bahis siteleri bahis siteleri casino siteleri kaçak iddaa kaçak iddaa siteleri bonus veren siteler canlı bahis siteleri bahis siteleri Numan ALADAĞ Vatana bağlılık
Vatana bağlılık
Numan ALADAĞ

Vatana bağlılık

<p><span style="font-size: medium;">Vatan sevgisini ruhunda taşımayanların, c&uuml;zdan muhasebesi ahlakına sahip&nbsp;olanların perde arkası&nbsp;verdikleri ekonomik ve siyasi tavizlerle coğrafyasının &ccedil;izildiğinin farkında mıyız?</span><br /><br /><span style="font-size: medium;">D&uuml;nyanın neresi olursa olsun insanoğlunun yaşadığı her yerde mutlaka bir problem olduğunu g&ouml;r&uuml;yoruz. Sanayi &ouml;tesi toplum olanlarla olmayanların daima soğuk ve sıcak savaşı g&uuml;ndemdedir. B&uuml;t&uuml;n savaşların ana aktif maddesi&nbsp;<strong>''daima g&ouml;z&uuml; doymayacak bir şekilde&nbsp;daha g&uuml;&ccedil;l&uuml; olma hırsı''</strong>&nbsp;yatmaktadır. Sanayi &ouml;tesi toplum olmuş &uuml;lkeler daima g&uuml;&ccedil;lerini kullanma hayallerini s&uuml;rd&uuml;rerek ayakta kalacaklarına inanıyorlar.</span><br /><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium;">Ayakta kalabilen &uuml;lkeler ise hegemonyasına ge&ccedil;irmek istedikleri &uuml;lkelerin,&nbsp;milletlerin tarihlerini yok eder ve onları kendi tarihlerinden soğuturlar.&nbsp;</span><br /><br /></p> <div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Başta Avrupa &uuml;lkeleri olmak &uuml;zere bir &ccedil;ok sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkeleri, T&uuml;rkiye &uuml;zerindeki emellerini ger&ccedil;ekleştirmek i&ccedil;in o &uuml;lkelerin stratejilerine bakarsanız bunu daha da net g&ouml;rebilirsiniz.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">T&uuml;rkiye&nbsp;de&nbsp;ve diğer M&uuml;sl&uuml;man coğrafyalarında hayatlarını idame ettiren M&uuml;sl&uuml;manların bug&uuml;nk&uuml; halini inceleyecek olursak, izlenen tiyatro sahnesinden hi&ccedil; birimizin memnuniyeti olmayacaktır. Takdir edilecek bir tarafı olmayan bu tiyatro sahnesi, M&uuml;sl&uuml;manlara b&ouml;yle bir&nbsp;kader mi yazılmıştır?&nbsp;Bu işin ana aktif maddesi&nbsp;tembelliktir.&nbsp;Ayrıca Jet hızı ile zengin olma ahlakını da buna&nbsp;ilave edebiliriz.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Bizi yaratan; Cenab-ı Allah&nbsp;<strong>''Bağışlayan ve esirgeyen''&nbsp;</strong>sıfatıyla,&nbsp;<strong>''Rahman ve Rahim olan''</strong>&nbsp;sıfatıyla&nbsp;<strong>''İnanan''</strong>&nbsp;ve&nbsp;<strong>''İnanmayan''</strong>&nbsp;b&uuml;t&uuml;n insanlığa karşı adil davranmıştır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">T&uuml;rk İslam D&uuml;nyası ve M&uuml;sl&uuml;man devletler, başta y&ouml;netici ve şahıslar, eğer bu adaletten nasibini almamışsa, nasibini r&uuml;şvet ver diğer haram olan faaliyetlerden uzak kalıp &ccedil;oğaltamamışsa, Allah'ın &ccedil;izdiği rotada, samimiyetle&nbsp;ibadetlerini yapıp ve&nbsp;zekatını verip iyi değerlendirmemişse, Cenab-ı Hakk'ın adaleti tecelli etmiş demektir. Ve kimseyi su&ccedil;layıp eleştirmeye hakkımız olduğundan bahsedebilir miyiz? İslam coğrafyalarında tahakk&uuml;mlerini s&uuml;rd&uuml;rmek isteyen, bizleri;<strong>''Ekonomik, k&uuml;lt&uuml;rel ve siyasi''</strong>&nbsp;baskılar altına alanlar kadar, niye M&uuml;sl&uuml;manlar<strong>''Birlik ve beraber olma''</strong>&nbsp;bakımından hangi sonuca varmışlar? Bu sorunun cevabını bulabildiğimizde, sadakatla kendimize geleceğimizden,&nbsp; biribirimizi tanıyıp anlayabileceğimizden en ufak bir endişemiz olmamalıdır. En b&uuml;y&uuml;k eksiğimiz, İslam coğrafyasında yaşayan insanların b&ouml;l&uuml;nmez b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; bozmak isteyenlere karşı, alternatif &uuml;retmememiz, sanayi toplumu olamayışımız, &nbsp;fikir birliğini oluşturulması hedefine varılamaması, kardeşlik k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml; ayakta tutamamamız ve tembellik&nbsp;değil midir?</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">T&uuml;rkiye Cumhuriyeti coğrafyasında yaşayanların arasında, k&uuml;lt&uuml;rel, sosyal, siyasi ne de&nbsp;ekonomik bakımından anlaşılmaz farklar yoktur. İslam kimliğini taşıyan herkes bilir ki;&nbsp;<strong>''Kıblemiz bir, Peygamberimiz bir, Kitabımız bir ve İnandığımız Allah bir.''</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Peki&nbsp;<strong>''Problem''</strong>&nbsp;nerede?</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">T&uuml;rk İslam D&uuml;nyası bir zaruretle karşı karşıyadır: T&uuml;rk İslam birliği i&ccedil;inde beraberce olmak. Birlik ve beraber olarak, her insana karşı sevgi ve saygıyı g&ouml;stermek. Din, dil, ırk ve renk&nbsp; ne olursa olsun, huzur ve barış i&ccedil;inde yaşanabileceğini, iyiye ve g&uuml;zele gidişte &ouml;rnek olabileceğini aleme teşhir etme g&ouml;revini taşıdığını ispat etmek. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim de sevgiyi telkin ettiğini, haram r&uuml;şvet-i, riyakarlığı, m&uuml;nafıklığı&nbsp;yasakladığını&nbsp;ve kardeş&ccedil;e yaşamayı emretmiştir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">T&uuml;rkiye Cumhuriyeti coğrafyasında yaşayanların, Allah, Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed ve hadis-i şerifleri, Ay yıldızlı Şanlı T&uuml;rk Bayrağına inanarak,&nbsp;adalet ve hoşg&ouml;r&uuml;y&uuml; esas alarak, &uuml;zerine farz olan M&uuml;sl&uuml;manlığı eda etme duygu ve d&uuml;ş&uuml;ncesine sahiptir. Kimse bundan endişe etmemelidir. T&uuml;rk İslam D&uuml;nyasında, birlik, dayanışma&nbsp;ve beraberlik olma zamanıdır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">D&uuml;nyada iki &ccedil;eşit insan vardır, vicdan ve c&uuml;zdan sahibi:&nbsp;Vicdan sahibi olanlar geceleri daha rahat uyur. C&uuml;zdan muhasebesine odaklı olanlar, uyanık oldukları saatlerde yaşamdan daha &ccedil;ok zevk alıyorlar!</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Eleştiri, insanların hoşuna&nbsp;gitmiyorsa&nbsp;bile l&uuml;zumlu bir şeydir. V&uuml;cudunuz da ki bir ağrı ile aynı faaliyeti g&ouml;r&uuml;r: Ağrı olan yere aynı dikkatleri &ccedil;eker.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">İslam D&uuml;nyasına zulmeden,&nbsp;bir &ccedil;ok sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkeleri iyi bilmelidirler ki, Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam aleminin yenilmez İman g&uuml;c&uuml; olan iradesi, ruhunda dayanıklı Vatan sevgisi bir karaktere sahip olan&nbsp; İslam&nbsp;aleminin, beraberliğini&nbsp;b&ouml;l&uuml;nmez b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; bozma hayalinde olanlara &nbsp;ve aldatanlara, ders&nbsp;verdiğini tarih de onaylıyor.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Netice olarak; bizleri d&uuml;ş&uuml;ren tokat, acı olandan daha stratejik &ouml;nem taşıyan perde arkası g&ouml;remediğimiz tokattır. O zaman, T&uuml;rk her şeyini feda eder; fakat İstiklalini asla. Diyenleri hayal kırıklığına uğratmamak i&ccedil;in menfaat, her t&uuml;rl&uuml; fazilet ve ahlaksızlığı faaliyete ge&ccedil;irdiğini daima hatırlamalıyız. Ona g&ouml;re, stratejik &ouml;nem taşıyan g&ouml;revlerimizi iyi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;p yapmalıyız.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Cenabı-ı Allah B&uuml;y&uuml;k T&uuml;rk Milletinin, &uuml;lkesi ve milletinin birlik beraberliği uğruna şehit olanları, T&uuml;rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu M. K. Atat&uuml;rk'&uuml; ve değerli okuyucularımızın atalarını Rahmetle, Gazileri minnetle anar.&nbsp;Hastalara acil şifalar dileriz.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Cenab-ı Allah'ın bereketi, huzuru,&nbsp;şifası ve Selamı &uuml;zerinize olsun. &nbsp;</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Vali Erin, Halk Günü ve Kabullerde Yüzlerce Vatandaşla Buluştu
Vali Erin, Halk Günü ve Kabullerde Yüzlerce Vatandaşla Buluştu
Başkan Aksak'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı
Başkan Aksak'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı
kartal escort