Allah korkusu ve sorumluluk
Numan ALADAĞ

Allah korkusu ve sorumluluk

<div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ey Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi!</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">D&uuml;nya ve ahirette huzurlu, refahlı ve başı dik yaşamak, Allah'a İmanın kuvvetli olmasına ve vicdan muhasebesi sahibi olduğuna bağlıdır. Nerede olursa olsun kendisini g&ouml;r&uuml;p g&ouml;zeten, g&ouml;nl&uuml;nden ge&ccedil;enleri bilen, her an kendisine şah damarından daha yakın olan Allah'a inanan kimse O'nun kudret ve azametini daima hafızasında muhafaza eder. B&ouml;yle olan bir insanın kalbinde Allah korkusu, Vatan sevgisi ve vicdan yerleşmiş olur.&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Cenab-ı Allah'ın kudret ve azametine, her yerde ve her zaman hazır ve nazır olduğuna Allah'tan korkan bir m&uuml;'min, kimsenin bulunmadığı bir yerde, İslamın haram kıldığı ve TC.'nin yasakladıkları ş&ouml;yle dursun, haram olan hi&ccedil; bir faaliyette bulunmaz. Eğer ki, bir kişi namusunu, şerefini ve Vatanını d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorsa, haram yiyen ve haram yiyenlerden hesap sormuyor ise o kişinin namusu ve şerefi olduğundan bahsedebilir misiniz?</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bir insanki, kalbinde Allah sevgisi yoktur, fikrinde Allah'a karşı muhabbeti bulunmuyor; Peygamberi rehber olarak tanımıyor, Kur'an-ı Kerimi d&uuml;stur edinmiyor, o insanın taşıdığı kalp harabe olmuş bir ev gibidir. Ey riyakarlar! din tacirliği yaparak, Allah korkusundan mahrum bir kalp, kararmış ve harap olmuştur. O insan toplum i&ccedil;in &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilmez bir afet, b&uuml;y&uuml;k bir beladır. O kişi, kimsenin g&ouml;rmediği, kanunun uzanamadığı her yerde, her &ccedil;eşit haram olan pisliği yapar, başına ka&ccedil; tane emniyet mensubu diksen de emniyet mensuplarının gafletinden istifade, ederek hemen yapar. Atalarımızın<strong>''Korkma Allah''tan korkandan, kork Allah'tan korkmayandan''&nbsp;</strong>veciz ifadesi bu hakikatı ne g&uuml;zel dile getirmektedir.&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Değerli okuyucularımız!&nbsp;</strong></span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Siyasi d&uuml;ş&uuml;ncesini, Allah'ın emirlerinden &ouml;nde tutan, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in yerine başkalarını rehber edinen, şan ve şeref dolu atalarının hayatını k&uuml;&ccedil;&uuml;mseyen, namus ve iffet yerine ahlaksızlığı, sadakat yerine yalancılığı benimseyen, helal kazan&ccedil; yerine r&uuml;şvet ve kayıt dışı kazan&ccedil; elde eden&nbsp;insanlardan meydana gelen toplumlarda ge&ccedil;im olur mu? Ge&ccedil;im olmayan yerde saadet ve huzur olur mu?</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Huzur ve refah:</strong></span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Huzur ve refahın ana aktif maddesini araştırmaya gerek yok. D&uuml;nya ve ahirette mesud olmanın anahtarını uzaklarda aramayalım. Araştırılan kaynak ve aranan anahtar, her şeyi yaratan, d&uuml;nya ve ahiretteki nizamı kuran Cenab-ı Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerimdir. O'nun el&ccedil;isi Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in s&uuml;nnetidir. Bu konuda Cenab-ı Allahş&ouml;yle buyurmaktadır.&nbsp;<strong>''Ey İman edenler! Allah'tan korkun (emirlerine bağlanın, yasaklarından sakının) ve doğru s&ouml;z s&ouml;yleyin ki (Allah) size, işlerinizi d&uuml;zeltip muvafakiyet versin ve g&uuml;nahlarınızı bağışlasın. Allah'tan korkan, emirlerini tutup, yasaklarından ka&ccedil;ınır. Doğruyu s&ouml;yler bunun neticesi işleri d&uuml;zelir. Huzur sağlanır. Başkalarına muhta&ccedil; olunmaz. İnsan, el attığı ve meşru olan her şeyde muvaffak olur.''&nbsp;</strong></span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bir insanın Allah korkusundan nasibi arttık&ccedil;a; aile ocağında, ticari işlerinde ve b&uuml;t&uuml;n d&uuml;nya işlerinde &ouml;rnek faaliyetleri g&ouml;r&uuml;l&uuml;r.&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Nitekim Allah korkusu, ahlaka aykırı her t&uuml;rl&uuml; faaliyetlere ve b&uuml;t&uuml;n k&ouml;t&uuml;l&uuml;klere engel olduğu i&ccedil;in Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)&nbsp;<strong>''Hikmetin başı Allah korkusudur.''</strong>&nbsp;buyurmuşlardır.</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Hi&ccedil; bir şeyin Allah'ın ilmi haricinde olmadığını, Rahmetin sonsuz olduğunu hafızamızdan silmeyelim ve ona g&ouml;re davranalım. Asahab-ı kirama karşı i&ccedil;inizde&nbsp;<strong>''Allah'tan en fazla korkanınız benim''</strong>buyuran Peygamberimizi rehber edinelim.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">DİN VE SİYASET</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Din ve siyaset iki ayrı olgudur. Kişi siyasi d&uuml;ş&uuml;ncesi ile dini bağdaştırmamalıdır. Liderlerin de dini kullanarak halk arasında yanlış olgu oluşturmamaları gerekir. Siyasiler dini g&ouml;r&uuml;şleriyle değil, T&uuml;rkiyenin sanayi toplumu bir &uuml;lke olabilmesi i&ccedil;in yaptıkları faaliyetleriyle &ouml;n plana &ccedil;ıkmalıdırlar ki, daima Allahtan korkarak, kendilerini se&ccedil;en ve atayanlara karşı&nbsp;vicdanen rahat ve başı dik olsunlar. Din siyasete alet edilmemelidir. &Ouml;zellikle doğu ve g&uuml;neydoğu&nbsp;b&ouml;lge halkının muhafazakarlığı kullanılarak din &uuml;zerinden siyaset yapılmamalıdır. (B&ouml;lgesel kanaat &ouml;nderlerinin halk &uuml;zerinde etkisi b&uuml;y&uuml;kt&uuml;r. Kadirşinas T&uuml;rk halkı, tarihten g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar insanların s&ouml;ylevlerine inanarak sorgulama ihtiyacını duymayarak kanaat &ouml;nderlerinin fikirlerini daima benimsiyor. İnsan kendi aklını kullanmalıdır.) Din kişinin kendi vicdanı ile ilgilidir. &Ouml;zellikle se&ccedil;ilmiş ve atanmış kişi dinin emirlerine ve yasaklarına bağlı kalıp Vatanına ve milletine karşı&nbsp;vicdan muhasebesi yaparak hayırlı bir vatandaş olmalıdır ki, cemiyetlerin karşısında başının dik olduğunu kanıtlayabilsinler. Se&ccedil;ilmiş ve atanmış bir idareci, r&uuml;şvet yiyerek kayıt dışı kazan&ccedil; elde etmesi belgelenmiş&nbsp;olanlara hesap sormuyorsa, o idarecilere oy sahibi vatandaşların bilerek o kişilerin&nbsp;yaptıklarına ortak&nbsp;oluyorsa, tabi ki, o idareciler de bunu fırsat bilip haram işleri devam ettirecektir.&nbsp; R&uuml;şvet yiyerek haksız kazan&ccedil; elde edenler acaba ailesinin namusunu ipotek altına aldırdıklarının farkında' mıdırlar? Hodri meydan! Var mı itirazı olan? Unutmamalıyız ki, k&ouml;t&uuml; y&ouml;n&uuml;ne odaklandığınız şeyi k&ouml;t&uuml;, iyi y&ouml;n&uuml;ne odaklandığınızı da iyi g&ouml;rebilirsiniz.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Vatan şehitlerini, T&uuml;rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal ATAT&Uuml;RK'&uuml; ve değerli okuyucularımızın atalarını Rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hastalara şifa-i şerifler dileriz.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>&Ouml;zdeyişler:</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Başarı yolunda sahtekarlık yapanlar nasıl d&uuml;ş&uuml;n&uuml;r?</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">D&uuml;r&uuml;st olursam, yoksul bir insan kalırım. Kimse saygı g&ouml;stermez, kimse hayranlık duymaz, kimse selam bile vermez bana. Ama atılgan, a&ccedil;g&ouml;zl&uuml;, acımasız, başarılı ve varlıklı olursam, herkes saygılı davranır, değer verir, yakınlık g&ouml;sterir, &ouml;n&uuml;mde eğilir... Ancak o zaman, d&uuml;r&uuml;st olma l&uuml;ks&uuml;n&uuml; g&ouml;ze alabilirim!&nbsp;<strong>(Bernard Shaw)</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Dikkat ederseniz! Tembellik, daima İman-ı zayıf olanlarda'dır.&nbsp;<strong>(İbrahim Kirazoğlu)</strong></span></div> <div dir="ltr"><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bencillik ve g&ouml;z&uuml; a&ccedil;lığa (Haram-r&uuml;şvet)&nbsp;odaklananlar,&nbsp;Allah daima k&ouml;t&uuml;l&uuml;, huzursuzluk, uykusuzluk ve hastalıklarla&nbsp;&ouml;d&uuml;llendireceğini unutmamalıyız.&nbsp;<strong>(Cahit Dalokay)</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;&Ouml;nemli olan meyve ve sebze'nin rengi değil, birleşimindeki mineral, vitamin ve besin değerleridir. İnsanlar da b&ouml;yledir; s&ouml;yledikleri değil, icraatları&nbsp;&ouml;nemlidir.&nbsp;<strong>(Numan Aladağ)</strong></span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">D&uuml;nyayı değiştirmek isteyenler neye sahip olmalı?</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Sağlam kafa ve temiz bir kalp her zaman ideal bir ikilidir. Bunlara bir de aydın bir s&ouml;ylem ve g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir kalemi eklerseniz &ccedil;ok g&uuml;zel bir kişi olursunuz.<strong>&nbsp;(Nelson Mandela)</strong></span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Kaynaklar:</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Sohbetler: Nizam&uuml;ddin Evliya Hz.'nin, Hindistan'nın başkenti Yeni Delhi de bulunan t&uuml;rbesinin semtinde ikamet eden, annesi Afgan T&uuml;rklerinden ve babasının da Hindistan'nın yerli sunni M&uuml;sl&uuml;manlarından, İlahiyat&ccedil;ı din adamı,&nbsp;Abd&uuml;lgani&nbsp;Bilgehan'nın sohbetleri.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Hadis-i şerifler: Diyanet işleri Başkanlığı yayınları. Yayın No: 207</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Numan Aladağ'ın gezi notları &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı