Milli Beraberliğiniz İlacınız Olsun
Numan ALADAĞ

Milli Beraberliğiniz İlacınız Olsun

<p><span style="font-size: medium; color: #000000;">DEĞERLİ OKUYUCULAR!</span><br /><br /></p> <div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">V&uuml;cuda ait ilme sahip olmak, ilimlerin en &uuml;st&uuml;n&uuml;d&uuml;r. insan sağlıklı olmazsa maddi varlığı, makam ve mevki'nin ne faydası olur.&nbsp;D&uuml;nyevi uhrevi (Ahiret)&nbsp;muvaffakiyetler, v&uuml;cudun sağlıklı olmasına bağlıdır. Bundan dolayı Resulullah&nbsp;<strong>''El ilm&uuml; ilmani ilm&uuml;l ebdani s&uuml;mme ilm&uuml;l edyani''</strong>&nbsp;buyurmuş, ilim iki olduğunu, ilk &ouml;nce bedene ait bilgiyi duyurduktan sonra da dine ait ilmi duyurmuştur.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bu hadis-i şerif, Din ilminden &ouml;nce beden ilminin &ouml;ğrenilmesinin beyanı ile tıbba verdiği &ouml;nemi g&ouml;sterir. Ş&uuml;phesiz ki insan&nbsp;sağlıklı olunca her şeyi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;p yapabilir. Hasta bir v&uuml;cuttan ne kendisine ne de başkasına hizmet etme imkanı beklenir.</span></div> <div dir="ltr"><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Aile hekiminiz veya baş vuracağınız uzman doktorunuz, Kur'an-ı Kerim okuyorsa, riyakar değilse, vicdan muhasebesi yapıyorsa ve kimyasal ila&ccedil; sanayicilerinin daha &ccedil;ok para kazanması i&ccedil;in uzantısı değilse, O doktor-hekim, hastayı&nbsp;kimyasal ila&ccedil; tedavisi yerine&nbsp; strese sebep olacak uyarıları yapıyorsa, moralini y&uuml;kselterek tedavi etmeye &ccedil;alışıyorsa g&uuml;ven verici olup, Allah' tan korkuyor demektir. Allah'ın emirlerini yerine getiren, samimi olan ve vicdan muhasebesi yapan doktor ve hekimleri tercih ediniz. Cerrahi m&uuml;dahale zorunluluğu olan hastalıkların tedavisinde kullanılan kimyasal ila&ccedil;lara tabi ki bir itirazımız olamaz.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Doktorunuzun yazdığı re&ccedil;ete de ki kimyasal ilacın yan etkisinin ne olduğunu da &nbsp;belirtip uyarmalıdır. Kimyasal ila&ccedil; re&ccedil;etesi yazarak doktorluk olmaz.&nbsp;Kendisine baş vuran hastaya teşhis konulduktan sonra,&nbsp;hastanın tabiatı tespit edilip, ila&ccedil; re&ccedil;etesi yazılmalıdır.&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bir &ouml;rek verelim: İki hasta aynı hastalığa yakalanmış, birisinin tabiatı toprak, birisinin tabiatı da hava' dır. Allah aşkına,&nbsp;iki hastaya&nbsp;da aynı re&ccedil;eteyi yazan doktora doktor diyebilir misiniz?&nbsp;&nbsp;Başta eğitim ve araştırma hastaneleri olmak &uuml;zere, hastane bulunan il&ccedil;elerin&nbsp;n&uuml;fusuna g&ouml;re tabiat tespit klinikleri kurulmalıdır.&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>ACI VE D&Uuml;Ş&Uuml;ND&Uuml;R&Uuml;C&Uuml; BİR REZALET!</strong></span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Değerli okuyucular! Kur'an-ı Kerim'in Dehr Suresinin 17 ci ayetinde de adı ge&ccedil;en Zencefil<strong>(Zencebiyla)</strong>&nbsp;Cenab-ı Allah'ın insanlara armağan ettiği bir şifa hazinesidir. Yaklaşık 15 yıldır T&uuml;rkiye Zencefil ithal ediyor ve T&uuml;rk Milleti de bu m&uuml;barek bitkinin kullanmasına kısa zamanda alıştı. Zencefil, başta mevsimsel ve kış hastalıkları olmak &uuml;zere, kimyasal ila&ccedil;lara&nbsp;ihtiya&ccedil; duyulmadan&nbsp;tedavi ediyor.&nbsp;Zencefil'in bir şifa hazinesi olduğu, modern tıp tarafından da onaylanmıştır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">2013 Eyl&uuml;l ayına kadar taze Zencefil fiyatı 4-10 lira arasındaydı. Aralık 2013 de birden bire fiyatı 25-28 liraya kadar y&uuml;kseldi ve g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar&nbsp;bu fiyatlar 20 liranın &uuml;zerinde halen devam ediyor. Zencefil kullanıldığı zaman, &ouml;zellikle kış hastalıklarının tedavisi i&ccedil;in kullanılan kimyasal ila&ccedil;lara ilgi ortalama %50'e yakın azalma oluyor. Başta muhalefet partileri olmak &uuml;zere, ilgili bilim adamlarının bug&uuml;ne kadar T&uuml;rkiye de Zencefil&nbsp;yetiştirme ile ilgili araştırmalar yapılmış mıdır? Sorusunun cevabını aramalıyız. Bu Milli konuda, başta AKP genel başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu olmak &uuml;zere, CHP ve MHP genel başkanlarının, partiler &uuml;st&uuml; Milli ve stratejik &ouml;nemi&nbsp;olan Zencefil ekim alanlarının acilen ger&ccedil;ekleştirilmesi gerekir. AKP-CHP-MHP genel başkanları kavgayı bırakıp T&uuml;rkiye'nin sanayi toplumu olması ve başta 23-63 ekseni (Elazığ-Şanlıurfa)&nbsp;olmak &uuml;zere tarımın acilen modernleşmesini ger&ccedil;ekleştirmek i&ccedil;in ortak noktada birleşmeleri gerekir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>CHP ve MHP genel başkanlarına &ccedil;ağrı:</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">CHP-MHP genel başkanlarının, m&uuml;şterek Zencefil araştırma enst&uuml;t&uuml;s&uuml;'n&uuml;n kurulması i&ccedil;in, 2015 yılının ekim sezonuna yetişebilmesi i&ccedil;in, şimdiden harekete ge&ccedil;melidirler. Tedbir bizden takdir Allah'tan hesabıyla, bu konuda&nbsp;h&uuml;k&uuml;meti uyarmalıdırlar. İnşallah H&uuml;k&uuml;met'te bu Milli konuyu onaylayıp, faaliyete ge&ccedil;irir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;Liderlik daima ayağa kalkarak ne d&uuml;ş&uuml;nebildiğini ve nasıl &uuml;retimi arttırabilirim s&ouml;yleyebilene nasip olmaktadır. Liderlerin ruhundaki Vatan sevgisini anlayabilmenin en kısa yolu, etrafındaki y&uuml;zkarası c&uuml;zdan muhasebesi odaklı kişiler başta olmak &uuml;zere olanlara bakmaktır.&nbsp;&nbsp;Toplumsal sorunların &ccedil;&ouml;z&uuml;lebilmesinin nitelikleri r&uuml;zgardır,&nbsp;&uuml;retimden mahrum&nbsp;insanların nitelikleri de ottur, &ccedil;&uuml;nk&uuml; otlar başaklar gibi, r&uuml;zgar nereye başaklar o y&ouml;ne eğildiği gibidir. Muhalefette ki, partiler h&uuml;k&uuml;metlerin Milli konuları i&ccedil;eren projelerin neden faaliyete ge&ccedil;irilmediğini ve tarımın başta 23-63 ekseni olmak &uuml;zere neden modernleştirilemediğinin uyarısını yapıp, kendilerinin tasarladığı projeleri sunup&nbsp;yardımcı olmalıdırlar. Masa başında oturarak, reel sekt&ouml;r ve tarım modernleşmez. Milli ve stratejik &ouml;nem taşıyan projelerle ilgili s&uuml;rekli h&uuml;k&uuml;mete yardımcı olunmalıdır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Milli ve stratejik &ouml;nem taşıyan konularda, imkanları olduğu halde, sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkelerinin etkisi altında kalarak faaliyete ge&ccedil;irmeyenlerde ne namus, ne şeref ve ne de Vatan sevgisi olur. Kim olursa olsun, bu zihniyete mensup olanlar, hem &uuml;lkenin, hem kurumların ve hem de ailevi namuslarını, bencillik d&uuml;ş&uuml;ncesiyle&nbsp;ipotek altına aldırırlarsa kimse şaşırmasın! Allah korusun.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">1992 yılında MHP genel başkan yardımcısı ve yazar olan Ferruh Sezgin, sistemle satran&ccedil; 2 adlı kitabının &ouml;n s&ouml;z&uuml;n son paragrafında,&nbsp;<strong>''T&uuml;rkiye satran&ccedil; masasının başına oturtacak siyasi liderini aramaktadır''&nbsp;</strong>diyor. Ne kadar isabetli bir d&uuml;ş&uuml;nce değil mi?</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;Sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkelerinin T&uuml;rkiye &uuml;zerinde perde arkası oynanan oyunlardan biri de, bir şifa hazinesi olan Zencefil ekimini tabi ki istemezler; onlar istemiyor diye T&uuml;rk Milleti olarak, seyrine bakıp kimyasal ila&ccedil;lara olan ilginin &ccedil;oğalmasına odaklanmamız&nbsp;mı gerekir?&nbsp;Bir hastalık i&ccedil;in kullandığımız ila&ccedil;ların yan etkisiyle başka&nbsp;hastalıklar oluşur. Zaruri olmadık&ccedil;a kimyasal ila&ccedil; kullanmayalım.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">T&uuml;rkiye de bir &ccedil;ok alanda mucitler vardır. Teknolojik, kimya, tarım, sağlık ve diğer mesleklerde ki mucitler, stratejik &ouml;nem taşıyan&nbsp;bir buluş yaptıkları zaman, o mucit'in ruhunda Vatan sevgisi varsa, sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkelerinin, başta maddi&nbsp;olmak &uuml;zere t&uuml;m tekliflerini kabul etmez ve daha sonra bu mucitlere devlet sahip &ccedil;ıkmayarak ve b&ouml;ylece yaşam boyu hayati tehlikelerle karşı karşıya kalıyorlar. Ya bizim&nbsp;maddi teklifimizi kabul edeceksin ya da&nbsp;&ouml;m&uuml;r boyu huzur bulamazsın diye&nbsp;tehditlerle karşı karşıya kalıyorlar.&nbsp;&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">İnsanları hastalıklardan uzaklaştırmanın en &ouml;nemli etkilerinden biri de, sevdiğimiz insanlarla daima iletişim halinde olduğumuzu g&ouml;steren faaliyetlerin etkinliği &ouml;nem taşımaktadır. Beraberlik ve şefkat sevginin bir alış veriş k&uuml;lt&uuml;r&uuml; olup, aynı zamanda da v&uuml;cudumuzun varlığını kavrayabileceğimiz&nbsp;(Somut) bir şekilde stresten uzaklaştıran, hata yapmamızı ve c&uuml;zdan muhasebesine y&ouml;nelmemizi frenleyen huzurlu bir k&uuml;lt&uuml;rd&uuml;r.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Hindistan da, ''Tıp bilim adamları ve halk hekimleri hastalarına ila&ccedil; yazmak yerine daha &ccedil;ok moral verip, hastaya hastalığını unutturmak i&ccedil;in,&nbsp;mesleğine g&ouml;re sorular sorup hastanın işi ile ilgili araştırma yapıp &ouml;nerilerde bulunurlar.&nbsp;Bu uygulama hem ekonomik sıkıntıların asgariye inmesi ve&nbsp;hem de strese neden olacak sorunlarla karşılaşmamasını sağlar.'' &ouml;nler</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Sevdiğiniz birisi hastalanınca, ziyaret etme imkanı varsa ziyaret edilir ve daima&nbsp;iletişim halinde olmak, hasta daha az kimyasal ila&ccedil; kullanma ihtiyacını duyacaktır ve b&ouml;ylece hastanın duygusal ilgiye olan ihtiyacını karşılamış olursunuz. Duygusal ilgi:&nbsp;Beslenme, fiziksel hareketler ve spor kadar &ouml;nemlidir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Değerli okuyucular! Bazı hastalıkların tedavisi uzun s&uuml;rebilir. Hastalık s&uuml;resince yaşadıklarımızı, duygularımızı not defterimize yazarsak hastalığın teşhislerinin anlaşılması kolaylaşabilir. Hastalığımızla ilgili konuları yazdığımız zaman, stresi azaltıp ve genel bağlamda sağlığımızın d&uuml;zelmesine destek olur.&nbsp;<strong>''Riyakarlık ve &ouml;zentiden uzak olduğunuzdan emin olup, kendinizi sadakat ve samimiyetle Kur'an-ı Kerim okuma y&ouml;nelin,&nbsp;veya dinlemeye y&ouml;nelttiğinizde yaşam konusunda daha &ccedil;ok huzurlu olup şifa-i şeriflere nail oluyorsunuz''</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) aile efradında veya sevdiğiniz birisi hastalandığı zaman sağ elini hastaya s&uuml;rerek ş&ouml;yle dua ederdi:</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">DUA:<strong>&nbsp;''Allah&uuml;mme rabben nasi ezhibil be'se eşfi enteş şafi la şifae illa şifa&uuml;ke şifaen la y&uuml;ğadiru sekamen.''</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Mana-i Latifi:&nbsp;</strong>''Allah'ım! Sen b&uuml;t&uuml;n insanların rabbisin. Bunun ızdırabını gider. Şifayı veren sensin. Senden başka şifa veren yoktur. Buna hi&ccedil;bir hastalık bırakmayacak şekilde şifa ver.''</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) hadis-i şeriflerinde,&nbsp;<strong>''Maenzellah&uuml; daen illa enzelneh&uuml; şifaen'' Mana-i Latifi: ''</strong>Allah her g&ouml;nderdiği bir dert i&ccedil;inde bir deva g&ouml;ndermiştir.'' buyuruyor.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Pakistan'ın &uuml;st d&uuml;zey hukuk&ccedil;u b&uuml;rokratlarından ve aynı zamanda Hafız olan ve Annesi Afganistan T&uuml;rklerinden olan, Hafız Muhammed Tagi Osmani,&nbsp;<strong>''Bir M&uuml;'min tedavide hastalığı ve diğer sıkıntıları yaratanı, devayı yaratan Allah'tan Şifa'yı isteyecektir.''&nbsp;</strong>diyor. G&ouml;r&uuml;l&uuml;yor ki, Allah'ın haram kıldıklarına uymamak ve bu yanlış yıllarca insanları felaketlere s&uuml;r&uuml;klemiştir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Cennet Vatanımızı bizlere kanları&nbsp;ve canları pahasına&nbsp;miras bırakan b&uuml;t&uuml;n şehitlerimizi ve&nbsp;T&uuml;rkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ordularımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ATAT&Uuml;RK'&uuml;, silah arkadaşlarını ve değerli okuyucularımızın atalarını rahmetle, Gazileri minnetle anıyor. Hastalara&nbsp;acil şifalar diliyoruz.</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı