Jet hızı ile sonradan görmeler
Numan ALADAĞ

Jet hızı ile sonradan görmeler

<p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Değerli okuyucular! Sohbetimizin konusu,&nbsp;jet hızı&nbsp;ile sonradan g&ouml;rmeler hakkında olacaktır.</span><br /><br /><span style="font-size: medium; color: #000000;">Değerli okuyucular! Cenab-ı Allah, c&uuml;mle Y&uuml;ce T&uuml;k İslam alemini Jet hızı ile sonradan g&ouml;rmelerin zulm&uuml;nden muhafaza eylesin. Cuma'nız M&uuml;barek, Allah'ın huzuru ve bereketi &uuml;zerinize&nbsp;olsun.</span></p> <div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Hadis-i şerifler:&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">1-<strong>&nbsp;''Dinsizliğin sonu azap, haksızlığın sonu helaktır.''</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">2-<strong>&nbsp;''Kim ki, &uuml;&ccedil; şeyi k&uuml;&ccedil;&uuml;k g&ouml;r&uuml;rse &uuml;&ccedil; şey kaybeder. Kim ki hakiki alimleri k&uuml;&ccedil;&uuml;k g&ouml;r&uuml;rse dini kaybeder, kim ki, akraba ve komşularını k&uuml;&ccedil;&uuml;k g&ouml;r&uuml;rse herkesten menfaat ve sevgiyi kaybeder. Ailesini k&uuml;&ccedil;&uuml;k g&ouml;r&uuml;r ise aile saadetini kaybeder.''</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">3-&nbsp;<strong>''Bir kimse kendisni b&uuml;y&uuml;k, başkalarını k&uuml;&ccedil;&uuml;k g&ouml;r&uuml;rse, &nbsp;Allah o kimseleri d&uuml;nya ve ahirette hakir eder''</strong>&nbsp;Hz. Muhammed&nbsp;<strong>(s.a.v.)&nbsp;</strong>) buyuruyor.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">D&uuml;nyanın her tarafından jet hızı ile zengin olan ve sonradan g&ouml;rme kimseler vardır. 12 Eyl&uuml;l 1980 den sonra, bazı kimseler taşıdıkları bazı &ouml;zelliklerle kendilerini belli etmişlerdir. Allah korkusundan uzak ve c&uuml;zdan muhasebesine odaklı oldukları i&ccedil;in,&nbsp;Allah korkusu olan, vicdan muhasebesi yapan&nbsp;insanlardan ayrılırlar.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ger&ccedil;ekten, sonradan g&ouml;rmeler her zaman ve her yerde kendilerini g&ouml;stermeğe, tanıtmaya &ccedil;alışırlar. Daima fırsatlar arayarak, bularak kendilerini &ouml;verler. Ailevi l&uuml;ks yaşantılarını, maddi varlıklarını, her g&uuml;n yaptıkları alış verişleri, sosyal yaşamlarını, &ccedil;evresine duyurmak amacıyla, anlatırlar. &Ouml;v&uuml;lmekten, beğenilmekten fanatik&ccedil;e hoşlanırlar. Bu t&uuml;r insanlar, d&uuml;n ne idim bug&uuml;n ne oldum d&uuml;ş&uuml;ncesinden mahrum oldukları i&ccedil;in, başkalarını hi&ccedil; beğenmezler. B&uuml;t&uuml;n mukayeselerde kendilerini haklı &ccedil;ıkarırlar.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">R&uuml;zgar&nbsp;hangi y&ouml;ne eserse oraya&nbsp;eğilmek, Yağmur nerede, tarla orada gibi, menfaatleri nerede varsa oraya koşarlar. Kendilerini, arzu ettikleri kadar kuvvetli, kudretli varlıklar halinde g&ouml;r&uuml;rler. Toplumun genel kuralları ve usullerine g&ouml;re faaliyet g&ouml;stermekten hoşlanmazlar. Her yerde kendilerine bağlı insanlar ararlar. Babalarının ve dedelerinin diktikleri ağa&ccedil;ların meyvelerini yedikleri zaman, felaketlerle karşılaşmalarına rağmen, c&uuml;zdan muhasebesine odaklanma sevdasını s&uuml;rd&uuml;rmektedirler. Bir iş i&ccedil;in sıraya girmeyi hazmedemeyip, &ouml;ncelik isterler. &Ouml;nemli kimseler olduklarını s&ouml;zleriyle hareketleriyle anlatmak isterler.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Diğer taraftan, bu insanlar, asil g&ouml;r&uuml;nmek kibar; nazik tanınmak i&ccedil;in b&uuml;y&uuml;k gayret sarf ederler. Soylarını asil g&ouml;stermeye &ccedil;alışırlar. &Ouml;mr&uuml;nde&nbsp;y&uuml;z sayfa kitap okumadığı halde, bilgili, k&uuml;lt&uuml;rl&uuml;, g&ouml;rg&uuml;l&uuml; g&ouml;r&uuml;nmek arzusunu duyarlar. Se&ccedil;im ve atama ile belirli makamlara gelebilmek i&ccedil;in, fanatik&ccedil;e harcama yaparlar. Herkesten fazla son model araba, cep telefonu, giyim ve her t&uuml;rl&uuml; modayı takip etme sevdasında olurlar.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Sonradan g&ouml;rmeler, sosyal, ekonomik durumlar iyi olmayanları k&uuml;&ccedil;&uuml;mserler. Ellerine fırsat ge&ccedil;tiği zaman, r&uuml;şvet alma ve verme ile her şeyin &ccedil;&ouml;z&uuml;lebileceğine inanırlar. Bu inancı &ccedil;evresine yaymaya &ccedil;alışırlar. Kendilerini işleri, maddi varlık, makam ve mevkileri ile değerlendirirler.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Sonradan g&ouml;rmelerin, menfaat i&ccedil;in veremeyecekleri taviz yoktur. Bu insanlar, ortaya &ccedil;ıkmalarında rol oynayan başlıca sebepler, bu insanların ekonomik ve sosyal durumlarında meydana gelen ani değişikliklerdir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Birdenbire zengin olan, servete kavuşan, refaha ulaşan bazı kimseler bocalamaya başlarlar. Daha doğru ve yerinde bir s&ouml;yleyişle, iki hayatı, ge&ccedil;mişteki yaşamları, varlıkları ile şimdiki yaşamlarını, varlıklarını bir arada beraberce, aynı anda idrak ederler. Ge&ccedil;mişte ne idik, şimdi ne olduk d&uuml;ş&uuml;ncesini unutarak inkar etmek arzusunu duyarlar. Duyarlar ama bu arzuyu diledikleri şekilde ve tam olarak ger&ccedil;ekleştirmek imkanını bulamazlar.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bu t&uuml;r davranışları tabii g&ouml;rmek lazımdır. Lazımdır; &ccedil;&uuml;nk&uuml; ge&ccedil;mişteki hayat, hayat boyunca yaşar. İnsana ait olan herşey insanı her yerde ve her zaman sadık bir g&ouml;lge gibi takip eder. onun şuuraltına yerleşir. D&uuml;ş&uuml;nceleri, duyguları &uuml;zerinde daima etkili tesirler meydana getirir. İnsan hayatında ge&ccedil;mişle halin zaman zaman birleşmelerinin, ge&ccedil;mişe g&ouml;re yaşama şeklinin ortaya &ccedil;ıkmasının sebebi budur.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Her insanın bir &ouml;z varlık g&ouml;r&uuml;ş&uuml;, kendini değerlendirme şekli vardır. İnsan hayatının herhangi bir anındaki bu &ouml;z varlık g&ouml;r&uuml;ş&uuml; o ana kadar yaşanan hayatın bir neticesidir, eseridir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Sonradan g&ouml;rme kimseler, yaşam ge&ccedil;mişini tamamıyla değiştiremez. Yok edemez. Bug&uuml;n d&uuml;n&uuml; tamamı ile ortadan kaldıramaz. Bu g&uuml;n&uuml;n insanını sadece bu g&uuml;n&uuml;n bir varlığı halinde g&ouml;remeyiz. Bug&uuml;n&uuml;n insanı aynı zamanda d&uuml;n&uuml;n de insanı olduğunu unutmamalıdır. Bu g&uuml;n de d&uuml;ne ait bir &ccedil;ok faaliyetler vardır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bildiğimiz gibi, &ouml;zvarlık g&ouml;r&uuml;ş&uuml; olumlu veya olumsuz olur. Olumlu &ouml;zvarlık g&ouml;r&uuml;ş&uuml; ge&ccedil;mişteki yaşam &ccedil;ağlarını normal, ahenkli bir şekilde idrak edenlerde kendini g&ouml;sterir. Olumsuz &ouml;zvarlık g&ouml;r&uuml;ş&uuml; ise, tersine olarak, ge&ccedil;mişlerini gerektiği gibi yaşayamayanlarda meydana gelir ve yaşam boyu etkisini g&ouml;sterir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Şuuraltında olumsuz &ouml;zvalık d&uuml;ş&uuml;ncesini barındıran insanlar kolay kolay olumlu &ouml;zvarlık g&ouml;r&uuml;ş&uuml;ne ulaşamazlar. Kendilerini g&ouml;rmek istedikleri gibi g&ouml;rmek imkanına kavuşamazlar. Zaman zaman kendilerini g&ouml;rmek istemedikleri şekilde g&ouml;rmekten uzak kalamazlar, kurtaramazlar. Sonradan g&ouml;rme dediğimiz insanlarda da aynı duygu ve d&uuml;ş&uuml;ncelere rastlamaktayız.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;Vatan şehitlerini, T. C.'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATAT&Uuml;RK'&uuml;, okuyucularımızın atalarını rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hastalara acil şifalar dileriz.</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ŞANLIURFALI VE SURİYELİ KADINLARIN HOŞGÖRÜ PAYLAŞIMI
ŞANLIURFALI VE SURİYELİ KADINLARIN HOŞGÖRÜ PAYLAŞIMI
Başkan Ekinci,”Talepleri Bir Bir Karşılıyoruz”
Başkan Ekinci,”Talepleri Bir Bir Karşılıyoruz”