izmir escort izmir escort bahis siteleri bahis siteleri casino siteleri kaçak iddaa kaçak iddaa siteleri canlı casino siteleri casino siteleri bonus veren siteler canlı bahis siteleri bahis siteleri Hamit DERMAN ORTADOĞU'NUN ESARET FERMANI '' SYKES-PİCOT ANTLAŞMASI ''
Advert
Advert
ORTADOĞU'NUN ESARET FERMANI '' SYKES-PİCOT ANTLAŞMASI ''
Hamit DERMAN

ORTADOĞU'NUN ESARET FERMANI '' SYKES-PİCOT ANTLAŞMASI ''

<p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ge&ccedil;en g&uuml;n Şanlıurfa Dost Meclisi Derneği olarak Suriye'den gelen m&uuml;lteci kardeşlerimizi hem ziyaret etmek hem de yanımızda g&ouml;t&uuml;rd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z&nbsp;&nbsp;&ccedil;eşitli yardım malzemesini&nbsp;&nbsp;onlara vermek i&ccedil;in Suru&ccedil;'a gittik.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Orada g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z manzara bizi derinden etkiledi.&Ccedil;&uuml;nk&uuml; binlerce insan evini barkını bırakarak &ouml;l&uuml;mden ka&ccedil;mış.Hepsinin g&ouml;zlerinde bir &uuml;mitsizlik ve h&uuml;z&uuml;n vardı.Hele &ccedil;ocukların halini g&ouml;r&uuml;nce &uuml;z&uuml;lmemek elde değil.&Ccedil;&uuml;nk&uuml; savaştan&nbsp;&nbsp;en &ccedil;ok etkilenen &ccedil;ocuklardır.&Ccedil;ocukların g&ouml;zlerinde o korkuyu ve h&uuml;zn&uuml; g&ouml;rebiliyorsunuz.Evet savaşlar &ccedil;ocukların ruh aleminde b&uuml;y&uuml;k yıkımlara sebep oluyor.&Ccedil;ocukların oyuncakları kurşunlar,şarapnel par&ccedil;aları&nbsp;&nbsp;oluyor.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Orada Suriye'den gelen kardeşlerimizle sohbet etme fırsatımız oldu.Bu sohbet sırasında dikkatimi &ccedil;eken bir şey oldu.Oda şudur.Araplara g&ouml;re Aynel Arap K&uuml;rtlere g&ouml;re Kobani den gelenler&nbsp;&nbsp;yalnız K&uuml;rtler değil.İ&ccedil;lerinde Araplar ve T&uuml;rkmenler vardı.Bunun nedenini sorduğumuzda bize verilen cevap manidardı.Biz İŞİD'den ka&ccedil;ıyoruz.İŞİD hi&ccedil;&nbsp;&nbsp;ayırım yapmıyor.Herkesi &ouml;ld&uuml;r&uuml;yor.Kendileri gibi d&uuml;ş&uuml;nmeyenlere hayat hakkı tanımıyor.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Suriyeli kardeşlerimizin durumu bizi &uuml;zm&uuml;ş olsa da devletimizin ve STK'lerin bu mazlumlara yapmış oldukları yardımlar ve insani duruma olumlu bir şekilde m&uuml;dahale etmeleri bizleri sevindirdi.&Ccedil;&uuml;nk&uuml; orada devlet b&uuml;t&uuml;n kurumları ile misafirlerin yaralarını sarmaya ve onlara&nbsp; i&ccedil;in uygun ortam hazırlamaya &ccedil;alışıyordu.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ziyaretimizdeki izlenimlerimizi aktardıktan sonra g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar etkisi devam eden bu insanların bu hale gelmesinde etkisi olan yaklaşık 100 yıl &ouml;nce imzalanan Sykes-Picot Anlaşmasını&nbsp;&nbsp;ve bu antlaşmanın&nbsp;&nbsp;sonu&ccedil;larını size aktarmaya &ccedil;alışacağım.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bu antlaşma İngiltere-Fransa arasında imzalandı.Anlaşma ile Osmanlı İmparatorluğu&rsquo;nun, Anadolu ve Ortadoğu topraklarının paylaşımını i&ccedil;eren gizli bir anlaşmaydı. Sykes-Picot. Fransa adına Fran&ccedil;ois Georges Picot, İngiltere adına ise Sir Mark Sykes&rsquo;in imza koydukları bir uzlaşı olmasından dolayı, onların adı ile anılan bu anlaşma, Ortadoğu'nun kaderi &uuml;zerinde bug&uuml;ne ulaşan kalıcı etkiler bıraktı.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">20.y&uuml;zyıl başlarından itibaren &ouml;nemli bir enerji kaynağı haline gelen petrol&uuml;n &ccedil;ıktığı Orta Doğu, başta İngiltere olmak &uuml;zere s&ouml;m&uuml;rgeci g&uuml;&ccedil;lerin hedefi haline geldi. B&ouml;lgenin kontrol&uuml;n&uuml; ele ge&ccedil;irme planları yapan İngilizler, 1909 yılında g&ouml;reve atanan ve o d&ouml;nemden itibaren Osmanlı H&uuml;k&uuml;meti&rsquo;ni, Arap aşiretlerinin isyanıyla tehdit ederek, g&uuml;&ccedil; ve iktidar peşinde koşan Mekke Şerifi H&uuml;seyin ile temasa ge&ccedil;tiler. Osmanlı İmparatorluğu&rsquo;nun I. D&uuml;nya Savaşı&rsquo;na katılmasından sonra daha da arttırılan bu temaslarla Arap s&uuml;lale ve aşiretlerini ayaklandırmak i&ccedil;in olabildiğince &ccedil;alışıldı. Yapılan g&ouml;r&uuml;şmelerde Mekke Emiri Şerif H&uuml;seyin&rsquo;in t&uuml;m Arap Yarımadası, Suriye ve Irak&rsquo;ı i&ccedil;ine alan bir devlet kurmasını, L&uuml;bnan&rsquo;ı hari&ccedil; bırakarak destekleyen İngiltere, 1915 yılının Kasım ayında bu g&ouml;r&uuml;şmeler hakkında Fransa&rsquo;yı bilgilendirirken, aynı yılın Aralık ayında Necid Emiri İbn Suud ile de Kuveyt hari&ccedil; Basra K&ouml;rfezi&rsquo;nin g&uuml;ney kıyılarını kapsayan bir bağımsızlık antlaşması yaptı. Yani Mekke Şerifi H&uuml;seyin&rsquo;e vaat ettiği topraklarda Necd Emiri İbn Suud&rsquo;un da h&acirc;kimiyetini tanıdı. Bu iki y&uuml;zl&uuml; politika ile İngiltere, b&ouml;lgedeki halkları birbirlerine d&uuml;şman edecek tohumları ekiyordu.1916 yılında Ortadoğu&rsquo;yu paylaşmak i&ccedil;in İngiltere ve Fransa arasında yapılan g&ouml;r&uuml;şmeler Sykes-Picot Anlaşması ile neticelendi. Bu anlaşmaya g&ouml;re; &ldquo;Suriye&rsquo;nin kıyı b&ouml;lgesiyle Adana ve Mersin Fransa&rsquo;ya veriliyordu. Basra ve Bağdat vil&acirc;yetleriyle Hayfa ve Akk&acirc; limanları İngiltere&rsquo;ye bırakılıyor, Dicle ve Fırat sularının etki b&ouml;lgelerinde ortak kullanımı garanti ediliyordu. İskenderun serbest liman ve Filistin uluslararası b&ouml;lge oluyordu. Arabistan toprakları, Akk&acirc;-Kerk&uuml;k &ccedil;izgisiyle ikiye b&ouml;l&uuml;nerek kuzey kısmı Fransız, g&uuml;ney kısmı İngiliz n&uuml;fuzuna bırakılıyordu. Musul vil&acirc;yetini i&ccedil;ine alan Fransız n&uuml;fuz alanı İran sınırına kadar uzanıyordu. İngiltere&rsquo;nin etki alanı ise Filistin&rsquo;den Mezopotamya&rsquo;ya kadar geniş bir b&ouml;lgeyi kapsıyordu. İngiltere ve Fransa kendi n&uuml;fuz b&ouml;lgelerinde Arap devletleri kurmayı ve bunları korumayı taahh&uuml;t ediyordu. Bitlis, Erzurum, Trabzon ve Van&rsquo;ı kapsayan b&ouml;lgeler ise Rusya&rsquo;ya bırakılıyordu.&rdquo; B&ouml;ylece, İngiltere, Mekke Emiri Şerif H&uuml;seyin&rsquo;e vaat ettiği toprakları bu defa da Fransa ile paylaşıyordu.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Mekke Emiri Şerif H&uuml;seyin ise bu anlaşmadan habersiz &ldquo;B&uuml;y&uuml;k Arabistan Krallığı&rdquo; h&uuml;lyalarıyla Osmanlı İmparatorluğu&rsquo;na karşı isyanını 1916 Haziran&rsquo;ında başlattı. Bu olay, daha sonra ders kitaplarına girecek, M&uuml;sl&uuml;manlar arasına fitne sokacak ve Batılı g&uuml;&ccedil;lerin de kulaklara fısıldadığı &ldquo;B&uuml;y&uuml;k Arap İhaneti&rdquo; yalanının temelini oluşturdu. Fakat ger&ccedil;ek &ccedil;ok farklıydı. Bu ger&ccedil;eği savaşın başından itibaren Hicaz Cephesi&rsquo;nde ve Medine&rsquo;de bulunan, Feridun Kandemir, &ldquo;Medine M&uuml;dafaası Peygamberimizin G&ouml;lgesinde Son T&uuml;rkler&rdquo; adlı eserinde:&nbsp;<strong><em>&ldquo;Lakin bu isyanın sebebi neydi? Araplar İstiklal mi istiyorlardı? Hayır, Araplar b&uuml;t&uuml;n bu harp boyunca T&uuml;rklerle omuz omuza &Ccedil;anakkale&rsquo;den itibaren her cephede savaştılar. Hatta İstiklal Savaşı&rsquo;mızda Aydın Cephesi&rsquo;nde, Mehmet&ccedil;iklerle yan yana Yunanlılarla boğuşarak, canlarını veren Araplar vardı. Ve ilk Cihan Harbi&rsquo;nde, Araplarla meskun hi&ccedil;bir yerde, ne Irak, ne Suriye, ne L&uuml;bnan, ne Yemen, ne Filistin&rsquo;de T&uuml;rklere isyan eden tek bir Arap g&ouml;r&uuml;lmedi. İsyan eden, sadece Mekke Emiri Şerif H&uuml;seyin&rsquo;di&hellip; Şerif H&uuml;seyin&rsquo;in bu isyanda kullandığı Araplar da, Hicaz &ccedil;&ouml;llerinde &ouml;teden beri g&ouml;&ccedil;ebe hayatı yaşayan ve talan ile ge&ccedil;inen son derece cahil, d&uuml;nyadan habersiz fakir fukara bedeviler, yani Urbanlardı. Mekke, Taif, Cidde gibi şehir ve kasabalardaki Araplar isyana katılmadıkları gibi Şerif H&uuml;seyin de zaten bunlardan asker almak teşebb&uuml;s&uuml;nde bulunmamıştı. Urban ve Şeyhleri fakirlikleri dolayısıyla paradan başka birşey bilmezlerdi. Şerif H&uuml;seyin gibi İngilizler de bunu bildikleri i&ccedil;in, para g&uuml;c&uuml;yle ancak bunlardan faydalanmışlardı. Ve isyanı sonuna kadar bunlarla y&uuml;r&uuml;tm&uuml;şlerdi.&rdquo; Şeklinde ifade etmişti.</em></strong></span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><em>I.&nbsp;</em>D&uuml;nya Savaşı devam ederken<em>&nbsp;</em>yapılan&nbsp;ve bazı b&ouml;lgelerdeki değişikliklerle Lozan Antlaşması&rsquo;nda kabul edilen sınırların temelini oluşturan Sykes-Picot Anlaşması, Rusya&rsquo;da ger&ccedil;ekleşen &ldquo;1917 Bolşevik Devrimi&rdquo;nden sonra, &Ccedil;arlık diplomasisinin gizli belgelerinin a&ccedil;ıklanması ile &ouml;ğrenildi. Bu, ve bu gibi anlaşmaları tamamlayan kararlarla, Tevhid&rsquo;in, birliğin temsilcisi olması gereken M&uuml;sl&uuml;manlar arasına, milliyet&ccedil;ilik, mezhep&ccedil;ilik, aşiret&ccedil;ilik, asabiyetler, &ccedil;ıkarlar empoze edilerek birbirlerinden ayıran yapay sınırlar &ccedil;izildi. Irak, Suriye, &Uuml;rd&uuml;n, Kuveyt, Hicaz Krallığı gibi manda devletlerin sosyal, siyasal, k&uuml;lt&uuml;rel denge g&ouml;zetilmeksizin ihdas edilmesi, b&ouml;lgeyi bug&uuml;n de devam eden y&uuml;z yıllık s&uuml;re&ccedil;te kan, g&ouml;zyaşı ve kargaşa ortamına s&uuml;r&uuml;kledi.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Evet yaklaşık y&uuml;zyıl sonra s&ouml;m&uuml;rgeci devletler yeni&nbsp;&nbsp;Sykes-Picot Anlaşmalarını &ccedil;izmek i&ccedil;in yeni kuklaları &ouml;n plana s&uuml;rmektedir.Daha &ouml;nce Şerif H&uuml;seyin'i&nbsp;&nbsp;'' B&uuml;y&uuml;k Arap Devleti '' yalanı&nbsp;&nbsp;ile kandırarak piyon olarak kullanmışlarsa şimdide&nbsp;&nbsp;Ebu Bekir&nbsp;Bağdadi ve IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) yalanı ile kandırılıyor.Mehmet Akif ne g&uuml;zel demiş :</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><em>&nbsp;<strong>Tarihi tekerr&uuml;r diye tarif ediyorlar</strong></em><strong>.<em>Hi&ccedil; ibret alınsaydı tekerr&uuml;r m&uuml; ederdi</em></strong></span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><em>Kaynaklar:</em></strong>&nbsp;&nbsp;<strong>1-</strong>&nbsp;Cevdet K&uuml;&ccedil;&uuml;k, &ldquo;Sykes-Picot&rdquo;, Dia, c.38, İstanbul, 2010.&nbsp;<strong>2-</strong>Feridun Kandemir, Medine M&uuml;dafaası Peygamberimizin G&ouml;lgesinde Son T&uuml;rkler, İstanbul, 2007</span></p>
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
CANPOLAT TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN BAYRAMINI KUTLADI
CANPOLAT TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN BAYRAMINI KUTLADI
Milletvekili Aydınlık, Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı Yasyınladı
Milletvekili Aydınlık, Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı Yasyınladı
kartal escort