Ekonomik güçsüzlük mü, İman zaafı mı?
Numan ALADAĞ

Ekonomik güçsüzlük mü, İman zaafı mı?

<p><span style="font-size: medium;">Ey Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi! Sohbetimiz, ekonomik g&uuml;&ccedil;s&uuml;zl&uuml;k m&uuml;, İman zaafı mı? Hakkında olacaktır.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Ey deryayı rahmetinin sonu olmayan Allahım! Ahirete g&ouml;&ccedil;&uuml;ş b&uuml;t&uuml;n m&uuml;'minata rahmet ve mağfiretinle c&uuml;mle İslam alemine yardım et dileklerimizle, sohbetimize başlayalım:</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Hadis-i şeriflerinde: </span><br /><span style="font-size: medium;">1- ''Cehalet vahşettir. Bundan ancak ilim ile kurtulmak m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.'' </span><br /><span style="font-size: medium;">2- Helal lokma kazanarak evlat, ayal ve a&ccedil; komşularını doyuran M&uuml;'minler kıyamet g&uuml;n&uuml;nde y&uuml;zleri ayın on d&ouml;rd&uuml; gibi parlak oldukları halde uyurlar.''</span><br /><span style="font-size: medium;">3- ''Rızık kapıları yerin altından arşı alaya kadar a&ccedil;ıktır. Bu kapılardan girebilmek i&ccedil;in &ccedil;alışmak lazımdır.''</span><br /><span style="font-size: medium;">4- ''Helal mal salih M&uuml;'minlere d&uuml;nya ve ahiretleri i&ccedil;in ne g&uuml;zel yardımcıdır.''</span><br /><span style="font-size: medium;">5- ''İlim bir hazinedir, anahtarı sual etmektir.''</span><br /><span style="font-size: medium;">6- ''Misafir rızkı ile gelir. Hane sahibinin g&uuml;nahının affına sebep olarak gider.'' </span><br /><span style="font-size: medium;">7- ''Yazıklar olsun bilmeyene, yazıklar olsun bilip de bildiğini tutmayana.''</span></p> <p><br /><span style="font-size: medium;">8- '' Bilgi elde etmeye &ccedil;alışmak, dine ne de g&uuml;zel bir yardımdır.''Buyuruyor.</span><br /><span style="font-size: medium;">Değerli M&uuml;'minler!</span><br /><span style="font-size: medium;">Bir milletin dini ve sosyal hayatında &ouml;nemli rol oynayan eğitim sorunu daima g&uuml;ndemdedir. Her millet esas varlığını, b&ouml;l&uuml;nmez b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;, daima varlığını eğitim sayesinde ger&ccedil;ekleştirmektedir. İlk nazarda İslam'ın &ccedil;ıkış d&ouml;nemine bakacak olursak, bu konunun Peygamberimiz tarafından ne kadar &ouml;nemsendiğini anlarız. Savaş esirlerinin h&uuml;rriyetlerine kavuşabilmeleri i&ccedil;in m&uuml;sl&uuml;manlardan on kişiye okuma-yazmalarından maksat, İslam-ı &ouml;ğrenebilsinler ve kavrayabilsinler. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; bilinmeyen bir şeyin m&uuml;cadelesi ve savunması yapılamaz. İslamiyetin kısa zamanda geniş topraklara yayılması ve insanların İslam'laşmasının en &ouml;nemli kollarından olan eğitim en başarılı ve verimli şekliyle y&uuml;r&uuml;rl&uuml;kteydi.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;"> Gelecek d&ouml;nemlerdeki başarılarda da yine aynı şekilde eğitim işlevinin icra edildiğini g&ouml;r&uuml;yoruz. İslam, d&uuml;nyada tek kuvvet haline geldikten sonra k&uuml;fr&uuml;n, fitnesi, riyakarı ve fesadı daha şiddetli bir hal almaya başladı. M&uuml;sl&uuml;manlar eğitime &ouml;nem verirken onu halkla b&uuml;t&uuml;nleştirmek suretiyle ayrıcalıklı bir ortamın oluşmasına fırsat vermemişlerdi. Hi&ccedil; bir Sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkesi yaptığı mali yardımların karşılığını 50-100 kat fazlasıyla almadık&ccedil;a ve &ouml;detmedik&ccedil;e hi&ccedil; bir işe girişmez ve hi&ccedil; bir yardım yapmaz.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">İslam aleminin &ccedil;oğunluğu gaflet i&ccedil;indedirler. &Ouml;zellikle ellerinden birşeyler gelebilecek, maddi manevi bir uyanışın i&ccedil;inde olabilecek M&uuml;sl&uuml;manlar, rehavete kendilerini kaptırmışlar ve g&uuml;ncel d&uuml;ş&uuml;ncelerle her şeyin yolunda olduğunu bundan daha iyisinin m&uuml;mk&uuml;n olamayacağı gibi bir uyuşukluğun i&ccedil;inde olduğunun farkında bile değildir. Yaklaşık yarım asırdır 23-63 Ekseni'nin de ki, ekonomik ve stratejik imkanlar, eğitim ve reel sekt&ouml;r&uuml;n gelişmesi yerine eğlence, g&uuml;ncel ve bencillik uğruna harcanmıştır. Ellerindeki bu Milli ve stratejik imkan ve varlıkları Cenab-ı Alah'ın hesap soracağı bir nimeti olarak değil de, kendi payına d&uuml;şm&uuml;ş bir ganimet gibi g&ouml;rmekte ve harcamaktadırlar.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">23-63 Ekseni (Elazığ-Şanlıurfa), kendi vilayetlerine ve kendi insanına g&uuml;venmeyerek, maddi varlıklarını Akdeniz, Ege, Marmara ve yurdun diğer b&ouml;lgelerine taşımışlardır. Sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkeleri, &uuml;lkemizde İslamiyete, Vatan sevgisine ve vicdan muhasebesine ilginin azalması i&ccedil;in, &uuml;lkemizin en stratejik &ouml;nemini taşıyan b&ouml;lge halkına, l&uuml;ks t&uuml;ketimi ve hizmet sekt&ouml;r&uuml;n&uuml; &ouml;zendirerek g&ouml;&ccedil;e zorlayıp, &ouml;nemli illerimizi, toplama bilgisayar haline getirmenin peşinde olup, yakın tarih de, il Belediye başkanlıklarını ele ge&ccedil;irme hesapları yapılmaktadır. Sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkeleri, bencil d&uuml;ş&uuml;nce ve menfaatler m&uuml;şterektir ahlakına sahip kişileri bulup, &uuml;lkemizde tembellik ve t&uuml;ketimin &ouml;n plana &ccedil;ıkması i&ccedil;in maddi ve manevi destekten ka&ccedil;ınmıyorlar. Ruhunda Allah korkusu ve Vatan sevgisi olanları g&ouml;&ccedil;e zorlamaktadırlar. G&ouml;&ccedil;e zorlama olduğunda, asırlardan g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar nasıl ki petrol sorununu teminat altına aldılar ise, şimdi de &uuml;lkelerinin protein sorununu teminat altına alınmasının peşindeler. B&ouml;yle stratejik konuların &ouml;nemini idrak etmemiz gerekir. Paylaştığımız konuların ger&ccedil;ek payının olup olmadığını, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde: ''Her bilgi sahibi, bilgiye a&ccedil;tır.''buyuruyor. Hadis-i şerifini esas alarak, hem İslamiyeti huzur i&ccedil;inde eda etmemiz, hem de &uuml;lkemizin ve gen&ccedil; nesillerin geleceğini d&uuml;ş&uuml;nmeliyiz.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Değerli M&uuml;'minler!</span><br /><span style="font-size: medium;">M&uuml;barek Ramazan ayının, 23-63 Ekseni (Elazığ-Şanlıurfa) ile ne ilgisi, vardır? Protein (Temel gıda) olmadan oru&ccedil; tutulup namaz ve diğer ibadetler yapılabilir mi? Sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkeleri, İslamiyete sadakat ve samimiyetle olan ilgiyi azaltabilmesi ve gelecekte Allah korusun, ilginin &ccedil;oğalması yerine asgariye d&uuml;ş&uuml;rme planları yapılmaktadır. Başta B&uuml;y&uuml;k T&uuml;rk Milleti olarak, acilen bu stratejik &ouml;nemin farkına varıp sahip &ccedil;ıkılmalıdır. Başka bir &ouml;rnek verelim: Şanlıurfa d&uuml;nyanın 4 c&uuml; Kutsal şehridir, D&uuml;nyanın ilk &uuml;niversitesi Harran il&ccedil;esindedir, Şanlıurfa da, 24 Milyon meyve veren Urfa fıstığı ağacı vardır, Gaziantep de ise 12 Milyon meyve veren ağa&ccedil; vardır. &Uuml;z&uuml;lerek ifade edeyim ki, Şanlıurfa bu kutsal ve ekonomik varlıklarına yeterince sahip &ccedil;ıkmıyor. Bir Şanlıurfalının Antep fıstığı ismini kullanması, Şanlıurfa'ya saygısızlıktır. Şanlıurfalı fıstığına, Elazığlı kaysısına sahip &ccedil;ıkmalıdır.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi, iyi bilmelidir ki, ahlak; dini, Milli erdemliklerle eğitilmiş bir ruh ve manevi d&uuml;nya yapısıdır.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Dinimiz, ahlak dini, kitabımız Kur'an- Kerim ahlaki kurallar kitabı, Peygamberimizse ahlak, fazilet &ouml;rneği ve &ouml;ğretmenidir, ahlak, g&uuml;zellikler, erdemlikler şehridir.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Ruhunda Vatan sevgisi olan her T&uuml;rk vatandaşının Milli ve dini değerlerine sahip &ccedil;ıkması gerekir. Gerek şahsi, gerekse milletlerin &ccedil;&ouml;k&uuml;nt&uuml; ve yıkılışlarında ahlaki bozukluklar, tembellik ve kayıt dışı ekonominin (kara para) hareketliliğindeki ahlaki bozukluğun sebep olduğunu g&ouml;r&uuml;r&uuml;z. Onun i&ccedil;indir ki, İslamiyetin daima g&ouml;n&uuml;l rahatlığı ile eda edilmesinde, temel, dini eğitim ve Milli benlik şarttır.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">&Uuml;lkesi ve milletiyle, b&ouml;l&uuml;nmez b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z&uuml; bencillik ve c&uuml;zdan muhasebesi uğruna bozmak isteyen ihanet şebekesi riyakarlara Cenab-ı Allah, yaptıklarının ve d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;klerinin bin kat karşılığını versin inşallah.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Cenabı Allah, bu m&uuml;barek g&uuml;nlerde yaptığınız ibadet ve dualarınızı kabul etsin inşallah.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Vatan şehitlerini ve Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atat&uuml;rk'&uuml; rahmetle, Gazileri minnetle anar. M&uuml;barek Ramazan ayının y&uuml;z&uuml;suyu h&uuml;rmetine hastalara şifa-i şerifler diler. Allah, Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemini emrettiği şekilde yaşayan kullarının arasına katsın. Amin Velhamdulillahi rabbilalemin. Maasalavat. </span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">İFTAR DUASI VE MANASI: Resul-i Ekrem Efendimiz, rivayet etmiştir. Aşağıda ki iftar duasını iftardan sonra okumayı alışkanlık haline getirmeliyiz ki, Cenab-ı Allah tuttuğumuz orucun sevabı daha da &ccedil;oğaltsın.</span><br /><span style="font-size: medium;">İftar duasını bilenler okusun, bilmeyenler ise bu duayı bir kağıda yazıp, iftarını a&ccedil;tıktan sonra okusun.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Dua:</span><br /><span style="font-size: medium;">''Allah&uuml;mme leke s&uuml;mt&uuml; ve ala rizkıke eftart&uuml; ve bike ament&uuml; veleke eslemt&uuml; ve aleyke tevekelt&uuml; fetekabbel minni inneke entes semiy'ul aliym&uuml;.''</span><br /><span style="font-size: medium;">MANASI: ''Allahım! senin i&ccedil;in oru&ccedil; tuttum. Senin rızkınla iftar ettim. Sana teslim oldum ve sana tevekk&uuml;l ettim. Tuttuğum orucu benden kabul et. Hi&ccedil; ş&uuml;phe yok ki sen duamızı işitici ve niyetimizi hakkı ile bilensin.''Feyzullah Değerli (Din adamı)</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">KAYNAKLAR</span><br /><span style="font-size: medium;">Hadis-i şerifler: İslam dininin Nurlu yolu. Osman BAY&Uuml;LKEN 1959. Hz. Muhammed ve hadisleri Abdulbaki G&ouml;lpınarlı Kasım 1964</span><br /><span style="font-size: medium;"> Dualar: Feyzullah Değerli</span><br /><span style="font-size: medium;">Sohbetler: Abd&uuml;lhadi Tibetli. Hindistan da ikamet eden Uygur T&uuml;rk asıllı Din adamı.</span></p> <div>&nbsp;</div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı