bahis siteleri bahis siteleri casino siteleri kaçak iddaa kaçak iddaa siteleri Numan ALADAĞ Vatana bağlılık
Vatana bağlılık
Numan ALADAĞ

Vatana bağlılık

<p><span style="font-size: medium;">Vatan sevgisini ruhunda taşımayanların, c&uuml;zdan muhasebesi ahlakına sahip&nbsp;olanların perde arkası&nbsp;verdikleri ekonomik ve siyasi tavizlerle coğrafyasının &ccedil;izildiğinin farkında mıyız?</span><br /><br /><span style="font-size: medium;">D&uuml;nyanın neresi olursa olsun insanoğlunun yaşadığı her yerde mutlaka bir problem olduğunu g&ouml;r&uuml;yoruz. Sanayi &ouml;tesi toplum olanlarla olmayanların daima soğuk ve sıcak savaşı g&uuml;ndemdedir. B&uuml;t&uuml;n savaşların ana aktif maddesi&nbsp;<strong>''daima g&ouml;z&uuml; doymayacak bir şekilde&nbsp;daha g&uuml;&ccedil;l&uuml; olma hırsı''</strong>&nbsp;yatmaktadır. Sanayi &ouml;tesi toplum olmuş &uuml;lkeler daima g&uuml;&ccedil;lerini kullanma hayallerini s&uuml;rd&uuml;rerek ayakta kalacaklarına inanıyorlar.</span><br /><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium;">Ayakta kalabilen &uuml;lkeler ise hegemonyasına ge&ccedil;irmek istedikleri &uuml;lkelerin,&nbsp;milletlerin tarihlerini yok eder ve onları kendi tarihlerinden soğuturlar.&nbsp;</span><br /><br /></p> <div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Başta Avrupa &uuml;lkeleri olmak &uuml;zere bir &ccedil;ok sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkeleri, T&uuml;rkiye &uuml;zerindeki emellerini ger&ccedil;ekleştirmek i&ccedil;in o &uuml;lkelerin stratejilerine bakarsanız bunu daha da net g&ouml;rebilirsiniz.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">T&uuml;rkiye&nbsp;de&nbsp;ve diğer M&uuml;sl&uuml;man coğrafyalarında hayatlarını idame ettiren M&uuml;sl&uuml;manların bug&uuml;nk&uuml; halini inceleyecek olursak, izlenen tiyatro sahnesinden hi&ccedil; birimizin memnuniyeti olmayacaktır. Takdir edilecek bir tarafı olmayan bu tiyatro sahnesi, M&uuml;sl&uuml;manlara b&ouml;yle bir&nbsp;kader mi yazılmıştır?&nbsp;Bu işin ana aktif maddesi&nbsp;tembelliktir.&nbsp;Ayrıca Jet hızı ile zengin olma ahlakını da buna&nbsp;ilave edebiliriz.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Bizi yaratan; Cenab-ı Allah&nbsp;<strong>''Bağışlayan ve esirgeyen''&nbsp;</strong>sıfatıyla,&nbsp;<strong>''Rahman ve Rahim olan''</strong>&nbsp;sıfatıyla&nbsp;<strong>''İnanan''</strong>&nbsp;ve&nbsp;<strong>''İnanmayan''</strong>&nbsp;b&uuml;t&uuml;n insanlığa karşı adil davranmıştır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">T&uuml;rk İslam D&uuml;nyası ve M&uuml;sl&uuml;man devletler, başta y&ouml;netici ve şahıslar, eğer bu adaletten nasibini almamışsa, nasibini r&uuml;şvet ver diğer haram olan faaliyetlerden uzak kalıp &ccedil;oğaltamamışsa, Allah'ın &ccedil;izdiği rotada, samimiyetle&nbsp;ibadetlerini yapıp ve&nbsp;zekatını verip iyi değerlendirmemişse, Cenab-ı Hakk'ın adaleti tecelli etmiş demektir. Ve kimseyi su&ccedil;layıp eleştirmeye hakkımız olduğundan bahsedebilir miyiz? İslam coğrafyalarında tahakk&uuml;mlerini s&uuml;rd&uuml;rmek isteyen, bizleri;<strong>''Ekonomik, k&uuml;lt&uuml;rel ve siyasi''</strong>&nbsp;baskılar altına alanlar kadar, niye M&uuml;sl&uuml;manlar<strong>''Birlik ve beraber olma''</strong>&nbsp;bakımından hangi sonuca varmışlar? Bu sorunun cevabını bulabildiğimizde, sadakatla kendimize geleceğimizden,&nbsp; biribirimizi tanıyıp anlayabileceğimizden en ufak bir endişemiz olmamalıdır. En b&uuml;y&uuml;k eksiğimiz, İslam coğrafyasında yaşayan insanların b&ouml;l&uuml;nmez b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; bozmak isteyenlere karşı, alternatif &uuml;retmememiz, sanayi toplumu olamayışımız, &nbsp;fikir birliğini oluşturulması hedefine varılamaması, kardeşlik k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml; ayakta tutamamamız ve tembellik&nbsp;değil midir?</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">T&uuml;rkiye Cumhuriyeti coğrafyasında yaşayanların arasında, k&uuml;lt&uuml;rel, sosyal, siyasi ne de&nbsp;ekonomik bakımından anlaşılmaz farklar yoktur. İslam kimliğini taşıyan herkes bilir ki;&nbsp;<strong>''Kıblemiz bir, Peygamberimiz bir, Kitabımız bir ve İnandığımız Allah bir.''</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Peki&nbsp;<strong>''Problem''</strong>&nbsp;nerede?</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">T&uuml;rk İslam D&uuml;nyası bir zaruretle karşı karşıyadır: T&uuml;rk İslam birliği i&ccedil;inde beraberce olmak. Birlik ve beraber olarak, her insana karşı sevgi ve saygıyı g&ouml;stermek. Din, dil, ırk ve renk&nbsp; ne olursa olsun, huzur ve barış i&ccedil;inde yaşanabileceğini, iyiye ve g&uuml;zele gidişte &ouml;rnek olabileceğini aleme teşhir etme g&ouml;revini taşıdığını ispat etmek. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim de sevgiyi telkin ettiğini, haram r&uuml;şvet-i, riyakarlığı, m&uuml;nafıklığı&nbsp;yasakladığını&nbsp;ve kardeş&ccedil;e yaşamayı emretmiştir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">T&uuml;rkiye Cumhuriyeti coğrafyasında yaşayanların, Allah, Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed ve hadis-i şerifleri, Ay yıldızlı Şanlı T&uuml;rk Bayrağına inanarak,&nbsp;adalet ve hoşg&ouml;r&uuml;y&uuml; esas alarak, &uuml;zerine farz olan M&uuml;sl&uuml;manlığı eda etme duygu ve d&uuml;ş&uuml;ncesine sahiptir. Kimse bundan endişe etmemelidir. T&uuml;rk İslam D&uuml;nyasında, birlik, dayanışma&nbsp;ve beraberlik olma zamanıdır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">D&uuml;nyada iki &ccedil;eşit insan vardır, vicdan ve c&uuml;zdan sahibi:&nbsp;Vicdan sahibi olanlar geceleri daha rahat uyur. C&uuml;zdan muhasebesine odaklı olanlar, uyanık oldukları saatlerde yaşamdan daha &ccedil;ok zevk alıyorlar!</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Eleştiri, insanların hoşuna&nbsp;gitmiyorsa&nbsp;bile l&uuml;zumlu bir şeydir. V&uuml;cudunuz da ki bir ağrı ile aynı faaliyeti g&ouml;r&uuml;r: Ağrı olan yere aynı dikkatleri &ccedil;eker.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">İslam D&uuml;nyasına zulmeden,&nbsp;bir &ccedil;ok sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkeleri iyi bilmelidirler ki, Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam aleminin yenilmez İman g&uuml;c&uuml; olan iradesi, ruhunda dayanıklı Vatan sevgisi bir karaktere sahip olan&nbsp; İslam&nbsp;aleminin, beraberliğini&nbsp;b&ouml;l&uuml;nmez b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; bozma hayalinde olanlara &nbsp;ve aldatanlara, ders&nbsp;verdiğini tarih de onaylıyor.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Netice olarak; bizleri d&uuml;ş&uuml;ren tokat, acı olandan daha stratejik &ouml;nem taşıyan perde arkası g&ouml;remediğimiz tokattır. O zaman, T&uuml;rk her şeyini feda eder; fakat İstiklalini asla. Diyenleri hayal kırıklığına uğratmamak i&ccedil;in menfaat, her t&uuml;rl&uuml; fazilet ve ahlaksızlığı faaliyete ge&ccedil;irdiğini daima hatırlamalıyız. Ona g&ouml;re, stratejik &ouml;nem taşıyan g&ouml;revlerimizi iyi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;p yapmalıyız.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Cenabı-ı Allah B&uuml;y&uuml;k T&uuml;rk Milletinin, &uuml;lkesi ve milletinin birlik beraberliği uğruna şehit olanları, T&uuml;rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu M. K. Atat&uuml;rk'&uuml; ve değerli okuyucularımızın atalarını Rahmetle, Gazileri minnetle anar.&nbsp;Hastalara acil şifalar dileriz.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Cenab-ı Allah'ın bereketi, huzuru,&nbsp;şifası ve Selamı &uuml;zerinize olsun. &nbsp;</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
BAŞKAN BEYAZGÜL'DEN BERAT KANDİLİ MESAJI
BAŞKAN BEYAZGÜL'DEN BERAT KANDİLİ MESAJI
BAŞKAN KUŞ’TAN BERAT KANDİLİ MESAJI
BAŞKAN KUŞ’TAN BERAT KANDİLİ MESAJI
kartal escort