diyeceksin hem de İslam dininin kabul etmediği bir idare şeklinin ve haksız kazan&ccedil; elde edenlerin&nbsp;devamını savunacaksın. Halk tarafından se&ccedil;ilmesine onay verilmeyen ve sunni (Se&ccedil;im barajı)&nbsp;yollarla &ccedil;oğunluğu sağlayıp idare edilen bir devlet şekli dinimizin emirleri ve ruhu ile asla bağdaşamaz. Bu yoldan ayrıldıkları i&ccedil;in, İslam ulusları gelecek vadeden ileri hamleler yapamamış, hatta gerilemişlerdir.&nbsp;<strong>''Devlet idaresi aile veresatı olamaz.''</strong>&nbsp;Dinimizin emri bu yolda olmuş olsaydı, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) sağlığında yerine geleceğini bildirirler buna da kimse karşı &ccedil;ıkmazdı.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;Bu m&uuml;barek&nbsp;g&uuml;nlerde&nbsp;hatmedilen Kur'an-ı Kerimin,&nbsp;yapılan ibadet ve duaları,&nbsp;Vatan şehitlerine, T&uuml;rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal ATAT&Uuml;RK ve okuyucularımızın atalarının da ruhlarına hediye eyledik. Mekanları Cennet olsun. Hastalara da&nbsp;şifa-i şeriflerini&nbsp;veren kullarından eylesin.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ayetler kaynak&ccedil;ası: İsmail Hakkı İzmirli&nbsp; Kur'n-ı Kerim ve T&uuml;rk&ccedil;e meali 1977</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Şanlıurfaspor yönetiminden Vali Erin’e ziyaret
Şanlıurfaspor yönetiminden Vali Erin’e ziyaret
Şanlıurfaspor -Tuzlaspor 1-1 (Maç Bitti)
Şanlıurfaspor -Tuzlaspor 1-1 (Maç Bitti)
kartal escort