Ey Türk kendini tanı mesut ol!
Numan ALADAĞ

Ey Türk kendini tanı mesut ol!

<p><span style="font-size: medium;"><strong>Ey Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam Alemi!</strong></span><br /><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Sohbetimiz,&nbsp;Ey T&uuml;rk kendini tanı mesut ol,</span>&nbsp;Hakkında Olacaktır.</strong></span></p> <div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><strong>''İyilik ve takva &uuml;zerine yardımlaşın, k&ouml;t&uuml;l&uuml;k ve d&uuml;şmanlık &uuml;zerinde yardımlaşmayın, Allah'tan</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><strong>korkun&ccedil;&uuml;nk&uuml; Allah'ın azabı &ccedil;etindir.''&nbsp;</strong>Kur'an-ı Kerim</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><strong>''En g&uuml;zel hediye, hikmetli bir s&ouml;z&uuml; iyice anlayıp din kardeşine anlatmaktır, bu aynı zamanda bir senelik ibadete eşdeğerdir.''&nbsp;</strong>Hz. Muhammed (s.a.v.)</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><strong>''İyiliğin şerefi, &ccedil;abuk yapılmasındadır.''&nbsp;</strong>Hz. &Ouml;mer (r.a.)</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><strong>''Dostların ziyaretine eli boş gelmek, değirmene buğdaysız gitmektir.''</strong>Mevlana Hz.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><strong>Değerli okuyucularımız!</strong></span></div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Yıl 1989 Hindistan-Rajasthan-Pilani il&ccedil;esi: Aslı Afganistan T&uuml;rk&uuml; olan, Psikolog,&nbsp;Onpulat TATUHAN'nın ataları 1957 yılında Pilani il&ccedil;esine&nbsp;yerleşmişler.&nbsp;Onpulat Soydaşımızın, T&uuml;rk Milleti, iyilik ve huzur adlı 8 sayfalık sohbet notlarını bana hatıra olarak verdi.&nbsp;Bu 8 sayfalık notlardan siz değerli okuyucularımız i&ccedil;in derlediklerimi sizlerle&nbsp;paylaşacağım:</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><strong>PSİKOLOG, ONPULAT&nbsp; TATUHAN'NIN SOHBETİ</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Sağlam bir terbiye&nbsp;ve asalete&nbsp;dayanmayan, inancın ve ahlakın gelişmesini ama&ccedil; edinmeyen &ouml;ğretim, insanlığın olgunluğuna aykırıdır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Bir insan, kalbini ne kadar sevgi ve vicdan ile doldurur, ve ne kadar yaratıcı bir &ccedil;alışmanın i&ccedil;ine girerse o nisbette mutluluğu artar.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Allah'tan korkup vicdan sahibi insan, hi&ccedil; kimseden maddi ve manevi beklentisi olmadan mutludur.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Mutlulukla tanıştığınız zaman, Cenab-ı Allah'ın size verdiği mutluluk ve faziletleri muhafaza ediniz.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Her değersiz insan eleştirir, ayıplar ve şikayet eder. T&uuml;rk Milleti ise kimseyi eleştirmez. Kimsenin k&ouml;t&uuml;l&uuml;ğ&uuml;nden bahsetmez. Herkesin iyi taraflarını g&ouml;rmeye &ccedil;alışır ve daima iyilikleri ileri s&uuml;rer.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">K&ouml;leliğin insan kalbine işlediğine inanan hayal kırıklığına uğrar, &ccedil;&uuml;nk&uuml; insanın en kıymetli kısmı&nbsp;daima serbesttir. V&uuml;cut bir ağanın hakimiyeti altına girebilir, hatta onun malı olabilir. Fakat&nbsp;beyin h&uuml;rd&uuml;r. O hi&ccedil;bir kayıt ve şart tanımaz. İ&ccedil;ine hapsedildiği taş duvarlar bile onu kapatamaz. Daima b&uuml;y&uuml;k d&uuml;ş&uuml;n&uuml;p, b&uuml;y&uuml;k işler başarmalıyız. Bir&nbsp;T&uuml;rk ve&nbsp;psikolog olarak:<strong>&nbsp;''D&uuml;nya da ki&nbsp;T&uuml;rk gen&ccedil;liğinin &ouml;z&uuml;n&uuml;; ruhunu ve İmanını taşıyan mukaddes bir emanet olarak kabul ediyorum.''&nbsp;</strong>diyor.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">İnsanlara vicdanen iyilik yapmak, stressiz olup, irademizi&nbsp;g&uuml;&ccedil;lendirmek ve huzura kavuşmak i&ccedil;in en kestirme yoldur.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&Ccedil;ivi, sivri taşlar, cam, porselen ve&nbsp;teneke par&ccedil;alarından, stresi teskin konusunda, doktorun verdiği ila&ccedil;lardan daha &ccedil;ok fayda g&ouml;rm&uuml;ş bir adam tanıdım. Bu konuda karşılaşmamız ş&ouml;yle oldu:</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Bir g&uuml;n arabamla giderken, arkadan bir otomobil yaklaşıp, yanımda durdu: Merakla sordum:<strong>&nbsp;''Hayrola! Ne var?''</strong>&nbsp;Direksiyondaki adam arabasından atladı ve sordu:&nbsp;<strong>''Lastiğiniz patlamadı mı?''</strong>&nbsp;Damdan d&uuml;şercesine sorulan bu sual karşısında şaşırmıştım.&nbsp;<strong>''Yook.. Ama, patlayabilirdi de. Sonra, benimki patlamadıysa başkasının ki patlayabilir.''&nbsp;</strong>dedi. Dikiz aynasından, eğilip yerden bir şey alarak yolun kenarına fırlattığını g&ouml;rd&uuml;m.&nbsp;<strong>''&Ccedil;ivili bir tahta par&ccedil;ası''</strong>&nbsp;diye izah etti.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><strong>''İyi ama, bir zararı dokunmadığına g&ouml;re ni&ccedil;in endişe ediyorsunuz?''</strong>diyecek oldum. G&uuml;lerek cevap verdi:&nbsp;<strong>''Belki bir başkasına rastgelir. Malum ya; bug&uuml;nlerde piyasada lastik pek nadir. Hem b&ouml;yle zararlı şeyleri yok edince i&ccedil;im rahatlar.''&nbsp;</strong>dedi.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Şimdi anlamaya başlıyordum. Demek ki bu adam, nazarı dikkati celbetmeden başkalarına zararı dokunabilecek şeyleri yok etmekle teselli buluyordu. B&ouml;ylece iyilik yapmanın zevkine erişiyordu.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Bizler, T&uuml;rk Milleti olarak, sağlık ve muvaffakiyetin temeli b&uuml;nye ve zekadır. Neşenizin kaynağı ise hissiyatımızdır. Mantık bize ne yapmanın doğru olacağını g&ouml;sterir. Bunları harekete ge&ccedil;irebilmek ise şahsi gayret ve &ccedil;abalarınızın &uuml;r&uuml;n&uuml; olacaktır. Bir futbol ma&ccedil;ına, sinemaya veya herhangi bir yarışa gitmek duyabilir, zevk alabiliriz.&nbsp;Oysaki&nbsp;bunları kendimiz yaratamıyoruz. Asıl muvaffakiyet ise bizzat bunları yaratabilmektir.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Holding sahibi, toprak ağaları kadar zengin veya&nbsp;en&nbsp;beğendiğin sinema artisti kadar g&uuml;zel olmayı arzu ederek zaman kaybetme. Kendin ol!</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">D&uuml;nya işlerinde başarılı olmuş bir insan olarak yaşamak istersen, hayatın ger&ccedil;eklerini &ouml;ğrenmen lazımdır. Bunların arasında en acılarından biri, hepimizin bir takım tahditlerle (Sınırlamalarla)&nbsp;doğmuş olmamızdır. Fakat yine hepimizin bazı yaratılışlarla zenginleşmiş olduğumuzu bilmemiz dengeyi sağlar. Bu sınırlamalarla yaratılışlar hayatımızın istikametini tayin eder.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi olarak, bu mirasımızı inkar etmeğe kalkışmak, giriştiğimiz her teşebb&uuml;sten mağlup &ccedil;ıkmamız sonucunu verir. Halbuki şahsiyetimize başkalarının hayatına g&ouml;re şekil vermeğe &ccedil;alışacak yerde, kendi kabiliyetlerimizi kabul eder ve bunları geliştirirsek, saadete ulaşmamız kolaydır. Fakat hi&ccedil;biri başkalarının tabii imtiyazlarına imrenerek vakit kaybetmediler. Bunun yerine her biri yalnız kendi şahsiyetine g&uuml;venerek muvaffak olma girişiminde bulundu. B&ouml;yle yapmakla toplulukların sevgi ve saygısını kazandılar.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Lider olmayabilirsiniz; lakin bunun i&ccedil;in &uuml;z&uuml;lmeye gerek yok. İnsan bu d&uuml;nyada elde ettiği herşeyin karşılığında bir &uuml;cret &ouml;demekle m&uuml;kelleftir; liderliğin &uuml;creti ise hayli ağırdır. Seyirci mevkiinde, o mertebenin ancak m&uuml;kafatına şahit olurlar. Oysa ki,&nbsp;<strong>''sahne arkasındakiler''</strong>&nbsp;liderlikle beraber başg&ouml;steren fedakarlık, acı ve &uuml;z&uuml;nt&uuml;n&uuml;n şahididirler.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Sen ancak sen olmakla muvaffak olabilirsin. İ&ccedil;inde liderlik kabiliyeti varsa, bu kabiliyeti geliştir; &ouml;deyeceğin &uuml;cret ne olursa olsun memnun kalacaksın.. Fakat şahsiyetin seni başka bir istikamete s&uuml;r&uuml;kl&uuml;yorsa oraya git; zira ancak kendini bulmakla ger&ccedil;ek saadete ulaşabilirsin.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Vatan şehitlerini, T&uuml;rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atat&uuml;rk'&uuml; Rahmetle, Gazileri ş&uuml;kranla anar. Hastalara şifa-i şerifler dileriz.</span></div> </div> </div> </div> <div><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> </div> <div><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı