Mü'minlerin Bayramı‏
Numan ALADAĞ

Mü'minlerin Bayramı‏

<p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ey Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi! Sohbetimiz, M&uuml;'minlerin Bayramı hakkında olacaktır:</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Değerli okuyucularımızın Ramazan mevsimi Bayramını Tebrik eder, Cenab-ı Allah nice Ramazan Mevsimlerine erdirsin.</strong></span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ramazan mevsimi bayramı, M&uuml;'minlerin (Oru&ccedil; tutanların) bayramıdır. Hastalık ve diğer mazeratları olanlar da buna dahildir.</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bayram namazını kılmak i&ccedil;in camiye gitmeden &ouml;nce, Gus&uuml;l abdesti alıp temiz giyinerek, m&uuml;mk&uuml;n ise y&uuml;r&uuml;yerek camiye gidin ve evden &ccedil;ıkarken tatlı bir şey yiyin. Kurban bayramında ise tam tersi, Kurban kesilinceye kadar oru&ccedil;lu olmak sevaptır. Bayramdan bir g&uuml;n &ouml;nce veya bayram namazını eda edip eve gitmeden kabirler ziyaret edilerek ruhlarına Kur'an-ı&nbsp;Kerim okunur veya okutulur.&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>M&uuml;'minlerin Bayramı:</strong></span></div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Biliyoruz ki bu d&uuml;nya misafirhanesine uğrayan b&uuml;t&uuml;n beşeriyet alemi ve her şey bu misafirhanede az &ccedil;ok bir s&uuml;re kaldıktan sonra bu yolculuğa devam ile akın halinde başka bir aleme gitmektedir. Bunu kalbimizle biliyor, fikrimizle anlıyor g&ouml;z&uuml;m&uuml;z ile g&ouml;r&uuml;yor kulağımız ile işitiyor, lisanımızla s&ouml;yl&uuml;yoruz. Bu yolculuğun hakikatını ve akıbetini Cenab-ı Allah ve Resul&uuml; bizlere tamamı ile anlatıyor. O zaman zerre kadar ş&uuml;phemiz kalmıyor. Bu d&uuml;nya misafirhanesine uğrayan insanlar da bu misafirhanede bulunduğu m&uuml;ddet&ccedil;e Allah'ın ve Resul&uuml;'n&uuml;n emrettiği şekilde, haram, riyakarlıktan&nbsp;ve r&uuml;şvetten uzak olan b&uuml;t&uuml;n hazırlıklarını yapar ise uzun ve zor olan bu yolda ebedi olarak gideceği ahirette rahat eder. D&uuml;nyada hayır şer ne işledi ise ahirette&nbsp;de onu bulacağı ve onu kazanacağı ve onunla h&uuml;k&uuml;m giyeceğini&nbsp;akıl, mantık, kitap ve s&uuml;nnetin emir ve kabul ettiği bir hakikat' tır.&nbsp;Bu d&uuml;nya da r&uuml;şvet ve her t&uuml;rl&uuml;&nbsp;haram faaliyetlerden ne kadar uzak olup, &uuml;zerimize farz olan ibadetlerimizi yaparsak y&uuml;k&uuml;m&uuml;z o kadar hafifler. G&uuml;nah y&uuml;k&uuml; ağırlaştık&ccedil;a yol &ccedil;ekilmez. Zira Allah'&uuml; Teala ger&ccedil;eği olmayan ameli ve riya gibi hareketleri g&ouml;r&uuml;r ve kabul edilemez buyurmuştur.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Gerek dinsel gerek Milli olsun, her bayram, toplum yaşayışında bir değişiklik, bir sevin&ccedil; bir y&uuml;ksek duygu havası yaratan belirli g&uuml;nlerdir. Her milletin kendisine mahsus bayramları vardır. Her millet senenin bazı g&uuml;nlerini, bazı sebepler m&uuml;nasebetiyle sevin&ccedil; g&uuml;n&uuml; kabul ve ilan etmişlerdir. Her yıl o g&uuml;nler geldiği zaman sevin&ccedil;ler devam eder ve b&ouml;yle g&uuml;nlere de&nbsp;bayram g&uuml;nleri denilmiştir.&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi olarak, bu m&uuml;barek bayram g&uuml;nlerinde M&uuml;sl&uuml;manlar biribirini ziyaret ve tebrik ederler. Dargınlar barıştırılır, hastalar, fakirler ve ilgiye ihtiyacı olan &ouml;ks&uuml;zler sevindirilir. Yoksulların da bizim sevin&ccedil;lerimize ortak olmaları i&ccedil;in onlara b&ouml;yle m&uuml;barek g&uuml;nlerde imkanlarımız kadar yardım etmek, d&uuml;nyanın en misafirperver ve c&ouml;mert insanı olan,&nbsp;Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam aleminin vazifesi olduğunu unutmamalıyız? &Ouml;nemi tartışılmayacak m&uuml;barek Ramazan mevsiminde v&uuml;cudunun zekatını vererek vazifesini tamamlayan m&uuml;'minler olarak, diğer hayırlı olan vazifeleri de unutmamalıdırlar?</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Ey Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi!</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Zaferi hakkeden bir milletten, o zaferden sonra hudutlarında her &ccedil;eşit g&uuml;venlik tedbirini alması nasıl beklenirse, İmanları ve disiplinli dini&nbsp;vazifelerini yapmaları ile her &ccedil;eşit k&ouml;t&uuml;l&uuml;kleri, kin, haset, riya, r&uuml;şvet, kibir gibi ruhi hastalıkları sınır dışı eden bir m&uuml;'minin elde ettiği başarıdan&nbsp;sonra gelen uyanıklığa sahip olması, İman&nbsp;&ccedil;emberi i&ccedil;erisinde her &ccedil;eşit tedbiri alması beklenir. O zaman Cenab-ı Allah'ın bizden istediği, Ramazan mevsimindeki d&uuml;zenli ve temiz yaşamımızı, bayramdan sonra da aynı duygularla&nbsp;devam etmeliyiz ki, iyiliğimizin k&ouml;t&uuml;l&uuml;ğ&uuml;m&uuml;ze galip olduğu Cenab-ı Hak tarafından onaylansın.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam aleminin, birlik ve beraberliğini,&nbsp;b&ouml;l&uuml;nmez b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; bozmak i&ccedil;in, gerek i&ccedil;imizden gerekse sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkelerinin M&uuml;sl&uuml;manlık aleyhinde ki propağandalarına kanmayınız. Unutmamalıyız ki insanları, k&ouml;le hayatı yaşamak i&ccedil;in zorlayan melek y&uuml;zl&uuml; fakat şeytan, c&uuml;zdan muhasebesi ahlaklı ve cellat ruhlu ideolojiler, samimiyetle M&uuml;sl&uuml;manlığa olan ilgiyi azaltma&nbsp;ve B&uuml;y&uuml;k T&uuml;rk Milletinin b&ouml;l&uuml;nmez b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; bozma gayreti i&ccedil;inde olan ihanet şebekeleri, Allah'ın izniyle&nbsp; hi&ccedil; bir zaman ama&ccedil;larına ulaşamayacaklardır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Cenab-ı Allah, Ay Yıldızlı Şanlı T&uuml;rk Bayrağının dalgalanması uğruna şehit olanların ve Cumhuriyetimizin kurucusu M. K. ATAT&Uuml;RK'&uuml; rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hastalara şifa-i şerifler&nbsp;dileriz.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bildik Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi olarak nereden geldik,</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Allah'ın emirlerine uyduk bayramı eda ettik,</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Geldi M&uuml;'minlerin bayramı,</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ne mutlu ki vicdan muhasebesi yaptık.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Sadakat ile oru&ccedil; tuttuk,</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Saadete vicdanımızla eriştik,</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ş&uuml;k&uuml;rler olsun Allah'ım sana,</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">M&uuml;'minler bayramına da eriştik.<strong>&nbsp;(Numan Aladağ)</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Kaynak&ccedil;a:</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">İslam dininin nurlu yolu&nbsp; Osman Bay&uuml;lken 1959</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Diyanet işleri başkanlığı yayınları Yayın No: 207</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Şifa-i şerif terc&uuml;mesi K&ouml;pr&uuml;l&uuml; Ali Rıza Doksanyedi Eskişehir il&nbsp;Vaizi 1950</span></div> </div> </div> </div> </div> </div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bakın Şanlıurfalılar Belediye Başkanı Hakkında Ne Demiş?
Bakın Şanlıurfalılar Belediye Başkanı Hakkında Ne Demiş?
Şanlıurfa GAP Havalimanı HDP Mv. Sn. Ömer Öcalan Tarafından Meclis Gündemine Taşındı!
Şanlıurfa GAP Havalimanı HDP Mv. Sn. Ömer Öcalan Tarafından Meclis Gündemine Taşındı!