Laf nakliyatçılığı ile zulüm
Numan ALADAĞ

Laf nakliyatçılığı ile zulüm

<p><span style="font-size: medium; color: #000000;">İnsanların ruhları iyilik ve mutluluk&nbsp;istikametine yollanır. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; insanların kalplerinde kıskan&ccedil;lık yaşadık&ccedil;a, hem&nbsp;ailesini hem de kurumunu felakete s&uuml;r&uuml;klemenin&nbsp;kanıtıdır.&nbsp;Namusunu ve şerefini d&uuml;ş&uuml;nen bir insan, haram ve laf taşıma&nbsp;işlerine bulaşmaz ve sorumluluğu varsa&nbsp;bu işlere g&ouml;z yummaz ve&nbsp;izin vermez. Allah korusun! &Ccedil;&uuml;nk&uuml; paraya ve hak etmediği makamlara gelme hayaline tapan insan insafsız olur.&nbsp;</span><br /><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Ey Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi!</strong>&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bu g&uuml;nlerde &uuml;lkemizde luzums&uuml;z laf taşıma senetleri borsada işlem g&ouml;rmeye&nbsp;başlamıştır.&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Borsanın a&ccedil;ılışını, 2015 se&ccedil;imlerine aylar kala ve aynı kurumda c&uuml;zdan muhasebesine odaklı,&nbsp;g&ouml;rev yapan arkadaşlar arasında borsada hisse senedi alıp ve bu senetlerin zamanı gelince b&uuml;y&uuml;k pirim yapacağı hayalinde olanlar, Allah'tan korkmayarak laf&nbsp;nakliyat&ccedil;ılığı yarışına girme faaliyetindeler. Stratejik &ouml;nemi olan bazı kamu kurumlarında, c&uuml;zdan muhasebesine odaklı olanlar, arkadaşlarının vicdan muhasebesi yaparak, daima&nbsp;ruhlarında Vatan sevgisini taşıyanları &nbsp;hazmedemeyip,&nbsp;ayrıca&nbsp; kurumun stratejik bilgilerini siyasi ve ticari alanda faaliyet g&ouml;sterenlere laf ve bilgi taşıyarak, hak etmediği halde&nbsp;daha &uuml;st makamlara gelmeyi ve maddi destek alma hayaliyle, Allah'tan korkmayarak kurumların ve &uuml;lkenin geleceğini teminat altına alma yerine,&nbsp;felakete s&uuml;r&uuml;kleme faaliyeti i&ccedil;erisindeler. Allah korusun! Haram para elde etme ve haksız makamlara atanmak sevgisi, her t&uuml;rl&uuml; k&ouml;t&uuml;l&uuml;ğ&uuml;n&nbsp;k&ouml;k&uuml;d&uuml;r. C&uuml;zdan muhasebesine odaklı insanlara her t&uuml;rl&uuml; su&ccedil; işletilebilir.&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bu konuda bir &ouml;rnek verelim: Sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkeleri ve bu &uuml;lkelerde ki ticari kuruluşlar,&nbsp;T&uuml;rkiye de kendilerinin &uuml;rettiği &uuml;r&uuml;nlere alternatif olacaksa, o &uuml;r&uuml;nlerin &uuml;retimini engellemek i&ccedil;in, ilk &ouml;nce s&ouml;z taşıma ahlakına haiz olanları buluyorlar ve sonra da bunlara geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml; olmayacak şekilde y&uuml;kl&uuml; miktarda maddi&nbsp;destek vererek, Milli sanayinin gelişmesi b&ouml;ylece frenlenmiş olunuyor. Ruhunda Vatan sevgisi ve Allah korkusu olan yetkili bir karar organı, &uuml;lke geleceğinin teminat altına alma gayretini ve &ccedil;abasını g&ouml;steriyorsa, s&ouml;z&nbsp;nakliyat&ccedil;ıları devreye girip o &uuml;r&uuml;n&uuml; &uuml;reten &uuml;lkenin ticari&nbsp;kuruluşlarına haber verip, T&uuml;rkiye de ki,&nbsp;siyasi ve b&uuml;rokratik&nbsp;karar organlarını engellemek i&ccedil;in hemen lobi faaliyetine başlayarak o Milli &uuml;retim ve ihracat&nbsp;engellenip,&nbsp;ithalat rotası hız kazanıyor. Allah korusun bu&nbsp;t&uuml;r ihanetlikler &uuml;lkeyi&nbsp;felakete s&uuml;r&uuml;kler. Hodri meydan! Endişelerimiz yanlış mı?</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">T&uuml;rkiye de&nbsp;h&uuml;k&uuml;met&nbsp;ve muhalefet olan,&nbsp;siyasi partilerin kendi i&ccedil;lerinde de mutlaka laf nakliyat&ccedil;ıları vardır. TBMM de ki siyasi partilerin, &uuml;lkemizin bir sanayi &ouml;tesi toplumu olması ve iktisadi demokrasinin kurulabilmesi&nbsp;i&ccedil;in, Milli birlik ve beraberlikle,&nbsp;her ilde ki hammadde oranına g&ouml;re reel sekt&ouml;r&uuml;n gelişebilmesi i&ccedil;in beraberce kararlar alınamaz mı? Alınan bu&nbsp;Milli&nbsp;kararlar,&nbsp;h&uuml;k&uuml;metin başarısı değil, destek veren&nbsp;t&uuml;m siyasi partilerin ortak başarısı ve&nbsp;d&uuml;ş&uuml;ncesidir. Milli destek olmadan,&nbsp;h&uuml;k&uuml;metler başarılı olamazlar. T&uuml;rkiye'nin en b&uuml;y&uuml;k ihtiyacı olan&nbsp;tarıma dayalı reel&nbsp;sekt&ouml;r&uuml;n gelişmesini ger&ccedil;ekleştirecek cesur, İmanlı, vicdan sahibi&nbsp;ve İhlaslı d&uuml;ş&uuml;nceleri&nbsp;kalbinde&nbsp;taşıyan karar organlarına ihtiya&ccedil; vardır.&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>LAF TAŞIMA&nbsp;&nbsp;</strong></span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&Uuml;lkemiz g&uuml;ndeminde yaşanan olayların baş m&uuml;sebbibi, laf nakliyat&ccedil;ılarıdır.</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Birisi temiz ruhlu hikmet sahibine sordu:&nbsp;<strong>''Falanca kişi senin arkandan ne s&ouml;yledi, biliyor musun.?''</strong>&nbsp;</span><br /><br /><br /><br /><br /></p> <div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Hikmet sahibi:&nbsp;<strong>''Aman kardeşim sus!'' dedi, &ccedil;&uuml;nk&uuml; d&uuml;şmanın ne s&ouml;ylediğini bilmemek daha faydalıdır!''</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>''denebilir ki d&uuml;şmandan size&nbsp;laf taşıyan kimseler d&uuml;şmandan&nbsp;daha d&uuml;şmandırlar. D&uuml;şmanlıkta d&uuml;şmanın yardımcısı olmayan bir insan s&ouml;ylediklerini dosta taşımaz. İşitince titreyeceğim k&ouml;t&uuml; bir &nbsp; s&ouml;z&uuml; d&uuml;şman bile y&uuml;z&uuml;me karşı s&ouml;ylemek cesaretini g&ouml;steremezken, sen ondan daha d&uuml;şmansın ki: ''D&uuml;şmanın gizlice senin hakkında b&ouml;yle dedi, ''diyerek bunları ağzına almaya cesaret ediyorsun!''</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>''Laf nakliyat&ccedil;ılığı&nbsp;yapan biri unutulmuş kavgaları tazeler ve iyi niyetli insanları &ccedil;ileden &ccedil;ıkarır. Kim olursa olsun laf nakliyat&ccedil;ılarından uzak durabildiğin kadar uzak dur. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; o uyuyan bir k&ouml;t&uuml;l&uuml;ğe: ''Kalk!'' diyerek d&uuml;rt&uuml;kl&uuml;yor.. Oradan oraya s&ouml;z taşıyarak bozgunculuk (Fesat) yapanın Allah ayağını ve ağzını bağlasın!''</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>''Kavga iki kişinin arasında ateş gibidir ve aptal s&ouml;z taşıyıcılar s&ouml;nme aşamasına gelmiş ve y&uuml;z tutacak bu ateşe s&uuml;rekli odun taşıyarak daha da alevlendirme d&uuml;ş&uuml;ncesindedirler.''</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Değerli okuyucular!</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">İrade ile arzular anlaştıkları zaman, aynı şeyi istemeye başladılar...</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Allah'tan korkmayan, iradesini g&uuml;&ccedil;lendirmeyen insan,&nbsp;her t&uuml;rl&uuml; pisliği yapmaya m&uuml;saittir!</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Vatan şehitlerimizi ve&nbsp;T&uuml;rkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ordularımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ATAT&Uuml;RK'&uuml;, silah arkadaşlarını ve değerli okuyucularımızın atalarını rahmetle, Gazileri minnetle anıyor. Hastalara&nbsp;acil şifalar diliyoruz.</span></div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">HADİS-İ ŞERİFLER-&Ouml;ZDEYİŞLER</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">1- D&uuml;şmanla buluşmayı istemeyin, fakat buluşunca da dayanın artık. (Hz. Muhammed)</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">2- Savaş hiledir, hileden ibarettir. (Hz. Muhammed)</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">3- Ne mutlu bilginlere, ne mutlu ibadet edenlere; yazıklar olsun sokaklarda başı boş gezenlere. (Hz. Muhammed)</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">4- Servet ve mutluluk 23-63 eksenindedir; fakat ona el uzatıp &uuml;retmeyi bilmiyoruz. (Numan Aladağ)</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">5-&nbsp;Harran ovasına g&uuml;venme ağa&ccedil;landırma olmayınca, Evlada g&uuml;venme el kızı gelmeyince, buğday başaklarına g&uuml;venme &ccedil;uvala girmeyince, Karıya g&uuml;venme yoksulluk g&ouml;rmeyince.&nbsp;(Numan Aladağ)</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">6-&nbsp;Satılan ve satın aldığınız g&uuml;zelliklerin saf olmadığını biliyor musunuz?&nbsp;&nbsp;(Numan Aladağ)</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">7- Vicdan muhasebesi yapıyorsanız, &ouml;zg&uuml;rs&uuml;n&uuml;z demektir. (Numan Aladağ)</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">8- Başaklar hi&ccedil; bir zaman dik durmaz, r&uuml;zgar nereye başaklar oraya y&ouml;neliyor. Numan Aladağ)</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">9- Tok bir &ouml;k&uuml;z&uuml;n rahatlığını isteyenler, muhteşem birer tembeldir! (Rıfat Necdet Evrimer)</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Hadis-i şerifler kaynak&ccedil;ası: Abdulbaki G&ouml;lpınarlı 1964 Okat yayınevi.&nbsp;</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı