bahis siteleri bahis siteleri casino siteleri kaçak iddaa kaçak iddaa siteleri bonus veren siteler canlı bahis siteleri bahis siteleri Numan ALADAĞ Ekonomik güçsüzlük mü, İman zaafı mı?
Ekonomik güçsüzlük mü, İman zaafı mı?
Numan ALADAĞ

Ekonomik güçsüzlük mü, İman zaafı mı?

<p><span style="font-size: medium;">Ey Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi! Sohbetimiz, ekonomik g&uuml;&ccedil;s&uuml;zl&uuml;k m&uuml;, İman zaafı mı? Hakkında olacaktır.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Ey deryayı rahmetinin sonu olmayan Allahım! Ahirete g&ouml;&ccedil;&uuml;ş b&uuml;t&uuml;n m&uuml;'minata rahmet ve mağfiretinle c&uuml;mle İslam alemine yardım et dileklerimizle, sohbetimize başlayalım:</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Hadis-i şeriflerinde: </span><br /><span style="font-size: medium;">1- ''Cehalet vahşettir. Bundan ancak ilim ile kurtulmak m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.'' </span><br /><span style="font-size: medium;">2- Helal lokma kazanarak evlat, ayal ve a&ccedil; komşularını doyuran M&uuml;'minler kıyamet g&uuml;n&uuml;nde y&uuml;zleri ayın on d&ouml;rd&uuml; gibi parlak oldukları halde uyurlar.''</span><br /><span style="font-size: medium;">3- ''Rızık kapıları yerin altından arşı alaya kadar a&ccedil;ıktır. Bu kapılardan girebilmek i&ccedil;in &ccedil;alışmak lazımdır.''</span><br /><span style="font-size: medium;">4- ''Helal mal salih M&uuml;'minlere d&uuml;nya ve ahiretleri i&ccedil;in ne g&uuml;zel yardımcıdır.''</span><br /><span style="font-size: medium;">5- ''İlim bir hazinedir, anahtarı sual etmektir.''</span><br /><span style="font-size: medium;">6- ''Misafir rızkı ile gelir. Hane sahibinin g&uuml;nahının affına sebep olarak gider.'' </span><br /><span style="font-size: medium;">7- ''Yazıklar olsun bilmeyene, yazıklar olsun bilip de bildiğini tutmayana.''</span></p> <p><br /><span style="font-size: medium;">8- '' Bilgi elde etmeye &ccedil;alışmak, dine ne de g&uuml;zel bir yardımdır.''Buyuruyor.</span><br /><span style="font-size: medium;">Değerli M&uuml;'minler!</span><br /><span style="font-size: medium;">Bir milletin dini ve sosyal hayatında &ouml;nemli rol oynayan eğitim sorunu daima g&uuml;ndemdedir. Her millet esas varlığını, b&ouml;l&uuml;nmez b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;, daima varlığını eğitim sayesinde ger&ccedil;ekleştirmektedir. İlk nazarda İslam'ın &ccedil;ıkış d&ouml;nemine bakacak olursak, bu konunun Peygamberimiz tarafından ne kadar &ouml;nemsendiğini anlarız. Savaş esirlerinin h&uuml;rriyetlerine kavuşabilmeleri i&ccedil;in m&uuml;sl&uuml;manlardan on kişiye okuma-yazmalarından maksat, İslam-ı &ouml;ğrenebilsinler ve kavrayabilsinler. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; bilinmeyen bir şeyin m&uuml;cadelesi ve savunması yapılamaz. İslamiyetin kısa zamanda geniş topraklara yayılması ve insanların İslam'laşmasının en &ouml;nemli kollarından olan eğitim en başarılı ve verimli şekliyle y&uuml;r&uuml;rl&uuml;kteydi.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;"> Gelecek d&ouml;nemlerdeki başarılarda da yine aynı şekilde eğitim işlevinin icra edildiğini g&ouml;r&uuml;yoruz. İslam, d&uuml;nyada tek kuvvet haline geldikten sonra k&uuml;fr&uuml;n, fitnesi, riyakarı ve fesadı daha şiddetli bir hal almaya başladı. M&uuml;sl&uuml;manlar eğitime &ouml;nem verirken onu halkla b&uuml;t&uuml;nleştirmek suretiyle ayrıcalıklı bir ortamın oluşmasına fırsat vermemişlerdi. Hi&ccedil; bir Sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkesi yaptığı mali yardımların karşılığını 50-100 kat fazlasıyla almadık&ccedil;a ve &ouml;detmedik&ccedil;e hi&ccedil; bir işe girişmez ve hi&ccedil; bir yardım yapmaz.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">İslam aleminin &ccedil;oğunluğu gaflet i&ccedil;indedirler. &Ouml;zellikle ellerinden birşeyler gelebilecek, maddi manevi bir uyanışın i&ccedil;inde olabilecek M&uuml;sl&uuml;manlar, rehavete kendilerini kaptırmışlar ve g&uuml;ncel d&uuml;ş&uuml;ncelerle her şeyin yolunda olduğunu bundan daha iyisinin m&uuml;mk&uuml;n olamayacağı gibi bir uyuşukluğun i&ccedil;inde olduğunun farkında bile değildir. Yaklaşık yarım asırdır 23-63 Ekseni'nin de ki, ekonomik ve stratejik imkanlar, eğitim ve reel sekt&ouml;r&uuml;n gelişmesi yerine eğlence, g&uuml;ncel ve bencillik uğruna harcanmıştır. Ellerindeki bu Milli ve stratejik imkan ve varlıkları Cenab-ı Alah'ın hesap soracağı bir nimeti olarak değil de, kendi payına d&uuml;şm&uuml;ş bir ganimet gibi g&ouml;rmekte ve harcamaktadırlar.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">23-63 Ekseni (Elazığ-Şanlıurfa), kendi vilayetlerine ve kendi insanına g&uuml;venmeyerek, maddi varlıklarını Akdeniz, Ege, Marmara ve yurdun diğer b&ouml;lgelerine taşımışlardır. Sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkeleri, &uuml;lkemizde İslamiyete, Vatan sevgisine ve vicdan muhasebesine ilginin azalması i&ccedil;in, &uuml;lkemizin en stratejik &ouml;nemini taşıyan b&ouml;lge halkına, l&uuml;ks t&uuml;ketimi ve hizmet sekt&ouml;r&uuml;n&uuml; &ouml;zendirerek g&ouml;&ccedil;e zorlayıp, &ouml;nemli illerimizi, toplama bilgisayar haline getirmenin peşinde olup, yakın tarih de, il Belediye başkanlıklarını ele ge&ccedil;irme hesapları yapılmaktadır. Sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkeleri, bencil d&uuml;ş&uuml;nce ve menfaatler m&uuml;şterektir ahlakına sahip kişileri bulup, &uuml;lkemizde tembellik ve t&uuml;ketimin &ouml;n plana &ccedil;ıkması i&ccedil;in maddi ve manevi destekten ka&ccedil;ınmıyorlar. Ruhunda Allah korkusu ve Vatan sevgisi olanları g&ouml;&ccedil;e zorlamaktadırlar. G&ouml;&ccedil;e zorlama olduğunda, asırlardan g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar nasıl ki petrol sorununu teminat altına aldılar ise, şimdi de &uuml;lkelerinin protein sorununu teminat altına alınmasının peşindeler. B&ouml;yle stratejik konuların &ouml;nemini idrak etmemiz gerekir. Paylaştığımız konuların ger&ccedil;ek payının olup olmadığını, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde: ''Her bilgi sahibi, bilgiye a&ccedil;tır.''buyuruyor. Hadis-i şerifini esas alarak, hem İslamiyeti huzur i&ccedil;inde eda etmemiz, hem de &uuml;lkemizin ve gen&ccedil; nesillerin geleceğini d&uuml;ş&uuml;nmeliyiz.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Değerli M&uuml;'minler!</span><br /><span style="font-size: medium;">M&uuml;barek Ramazan ayının, 23-63 Ekseni (Elazığ-Şanlıurfa) ile ne ilgisi, vardır? Protein (Temel gıda) olmadan oru&ccedil; tutulup namaz ve diğer ibadetler yapılabilir mi? Sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkeleri, İslamiyete sadakat ve samimiyetle olan ilgiyi azaltabilmesi ve gelecekte Allah korusun, ilginin &ccedil;oğalması yerine asgariye d&uuml;ş&uuml;rme planları yapılmaktadır. Başta B&uuml;y&uuml;k T&uuml;rk Milleti olarak, acilen bu stratejik &ouml;nemin farkına varıp sahip &ccedil;ıkılmalıdır. Başka bir &ouml;rnek verelim: Şanlıurfa d&uuml;nyanın 4 c&uuml; Kutsal şehridir, D&uuml;nyanın ilk &uuml;niversitesi Harran il&ccedil;esindedir, Şanlıurfa da, 24 Milyon meyve veren Urfa fıstığı ağacı vardır, Gaziantep de ise 12 Milyon meyve veren ağa&ccedil; vardır. &Uuml;z&uuml;lerek ifade edeyim ki, Şanlıurfa bu kutsal ve ekonomik varlıklarına yeterince sahip &ccedil;ıkmıyor. Bir Şanlıurfalının Antep fıstığı ismini kullanması, Şanlıurfa'ya saygısızlıktır. Şanlıurfalı fıstığına, Elazığlı kaysısına sahip &ccedil;ıkmalıdır.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi, iyi bilmelidir ki, ahlak; dini, Milli erdemliklerle eğitilmiş bir ruh ve manevi d&uuml;nya yapısıdır.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Dinimiz, ahlak dini, kitabımız Kur'an- Kerim ahlaki kurallar kitabı, Peygamberimizse ahlak, fazilet &ouml;rneği ve &ouml;ğretmenidir, ahlak, g&uuml;zellikler, erdemlikler şehridir.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Ruhunda Vatan sevgisi olan her T&uuml;rk vatandaşının Milli ve dini değerlerine sahip &ccedil;ıkması gerekir. Gerek şahsi, gerekse milletlerin &ccedil;&ouml;k&uuml;nt&uuml; ve yıkılışlarında ahlaki bozukluklar, tembellik ve kayıt dışı ekonominin (kara para) hareketliliğindeki ahlaki bozukluğun sebep olduğunu g&ouml;r&uuml;r&uuml;z. Onun i&ccedil;indir ki, İslamiyetin daima g&ouml;n&uuml;l rahatlığı ile eda edilmesinde, temel, dini eğitim ve Milli benlik şarttır.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">&Uuml;lkesi ve milletiyle, b&ouml;l&uuml;nmez b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z&uuml; bencillik ve c&uuml;zdan muhasebesi uğruna bozmak isteyen ihanet şebekesi riyakarlara Cenab-ı Allah, yaptıklarının ve d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;klerinin bin kat karşılığını versin inşallah.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Cenabı Allah, bu m&uuml;barek g&uuml;nlerde yaptığınız ibadet ve dualarınızı kabul etsin inşallah.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Vatan şehitlerini ve Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atat&uuml;rk'&uuml; rahmetle, Gazileri minnetle anar. M&uuml;barek Ramazan ayının y&uuml;z&uuml;suyu h&uuml;rmetine hastalara şifa-i şerifler diler. Allah, Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemini emrettiği şekilde yaşayan kullarının arasına katsın. Amin Velhamdulillahi rabbilalemin. Maasalavat. </span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">İFTAR DUASI VE MANASI: Resul-i Ekrem Efendimiz, rivayet etmiştir. Aşağıda ki iftar duasını iftardan sonra okumayı alışkanlık haline getirmeliyiz ki, Cenab-ı Allah tuttuğumuz orucun sevabı daha da &ccedil;oğaltsın.</span><br /><span style="font-size: medium;">İftar duasını bilenler okusun, bilmeyenler ise bu duayı bir kağıda yazıp, iftarını a&ccedil;tıktan sonra okusun.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Dua:</span><br /><span style="font-size: medium;">''Allah&uuml;mme leke s&uuml;mt&uuml; ve ala rizkıke eftart&uuml; ve bike ament&uuml; veleke eslemt&uuml; ve aleyke tevekelt&uuml; fetekabbel minni inneke entes semiy'ul aliym&uuml;.''</span><br /><span style="font-size: medium;">MANASI: ''Allahım! senin i&ccedil;in oru&ccedil; tuttum. Senin rızkınla iftar ettim. Sana teslim oldum ve sana tevekk&uuml;l ettim. Tuttuğum orucu benden kabul et. Hi&ccedil; ş&uuml;phe yok ki sen duamızı işitici ve niyetimizi hakkı ile bilensin.''Feyzullah Değerli (Din adamı)</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">KAYNAKLAR</span><br /><span style="font-size: medium;">Hadis-i şerifler: İslam dininin Nurlu yolu. Osman BAY&Uuml;LKEN 1959. Hz. Muhammed ve hadisleri Abdulbaki G&ouml;lpınarlı Kasım 1964</span><br /><span style="font-size: medium;"> Dualar: Feyzullah Değerli</span><br /><span style="font-size: medium;">Sohbetler: Abd&uuml;lhadi Tibetli. Hindistan da ikamet eden Uygur T&uuml;rk asıllı Din adamı.</span></p> <div>&nbsp;</div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Devrilen traktörün sürücüsü feci şekilde can verdi
Devrilen traktörün sürücüsü feci şekilde can verdi
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN KADIN ÇİFTÇİLERE DESTEK
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN KADIN ÇİFTÇİLERE DESTEK
kartal escort