Raf Terörü İş Başında Maliye seyir halinde
Numan ALADAĞ

Raf Terörü İş Başında Maliye seyir halinde

<p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Değerli okuyucularımı! Sohbetimizin konusu,&nbsp;raf ter&ouml;r&uuml; iş başında,&nbsp;maliye seyir halinde,&nbsp;hakkında olacaktır.</strong></span><br /><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Ey B&uuml;y&uuml;k T&uuml;rk Milleti!&nbsp;</strong></span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Defalarca burada&nbsp;sizlerin bilgisine sunup paylaştığımız İktisadi demokrasi nedir! Bir &uuml;lkede ger&ccedil;ek demokrasinin mevcudiyetinden bahsedebilmemiz i&ccedil;in, siyasi partilerin varlığı&nbsp;yeterli değildir. İktisadi demokrasi kurulmamış bir &uuml;lke y&ouml;netimine dikta rejimi demek daha akıllı olur. Ekonomik kararların alınmasında, ilgili sosyal dilim kuruluşlarının ve&nbsp;meslek gruplarının g&ouml;r&uuml;ş ve d&uuml;ş&uuml;ncelerine baş vurulup, m&uuml;zakere edildikten sonra o kuruluşların, kararların alınmasında oy kullanma hakkı olmalıdır ki, ger&ccedil;ek demokrasinin varlığını kanıtlayabilelim.&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&Uuml;z&uuml;lerek ifade edeyim ki, T&uuml;rk halkı olarak, T&uuml;rk diline s&uuml;rekli montajlar yaparak ihanet ediyoruz. B&ouml;yle T&uuml;rk milliyet&ccedil;iliği olamaz. &Ouml;rneğin: Bakkalı nerede ise silme noktasına getiren b&uuml;y&uuml;k alışveriş merkezlerine market, kardeş yerine birader, baba yerine peder ve daha bir &ccedil;ok kelime kullanılarak&nbsp;T&uuml;rk dilinin g&uuml;zelliğini bozuyoruz. Bu duygu ve d&uuml;ş&uuml;ncelere haiz olanların, T&uuml;rk Milliyet&ccedil;isi oldukları&nbsp;kabul edilebilir mi?&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Raf ter&ouml;r&uuml; nedir?</strong></span><br /><br /></p> <div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bakkal esnafını yok eden ve T&uuml;rk halkını s&uuml;rekli t&uuml;ketime teşvik eden&nbsp;raf ter&ouml;r&uuml; b&uuml;y&uuml;k alışveriş Merkezleri'nin, &Uuml;retici T&uuml;rk sanayicisinden &uuml;r&uuml;n&uuml;n&uuml; satarım ama, yılda şu kadar raf bedeli alırım talebinde bulunuyor. Raf bedeli olarak aldığı &uuml;creti raf bedeli geliri olarak aynen muhasebeleştiriyor mu? Raf geliri adı altında ne yazık ki muhasebe kayıtlarında işlem g&ouml;rmez.&nbsp;Peki bu geliri nasıl&nbsp;işleyecek? Bir işi yapmak isteyen bir &ccedil;are bulacak, hi&ccedil; bir iş yapmak istemeyen bir bahane bulacak, ahlakı ile işlem yapıp, kayıtlara ge&ccedil;ilecektir. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,<strong>&nbsp;''yolsuzluk yapanın ALLAH belasını versin''&nbsp;</strong>s&ouml;z&uuml;ne itirazı olan var mı?</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;Maliye Bakanı olarak, raf ter&ouml;r&uuml;&nbsp;faaliyetlerini s&uuml;rd&uuml;ren alışveriş merkezlerinin bu haksız kazan&ccedil; ve rekabetinden Maliye olarak&nbsp;bilgileri mi yok, yoksa bilgileri var &uuml;zerine mi gidilmiyor? Maliye&nbsp;Bakanına başka bir soru? Tatil mevsimi m&uuml;nasebetiyle T&uuml;rk halkı sahillere akın etmektedir; Maliye Bakanlığı olarak sahiller de ki para harekatlılığının bilincinde olduklarının kanaatindeyim.&nbsp;Ne kadar kasa fişi kesiliyor ve ayrıca alışveriş yapan bir vatandaş, evine 3-4 poşet ile giderken, Maliye kontrol&ouml;rleri tarafından, hanım efendi, beyefendi affedersiniz alışveriş fişinizi g&ouml;rebilir miyim denetimi&nbsp;yapılıyor mu? A&ccedil;ık ve net&nbsp;olarak belirteyim ki, bir &uuml;lkede haksız&nbsp;ve kayıt dışı kazan&ccedil; elde etmenin ve karapara'nın kaynağı sorulmuyorsa, o &uuml;lke ekonomik darboğaza s&uuml;r&uuml;kleniyor demektir. Allah indinde yeri olmayan haram işlerin ve T&uuml;rkiye Cumhuriyeti kanunlarının yasakladığı faaliyetlerin hareketliliği varsa, o &uuml;lkede ne huzur ne bereket ve ne de demokrasinin mevcudiyetinden bahsedilebilir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; menfaatler m&uuml;şterektir k&uuml;lt&uuml;r&uuml;ne g&ouml;z yumulup, haksız kazan&ccedil; ve kara paranın cirit atılmasını teyit ediyor demektir.&nbsp;Bu&nbsp;iddialara&nbsp;İtirazı olan varsa hodri meydan!</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Hakları olmadığı halde, jet hızı zengin olma, belirli makamlara atananların ve se&ccedil;ilenlerin geceleri daima uyku uyuyamadıklarını biliyor muydunuz? Ne rahat uyuyabilirler ne de huzurlu hayat s&uuml;rd&uuml;rebilirler. Cenab-ı Allah, şeytana tapan insanları b&ouml;yle&nbsp;cezalandırıyor. Ey M&uuml;sl&uuml;manım diyenler! Allah'ın haram kıldığı faaliyetlere bilerek bulaşıp ve yapanlara g&ouml;z yuman bir insanda Allah korkusu, namusu ve şeref olduğundan bahsedebilir misiniz?</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">T&uuml;rkiye'nin sanayi toplumu olmasını isteyen her T&uuml;rk vatandaşı'nın, alışveriş yaptığı b&uuml;y&uuml;k&nbsp;mağaza zincirlerinin faaliyetleri nedir diye araştırıp sonra alışverişini yapmalıdır. Ayrıca a&ccedil; karnına ve &ccedil;ocuklarla bu mağazalara gidilmemeli; &ccedil;&uuml;nk&uuml; fanatik&ccedil;e harcama yapmanıza ve hem de &ccedil;ocuklar bilmeyerek DOMUZ &uuml;r&uuml;nleri ile helal &uuml;r&uuml;nlerin bir arada&nbsp;satılmasından dolayı DOMUZ &uuml;r&uuml;nlerini&nbsp;acaba nasıl bir şeydir diye eline alıp&nbsp;merak&nbsp;edebilirler. Madem ki M&uuml;sl&uuml;man isek; DOMUZ &uuml;r&uuml;nleri ile helal &uuml;r&uuml;nleri&nbsp;aynı vitrinde&nbsp;satan b&uuml;y&uuml;k alışveriş merkezlerini boykot edip alışveriş yapmamalıyız. Bunlar, Yahudi ve&nbsp;Rum ticari ahlakına g&ouml;re haksız rekabet ederek faaliyet g&ouml;stermektedirler.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">T&uuml;rk Halkı'nın haberi var mı? Muğla-Fethiye il&ccedil;esinde de&nbsp;faaliyet g&ouml;steren, başta&nbsp;Fethiye satış mağazası olmak &uuml;zere, T&uuml;rkiye'nin en b&uuml;y&uuml;k alışveriş mağazaları zincirine sahip, diğer mağazalarda da&nbsp;DOMUZ &uuml;r&uuml;nleri ile helal &uuml;r&uuml;nleri aynı vitrinde satan bu mağazalar sayesinde T&uuml;rkiye Avrupa Birliğine ilk adımı atmıştır. DOMUZ &uuml;r&uuml;nleri ile helal &uuml;r&uuml;nlerin aynı vitrinde satılmasına, T&uuml;rkiye Cumhuriyeti H&uuml;k&uuml;meti'nin Tarım ve sağlık Bakanlıklarının olurları ile bu faaliyetlerini s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;klerini a&ccedil;ıklıyorlar.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Raf&nbsp;ter&ouml;r&uuml; iş başında Maliye seyir halinde başlıklı&nbsp;yazıya, AKP-CHP-MHP yetkililerinin cevabı ne olacak diye merak edilmektedir. TBMM de ki, siyasi partiler ger&ccedil;ek demokrasinin savunucusu iseler, ilk &ouml;nce iktisadi demokrasinin mevcudiyetini kontrol etsinler. Ayrıca T&uuml;rkiye'nin en strateji tarım b&ouml;lgesi olan başta 23-63 ekseni olmak &uuml;zere,&nbsp;şimdiye kadar neden &uuml;retim sekt&ouml;r&uuml; gelişmedi diye muhasebesini yapmalıdırlar?</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Allah aşkına, Milletvekilleri, H&uuml;k&uuml;met yetkilileri, Belediye Başkanları ve atanmış b&uuml;rokratlar: Allahtan korkmalı ve haksız kazan&ccedil; elde eden ihanet şebekelerine karşı sigara ve trafik yasaları gibi caydırıcı yasalar ve y&ouml;netmelikler &ccedil;ıkarın.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ey b&uuml;y&uuml;k alışveriş merkezleri! Hodri meydan: Cevap verin? Menfaatler m&uuml;şterektir k&uuml;lt&uuml;r&uuml;ne g&ouml;re hareket eden ihanet şebekelerinin, T&uuml;rk halkına z&uuml;l&uuml;m etmeye ve T&uuml;rk esnafını haksız rekabet ederek yok etmeye &nbsp;kimsenin haddine değil.&nbsp;Herkes namusu, şerefi ve T&uuml;rk ticari ahlakına g&ouml;re&nbsp;ticaretini yapmalı.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Vatan b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml; uğruna şehit olanları, T.C.'nin kurucusu Mustafa Kemal Atat&uuml;rk'&uuml; ve değerli okuyucularımızın atalarını Rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hastalara şifa-i şerifler dileriz.&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Allah'ın şifası, Bereketi&nbsp;ve Selamı &uuml;zerinize olsun.&nbsp;</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı