bahis siteleri bahis siteleri casino siteleri kaçak iddaa kaçak iddaa siteleri bonus veren siteler canlı bahis siteleri bahis siteleri Numan ALADAĞ İslamiyet ve Ruh Sağlığı‏
İslamiyet ve Ruh Sağlığı‏
Numan ALADAĞ

İslamiyet ve Ruh Sağlığı‏

<p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ey Y&uuml;ce T&uuml;rk&nbsp;İslam alemi! Sohbetimizin konusu, İslamiyet ve ruh sağlığı&nbsp;hakkında olacaktır:</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Kıymetli okuyucularımız! Ruh ve sinir hastalıkları daha &ccedil;ok dini inan&ccedil;ları zayıf ve&nbsp;menfaatler m&uuml;şterektir (R&uuml;şvet-Haram) ilkesini benimsemiş &nbsp;kişilerde g&ouml;r&uuml;l&uuml;r.&nbsp;Bilimsel araştırmalarda alınan sonu&ccedil;lar da ruh hastalıklarının, daha &ccedil;ok riyakar ve dinsizlerde g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;n&uuml; ortaya koymuştur. İlgili tıp bilim adamları, gen&ccedil;lerin buhranlı &ccedil;ağlarda başı boş, kontrols&uuml;z bırakılmamalarını, onlara gerekli din eğitiminin verilmesini tavsiye ettiklerini unutmamalıyız?</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Din insanlar ve onların meydana getirdiği toplumlar i&ccedil;in en b&uuml;y&uuml;k ihtiya&ccedil; ve gerekli temel taşıdır. Bir din ne kadar g&uuml;&ccedil;l&uuml; temellere ve ne kadar derin hikmetlere dayanırsa, değeri de o oranda artar. Ş&uuml;phesiz İslam dini bir &ccedil;ok &uuml;st&uuml;n vasıflara haiz olduğu gibi. bahsettiğimiz bu &ouml;zelliklere de sahiptir.</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Tarih boyunca hi&ccedil;bir toplumun dinsiz yaşadığı g&ouml;r&uuml;lmemiştir. Bu ihtiya&ccedil; zaruri ve vazge&ccedil;ilmez demirbaş bir ihtiya&ccedil;tır. M&uuml;sl&uuml;manım diyebilenin mutlu bir&nbsp;yaşamı olabilmesi i&ccedil;in, hayatın bir kısım zevklerinden ve alışmış olduğu gayrimeşru alışkanlıklarından uzaklaşması &nbsp;ve başkalarına karşı fedakar ve anlayışlı olması şarttır.</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Allah yolunda uzaklaşanların sıkıntıya d&uuml;şt&uuml;klerini ve daima ruh hastalıkları ile karşı karşıya olacaklarını unutmamalıdırlar?</span><br /><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Akıl denilen cevher, daima insanı Allah'a, Kur'an-ı Kerime, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve hadis-i şeriflerinin gereğini yapmaya sevk eder. Daha doğrusu insanoğlu Allah'ın emrettiklerini yapmakla y&uuml;k&uuml;ml&uuml;d&uuml;r. Bu duygu herkeste mevcuttur, sosyal y&ouml;nden de zorunludur, insan yaşadığı&nbsp;m&uuml;ddet&ccedil;e de devam edecektir. Onun i&ccedil;indir ki hi&ccedil;bir kimse inan&ccedil;sız yaşayamaz; ancak namusunu, şerefini, ailesini ve Vatanını d&uuml;ş&uuml;nmeyen ve daima lanet ve nefretle anılmaya layık kimseler hari&ccedil;, herkes Allah'a &nbsp;inanmak zorundadır.</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bug&uuml;n Ruh hastalıkların ilmi olan psikiyatri; Ruh ve sinir hastalıklarıyla &ccedil;eşitli şahsiyet ve intibak bozukluklarında, ruhi fakt&ouml;rlerin en hassası ve birinci derecede rol oynadıklarını kabul etmiştir. Modern tıbbın bilimsel tetkikleri; h&uuml;kmetme duygusu ve kendini g&ouml;sterme talebinin veya insanın gurur, arzu ve isteklerinin karşılanamaması y&uuml;z&uuml;nden ruhi tatminsizliğin ortaya &ccedil;ıktığını belirtmek suretiyle, bunların ruh ve sinir hastalıklarının oluşmasında veya ruh sağlığının bozulmasında birer ruhi fakt&ouml;r olduklarını savunmuşlardır.&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Burada ''Ferdin arzu ve isteklerinin yerine getirilememesi, b&ouml;ylece ruhi tatminsizliğin ortaya &ccedil;ıkması'' konusu &uuml;zerinde eğildiğimiz zaman ruhi tatminsizliğin başında&nbsp;<strong>''Dini inan&ccedil;tan yoksun olma ve haram kazan&ccedil; elde etmeye kendini adayan''&nbsp;</strong>başka bir ifade ile&nbsp;<strong>''Dini doyumsuzluk''&nbsp;</strong>gelmektedir.&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Din tacirliği yaparak, perde arkası kendisini r&uuml;şvet ve haram kazan&ccedil; elde etmeye adayan ve dini inan&ccedil;tan yoksun olmanın da doğurduğu i&ccedil; sıkıntısı, zamanla şiddetlenerek, ferdi &ccedil;eşitli ruh hastalıklarına,&nbsp;şahsiyet ve intibak bozukluklarına s&uuml;r&uuml;kler. O zaman Ailesinin ve Vatanının huzurunu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorsa, insanların bu olumsuz felaketlerden uzaklaşması ve mutluluğa erişebilmesi i&ccedil;in, diğer tedbirler yanında İslam dininde ki prensiplere de kesin olarak bağlanmaları ve icra etmeleri gerekir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml;, insanın bu prensiplere uymak şartıyla ancak ger&ccedil;ek vicdan sahibi bir M&uuml;sl&uuml;man olabilir ve ger&ccedil;ekten iyi bir ruh sağlığına kavuşabilir.&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ruh hastalıklarının en &ouml;nemli sebeplerinden biri de soya &ccedil;ekimdir. Ruh hastalığı olan anne, babanın &ccedil;ocuklarının hastalanması sebeplerinden biri de, ruh hastalığı olmayan anne babanın &ccedil;ocuklarından daha fazladır. İrsiyet yolu ile intikal eden uygun yapının hastalanması i&ccedil;in, bunun filizlenip gelişmesini sağlayacak uygun &ccedil;evre ve&nbsp;tesirlerin olması&nbsp;şarttır.</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">RUH HASTALIKLARI VE SEBEPLERİ:</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ruh hastalıkları birden bire, bir olayın etkisiyle ortaya &ccedil;ıkmaz. Ancak hastalık, kişinin psikolojik yapısında yıllarca kronikleşip geliştikten sonra, herhangi bir sebeple patlak verir. Bu ana kadar da insan yavaş yavaş ruh sağlığından uzaklaşır. Ne yazık ki bu sure i&ccedil;inde, kişinin ruh sağlığının yıkılışının farkında olamıyoruz. Bu da ruh hastalıklarının sebeplerini, ilk bozukluklarını, gelişme devrelerini kavrayamamaktan kaynaklanmaktadır.</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Ruh hastalıklarının sebeplerini iki temel b&ouml;l&uuml;mden araştırmak gerekir:</strong></span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">1- Hazırlayıcı sebepler (Ger&ccedil;ek sebepler).</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">2- Meydana getirici sebepler (Bencilik ve &ccedil;ıkarcı-kam&ccedil;ılayıcı sebepler).</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">HAZIRLAYICI SEBEPLER:</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">1- Dini inan&ccedil;lardan yoksun olma,</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">2- Irk,</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">3- Daima d&uuml;nya işleri ve c&uuml;zdan muhasebesi hesaplarını yapmak,</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">4- Haram yemesi tescilli olduğu halde, halen d&uuml;r&uuml;st&uuml;m diye&nbsp;direnmek ,&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">5- Uygun bir beden yapısına sahip olma,</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">6- Bekarlık ve evlilik hali,</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">7- Erginlik ve yeni yetmezlik,</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">8- Meslek ve meslek uyuşmazlığı,</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">9- K&uuml;lt&uuml;r ve medeniyet,</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">10- İ&ccedil; salgı bezleri,</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">11- Mevsimler ve iklim,</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">12- Hamilelik d&ouml;nemi,</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">13- R&uuml;şvet ve haram faaliyetleri olan&nbsp;idareciler,</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">14- Vatan sevgisi ahlakından yoksun olmak,</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">MEYDANA GETİRİCİ SEBEPLER:</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">1- Organik-fiziki fakt&ouml;rler (zehirli meddeler, vitaminsizlik, beden hastalıkları, enfeksiyonlar, yorgunluk gibi.):</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">2- Psikolojik sebepler (Duygu, heyecan ve sosyal yaşamla ilgili):&nbsp;</span></p> <div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bu m&uuml;barek&nbsp;g&uuml;nler h&uuml;rmetine İslam coğrafyasında akan kanın durması ve barışın hakim olması temennisiyle...</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Hakk'ı Hakk bilip Hakk'a ittib&acirc;, batılı batıl bilip batıldan ictin&acirc;b eyleyen z&uuml;mre-i s&acirc;lih&icirc;ne&nbsp;Mevl&acirc; c&uuml;mlemizi ilh&acirc;k eyleye..</strong></span> <div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><strong>&nbsp;</strong></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Şanlıurfaspor yönetiminden Vali Erin’e ziyaret
Şanlıurfaspor yönetiminden Vali Erin’e ziyaret
Şanlıurfaspor -Tuzlaspor 1-1 (Maç Bitti)
Şanlıurfaspor -Tuzlaspor 1-1 (Maç Bitti)
kartal escort