Urfa’da ki Seçimlerin Kaderi Kimin İnisiyatifinde?
Kenan KARATAŞ

Urfa’da ki Seçimlerin Kaderi Kimin İnisiyatifinde?

<p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Genel olarak ileri seviyede bir siyasal katılım &ccedil;ağdaş, &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k&ccedil;&uuml; ve demokratik rejimlerin vazge&ccedil;ilmez koşuludur ve aynı zamanda diğer &ouml;zg&uuml;rl&uuml;klerin kullanımı i&ccedil;in de gereklidir. Bireylerin siyasete katılımı eşit bi&ccedil;imde ve kendi &ouml;zg&uuml;r iradeleriyle y&ouml;netime katılmalarıyla m&uuml;mk&uuml;n olacaktır. Siyasal katılım temelde iktidarın halka dayandırılmasıdır ve bunu sağlayan da, toplumların sosyoekonomik ve k&uuml;lt&uuml;rel değişmeler sonucu giderek demokratikleşmesi olmuştur.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Demokratikleşme, hem modern toplumda hem de geleneksel toplumda ge&ccedil;erli olan bir unsurdur. Fakat modern toplum, siyasal katılım kaynaklarının daha geniş kullanıldığı bir toplumdur. Siyasal katılım b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;de demokrasi ile ilişkili hale gelmiştir. &ldquo;Halk tarafından y&ouml;netim&rdquo; form&uuml;l&uuml;nde ifadesini bulan klasik demokrasi, b&uuml;t&uuml;n ergin vatandaşların h&uuml;r ve eşit iradeleriyle toplum y&ouml;netimine katılmaları anlayışına dayanır.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Siyasal katılım, hemen her demokratik y&ouml;netim i&ccedil;in genel bir ama&ccedil;tır. Siyasal katılmaya dayanan toplum d&uuml;zeninde yaygın bir ama&ccedil; halini alan eğilim, bazen tek partili bazen de &ccedil;ok partili sistemler yolu ile, fakat her zaman halkı siyasal hayatın i&ccedil;inde değerlendiren anlayışta kendini g&ouml;stermektedir.Siyasal yaşama katılım, devletin g&uuml;c&uuml;n&uuml;n kaynağının ulus olduğu demokrasilerde, eşit haklara sahip birey sıfatı ile yurttaşın siyasal &ouml;zg&uuml;rl&uuml;klerden yararlanabilmesine imkan verir. Yurttaşın kendisinden beklenen siyasal yaşamın b&uuml;t&uuml;n gereklerini yerine getirebilmeleri siyasal katılım ile olur.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Siyasal katılım yollarından<a name="_GoBack"></a>&nbsp;biri yurttaşlık duygusuna dayanan katılımdır.İsterseniz &ouml;nce s&ouml;z konusu katılım t&uuml;r&uuml;n&uuml;n a&ccedil;ılımını ve Urfa&rsquo;da ki durumunu incelemeye &ccedil;alışalım.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Yurttaşlık Duygusuna Dayanan Katılım:</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bu t&uuml;r katılım, bir ahlaki y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;k duygusundan, bir g&ouml;rev hissinden doğmaktadır. Bu y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;k duygusunun altında bireyin ideal toplum ve onun niteliği hakkında beslediği inan&ccedil;lar yatar. Bireyler siyasal katılımı ger&ccedil;ekleştirmekle toplumsal bir &ouml;devi yerine getirme hazzını yaşarlar, herhangi bir maddi kazan&ccedil; beklentisi i&ccedil;inde olmaz.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Yukarıda ki a&ccedil;ıklamamıza dayanarak Urfa&rsquo;da yurttaşlık duygusuyla hareket eden 200 bin civarında bir se&ccedil;men potansiyeli olduğunu rahatlıkla s&ouml;yleyebiliriz.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bu gruba giren se&ccedil;menler hi&ccedil;bir durumda siyasal katılım sağlamazlar.Siyasi programları takip etmez,milletvekili adaylarını izlemez ve ortamlar da siyaseti tartışmazlar.Miting,karşılama ve benzeri katılım yollarına asla başvurmaz,katılım sağlamazlar.Aile bağları,&ccedil;ocuklarıyla ilişkileri ve komşuluk bağları muhafazakar yapıya g&ouml;re belirlenir.Hafta sonlarını aileleriyle ge&ccedil;irir,mutluluk ve huzur ararlar.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bu gruba giren vatandaşlar genellikle doğal ve kendiliğinden gelişen bir t&uuml;r iletişim yollarıyla biri birinden haberdardırlar.Se&ccedil;im d&ouml;nemlerinde ancak son 10-15 g&uuml;nde siyasi y&ouml;nlerini yani oy kullanacakları partiyi belirlemeye başlarlar.Yurrtaşlık duygusuyla hareket eden bu grup se&ccedil;men istisnai durumlar hari&ccedil; asla sol partilere y&ouml;nelmezler.Bu grup genellikle muhafazakar ve din eksenli partilere y&ouml;nelir.Ve bu se&ccedil;menin y&ouml;neldiği parti bağlı bulundukları se&ccedil;im b&ouml;lgesinde ilk parti olur.Bağımsız adaylara y&ouml;nelme durumu olasılığı da vardır.Ama asla farklı partilere y&ouml;nelme ihtimali olmaz.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">2009 yerel se&ccedil;imlerinde Eşref Fakıbaba&rsquo;da 2011 genel se&ccedil;imlerde ise bu grup AK Partide karar kılmıştı.2015 genel se&ccedil;imlerinde ise bu se&ccedil;men grubunun yine AK Partide karar kılacağını tahmin ediyorum.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Allah yar ve yardımcımız olsun..</span></p>
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı