Atatürk'ün İslamiyete verdiği önem
Numan ALADAĞ

Atatürk'ün İslamiyete verdiği önem

<p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Değerli okuyucular! Sohbetimizin konusu, Gazi&nbsp;Mustafa Kemal Atat&uuml;rk'&uuml;n İslamiyete verdiği &ouml;nem,&nbsp;hakkında olacaktır.</strong></span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Ey Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi!&nbsp;</strong></span><br /><br /></p> <div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Gazi Mustafa Kemal ATAT&Uuml;RK, 30-Ekim-1922 tarihli meclis konuşmasının başlangıcında,&nbsp;İslam dini ve Peygamberimiz Hz. Muhammed<strong>(s.a.v.)</strong>&nbsp;hakkında temas ederken ş&ouml;yle diyor:&nbsp;<strong>''Ey arkadaşlar!&nbsp;Allah birdir, b&uuml;y&uuml;kt&uuml;r. Adat-ı ilahiyenin tecelliyatına bakarak diyebiliriz ki, insanlar iki sınıfta iki devirde m&uuml;talaa olunabilir. İlk devir, beşeriyetin sabavet ve şehabet devridir. İkinci devir, beşeriyetin r&uuml;şt ve kemal devridir. Beşeriyetin birinci devrede tıpkı bir &ccedil;ocuk gibi, tıpkı bir gen&ccedil; gibi, yakından maddi vasıtalarla kendisiyle iştigal edilmeyi istilzam eder. Allah, kulların lazım olan nokta-i tekam&uuml;le vusul&uuml;ne kadar, i&ccedil;lerinden vasıtalarla dahi kullarıyla iştigali, lazime-i uluhiyetten addeylemiştir. Onlara Hz. Adem aleyhiselamdan itibaren mazbut ve gayr-ı mazbut bildirilen ve bildirilmeyen nam&uuml;tenahi denecek kadar &ccedil;ok nebiler, Peygamberler ve rasuller g&ouml;ndermiştir.</strong></span></div> </div> <div><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Fakat Peygamberimiz vasıtasıyla en son hakayık-ı diniyye ve medeniyyeyi verdikten sonra artık beşeriyetle bilvasıta temasta bulunmağa l&uuml;zum g&ouml;rmemiştir. Beşeriyetin derece-i idrak, tenevv&uuml;r ve tekamm&uuml;l&uuml;, her kulun doğrudan doğruya ilhamat-ı ilahiyye ile temas kabiliyetine vasıl olduğunu kabul buyurmuştur. Ve bu sebepledir ki, Cenab-ı Peygamber, Harem&uuml;'l-Enbiya olmuştur ve kitabı, Kirab-ı Ekmeldir.''&nbsp;</strong>konuşmuştur.</span> <div dir="ltr"><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;Atat&uuml;rk'&uuml;n son Peygamber Hz. Muhammed hakkındaki bu sevgi, saygı ve takdir dolu s&ouml;zlerini duyan ve okuyan, sadakat ve samimiyetle M&uuml;sl&uuml;manım diyen hi&ccedil;bir kişi,&nbsp;onu din d&uuml;şmanı olarak g&ouml;steremez. Bilakis onun Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e, Hz. Muhammed'e, Hadis-i şeriflere, Vatan sevgisine verdiği &ouml;neme ve dindarlığına hayranlık duyulur.&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>ATAT&Uuml;RK, &Ouml;L&Uuml;M&Uuml;NDEN ON BEŞ G&Uuml;N &Ouml;NCE D&Uuml;NYADAKİ M&Uuml;SL&Uuml;MANLARA G&Ouml;NDERDİĞİ MESAJ:</strong></span><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>''B&uuml;t&uuml;n d&uuml;nyanın M&uuml;sl&uuml;manları ALLAH'ın son Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)'in g&ouml;sterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak tatbik etmeli. T&uuml;m M&uuml;sl&uuml;manlar Hz. Muhammed'i &ouml;rnek almalı ve kendisi gibi hareket etmeli; İslamiyet'in h&uuml;k&uuml;mlerini olduğu gibi yerine getirmeli. Zira ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilirler.''&nbsp;</strong>diyor.</span></div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">T&uuml;rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atat&uuml;rk'&uuml;n&nbsp;Hakkın Rahmetine kavuşma yıld&ouml;n&uuml;m&uuml; m&uuml;nasebetiyle&nbsp;ve b&ouml;ylece&nbsp;Vatan şehitlerini de anıp, ruhunu şad etmek&nbsp;i&ccedil;in, başta CHP genel merkez yetkilileri olmak &uuml;zere ve diğer kuruluşlar, hi&ccedil; olmasa 16 dakika s&uuml;ren Yasin-i şerif okutup dua etmelerinde fayda vardır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Allah rızası i&ccedil;in,&nbsp;okutulan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaları, Cenab-ı Allah kabul etsin.&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Vatan şehitlerimizi ve&nbsp;T&uuml;rkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ordularımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ATAT&Uuml;RK'&uuml;, silah arkadaşlarını ve değerli okuyucularımızın atalarını rahmetle, Gazileri minnetle anıyor. Ruhları şad, mekanları Cennet olsun.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Atat&uuml;rk'&uuml;n İslamiyete verdiği &ouml;nem Kaynak&ccedil;ası:</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Atat&uuml;rk ve İslam&nbsp; Yazar: İskender &Ouml;zdemir. Kripto yayınevi</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı