Süt'ten şifalı armağanlar
Numan ALADAĞ

Süt'ten şifalı armağanlar

<div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">İslam dinine g&ouml;re eti helal olup yenen,&nbsp;dişi inek, koyun, ke&ccedil;i,&nbsp;manda ve deve' den elde edilen s&uuml;t t&uuml;ketilendir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">İyi s&uuml;t, beyaz olup ve tırnak &uuml;st&uuml;nde&nbsp;durandır. Saf, temiz olup rengi bulanık olmayandır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>DEĞERLİ OKUYUCULAR!&nbsp;KUR'AN-I&nbsp;KERİM DE, M&Uuml;BAREK S&Uuml;T İLE İLGİLİ AYETLERİN TEFSİRİ VE HADİSLER:&nbsp;</strong></span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Kur'an-ı Kerim'in Muhammed (Kıtal) Suresi ayet 15 de;&nbsp;<strong>''Sakınanlara vaadolunan u&ccedil;mağın sıfatı şudur ki orada tadı, kokusu bozulmamış su ırmakları,&nbsp; tadı değişmemiş s&uuml;t ırmakları, i&ccedil;enlere lezzet verir&nbsp;helal i&ccedil;ecek&nbsp;ırmakları, s&uuml;z&uuml;lm&uuml;ş bal ırmakları; orada kendileri i&ccedil;in her &ccedil;eşit meyveler; Rableri tarafından yargılanma vardır. İşte bunlar, ateşte devamlı kalan, kaynar su i&ccedil;irilip de bağırsakları par&ccedil;a par&ccedil;a olan kimseler gibi olabilirler mi?''</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Kur'an-ı Kerim'in En-Nahl Suresi ayet 66 da;&nbsp;<strong>''Sizin i&ccedil;in davarlarda da ibret vardır; Size, onların karnındaki fışkı ile kan arasında olan s&uuml;tten i&ccedil;iririz ki o s&uuml;t Halis'tir, i&ccedil;enlerin boğazlarından kolaylıkla ge&ccedil;er.''</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde, Hadis&nbsp;<strong>1-''İnek s&uuml;t&uuml; ile tedavi olunuz! &Ccedil;&uuml;nk&uuml; Ben burada Cenab-ı Allah'ın şifa yarattığı kanaatindeyim. Zira o inekler, yiyilebilecek b&uuml;t&uuml;n otlardan otlanmaktadırlar.''</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Hadis&nbsp;<strong>2- ''Yiyecek ve i&ccedil;eceklerin yerini tutan, a&ccedil;lığı ve susuzluğu gideren, s&uuml;tten başka gıda bilmiyorum.''&nbsp;</strong>buyuruyor.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>S&Uuml;T'TEN ŞİFALI ARMAĞANLAR:</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>S&Uuml;T&Uuml;N TABİATI:</strong>&nbsp;''<strong>Sıcak ve yaştır.''</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">1- Sıcak s&uuml;t bal ile tadlandırılıp i&ccedil;ilirse; dahili b&uuml;t&uuml;n yaraları iyileştirir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">2-Hafızayı kuvvetlendirip, d&uuml;ş&uuml;nme g&uuml;c&uuml;n&uuml; arttırarak doğru karar vermenizi sağlar.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">3- Kaynamakta olan s&uuml;te, kor ateşte iyice kızartılmış taş&nbsp; s&uuml;tte s&ouml;nd&uuml;r&uuml;lerek, ishal ve bağırsak yaralarına&nbsp;iyi gelir. Bu uygulama zehirlenmeye de faydalıdır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">4- İlkbaharda ki, s&uuml;t g&ouml;ğ&uuml;s ağrılarına ve eski &ouml;ks&uuml;r&uuml;klere &ccedil;ok faydalıdır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">5- S&uuml;t emen bebekler i&ccedil;in, en etkili ve sağlıklı olanı anne s&uuml;t&uuml;d&uuml;r. Uygun oluşu lezzetli oluşundan değildir. Tabiatı uygun olduğu i&ccedil;indir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">6- Sıcak s&uuml;te tuz katarak i&ccedil;ilirse; ishal yapar.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">7- Hayvan sağıldıktan hemen sonra, o s&uuml;t ile gargara yapılırsa; ağızdaki &ccedil;ıbanları ve diğer ağız yaralarını tedavi eder.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">8- İlkbahardaki s&uuml;t&uuml;n kıvamı az, yaz aylarında hayvanlarda sağılan s&uuml;t&uuml;n kıvamı daha &ccedil;ok olup, mevsim itibarıyla&nbsp;daha iyi olur.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">9- Yeni sağılmış taze manda s&uuml;t&uuml; kaynatılıp bal ile tatlandırılıp i&ccedil;ilirse, iktidarsızlığı giderir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">10- Yeni sağılmış taze ke&ccedil;i s&uuml;t&uuml; ile gargara yapılırsa; diş ve diş etlerini sağlamlaştırıp parlatır. Ayrıca her g&uuml;n kimyasal i&ccedil;erikli macunlar yerine, taze ke&ccedil;i s&uuml;t&uuml; ile dişler iki dakika fır&ccedil;alanırsa dişleriniz daha sağlıklı olur.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">11- Aşırı s&uuml;t t&uuml;ketiminden kaynaklanan, mide ve sinirlere verilen zararı, patlıcan t&uuml;keterek zararı telafi edilebilir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">12- S&uuml;t normal t&uuml;ketilirse şifası &ccedil;ok olur. Aşırı t&uuml;ketildiği takdirde, kalp rahatsızlıklarını arttırır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">13- Deve s&uuml;t&uuml;n&uuml; bal ile tatlandırıp kadınlar i&ccedil;tiği zaman, cildi g&uuml;zelleştirip canlı tutar. İktidarsızlığı giderir. Kanın katılaşmasından kaynaklanan ciğer tıkanıklığına faydalıdır. V&uuml;cuttaki katı ve sert şişkinlikleri dağıtarak şifaya kavuşturur.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">14- S&uuml;t mideyi&nbsp; şişirerek gerer. Kaynatılarak, bal ile tatlandırıp i&ccedil;ilirse,&nbsp;şişirmeyi giderir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">15- S&uuml;t; tabiatı sıcak ve kuru olanlara faydalıdır. Kuruluktan kaynaklanan unutkanlığa, &uuml;z&uuml;nt&uuml;, kaygı ve bozuk d&uuml;ş&uuml;nce rahatsızlıklarının en etkili ve doğal ilacıdır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">16- V&uuml;cudun ihtiyacı olan temel nemliliği muhafaza edip,&nbsp;&ccedil;eşitli hastalıklardan koruyarak&nbsp;&ouml;mr&uuml; uzatır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">17- Gen&ccedil;lik ve ihtiyarlıktaki hafıza zafiyetini giderir. Zekayı geliştirmek i&ccedil;in, iki su bardağı kaynamış s&uuml;te bir yemek kaşığı bal ve bir tatlı kaşığı polen ilave edip i&ccedil;meyi alışkanlık haline getirenler, v&uuml;cudu bir &ccedil;ok hastalıklardan koruma etkisi vardır. Polen, yoğurt ile t&uuml;ketilirse prostat kanserini tedavi eder.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>NOT:</strong>&nbsp;Bu i&ccedil;eceğe devam edildiği zaman, vereceği şifalara siz ve doktorunuz hayret edeceksiniz.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">18- Zayıf olanlar i&ccedil;in, beş g&uuml;nde bir et s&uuml;t ile pişirilip yenirse, zayıflığı giderir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">19- Libya&nbsp;vatandaşı olup T&uuml;rk asıllı olanlar, deve s&uuml;t&uuml; ile v&uuml;cut temizliği i&ccedil;in&nbsp;&ccedil;ok faydalı olduğunu iddia ediyorlar. V&uuml;cuttaki kapalı g&ouml;zeneklerin a&ccedil;ılmasını sağlar, karaciğer zafiyetini giderdiğini s&ouml;yl&uuml;yorlar.&nbsp;Hz. Muhammed (s.av.) hadis-i şeriflerinde,&nbsp;<strong>''Dağlarla otlayan devenin s&uuml;t&uuml;, sindirim bozukluğu sorunu olanlar i&ccedil;in şifalıdır.''&nbsp;</strong>buyuruyor.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">20- Bağırsaklarda ki gıdaların d&uuml;zenli hazmedilmesini sağlar. S&uuml;t, v&uuml;cut temizliği i&ccedil;inde bulunmaz bir veliniymettir. Haftada bir, &ccedil;iğ s&uuml;t ile v&uuml;cudunuzu en az 15-20 dakika&nbsp;masaj yaparsanız, v&uuml;cudunuzu bulaşıcı hastalıklardan korumuş olursunuz. Bu s&uuml;t masajı, Pakistan-Lahor k&ouml;ylerinde yaygındır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">21- Stresli,&nbsp;evhamlı, s&uuml;rekli parasal&nbsp;(C&uuml;zdan muhasebesi yapanlar) hayal hastalığı olanları sakinleştirip, v&uuml;cuttaki gerginliği&nbsp;yumuşatır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">22- S&uuml;t mam&uuml;lleri (Yoğurt-Ayran)&nbsp;susuzluğu giderir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">23- S&uuml;t, mesane iltihaplarını, gastrit ve &uuml;lser iltihaplarının iyileşmesi i&ccedil;in, bal ile tatlandırıp i&ccedil;ilirse, i&ccedil; organlardaki yanmış kanları &ccedil;ıkarır, ve dahildeki organları temizleyerek, yaraların iyileşmesini sağlar.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">24- Nefes darlığı ve akciğer hastalıklarının tedavisi i&ccedil;in, s&uuml;t bal ile tatlandırıp i&ccedil;ilirse, hastayı&nbsp;şaşırtacak şifaya kavuşturur.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>NOT:</strong>&nbsp;S&uuml;tten kaynaklanan kabızlığı &ouml;nlemek i&ccedil;in, s&uuml;t i&ccedil;ildikten bir saat sonra, bir kivi veya iki adet kuru incir yemelidir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">25- S&uuml;t&uuml;n kesilmemesi i&ccedil;in, 5 Litre s&uuml;te, 2-3 dal nane yaprağı koyarsanız s&uuml;t&uuml;n kesilmesini &ouml;nlemiş olursunuz.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">26- Muzlu s&uuml;t i&ccedil;tiğiniz zaman, kabızlık yaşamamanız i&ccedil;in,&nbsp;&uuml;zerine iki adet kuru incir veya beş adet kuru kayısı&nbsp;yerseniz, kabızlık ve bağırsaklarda gaz oluşumunu &ouml;nlemiş olursunuz.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">27- G&uuml;nde bir&nbsp;su bardağı&nbsp;s&uuml;t i&ccedil;erek, kadınlarda Osteortrit&nbsp;<strong>(Eklem kire&ccedil;lenmesi ve iltihabı)&nbsp;</strong>rahatsızlıklarını geciktirebilir. Diz ostredatriti'nin hemen iyileşmesi olmaz. Bu hastalık ağrıları i&ccedil;in, her g&uuml;n bir su bardağı s&uuml;t i&ccedil;erek hastalığın ilerlemesi frenlenir. Hareket ettik&ccedil;e ağrı artar, istirahat edince ge&ccedil;er.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">28- Kas geliştirme ve zayıflamak i&ccedil;in, s&uuml;t doğal bir protein kaynağıdır. S&uuml;t proteinleri kas gelişmesini ve tedaviyi kolaylaştırır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>UYARI!</strong>&nbsp;S&uuml;t t&uuml;ketmek i&ccedil;in, mutlaka&nbsp;vicdan muhasebesi yapan doktorların g&ouml;r&uuml;ş ve &ouml;nerilerine başvurup&nbsp;t&uuml;kettiğinizde, daha faydalı olur.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi, tek &ouml;rg&uuml;&ccedil;l&uuml; (Tek kamburlu)&nbsp;deve s&uuml;t&uuml;n&uuml; &ccedil;ok t&uuml;ketip, &ouml;nem verirdi. Sağlıklı olması, deve s&uuml;t&uuml; t&uuml;ketimine bağlıydı.</span></div> <div dir="ltr"><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>YAN TESİRİ:</strong>&nbsp;Yağlı s&uuml;t t&uuml;ketildiğinde, diş ve dişetlerine zarar verir. Mide zaafiyeti olanlar i&ccedil;in yağlı s&uuml;t i&ccedil;ilmesi uygun değildir.&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">23-63 Ekseninde, s&uuml;t hayvancılığına dayalı reel sekt&ouml;r&uuml;n gelişmemesi dikkat &ccedil;ekicidir! Harran ovasında s&uuml;t hayvancılığının gelişmesi konusunda, beklenenin &uuml;st&uuml;nde &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k imkanlar vardır. Yem hammaddesi, saman ve diğer hammaddeler konusunda, Cenab-ı Allah bereket vermiştir. Ne yazık ki, bu bereketten yeterince faydalanmak i&ccedil;in,&nbsp;T&uuml;rk &ccedil;ift&ccedil;isi eğitimden mahrum bırakılmıştır.&nbsp;T&uuml;rk &ccedil;ift&ccedil;isinin modernleşmesini engelleyen sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkelerinin asıl amacı da budur. Acaba yetkili karar organları bunun bilincinde midirler? B&uuml;y&uuml;k T&uuml;rk Milleti olarak, iyi nilmeliyiz ki, 23-63 Ekseninde tarımın modernleşmemesi ve tarıma dayalı reel sekt&ouml;r&uuml;n gelişmemesi, Allah korusun, T&uuml;rkiye'yi&nbsp;b&uuml;y&uuml;k ekonomik tehlikeler beklediğinin bilincinde olmalıyız.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Vatan şehitlerimizi ve&nbsp;T&uuml;rkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ordularımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ATAT&Uuml;RK'&uuml;, silah arkadaşlarını ve değerli okuyucularımızın atalarını rahmetle, Gazileri minnetle anıyor. Hastalara&nbsp;acil şifalar diliyoruz.</span></div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;<strong>KAYNAK&Ccedil;A:&nbsp;</strong>Kur'an-ı Kerim Terc&uuml;mesi: İsmail Hakkı İzmirli Kur'anı Kerim ve T&uuml;rk&ccedil;e anlamı 1977 Eren yayınları.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Hadis-i Şerifler terc&uuml;mesi: Şifa-i şerif K&ouml;pr&uuml;l&uuml; Ali Rıza Doksanyedi 1950</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Numan Aladağ'ın, 1984-2014 yılları arası, Pakistan, Libya, Endonezya ve Australia gezi notları.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>HADİS-İ ŞERİFLER:</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">1- Faydalanılmayan bilgi, harcanmayan, hi&ccedil; kimseye hayrı dokunmayan define gibidir. (Hz. Muhammed)</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">2- Bilginin m&uuml;rekkebi, şehidin kanından daha kutsaldır. (Hz. Muhammed)</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">3- İnsanların en k&ouml;t&uuml;leri, insanların arasına katılan k&ouml;t&uuml; bilginlerdir. (Hz. Muhammed)</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">4- B&uuml;y&uuml;klenen kişi bilgi &ouml;ğrenemez. Hz. Ali)</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">5-&nbsp;Eyvah, bilgisizle oturan uyanık kişiye! (Mevlana Hz.)</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı