Şefkat ve merhamet
Numan ALADAĞ

Şefkat ve merhamet

<p><span style="font-size: medium;">Ey Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi! Sohbetimiz; şefkat ve merhamet hakkında olacaktır.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Ey deryayı rahmetinin sonu olmayan Allahım! Ahirete g&ouml;&ccedil;&uuml;ş b&uuml;t&uuml;n m&uuml;'minata rahmet ve mağfiretinle c&uuml;mle İslam alemini, şefkat ve merhametli olmayı nasip etsin dileklerimizle, sohbetimize başlayalım:</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Hadis-i şeriflerinde: </span><br /><span style="font-size: medium;">1-''K&uuml;&ccedil;&uuml;ğ&uuml;ne acımayan, b&uuml;y&uuml;ğ&uuml;ne saygı g&ouml;stermeyen bizden değildir.''Buyuruyor.</span><br /><span style="font-size: medium;">''A&ccedil;g&ouml;l&uuml;l&uuml;k ve d&uuml;nya nimetlerini elde etme hırsı, insan hakkı olmayan şeylere el uzatmaya zorlar.'' (Mevlana Hz.)</span></p> <p><br /><span style="font-size: medium;">Değerli M&uuml;'minler!</span><br /><span style="font-size: medium;">Şefkat yaşamın membasında başlar. Kendi kendisini tanıma ilerledik&ccedil;e, yaşamın membasına ulaştığında, aynı anda şefkat ortaya &ccedil;ıkar. bilin&ccedil; onu canlandırmıştır. Şefkat, zekanızın ortaya &ccedil;ıkmasıyla kalmaz, kalbinizi de ısıtır.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Şekat vicdan muhasebesini yapan iyi kalpli insanlarda g&ouml;r&uuml;len bir &ouml;zelliktir. Doğası gereği asla bir &ccedil;aba getirmez ve y&uuml;zeysel değildir. Menfaatler m&uuml;şterektir ahlakından uzak olup, başkalarının maddi ve manevi yaşadığı sorunlarına acıyan ve onların y&uuml;k&uuml;n&uuml; hafifletmek isteyen bir inan&ccedil; ve bilin&ccedil;tir O. İnsan ruhunun &uuml;retebildiği en tatlı ve en g&ouml;n&uuml;l okşayıcı duygudur.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Allah'a inanarak t&uuml;m g&uuml;zel duygular gibi, şefkat g&ouml;sterip iman ve inan&ccedil;la tamamlandığında, dinleyicide uyandırılmış olur.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Shakespeare, ''Merhametin şanında zorlamaya yer yoktur, m&uuml;barek yağmur gibi o, altındaki yere g&ouml;ky&uuml;z&uuml;nden d&ouml;k&uuml;l&uuml;r, iki kat m&uuml;barektir: Hem verene rahmettir, hem alana rahmettir: Kudretlerin i&ccedil;inde en b&uuml;y&uuml;k kudrettir O: Tahtındaki hakana tacından &ccedil;ok yakışır; h&uuml;nkar tuğu ge&ccedil;ici saltanatın remzidir, y&uuml;rekleri titreten kral korkusu gibi saltanatla korkunun dayandığı şeydir O; fakat merhamet tuğlu saltanattan daha &uuml;st&uuml;nd&uuml;r, onun haşmetli tahtı kralların kalbinde, Allah'ın bile kendi dayandığı kudret O.'' diyor.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Vicdan sahibi, şefkatli, ve merhametli olmak, iyi kalplilik insan duygularının arızaları değildirler.</span><br /><span style="font-size: medium;">''Bir s&uuml;r&uuml; duygusal gereksinim, g&uuml;ven altına alınmak istiyorlar; kendilerine kulak verilmesini istiyorlar; yaşayıp yaşayamamalarının doktor i&ccedil;in fark ettiğini, hem de &ccedil;ok farkettiğini hissetmek istiyorlar. Doktorun d&uuml;ş&uuml;ncelerinde varolduklarını hissetmek istiyorlar.'' Bunun sonuncusunu, doktorun d&uuml;ş&uuml;ncelerini, doktorluk mesleğindeki en &ouml;nemli g&uuml;&ccedil; olarak g&ouml;r&uuml;yorum, &ccedil;&uuml;nk&uuml; bir doktordan en ince d&uuml;zeyde bir duygu akışını gerekmektedir. Yaşamın kaynağındaki şefkati gerektirmektedir. Bir doktor, yaptığı yemine sadakatla bağlı olmuyorsa ve sadece tedavi i&ccedil;in kendisine m&uuml;racatların ilk &ouml;nce hastasını nasıl iyilleştirebilme duygu ve d&uuml;ş&uuml;ncesine sahip olmalıdır; kimyasal ila&ccedil; sanayicierinin uzantısı olmamalıdır. Eğer ki, bir doktorda merhamet ve şefkat yoksa, edindiği mesleği, mali ter&ouml;r estirerek, daha &ccedil;ok kayıt dışı (Kara para) para kazanma d&uuml;ş&uuml;ncesi, şefkat ve merhametten uzak olan doktorların, Allah korkusu ve de Vatan sevgisinden mahrum olduklarını onaylıyorlar demektir. Bu iddiamız yanlış ise: Hodri meydan! Cevap versinler?</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">HASTALIKLARIN TEDAVİSİ:</span><br /><span style="font-size: medium;">Hastalık insana zarar veren, sağlığını bozan bir haldir; bu halin izalesi, yeniden sağlığına kavuşması i&ccedil;in maddi-manevi &ccedil;arelere başvurmak tedavidir. Hastalıkların oluşması daima maddi değildir; enfeksiyon hastalıklar yanında ruhi ve manevi sebep ve amillere bağlı hastalıklar da vardır. Resul&uuml; Ekrem (s.a.v.)''G&ouml;z değmesi ger&ccedil;ektir'' diyerek bir manevi fakt&ouml;r&uuml; işaret buyurmuştur. Hastalığın tedavisinin h&uuml;km&uuml;n&uuml;, fıkıh bilgilerinin şu &uuml;&ccedil;l&uuml; taksiminden alabiliriz: Zararı gideren şeyler &uuml;&ccedil;e ayrılır: Birincisi kesin olandır; a&ccedil;lık i&ccedil;in ekmek, susuzluk su gibi. İkincisi muhtemel (maznun) olandır; tıbbi tedavilerin bir kişi gibi. &Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;s&uuml; %50 den az ihtimali olandır; okuyarak tedavi gibi. Zararı gidereceği kesin olanı kullanmak farz, terketmek haramdır. Pegamberimiz(s.a.v) hadis-i şeriflerinde; ''Tedavi olunuz, &ccedil;&uuml;nk&uuml; derdi yaratan Allah, devayı da yaratmıştır.'' buyuruyor.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">ŞEFKAT VE TEVESS&Uuml;L:</span><br /><span style="font-size: medium;">Cenab-ı Allah'a dua ederek, istenecek bir şeye kulu aracı ve vasıta yapmak''şefkat) ve ''tevess&uuml;l) kelimeleriyle ifade edilir.</span><br /><span style="font-size: medium;">Kur'an-ı Kerim'in, (El Bakara: 2/255, Taha 20/100; el-Enbiya: 21/28 ayetlerinde: Cenab-ı Allah'ın izni ve rızası olmadan hi&ccedil; bir kimsenin, O'nun nezdinde şefkat edemeyeceği ifade buyrulmuştur. Alla'ın h&uuml;k&uuml;m ve kararı adil ve kesindir. Onun hakkında, bu manada bir ''şefkat haktır, Allah'&uuml; Teala'nın, kıyamet g&uuml;n&uuml;nde bazı kullarına tanıyacağı bir meziyettir, imtiyazdır; ancak ''Mana ve mahiyetini biz bilemeyiz.'' demişlerdir.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">M&uuml;sl&uuml;manlık cihana şefkat ve merhamet g&ouml;z&uuml;yle bakmamızı emretmekte... Bir hasta doktora başvurduğu zaman, o doktor mali ter&ouml;r&uuml; d&uuml;ş&uuml;nmeden hastayı nasıl şifaya kavuştururum ahlakına sahip olması gerekir. Bir doktor, hastasına şefkatle ilgilenip acıyorsa M&uuml;'minler, ger&ccedil;ekten b&uuml;y&uuml;k bir hayır &uuml;zerindedirler. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde; ''Allah, her şey &uuml;zerine ihsanı (İyiliği, yazmıştır) emretmiştir. &Ouml;ld&uuml;rd&uuml;ğ&uuml;n&uuml;z zaman, &ouml;ld&uuml;rmeyi g&uuml;zel bir şekilde yapınız, keseceğiniz hayvanları, g&uuml;zel bir şekilde boğazlayınız. Bu işi yapacak (olan) biriniz bı&ccedil;ağını bilesin ve keseceğini ferah tutsun'' buyuruyorlar. Bir diğer hadislerinde ise: ''Merhamet edenlere Rahman (Olan Allah) da merhamet eder. Yerde bulunan yaratıklara acıyınız (ki), g&ouml;ktekiler size acısın. buyurmaktadır.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Ey Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi!</span><br /><span style="font-size: medium;"> G&ouml;zlerini ve d&uuml;ş&uuml;ncesini kainat nizamına &ccedil;eviren her insan; şaşmaz bir nizam ve intizam i&ccedil;inde, zerrelerden k&uuml;rlere kadar, g&ouml;r&uuml;n&uuml;r-g&ouml;r&uuml;nmez her şeyin, Cenab-ı Allah'a boyun eğip itiat ettiğini, onun h&uuml;km&uuml;ne ram olduğunu, hayranlıkla m&uuml;şahade edecektir. Nitekim, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Hakim; semavatta ve yery&uuml;z&uuml;nde ne varsa hepsinin itaat ettiğini, beyan buyurmaktadır ki; yery&uuml;z&uuml;n&uuml;n efendisi ve mahlukatın en şereflisi olarak yaradılan insanın yaradanına itaat etmemesi gibi ebes bir durum d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lemez. Kur'an-ı Kerim de, M&uuml;'minlere; Allah'a ve resul&uuml;ne itaatı emrediyor, buyuruyorki: ''Ey iman edenler! Allah'a ve Resul&uuml;ne itaat ediniz, işitip durduğunuz halde ondan y&uuml;z &ccedil;evirmeyiniz.''</span><br /><span style="font-size: medium;">Asrımızın, insan &uuml;zerinde en b&uuml;y&uuml;k zararlarından biri de onun kalbindeki şefkat ve merhamet hislerini tahrip etmeye başlamış olması ve kalbini taş gibi katılaştırmasıdır. Ayrıca sağlık sekt&ouml;r&uuml;nde hizmet verenlerin, hastasına re&ccedil;ete yazdığı zaman, kimyasal ila&ccedil; firmalarının menfaatler m&uuml;şterektir ahlakından uzak olmalıdırlar. Hi&ccedil; bir zaman aklınızdan &ccedil;ıkarmayınız ki, ''Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz.''</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK, ''Yolsuzluk yapanın, Allah belasını versin''diyor. Ne kadar isabetli ve doğru bir &ouml;zdeyiştir. Bu &ouml;zdeyişin tamamlanabilmesi i&ccedil;in, ''Yolsuzluk yapana g&ouml;z yumanın da, Allah belasını versin'' ilave edersek tamamlanmış olur. Muayenehanesi olan bir doktor, muayene parası olarak aldığı &uuml;creti vergilendirmiyorsa, o doktor, kamuoyunda ne kadar dindar, ve Vatansever g&ouml;r&uuml;nse de, o kişi de, Allah korkusu, Vicdan, Vatan sevgisi, Namus ve Şeref olduğuna inanılır mı? O tarakta bezi olanlara, mali ter&ouml;r denilir. Mali ter&ouml;r (Kara Para), Ermeni diasporasından, Rumlardan ve diğer ter&ouml;r &ouml;rg&uuml;tlerinden Vatana ihanet edenlerle bir fakı yoktur. Bir &uuml;lkede mali ter&ouml;r cirit atıyorsa ve m&uuml;dahale edilmiyorsa o &uuml;lke de bunun meyvelerini yiyerek en kısa zamanda karşılığını bulacaktır, Allah korusun: O &uuml;lke bir tehlike ile karşı karşıya kalması ka&ccedil;ınılmazdır. Mali ter&ouml;r olan &uuml;lkede, r&uuml;şvet ve karapara cenneti diyebiliriz: R&uuml;şvet ve karapara'nın cirit attığı yerde, her t&uuml;rl&uuml; Milli bilgi transferini ve diğer stratejik bilgileri elde etmede en kolay yollardır. Bir zamanlar Libya da iş takibi karşılığı r&uuml;şvet ve stratejik bilgi temini konusunda bir borsa gibi aşırı derecede hareketlilikler vardı. Libya da dikilen bu ahlaksızlık ve haram olan meyve fidanları meyve verdiğini g&ouml;rd&uuml;k. Allah korusun, T&uuml;rkiye de karapara (Mali ter&ouml;r) kontrol altına alınmaz ise, &uuml;lkemizi &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k tehlikeler beklemektedir. Yalnız doktorlar, mali ter&ouml;r estirmiyor; bir &ccedil;ok meslek de bu t&uuml;r haram faaliyetler mevcuttur. Sohbetimizi, Kim ne yaparsasa, Cenab-ı Allah ona bin kat karşılığını versin inşallah.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Vatan şehitlerini ve Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atat&uuml;rk'&uuml; rahmetle, Gazileri minnetle anar. M&uuml;barek Ramazan ayının y&uuml;z&uuml;suyu h&uuml;rmetine hastalara şifa-i şerifler diler. Allah, Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemini emrettiği şekilde haram olamayan &ccedil;ember i&ccedil;erisinde, yaşayan kullarının arasına katsın. Amin Velhamdulillahi rabbilalemin. Maasalavat.</span></p> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı