İslamiyet ve Ruh Sağlığı‏
Numan ALADAĞ

İslamiyet ve Ruh Sağlığı‏

<p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ey Y&uuml;ce T&uuml;rk&nbsp;İslam alemi! Sohbetimizin konusu, İslamiyet ve ruh sağlığı&nbsp;hakkında olacaktır:</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Kıymetli okuyucularımız! Ruh ve sinir hastalıkları daha &ccedil;ok dini inan&ccedil;ları zayıf ve&nbsp;menfaatler m&uuml;şterektir (R&uuml;şvet-Haram) ilkesini benimsemiş &nbsp;kişilerde g&ouml;r&uuml;l&uuml;r.&nbsp;Bilimsel araştırmalarda alınan sonu&ccedil;lar da ruh hastalıklarının, daha &ccedil;ok riyakar ve dinsizlerde g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;n&uuml; ortaya koymuştur. İlgili tıp bilim adamları, gen&ccedil;lerin buhranlı &ccedil;ağlarda başı boş, kontrols&uuml;z bırakılmamalarını, onlara gerekli din eğitiminin verilmesini tavsiye ettiklerini unutmamalıyız?</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Din insanlar ve onların meydana getirdiği toplumlar i&ccedil;in en b&uuml;y&uuml;k ihtiya&ccedil; ve gerekli temel taşıdır. Bir din ne kadar g&uuml;&ccedil;l&uuml; temellere ve ne kadar derin hikmetlere dayanırsa, değeri de o oranda artar. Ş&uuml;phesiz İslam dini bir &ccedil;ok &uuml;st&uuml;n vasıflara haiz olduğu gibi. bahsettiğimiz bu &ouml;zelliklere de sahiptir.</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Tarih boyunca hi&ccedil;bir toplumun dinsiz yaşadığı g&ouml;r&uuml;lmemiştir. Bu ihtiya&ccedil; zaruri ve vazge&ccedil;ilmez demirbaş bir ihtiya&ccedil;tır. M&uuml;sl&uuml;manım diyebilenin mutlu bir&nbsp;yaşamı olabilmesi i&ccedil;in, hayatın bir kısım zevklerinden ve alışmış olduğu gayrimeşru alışkanlıklarından uzaklaşması &nbsp;ve başkalarına karşı fedakar ve anlayışlı olması şarttır.</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Allah yolunda uzaklaşanların sıkıntıya d&uuml;şt&uuml;klerini ve daima ruh hastalıkları ile karşı karşıya olacaklarını unutmamalıdırlar?</span><br /><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Akıl denilen cevher, daima insanı Allah'a, Kur'an-ı Kerime, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve hadis-i şeriflerinin gereğini yapmaya sevk eder. Daha doğrusu insanoğlu Allah'ın emrettiklerini yapmakla y&uuml;k&uuml;ml&uuml;d&uuml;r. Bu duygu herkeste mevcuttur, sosyal y&ouml;nden de zorunludur, insan yaşadığı&nbsp;m&uuml;ddet&ccedil;e de devam edecektir. Onun i&ccedil;indir ki hi&ccedil;bir kimse inan&ccedil;sız yaşayamaz; ancak namusunu, şerefini, ailesini ve Vatanını d&uuml;ş&uuml;nmeyen ve daima lanet ve nefretle anılmaya layık kimseler hari&ccedil;, herkes Allah'a &nbsp;inanmak zorundadır.</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bug&uuml;n Ruh hastalıkların ilmi olan psikiyatri; Ruh ve sinir hastalıklarıyla &ccedil;eşitli şahsiyet ve intibak bozukluklarında, ruhi fakt&ouml;rlerin en hassası ve birinci derecede rol oynadıklarını kabul etmiştir. Modern tıbbın bilimsel tetkikleri; h&uuml;kmetme duygusu ve kendini g&ouml;sterme talebinin veya insanın gurur, arzu ve isteklerinin karşılanamaması y&uuml;z&uuml;nden ruhi tatminsizliğin ortaya &ccedil;ıktığını belirtmek suretiyle, bunların ruh ve sinir hastalıklarının oluşmasında veya ruh sağlığının bozulmasında birer ruhi fakt&ouml;r olduklarını savunmuşlardır.&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Burada ''Ferdin arzu ve isteklerinin yerine getirilememesi, b&ouml;ylece ruhi tatminsizliğin ortaya &ccedil;ıkması'' konusu &uuml;zerinde eğildiğimiz zaman ruhi tatminsizliğin başında&nbsp;<strong>''Dini inan&ccedil;tan yoksun olma ve haram kazan&ccedil; elde etmeye kendini adayan''&nbsp;</strong>başka bir ifade ile&nbsp;<strong>''Dini doyumsuzluk''&nbsp;</strong>gelmektedir.&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Din tacirliği yaparak, perde arkası kendisini r&uuml;şvet ve haram kazan&ccedil; elde etmeye adayan ve dini inan&ccedil;tan yoksun olmanın da doğurduğu i&ccedil; sıkıntısı, zamanla şiddetlenerek, ferdi &ccedil;eşitli ruh hastalıklarına,&nbsp;şahsiyet ve intibak bozukluklarına s&uuml;r&uuml;kler. O zaman Ailesinin ve Vatanının huzurunu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorsa, insanların bu olumsuz felaketlerden uzaklaşması ve mutluluğa erişebilmesi i&ccedil;in, diğer tedbirler yanında İslam dininde ki prensiplere de kesin olarak bağlanmaları ve icra etmeleri gerekir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml;, insanın bu prensiplere uymak şartıyla ancak ger&ccedil;ek vicdan sahibi bir M&uuml;sl&uuml;man olabilir ve ger&ccedil;ekten iyi bir ruh sağlığına kavuşabilir.&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ruh hastalıklarının en &ouml;nemli sebeplerinden biri de soya &ccedil;ekimdir. Ruh hastalığı olan anne, babanın &ccedil;ocuklarının hastalanması sebeplerinden biri de, ruh hastalığı olmayan anne babanın &ccedil;ocuklarından daha fazladır. İrsiyet yolu ile intikal eden uygun yapının hastalanması i&ccedil;in, bunun filizlenip gelişmesini sağlayacak uygun &ccedil;evre ve&nbsp;tesirlerin olması&nbsp;şarttır.</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">RUH HASTALIKLARI VE SEBEPLERİ:</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ruh hastalıkları birden bire, bir olayın etkisiyle ortaya &ccedil;ıkmaz. Ancak hastalık, kişinin psikolojik yapısında yıllarca kronikleşip geliştikten sonra, herhangi bir sebeple patlak verir. Bu ana kadar da insan yavaş yavaş ruh sağlığından uzaklaşır. Ne yazık ki bu sure i&ccedil;inde, kişinin ruh sağlığının yıkılışının farkında olamıyoruz. Bu da ruh hastalıklarının sebeplerini, ilk bozukluklarını, gelişme devrelerini kavrayamamaktan kaynaklanmaktadır.</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Ruh hastalıklarının sebeplerini iki temel b&ouml;l&uuml;mden araştırmak gerekir:</strong></span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">1- Hazırlayıcı sebepler (Ger&ccedil;ek sebepler).</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">2- Meydana getirici sebepler (Bencilik ve &ccedil;ıkarcı-kam&ccedil;ılayıcı sebepler).</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">HAZIRLAYICI SEBEPLER:</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">1- Dini inan&ccedil;lardan yoksun olma,</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">2- Irk,</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">3- Daima d&uuml;nya işleri ve c&uuml;zdan muhasebesi hesaplarını yapmak,</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">4- Haram yemesi tescilli olduğu halde, halen d&uuml;r&uuml;st&uuml;m diye&nbsp;direnmek ,&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">5- Uygun bir beden yapısına sahip olma,</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">6- Bekarlık ve evlilik hali,</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">7- Erginlik ve yeni yetmezlik,</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">8- Meslek ve meslek uyuşmazlığı,</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">9- K&uuml;lt&uuml;r ve medeniyet,</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">10- İ&ccedil; salgı bezleri,</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">11- Mevsimler ve iklim,</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">12- Hamilelik d&ouml;nemi,</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">13- R&uuml;şvet ve haram faaliyetleri olan&nbsp;idareciler,</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">14- Vatan sevgisi ahlakından yoksun olmak,</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">MEYDANA GETİRİCİ SEBEPLER:</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">1- Organik-fiziki fakt&ouml;rler (zehirli meddeler, vitaminsizlik, beden hastalıkları, enfeksiyonlar, yorgunluk gibi.):</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">2- Psikolojik sebepler (Duygu, heyecan ve sosyal yaşamla ilgili):&nbsp;</span></p> <div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bu m&uuml;barek&nbsp;g&uuml;nler h&uuml;rmetine İslam coğrafyasında akan kanın durması ve barışın hakim olması temennisiyle...</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Hakk'ı Hakk bilip Hakk'a ittib&acirc;, batılı batıl bilip batıldan ictin&acirc;b eyleyen z&uuml;mre-i s&acirc;lih&icirc;ne&nbsp;Mevl&acirc; c&uuml;mlemizi ilh&acirc;k eyleye..</strong></span> <div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><strong>&nbsp;</strong></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bakın Şanlıurfalılar Belediye Başkanı Hakkında Ne Demiş?
Bakın Şanlıurfalılar Belediye Başkanı Hakkında Ne Demiş?
Şanlıurfa GAP Havalimanı HDP Mv. Sn. Ömer Öcalan Tarafından Meclis Gündemine Taşındı!
Şanlıurfa GAP Havalimanı HDP Mv. Sn. Ömer Öcalan Tarafından Meclis Gündemine Taşındı!