Şeker ve Karaciğer Tedavisin için E Vitamini
Numan ALADAĞ

Şeker ve Karaciğer Tedavisin için E Vitamini

<p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Değerli okuyucular! Sohbetimizin konusu, Şeker ve Karaciğer tedavisi i&ccedil;in E vitamini hakkında olacaktır.</strong></span><br /><br /></p> <div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Sabır; selamet ve saadet evinin anahtarı ve her musibetin ilacıdır.&nbsp;<strong>Hz. Ai (r.a)</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Hi&ccedil; kimseye, İmandan sonra, sağlıktan daha &uuml;st&uuml;n bir nimet verilmemiştir.<strong>&nbsp;Hz. Ebubekir (r.a.)</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Sabır genişliğe ulaşmanın anahtarıdır.&nbsp;<strong>(Mevlana Hz.)</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Eğer tamamıyla zorluklara daldınsa, daralıp kaldınsa sabret, sabır genişliğin anahtarıdır.&nbsp;(<strong>Mevlana Hz.)</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Ey Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi!&nbsp;</strong><strong>&Ouml;nce E vitamini tanıyalım:</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Soru 1-</strong>&nbsp;<strong>E</strong>&nbsp;&nbsp;vitamini suda erirler mi?&nbsp;<strong>Cevap: E</strong>&nbsp;vitamini suda erimez.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Soru 2</strong>-<strong>&nbsp;E</strong>&nbsp;vitamini hangi besinlerde bulunur?&nbsp;<strong>Cevap:</strong>&nbsp;<strong>E</strong>&nbsp;vitamini Avokado, ceviz, buğday&nbsp;kepeği, Şanlıurfa fıstığı, yer fıstığı, fındık, &ccedil;avdar, Zeytin ve yağı, peynir, tereyağı, yumurta, balık&nbsp;yeşil sebze ve bitkilerde bulunur.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Soru 3- E</strong>&nbsp;vitamini insan v&uuml;cudunun nerelerinde depo edilir?&nbsp;<strong>Cevap:</strong>&nbsp;Karaciğer, kalp, dalak.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Soru 4-</strong>&nbsp;İnsan v&uuml;cudunda yeterince&nbsp;<strong>E</strong>&nbsp;vitamini bulunmazsa ne olur?&nbsp;<strong>Cevap:</strong>&nbsp;<strong>E</strong>vitamini yetersizliği dokularda bozukluklar oluşur.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Soru 5</strong>-&nbsp;<strong>E&nbsp;</strong>vitaminin en &ouml;nemli etkileri nelerdir?&nbsp;<strong>Cevap:</strong>&nbsp;<strong>E</strong>&nbsp;vitamini midede, bağırsaklarda ve h&uuml;crelerde&nbsp;<strong>A</strong>&nbsp;vitamininin oksidasyon suretiyle par&ccedil;alanmasını sağlar. ve b&ouml;ylece<strong>&nbsp;A&nbsp;</strong>vitamininin karaciğerde &ccedil;ok&ccedil;a depo edilmesini sağlar.&nbsp;<strong>E</strong>vitamininin &ouml;nemli fonksiyonlarından biri de b&uuml;t&uuml;n dokularda oksidasyon işine engel olur.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Soru 6</strong>-&nbsp;<strong>E&nbsp;</strong>vitaminin kan dolaşımını d&uuml;zenlemede faydası var mıdır?&nbsp;<strong>Cevap:</strong>&nbsp;Evet kan dolaşımını d&uuml;zenler.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Soru 7- E</strong>&nbsp;vitamini şekeri d&uuml;ş&uuml;r&uuml;p, ens&uuml;lin kullanmaya son verir mi?&nbsp;<strong>Cevap:</strong>Evet&nbsp;<strong>E</strong>&nbsp;vitamini zamanla enis&uuml;lin kullanımına son verir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;<strong>E</strong>&nbsp;vitamini pek &ccedil;ok tartışmaya yol a&ccedil;an bir vitamindir.&nbsp;Hamile kadınların &ccedil;ocuk d&uuml;ş&uuml;rmeyi, vicdan muhasebesi yapan doktorun kontrol&uuml;nde<strong>&nbsp;E</strong>vitamini&nbsp;kullanarak &ouml;nleyebilirler. Hamilelik sırasında sabah akşam 120-150 arası &uuml;nite kullanabilirler. Kullanma miktarını yine de doktorunuzun &ouml;nerisini almakta fayda vardır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Erkek beslenmelerinde&nbsp;<strong>E</strong>&nbsp;vitamini &ccedil;ok eksik olursa, d&ouml;l epitelyum bozulmakta, kas sıvısı ''Kreatin'' azalmakta, dokularda daha &ccedil;ok oksijen kullanılmaktadır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>E VİTAMİNİ VE KARACİĞER</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Karaciğer lekelerini, her yemekten sonra g&uuml;nde 3 defa, kilosu 55-70 arası olanlar, 100 &uuml;nite, 70-90 arası olanlar 120 &uuml;nite, 90 &uuml;zeri olanlar her 10 kilo i&ccedil;in 10 &uuml;nite arttırarak<strong>&nbsp;E</strong>&nbsp;vitamini tavsiye edilir,&nbsp;bu işleme en az 5 ay devam edilmelidir.&nbsp;<strong>E</strong>&nbsp;vitamini k&uuml;r&uuml; d&uuml;zenli kullanıldığı takdirde, insanların tabiatına g&ouml;re zamanla bu lekeler yok olur.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Modern tıp, karaciğer yağlanmasının tedavisini,&nbsp;hastanede<strong>&nbsp;''Lipotrofik''&nbsp;</strong>tedavi ve k&uuml;rleri&nbsp;tavsiye ediyor. Bu tedaviyi, vicdan muhasebesi yapan hekiminizin denetiminde yapılması daha etkili olabilir. Bu konuda ki, tercih ve takdir&nbsp;sizlerindir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>NOT:</strong>&nbsp;İnsanların tabiatına g&ouml;re, bazı hastalarda 5-6 ayda tedavi sonu&ccedil;lanır, bazılarında ise 12-14 ayda sonu&ccedil; verir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>E&nbsp;</strong>VİTAMİNİ, ŞEKER HASTALIĞI VE LEKELER</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Değerli okuyucular! Şeker hastalığında&nbsp;<strong>E</strong>&nbsp;vitamininin &ouml;nemi: Şeker y&uuml;ksekliğinden,&nbsp;bir bacağı kangren olan ve bacağının ameliyatla kesilmesine karar verilmiş, ancak hastanın kalp zayıflığı m&uuml;nasebetiyle ameliyatın ertelenmesine karar verilen hastaya&nbsp;<strong>E&nbsp;</strong>vitamini vermişlerdir. Vitamin tedavisi bir&nbsp;Cuma g&uuml;n&uuml; başlamıştır. Hasta ise o sıralarda tamamen yatalak vaziyettedir.<strong>Dr. Shute</strong>&nbsp;Cuma g&uuml;n&uuml;n&uuml; takip eden Pazartesi hastanın odasına geldiği zaman hastasını ayakta hatta yemek getiren&nbsp; hasta bakıcıya yardım eder vaziyette g&ouml;rm&uuml;şt&uuml;r. Kangren ameliyatını gerektirmeyecek şekilde iyileşme adımının atıldığını g&ouml;r&uuml;lm&uuml;ş olup, aynı zamanda hastanın ens&uuml;lin ihtiyacı da d&uuml;şmeye devam etmiştir. Ve bu uygulama ile iyileşme rakımı herg&uuml;n artmıştır. Bir &ccedil;ok doktor o zamandan beri&nbsp;<strong>Dr. Shute&nbsp;</strong>ve arkadaşlarının keşiflerini onaylamışlardır.<strong>E</strong>&nbsp;vitamini kullanılmasıyla sadece ens&uuml;lin ihtiyacı d&uuml;şmemiş, hatta ağır vakalarda dahi ens&uuml;lin ihtiyacı tamamen kalkmıştır.&nbsp;<strong>Dr. Shute kalp</strong>&nbsp;hastalarına verdiği dozda&nbsp;<strong>E&nbsp;</strong>vitaminini şeker hastalarına da kullanmıştır. Şeker hastaları her g&uuml;n daha da iyileşmeyi hissetmişlerdir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">El ve y&uuml;zdeki lekelerden kurtulmak istiyorsanız,&nbsp;<strong>E</strong>&nbsp;vitamini kullanın.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Hastalıkları ihra&ccedil; edebilmenin tek bir yolu vardır, o da sabırdır. Sabrı t&uuml;kenmiş insan, ruhuna hakim olamayan insandır. Sabretmesini bilen i&ccedil;in, hi&ccedil;bir hastalık &ouml;nemli değildir.&nbsp;Jet hızı ile hastalıklar tedavi edilmez. Ancak,&nbsp;Allah'a ş&uuml;kredip, sabır etmekle&nbsp;şifaya kavuşuruz. Cenab-ı&nbsp;Allah, bizlere hastalık fakirlik verdiği zaman, bir imtihandan ge&ccedil;tiğimizi unutmamalıyız? Hastalık ve fakirlikten kaynaklanan sorunlara karşı sabredersek, Allah hem şifayı hem de fakirlikten kurtulmayı bizlere nasip edecektir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>NOT:</strong>&nbsp;Vicdan muhasebesi ahlakına sahip olan doktorunuzun g&ouml;r&uuml;ş ve &ouml;nerilerini alarak<strong>&nbsp;E&nbsp;</strong>vitaminini kullanmanız daha faydalı olur.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Yarabbi; doğru yol olarak g&ouml;sterdiğin ve en b&uuml;y&uuml;k nimet olarak ihsan ettiğin İslam dininin yolunda hidayetin ile c&uuml;mle Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemini sabit kıl! Ahiret ve d&uuml;nya i&ccedil;in, vicdan muhasebesi yapan ve&nbsp;sabır&nbsp;eden kullarından&nbsp;eyle.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Vatan şehitlerini, T. C.'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATAT&Uuml;RK'&uuml;, okuyucularımızın atalarını rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hastalara acil şifalar dileriz.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Kayna&ccedil;a:</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">E vitamini kaynak&ccedil;ası: Prof. Dr. (Kimya Y&uuml;k. M&uuml;h.) Abdullah &Ccedil;oban</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">E vitaminin şeker hastalığında kullanılması&nbsp;kaynak&ccedil;ası: Yeni halk sağlığı sf. 6. &nbsp;D. Ulvi T&uuml;rkmenoğlu 1980</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Borneo adası-Balıkpapan da ikamet eden Uygur T&uuml;rklerinden Dr. Necabettin Oğuzhan.</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bakın Şanlıurfalılar Belediye Başkanı Hakkında Ne Demiş?
Bakın Şanlıurfalılar Belediye Başkanı Hakkında Ne Demiş?
Şanlıurfa GAP Havalimanı HDP Mv. Sn. Ömer Öcalan Tarafından Meclis Gündemine Taşındı!
Şanlıurfa GAP Havalimanı HDP Mv. Sn. Ömer Öcalan Tarafından Meclis Gündemine Taşındı!