Hakikat ve Kurban Bayramı
Numan ALADAĞ

Hakikat ve Kurban Bayramı

<p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>DEĞERLİ M&Uuml;'MİNLER!&nbsp;</strong></span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>M&uuml;barek&nbsp;Kurban Bayramınızı Tebrik&nbsp;Eder. Cenab-ı Allah helal lokma ile nice bayramları idrak etmeyi bizlere nasip etsin dileklerimizle, Allah yaptığınız ibadetleri kabul etsin.&nbsp;</strong></span><br /><br /></p> <div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Hakikat Allahtır, Allah'ın varlığıdır. B&uuml;t&uuml;n canlı cansız tabiat ve kainat olaylarının sırrı, b&uuml;y&uuml;k yaratıcıyı bulabilmektir. Her şeyin sonunda O vardır. Her şey Ona y&ouml;neliktir. Her şeyde vardır, gizlidir, sırdır. Sırları &ccedil;&ouml;zen de akıl onu bulacaktır. Madde de O vardır, akılda O vardır, ilimde O vardır. Dinde ve yaptığımız ibadetlerin sadakat ve samiyetinde O vardır. Sevgide, İnan&ccedil;ta, Umutta, Sabırda, Huzurda&nbsp;O vardır.&nbsp;Hakikatleri anlayabilmek aklın tekam&uuml;l&uuml;ne (Olgunluk-olgunlaşma)&nbsp;bağlıdır. Allah tekam&uuml;ldedir. Tekam&uuml;l sonsuzdur. Her akıl, tekam&uuml;l nispetinde&nbsp;O'nu tanır hisseder.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">İnan&ccedil; her şeyimiz,&nbsp;<strong>''İnan&ccedil; Allah'tır''&nbsp;</strong>Allah'a inan&ccedil; ve vicdan muhasebesi yaparak varılır. Umutsuz ve sabırsız yaşamımızda, &ccedil;alışmamıza imkan yok. Umudunu kaybeden, Allah'la irtibatını kaybeder. Umutsuz, hayatına kıyar. ''<strong>&Ccedil;&uuml;nk&uuml; Umut Allah'tır.''&nbsp;</strong>&nbsp;Allah'a umutla varılır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">D&uuml;nya hayatı aklın tekam&uuml;l&uuml;d&uuml;r. Akıl madde aleminde yaratıcıyı bulacak, tanıyacaktır. Akıl maddedir, bu d&uuml;nya i&ccedil;in l&uuml;zumludur. Bir de manevi g&uuml;c&uuml;m&uuml;z, ruhumuz var. Maddenin maneviyatı tanıyabilmesi, Allah'ı tanımaktır. İşte tekam&uuml;l (Olgunluk-Olgunlaşma)&nbsp;bundan başlar. Yani, aklın imanı tanıması. Akıl imanı tanıdığı zaman insan, olduğunu anlayacak, vicdan muhasebesi yaparak iyi ahlak sahibi olacak, vicdanın sesini duyacaktır. Tekam&uuml;l&uuml; akıl yalnız başına yapamaz. Aklı tekam&uuml;l ettiren İmandır, ruhtur. Ruhun tekam&uuml;l&uuml; de aklın yardımı iledir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ey Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi! Cenab-ı Allah huzuru verir, huzursuzluğu, haram ve r&uuml;şvet yemeği de akıl yaratır. Akıl huzuru maddede arar. Madde dediğimiz c&uuml;zdan muhasebesine y&ouml;nelenler de, dikkat ederseniz daima huzursuzluk vardır. D&uuml;nyevi işler, insan aklını dıştan şeytan, i&ccedil;ten nefis &ccedil;eler.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Endonezya-Borneo-Blikpapan şehrinde ikamet eden Uygur T&uuml;rk&uuml;,&nbsp;din adamı Timurhanbeg Harunlar isimli hoca,<strong>&nbsp;''Haram kazan&ccedil;la midesini dolduran bir insan, inan&ccedil;sızlık faaliyetleriyle riyakarlık yaparak daima korkulu ve heyecanlıdır.''&nbsp;</strong>diyor.<strong>&nbsp;''Sevinmek, memnun olmak, taleplerimizin yerine gelmesi huzur doğurmaz. Huzur; manevi yolda, helal kazan&ccedil; da, doğru yolda olmalıdır. Huzur vicdan rahatlığıdır. Vicdanı rahatsız olan, talep ettiği her şeye kavuşmuş olsa&nbsp;da daima huzursuzdur. ''&nbsp;</strong>diyor.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Haram lokma yediği belgelerle&nbsp;tescilli olup, T&uuml;rk kamuoyuna deşifre olan bazı ihanet şebekesi riyakarlar, o haram kazan&ccedil; ile ailesinin midesini doldurması ve ayrıca o haram kazan&ccedil; ile utanmadan da&nbsp;Kurban kesiyor. İslam dininde yeri olmayan bu t&uuml;r faaliyetleri ile&nbsp;Allah'a nasıl bir hesap vereceklerinin muhasebesini yapıyorlar mı? Cenab-ı Allah, bu m&uuml;barek g&uuml;nlerin y&uuml;z&uuml;suyu h&uuml;rmetine bu ahlaka sahip olanları ıslah etsin.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>KURBAN KESENLERİN DİKKATİNE!</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">KURBAN DUASI:&nbsp;<strong>''İnni veccehtu vechiye lilleziy federasemavati&nbsp;vel arda ala milleti ibrahiyme haniyfen vema ene minel m&uuml;şrikiyn. İnne salati n&uuml;s&uuml;kiy ve mahyaya ve mematiy lillahi rabbil alemiyn. La şeriyke lehu ve bike zalike &uuml;mirt&uuml; ve ene minel m&uuml;slimiyn. Allah&uuml;mme minke veleke bismillahi Allah&uuml;ke ekber.''</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Sadakat ve samimiyetle M&uuml;sl&uuml;manım diyebilen i&ccedil;in, sıkıntı ve &uuml;mitsizlik s&ouml;zkonusu olamaz, &ccedil;&uuml;nk&uuml; dua kapısı her zaman sonuna kadar a&ccedil;ıktır; bu kapıdan makamların en y&uuml;cesine &ccedil;ıkılır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>''Duanız olmadıktan sonra Rabbiniz sizi ne yapsın?''&nbsp;</strong>(Furkan Suresi: Ayet 77)</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">MANASI: Ş&uuml;phesiz ki ben milleti İbrahim &uuml;zerine Allah'ı bir tanıyıcı olarak, y&uuml;z&uuml;m&uuml; o g&ouml;kleri ve yeri yaratan Allah'a &ccedil;evirdim. Ben şirk koşanlardan değilim. Ş&uuml;phesiz benim namazım da, ibadetlerim (Kurbanım) da, hayatım da &ouml;l&uuml;m&uuml;m de hi&ccedil;bir ortağı bulunmayan alemlerin Rabbi Allah'ındır. Ben b&ouml;ylece emrolundum. Ben M&uuml;sl&uuml;man olanlardanım. Allah'ım bu Kurban Senden ve Senin i&ccedil;in Kurban kesiyorum. Allah'ın adı ile kesiyorum. Allah Teala b&uuml;y&uuml;klerin en b&uuml;y&uuml;ğ&uuml;d&uuml;r.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&Ouml;NEMLİ NOT: Kurban kesecek olan kimse &ouml;nce bu duayı okur, sonra Kurbanı keser. Arafe g&uuml;n&uuml; mezarlıklar ziyaret edilip, Kur'an okumasını bilenler Kur'an, bilmeyenler bilgisi dahilinde Sureleri okumalıdır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Kurban Bayramınız M&uuml;barek olsun.</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Cenab-ı Allah, kestiğiniz Kurban'ı, yaptığınız dua ve ibadetleri kabul etsin.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;Allah Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemini bu m&uuml;barek g&uuml;nlerin y&uuml;z&uuml;suyu h&uuml;rmetine, kaza ve belalardan esirgesin.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Cennet Vatanımızı bizlere kanları&nbsp;ve canları pahasına&nbsp;miras bırakan b&uuml;t&uuml;n şehitlerimizi ve&nbsp;T&uuml;rkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ordularımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ATAT&Uuml;RK'&uuml;, silah arkadaşlarını ve değerli okuyucularımızın atalarını rahmetle, Gazileri minnetle anıyor. Hastalara&nbsp;acil şifalar diliyoruz.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Kurban Duası kaynak&ccedil;ası:</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Hacı Mustafa Tombalak Dualarımız 1990 Tekirdağ</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı