bahis siteleri bahis siteleri casino siteleri kaçak iddaa kaçak iddaa siteleri bonus veren siteler canlı bahis siteleri bahis siteleri Numan ALADAĞ Milli Beraberliğiniz İlacınız Olsun
Milli Beraberliğiniz İlacınız Olsun
Numan ALADAĞ

Milli Beraberliğiniz İlacınız Olsun

<p><span style="font-size: medium; color: #000000;">DEĞERLİ OKUYUCULAR!</span><br /><br /></p> <div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">V&uuml;cuda ait ilme sahip olmak, ilimlerin en &uuml;st&uuml;n&uuml;d&uuml;r. insan sağlıklı olmazsa maddi varlığı, makam ve mevki'nin ne faydası olur.&nbsp;D&uuml;nyevi uhrevi (Ahiret)&nbsp;muvaffakiyetler, v&uuml;cudun sağlıklı olmasına bağlıdır. Bundan dolayı Resulullah&nbsp;<strong>''El ilm&uuml; ilmani ilm&uuml;l ebdani s&uuml;mme ilm&uuml;l edyani''</strong>&nbsp;buyurmuş, ilim iki olduğunu, ilk &ouml;nce bedene ait bilgiyi duyurduktan sonra da dine ait ilmi duyurmuştur.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bu hadis-i şerif, Din ilminden &ouml;nce beden ilminin &ouml;ğrenilmesinin beyanı ile tıbba verdiği &ouml;nemi g&ouml;sterir. Ş&uuml;phesiz ki insan&nbsp;sağlıklı olunca her şeyi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;p yapabilir. Hasta bir v&uuml;cuttan ne kendisine ne de başkasına hizmet etme imkanı beklenir.</span></div> <div dir="ltr"><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Aile hekiminiz veya baş vuracağınız uzman doktorunuz, Kur'an-ı Kerim okuyorsa, riyakar değilse, vicdan muhasebesi yapıyorsa ve kimyasal ila&ccedil; sanayicilerinin daha &ccedil;ok para kazanması i&ccedil;in uzantısı değilse, O doktor-hekim, hastayı&nbsp;kimyasal ila&ccedil; tedavisi yerine&nbsp; strese sebep olacak uyarıları yapıyorsa, moralini y&uuml;kselterek tedavi etmeye &ccedil;alışıyorsa g&uuml;ven verici olup, Allah' tan korkuyor demektir. Allah'ın emirlerini yerine getiren, samimi olan ve vicdan muhasebesi yapan doktor ve hekimleri tercih ediniz. Cerrahi m&uuml;dahale zorunluluğu olan hastalıkların tedavisinde kullanılan kimyasal ila&ccedil;lara tabi ki bir itirazımız olamaz.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Doktorunuzun yazdığı re&ccedil;ete de ki kimyasal ilacın yan etkisinin ne olduğunu da &nbsp;belirtip uyarmalıdır. Kimyasal ila&ccedil; re&ccedil;etesi yazarak doktorluk olmaz.&nbsp;Kendisine baş vuran hastaya teşhis konulduktan sonra,&nbsp;hastanın tabiatı tespit edilip, ila&ccedil; re&ccedil;etesi yazılmalıdır.&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bir &ouml;rek verelim: İki hasta aynı hastalığa yakalanmış, birisinin tabiatı toprak, birisinin tabiatı da hava' dır. Allah aşkına,&nbsp;iki hastaya&nbsp;da aynı re&ccedil;eteyi yazan doktora doktor diyebilir misiniz?&nbsp;&nbsp;Başta eğitim ve araştırma hastaneleri olmak &uuml;zere, hastane bulunan il&ccedil;elerin&nbsp;n&uuml;fusuna g&ouml;re tabiat tespit klinikleri kurulmalıdır.&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>ACI VE D&Uuml;Ş&Uuml;ND&Uuml;R&Uuml;C&Uuml; BİR REZALET!</strong></span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Değerli okuyucular! Kur'an-ı Kerim'in Dehr Suresinin 17 ci ayetinde de adı ge&ccedil;en Zencefil<strong>(Zencebiyla)</strong>&nbsp;Cenab-ı Allah'ın insanlara armağan ettiği bir şifa hazinesidir. Yaklaşık 15 yıldır T&uuml;rkiye Zencefil ithal ediyor ve T&uuml;rk Milleti de bu m&uuml;barek bitkinin kullanmasına kısa zamanda alıştı. Zencefil, başta mevsimsel ve kış hastalıkları olmak &uuml;zere, kimyasal ila&ccedil;lara&nbsp;ihtiya&ccedil; duyulmadan&nbsp;tedavi ediyor.&nbsp;Zencefil'in bir şifa hazinesi olduğu, modern tıp tarafından da onaylanmıştır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">2013 Eyl&uuml;l ayına kadar taze Zencefil fiyatı 4-10 lira arasındaydı. Aralık 2013 de birden bire fiyatı 25-28 liraya kadar y&uuml;kseldi ve g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar&nbsp;bu fiyatlar 20 liranın &uuml;zerinde halen devam ediyor. Zencefil kullanıldığı zaman, &ouml;zellikle kış hastalıklarının tedavisi i&ccedil;in kullanılan kimyasal ila&ccedil;lara ilgi ortalama %50'e yakın azalma oluyor. Başta muhalefet partileri olmak &uuml;zere, ilgili bilim adamlarının bug&uuml;ne kadar T&uuml;rkiye de Zencefil&nbsp;yetiştirme ile ilgili araştırmalar yapılmış mıdır? Sorusunun cevabını aramalıyız. Bu Milli konuda, başta AKP genel başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu olmak &uuml;zere, CHP ve MHP genel başkanlarının, partiler &uuml;st&uuml; Milli ve stratejik &ouml;nemi&nbsp;olan Zencefil ekim alanlarının acilen ger&ccedil;ekleştirilmesi gerekir. AKP-CHP-MHP genel başkanları kavgayı bırakıp T&uuml;rkiye'nin sanayi toplumu olması ve başta 23-63 ekseni (Elazığ-Şanlıurfa)&nbsp;olmak &uuml;zere tarımın acilen modernleşmesini ger&ccedil;ekleştirmek i&ccedil;in ortak noktada birleşmeleri gerekir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>CHP ve MHP genel başkanlarına &ccedil;ağrı:</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">CHP-MHP genel başkanlarının, m&uuml;şterek Zencefil araştırma enst&uuml;t&uuml;s&uuml;'n&uuml;n kurulması i&ccedil;in, 2015 yılının ekim sezonuna yetişebilmesi i&ccedil;in, şimdiden harekete ge&ccedil;melidirler. Tedbir bizden takdir Allah'tan hesabıyla, bu konuda&nbsp;h&uuml;k&uuml;meti uyarmalıdırlar. İnşallah H&uuml;k&uuml;met'te bu Milli konuyu onaylayıp, faaliyete ge&ccedil;irir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;Liderlik daima ayağa kalkarak ne d&uuml;ş&uuml;nebildiğini ve nasıl &uuml;retimi arttırabilirim s&ouml;yleyebilene nasip olmaktadır. Liderlerin ruhundaki Vatan sevgisini anlayabilmenin en kısa yolu, etrafındaki y&uuml;zkarası c&uuml;zdan muhasebesi odaklı kişiler başta olmak &uuml;zere olanlara bakmaktır.&nbsp;&nbsp;Toplumsal sorunların &ccedil;&ouml;z&uuml;lebilmesinin nitelikleri r&uuml;zgardır,&nbsp;&uuml;retimden mahrum&nbsp;insanların nitelikleri de ottur, &ccedil;&uuml;nk&uuml; otlar başaklar gibi, r&uuml;zgar nereye başaklar o y&ouml;ne eğildiği gibidir. Muhalefette ki, partiler h&uuml;k&uuml;metlerin Milli konuları i&ccedil;eren projelerin neden faaliyete ge&ccedil;irilmediğini ve tarımın başta 23-63 ekseni olmak &uuml;zere neden modernleştirilemediğinin uyarısını yapıp, kendilerinin tasarladığı projeleri sunup&nbsp;yardımcı olmalıdırlar. Masa başında oturarak, reel sekt&ouml;r ve tarım modernleşmez. Milli ve stratejik &ouml;nem taşıyan projelerle ilgili s&uuml;rekli h&uuml;k&uuml;mete yardımcı olunmalıdır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Milli ve stratejik &ouml;nem taşıyan konularda, imkanları olduğu halde, sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkelerinin etkisi altında kalarak faaliyete ge&ccedil;irmeyenlerde ne namus, ne şeref ve ne de Vatan sevgisi olur. Kim olursa olsun, bu zihniyete mensup olanlar, hem &uuml;lkenin, hem kurumların ve hem de ailevi namuslarını, bencillik d&uuml;ş&uuml;ncesiyle&nbsp;ipotek altına aldırırlarsa kimse şaşırmasın! Allah korusun.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">1992 yılında MHP genel başkan yardımcısı ve yazar olan Ferruh Sezgin, sistemle satran&ccedil; 2 adlı kitabının &ouml;n s&ouml;z&uuml;n son paragrafında,&nbsp;<strong>''T&uuml;rkiye satran&ccedil; masasının başına oturtacak siyasi liderini aramaktadır''&nbsp;</strong>diyor. Ne kadar isabetli bir d&uuml;ş&uuml;nce değil mi?</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;Sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkelerinin T&uuml;rkiye &uuml;zerinde perde arkası oynanan oyunlardan biri de, bir şifa hazinesi olan Zencefil ekimini tabi ki istemezler; onlar istemiyor diye T&uuml;rk Milleti olarak, seyrine bakıp kimyasal ila&ccedil;lara olan ilginin &ccedil;oğalmasına odaklanmamız&nbsp;mı gerekir?&nbsp;Bir hastalık i&ccedil;in kullandığımız ila&ccedil;ların yan etkisiyle başka&nbsp;hastalıklar oluşur. Zaruri olmadık&ccedil;a kimyasal ila&ccedil; kullanmayalım.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">T&uuml;rkiye de bir &ccedil;ok alanda mucitler vardır. Teknolojik, kimya, tarım, sağlık ve diğer mesleklerde ki mucitler, stratejik &ouml;nem taşıyan&nbsp;bir buluş yaptıkları zaman, o mucit'in ruhunda Vatan sevgisi varsa, sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkelerinin, başta maddi&nbsp;olmak &uuml;zere t&uuml;m tekliflerini kabul etmez ve daha sonra bu mucitlere devlet sahip &ccedil;ıkmayarak ve b&ouml;ylece yaşam boyu hayati tehlikelerle karşı karşıya kalıyorlar. Ya bizim&nbsp;maddi teklifimizi kabul edeceksin ya da&nbsp;&ouml;m&uuml;r boyu huzur bulamazsın diye&nbsp;tehditlerle karşı karşıya kalıyorlar.&nbsp;&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">İnsanları hastalıklardan uzaklaştırmanın en &ouml;nemli etkilerinden biri de, sevdiğimiz insanlarla daima iletişim halinde olduğumuzu g&ouml;steren faaliyetlerin etkinliği &ouml;nem taşımaktadır. Beraberlik ve şefkat sevginin bir alış veriş k&uuml;lt&uuml;r&uuml; olup, aynı zamanda da v&uuml;cudumuzun varlığını kavrayabileceğimiz&nbsp;(Somut) bir şekilde stresten uzaklaştıran, hata yapmamızı ve c&uuml;zdan muhasebesine y&ouml;nelmemizi frenleyen huzurlu bir k&uuml;lt&uuml;rd&uuml;r.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Hindistan da, ''Tıp bilim adamları ve halk hekimleri hastalarına ila&ccedil; yazmak yerine daha &ccedil;ok moral verip, hastaya hastalığını unutturmak i&ccedil;in,&nbsp;mesleğine g&ouml;re sorular sorup hastanın işi ile ilgili araştırma yapıp &ouml;nerilerde bulunurlar.&nbsp;Bu uygulama hem ekonomik sıkıntıların asgariye inmesi ve&nbsp;hem de strese neden olacak sorunlarla karşılaşmamasını sağlar.'' &ouml;nler</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Sevdiğiniz birisi hastalanınca, ziyaret etme imkanı varsa ziyaret edilir ve daima&nbsp;iletişim halinde olmak, hasta daha az kimyasal ila&ccedil; kullanma ihtiyacını duyacaktır ve b&ouml;ylece hastanın duygusal ilgiye olan ihtiyacını karşılamış olursunuz. Duygusal ilgi:&nbsp;Beslenme, fiziksel hareketler ve spor kadar &ouml;nemlidir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Değerli okuyucular! Bazı hastalıkların tedavisi uzun s&uuml;rebilir. Hastalık s&uuml;resince yaşadıklarımızı, duygularımızı not defterimize yazarsak hastalığın teşhislerinin anlaşılması kolaylaşabilir. Hastalığımızla ilgili konuları yazdığımız zaman, stresi azaltıp ve genel bağlamda sağlığımızın d&uuml;zelmesine destek olur.&nbsp;<strong>''Riyakarlık ve &ouml;zentiden uzak olduğunuzdan emin olup, kendinizi sadakat ve samimiyetle Kur'an-ı Kerim okuma y&ouml;nelin,&nbsp;veya dinlemeye y&ouml;nelttiğinizde yaşam konusunda daha &ccedil;ok huzurlu olup şifa-i şeriflere nail oluyorsunuz''</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) aile efradında veya sevdiğiniz birisi hastalandığı zaman sağ elini hastaya s&uuml;rerek ş&ouml;yle dua ederdi:</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">DUA:<strong>&nbsp;''Allah&uuml;mme rabben nasi ezhibil be'se eşfi enteş şafi la şifae illa şifa&uuml;ke şifaen la y&uuml;ğadiru sekamen.''</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Mana-i Latifi:&nbsp;</strong>''Allah'ım! Sen b&uuml;t&uuml;n insanların rabbisin. Bunun ızdırabını gider. Şifayı veren sensin. Senden başka şifa veren yoktur. Buna hi&ccedil;bir hastalık bırakmayacak şekilde şifa ver.''</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) hadis-i şeriflerinde,&nbsp;<strong>''Maenzellah&uuml; daen illa enzelneh&uuml; şifaen'' Mana-i Latifi: ''</strong>Allah her g&ouml;nderdiği bir dert i&ccedil;inde bir deva g&ouml;ndermiştir.'' buyuruyor.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Pakistan'ın &uuml;st d&uuml;zey hukuk&ccedil;u b&uuml;rokratlarından ve aynı zamanda Hafız olan ve Annesi Afganistan T&uuml;rklerinden olan, Hafız Muhammed Tagi Osmani,&nbsp;<strong>''Bir M&uuml;'min tedavide hastalığı ve diğer sıkıntıları yaratanı, devayı yaratan Allah'tan Şifa'yı isteyecektir.''&nbsp;</strong>diyor. G&ouml;r&uuml;l&uuml;yor ki, Allah'ın haram kıldıklarına uymamak ve bu yanlış yıllarca insanları felaketlere s&uuml;r&uuml;klemiştir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Cennet Vatanımızı bizlere kanları&nbsp;ve canları pahasına&nbsp;miras bırakan b&uuml;t&uuml;n şehitlerimizi ve&nbsp;T&uuml;rkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ordularımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ATAT&Uuml;RK'&uuml;, silah arkadaşlarını ve değerli okuyucularımızın atalarını rahmetle, Gazileri minnetle anıyor. Hastalara&nbsp;acil şifalar diliyoruz.</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Suruç’ta Kanala Düşen Genç Boğuldu
Suruç’ta Kanala Düşen Genç Boğuldu
Şahin “Kent Konseyi Önemli”
Şahin “Kent Konseyi Önemli”
kartal escort