bahis siteleri bahis siteleri casino siteleri kaçak iddaa kaçak iddaa siteleri bonus veren siteler canlı bahis siteleri bahis siteleri Numan ALADAĞ Jet hızı ile sonradan görmeler
Jet hızı ile sonradan görmeler
Numan ALADAĞ

Jet hızı ile sonradan görmeler

<p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Değerli okuyucular! Sohbetimizin konusu,&nbsp;jet hızı&nbsp;ile sonradan g&ouml;rmeler hakkında olacaktır.</span><br /><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Değerli okuyucular! Cenab-ı Allah, c&uuml;mle Y&uuml;ce T&uuml;k İslam alemini Jet hızı ile sonradan g&ouml;rmelerin zulm&uuml;nden muhafaza eylesin. Cuma'nız M&uuml;barek, Allah'ın huzuru ve bereketi &uuml;zerinize&nbsp;olsun.</span></p> <div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Hadis-i şerifler:&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">1-<strong>&nbsp;''Dinsizliğin sonu azap, haksızlığın sonu helaktır.''</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">2-<strong>&nbsp;''Kim ki, &uuml;&ccedil; şeyi k&uuml;&ccedil;&uuml;k g&ouml;r&uuml;rse &uuml;&ccedil; şey kaybeder. Kim ki hakiki alimleri k&uuml;&ccedil;&uuml;k g&ouml;r&uuml;rse dini kaybeder, kim ki, akraba ve komşularını k&uuml;&ccedil;&uuml;k g&ouml;r&uuml;rse herkesten menfaat ve sevgiyi kaybeder. Ailesini k&uuml;&ccedil;&uuml;k g&ouml;r&uuml;r ise aile saadetini kaybeder.''</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">3-&nbsp;<strong>''Bir kimse kendisni b&uuml;y&uuml;k, başkalarını k&uuml;&ccedil;&uuml;k g&ouml;r&uuml;rse, &nbsp;Allah o kimseleri d&uuml;nya ve ahirette hakir eder''</strong>&nbsp;Hz. Muhammed&nbsp;<strong>(s.a.v.)&nbsp;</strong>) buyuruyor.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">D&uuml;nyanın her tarafından jet hızı ile zengin olan ve sonradan g&ouml;rme kimseler vardır. 12 Eyl&uuml;l 1980 den sonra, bazı kimseler taşıdıkları bazı &ouml;zelliklerle kendilerini belli etmişlerdir. Allah korkusundan uzak ve c&uuml;zdan muhasebesine odaklı oldukları i&ccedil;in,&nbsp;Allah korkusu olan, vicdan muhasebesi yapan&nbsp;insanlardan ayrılırlar.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ger&ccedil;ekten, sonradan g&ouml;rmeler her zaman ve her yerde kendilerini g&ouml;stermeğe, tanıtmaya &ccedil;alışırlar. Daima fırsatlar arayarak, bularak kendilerini &ouml;verler. Ailevi l&uuml;ks yaşantılarını, maddi varlıklarını, her g&uuml;n yaptıkları alış verişleri, sosyal yaşamlarını, &ccedil;evresine duyurmak amacıyla, anlatırlar. &Ouml;v&uuml;lmekten, beğenilmekten fanatik&ccedil;e hoşlanırlar. Bu t&uuml;r insanlar, d&uuml;n ne idim bug&uuml;n ne oldum d&uuml;ş&uuml;ncesinden mahrum oldukları i&ccedil;in, başkalarını hi&ccedil; beğenmezler. B&uuml;t&uuml;n mukayeselerde kendilerini haklı &ccedil;ıkarırlar.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">R&uuml;zgar&nbsp;hangi y&ouml;ne eserse oraya&nbsp;eğilmek, Yağmur nerede, tarla orada gibi, menfaatleri nerede varsa oraya koşarlar. Kendilerini, arzu ettikleri kadar kuvvetli, kudretli varlıklar halinde g&ouml;r&uuml;rler. Toplumun genel kuralları ve usullerine g&ouml;re faaliyet g&ouml;stermekten hoşlanmazlar. Her yerde kendilerine bağlı insanlar ararlar. Babalarının ve dedelerinin diktikleri ağa&ccedil;ların meyvelerini yedikleri zaman, felaketlerle karşılaşmalarına rağmen, c&uuml;zdan muhasebesine odaklanma sevdasını s&uuml;rd&uuml;rmektedirler. Bir iş i&ccedil;in sıraya girmeyi hazmedemeyip, &ouml;ncelik isterler. &Ouml;nemli kimseler olduklarını s&ouml;zleriyle hareketleriyle anlatmak isterler.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Diğer taraftan, bu insanlar, asil g&ouml;r&uuml;nmek kibar; nazik tanınmak i&ccedil;in b&uuml;y&uuml;k gayret sarf ederler. Soylarını asil g&ouml;stermeye &ccedil;alışırlar. &Ouml;mr&uuml;nde&nbsp;y&uuml;z sayfa kitap okumadığı halde, bilgili, k&uuml;lt&uuml;rl&uuml;, g&ouml;rg&uuml;l&uuml; g&ouml;r&uuml;nmek arzusunu duyarlar. Se&ccedil;im ve atama ile belirli makamlara gelebilmek i&ccedil;in, fanatik&ccedil;e harcama yaparlar. Herkesten fazla son model araba, cep telefonu, giyim ve her t&uuml;rl&uuml; modayı takip etme sevdasında olurlar.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Sonradan g&ouml;rmeler, sosyal, ekonomik durumlar iyi olmayanları k&uuml;&ccedil;&uuml;mserler. Ellerine fırsat ge&ccedil;tiği zaman, r&uuml;şvet alma ve verme ile her şeyin &ccedil;&ouml;z&uuml;lebileceğine inanırlar. Bu inancı &ccedil;evresine yaymaya &ccedil;alışırlar. Kendilerini işleri, maddi varlık, makam ve mevkileri ile değerlendirirler.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Sonradan g&ouml;rmelerin, menfaat i&ccedil;in veremeyecekleri taviz yoktur. Bu insanlar, ortaya &ccedil;ıkmalarında rol oynayan başlıca sebepler, bu insanların ekonomik ve sosyal durumlarında meydana gelen ani değişikliklerdir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Birdenbire zengin olan, servete kavuşan, refaha ulaşan bazı kimseler bocalamaya başlarlar. Daha doğru ve yerinde bir s&ouml;yleyişle, iki hayatı, ge&ccedil;mişteki yaşamları, varlıkları ile şimdiki yaşamlarını, varlıklarını bir arada beraberce, aynı anda idrak ederler. Ge&ccedil;mişte ne idik, şimdi ne olduk d&uuml;ş&uuml;ncesini unutarak inkar etmek arzusunu duyarlar. Duyarlar ama bu arzuyu diledikleri şekilde ve tam olarak ger&ccedil;ekleştirmek imkanını bulamazlar.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bu t&uuml;r davranışları tabii g&ouml;rmek lazımdır. Lazımdır; &ccedil;&uuml;nk&uuml; ge&ccedil;mişteki hayat, hayat boyunca yaşar. İnsana ait olan herşey insanı her yerde ve her zaman sadık bir g&ouml;lge gibi takip eder. onun şuuraltına yerleşir. D&uuml;ş&uuml;nceleri, duyguları &uuml;zerinde daima etkili tesirler meydana getirir. İnsan hayatında ge&ccedil;mişle halin zaman zaman birleşmelerinin, ge&ccedil;mişe g&ouml;re yaşama şeklinin ortaya &ccedil;ıkmasının sebebi budur.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Her insanın bir &ouml;z varlık g&ouml;r&uuml;ş&uuml;, kendini değerlendirme şekli vardır. İnsan hayatının herhangi bir anındaki bu &ouml;z varlık g&ouml;r&uuml;ş&uuml; o ana kadar yaşanan hayatın bir neticesidir, eseridir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Sonradan g&ouml;rme kimseler, yaşam ge&ccedil;mişini tamamıyla değiştiremez. Yok edemez. Bug&uuml;n d&uuml;n&uuml; tamamı ile ortadan kaldıramaz. Bu g&uuml;n&uuml;n insanını sadece bu g&uuml;n&uuml;n bir varlığı halinde g&ouml;remeyiz. Bug&uuml;n&uuml;n insanı aynı zamanda d&uuml;n&uuml;n de insanı olduğunu unutmamalıdır. Bu g&uuml;n de d&uuml;ne ait bir &ccedil;ok faaliyetler vardır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bildiğimiz gibi, &ouml;zvarlık g&ouml;r&uuml;ş&uuml; olumlu veya olumsuz olur. Olumlu &ouml;zvarlık g&ouml;r&uuml;ş&uuml; ge&ccedil;mişteki yaşam &ccedil;ağlarını normal, ahenkli bir şekilde idrak edenlerde kendini g&ouml;sterir. Olumsuz &ouml;zvarlık g&ouml;r&uuml;ş&uuml; ise, tersine olarak, ge&ccedil;mişlerini gerektiği gibi yaşayamayanlarda meydana gelir ve yaşam boyu etkisini g&ouml;sterir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Şuuraltında olumsuz &ouml;zvalık d&uuml;ş&uuml;ncesini barındıran insanlar kolay kolay olumlu &ouml;zvarlık g&ouml;r&uuml;ş&uuml;ne ulaşamazlar. Kendilerini g&ouml;rmek istedikleri gibi g&ouml;rmek imkanına kavuşamazlar. Zaman zaman kendilerini g&ouml;rmek istemedikleri şekilde g&ouml;rmekten uzak kalamazlar, kurtaramazlar. Sonradan g&ouml;rme dediğimiz insanlarda da aynı duygu ve d&uuml;ş&uuml;ncelere rastlamaktayız.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;Vatan şehitlerini, T. C.'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATAT&Uuml;RK'&uuml;, okuyucularımızın atalarını rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hastalara acil şifalar dileriz.</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Vali Erin, Halk Günü ve Kabullerde Yüzlerce Vatandaşla Buluştu
Vali Erin, Halk Günü ve Kabullerde Yüzlerce Vatandaşla Buluştu
Başkan Aksak'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı
Başkan Aksak'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı
kartal escort