bahis siteleri bahis siteleri casino siteleri kaçak iddaa kaçak iddaa siteleri bonus veren siteler canlı bahis siteleri bahis siteleri Numan ALADAĞ Şefkat ve merhamet
Şefkat ve merhamet
Numan ALADAĞ

Şefkat ve merhamet

<p><span style="font-size: medium;">Ey Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi! Sohbetimiz; şefkat ve merhamet hakkında olacaktır.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Ey deryayı rahmetinin sonu olmayan Allahım! Ahirete g&ouml;&ccedil;&uuml;ş b&uuml;t&uuml;n m&uuml;'minata rahmet ve mağfiretinle c&uuml;mle İslam alemini, şefkat ve merhametli olmayı nasip etsin dileklerimizle, sohbetimize başlayalım:</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Hadis-i şeriflerinde: </span><br /><span style="font-size: medium;">1-''K&uuml;&ccedil;&uuml;ğ&uuml;ne acımayan, b&uuml;y&uuml;ğ&uuml;ne saygı g&ouml;stermeyen bizden değildir.''Buyuruyor.</span><br /><span style="font-size: medium;">''A&ccedil;g&ouml;l&uuml;l&uuml;k ve d&uuml;nya nimetlerini elde etme hırsı, insan hakkı olmayan şeylere el uzatmaya zorlar.'' (Mevlana Hz.)</span></p> <p><br /><span style="font-size: medium;">Değerli M&uuml;'minler!</span><br /><span style="font-size: medium;">Şefkat yaşamın membasında başlar. Kendi kendisini tanıma ilerledik&ccedil;e, yaşamın membasına ulaştığında, aynı anda şefkat ortaya &ccedil;ıkar. bilin&ccedil; onu canlandırmıştır. Şefkat, zekanızın ortaya &ccedil;ıkmasıyla kalmaz, kalbinizi de ısıtır.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Şekat vicdan muhasebesini yapan iyi kalpli insanlarda g&ouml;r&uuml;len bir &ouml;zelliktir. Doğası gereği asla bir &ccedil;aba getirmez ve y&uuml;zeysel değildir. Menfaatler m&uuml;şterektir ahlakından uzak olup, başkalarının maddi ve manevi yaşadığı sorunlarına acıyan ve onların y&uuml;k&uuml;n&uuml; hafifletmek isteyen bir inan&ccedil; ve bilin&ccedil;tir O. İnsan ruhunun &uuml;retebildiği en tatlı ve en g&ouml;n&uuml;l okşayıcı duygudur.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Allah'a inanarak t&uuml;m g&uuml;zel duygular gibi, şefkat g&ouml;sterip iman ve inan&ccedil;la tamamlandığında, dinleyicide uyandırılmış olur.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Shakespeare, ''Merhametin şanında zorlamaya yer yoktur, m&uuml;barek yağmur gibi o, altındaki yere g&ouml;ky&uuml;z&uuml;nden d&ouml;k&uuml;l&uuml;r, iki kat m&uuml;barektir: Hem verene rahmettir, hem alana rahmettir: Kudretlerin i&ccedil;inde en b&uuml;y&uuml;k kudrettir O: Tahtındaki hakana tacından &ccedil;ok yakışır; h&uuml;nkar tuğu ge&ccedil;ici saltanatın remzidir, y&uuml;rekleri titreten kral korkusu gibi saltanatla korkunun dayandığı şeydir O; fakat merhamet tuğlu saltanattan daha &uuml;st&uuml;nd&uuml;r, onun haşmetli tahtı kralların kalbinde, Allah'ın bile kendi dayandığı kudret O.'' diyor.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Vicdan sahibi, şefkatli, ve merhametli olmak, iyi kalplilik insan duygularının arızaları değildirler.</span><br /><span style="font-size: medium;">''Bir s&uuml;r&uuml; duygusal gereksinim, g&uuml;ven altına alınmak istiyorlar; kendilerine kulak verilmesini istiyorlar; yaşayıp yaşayamamalarının doktor i&ccedil;in fark ettiğini, hem de &ccedil;ok farkettiğini hissetmek istiyorlar. Doktorun d&uuml;ş&uuml;ncelerinde varolduklarını hissetmek istiyorlar.'' Bunun sonuncusunu, doktorun d&uuml;ş&uuml;ncelerini, doktorluk mesleğindeki en &ouml;nemli g&uuml;&ccedil; olarak g&ouml;r&uuml;yorum, &ccedil;&uuml;nk&uuml; bir doktordan en ince d&uuml;zeyde bir duygu akışını gerekmektedir. Yaşamın kaynağındaki şefkati gerektirmektedir. Bir doktor, yaptığı yemine sadakatla bağlı olmuyorsa ve sadece tedavi i&ccedil;in kendisine m&uuml;racatların ilk &ouml;nce hastasını nasıl iyilleştirebilme duygu ve d&uuml;ş&uuml;ncesine sahip olmalıdır; kimyasal ila&ccedil; sanayicierinin uzantısı olmamalıdır. Eğer ki, bir doktorda merhamet ve şefkat yoksa, edindiği mesleği, mali ter&ouml;r estirerek, daha &ccedil;ok kayıt dışı (Kara para) para kazanma d&uuml;ş&uuml;ncesi, şefkat ve merhametten uzak olan doktorların, Allah korkusu ve de Vatan sevgisinden mahrum olduklarını onaylıyorlar demektir. Bu iddiamız yanlış ise: Hodri meydan! Cevap versinler?</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">HASTALIKLARIN TEDAVİSİ:</span><br /><span style="font-size: medium;">Hastalık insana zarar veren, sağlığını bozan bir haldir; bu halin izalesi, yeniden sağlığına kavuşması i&ccedil;in maddi-manevi &ccedil;arelere başvurmak tedavidir. Hastalıkların oluşması daima maddi değildir; enfeksiyon hastalıklar yanında ruhi ve manevi sebep ve amillere bağlı hastalıklar da vardır. Resul&uuml; Ekrem (s.a.v.)''G&ouml;z değmesi ger&ccedil;ektir'' diyerek bir manevi fakt&ouml;r&uuml; işaret buyurmuştur. Hastalığın tedavisinin h&uuml;km&uuml;n&uuml;, fıkıh bilgilerinin şu &uuml;&ccedil;l&uuml; taksiminden alabiliriz: Zararı gideren şeyler &uuml;&ccedil;e ayrılır: Birincisi kesin olandır; a&ccedil;lık i&ccedil;in ekmek, susuzluk su gibi. İkincisi muhtemel (maznun) olandır; tıbbi tedavilerin bir kişi gibi. &Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;s&uuml; %50 den az ihtimali olandır; okuyarak tedavi gibi. Zararı gidereceği kesin olanı kullanmak farz, terketmek haramdır. Pegamberimiz(s.a.v) hadis-i şeriflerinde; ''Tedavi olunuz, &ccedil;&uuml;nk&uuml; derdi yaratan Allah, devayı da yaratmıştır.'' buyuruyor.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">ŞEFKAT VE TEVESS&Uuml;L:</span><br /><span style="font-size: medium;">Cenab-ı Allah'a dua ederek, istenecek bir şeye kulu aracı ve vasıta yapmak''şefkat) ve ''tevess&uuml;l) kelimeleriyle ifade edilir.</span><br /><span style="font-size: medium;">Kur'an-ı Kerim'in, (El Bakara: 2/255, Taha 20/100; el-Enbiya: 21/28 ayetlerinde: Cenab-ı Allah'ın izni ve rızası olmadan hi&ccedil; bir kimsenin, O'nun nezdinde şefkat edemeyeceği ifade buyrulmuştur. Alla'ın h&uuml;k&uuml;m ve kararı adil ve kesindir. Onun hakkında, bu manada bir ''şefkat haktır, Allah'&uuml; Teala'nın, kıyamet g&uuml;n&uuml;nde bazı kullarına tanıyacağı bir meziyettir, imtiyazdır; ancak ''Mana ve mahiyetini biz bilemeyiz.'' demişlerdir.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">M&uuml;sl&uuml;manlık cihana şefkat ve merhamet g&ouml;z&uuml;yle bakmamızı emretmekte... Bir hasta doktora başvurduğu zaman, o doktor mali ter&ouml;r&uuml; d&uuml;ş&uuml;nmeden hastayı nasıl şifaya kavuştururum ahlakına sahip olması gerekir. Bir doktor, hastasına şefkatle ilgilenip acıyorsa M&uuml;'minler, ger&ccedil;ekten b&uuml;y&uuml;k bir hayır &uuml;zerindedirler. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde; ''Allah, her şey &uuml;zerine ihsanı (İyiliği, yazmıştır) emretmiştir. &Ouml;ld&uuml;rd&uuml;ğ&uuml;n&uuml;z zaman, &ouml;ld&uuml;rmeyi g&uuml;zel bir şekilde yapınız, keseceğiniz hayvanları, g&uuml;zel bir şekilde boğazlayınız. Bu işi yapacak (olan) biriniz bı&ccedil;ağını bilesin ve keseceğini ferah tutsun'' buyuruyorlar. Bir diğer hadislerinde ise: ''Merhamet edenlere Rahman (Olan Allah) da merhamet eder. Yerde bulunan yaratıklara acıyınız (ki), g&ouml;ktekiler size acısın. buyurmaktadır.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Ey Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi!</span><br /><span style="font-size: medium;"> G&ouml;zlerini ve d&uuml;ş&uuml;ncesini kainat nizamına &ccedil;eviren her insan; şaşmaz bir nizam ve intizam i&ccedil;inde, zerrelerden k&uuml;rlere kadar, g&ouml;r&uuml;n&uuml;r-g&ouml;r&uuml;nmez her şeyin, Cenab-ı Allah'a boyun eğip itiat ettiğini, onun h&uuml;km&uuml;ne ram olduğunu, hayranlıkla m&uuml;şahade edecektir. Nitekim, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Hakim; semavatta ve yery&uuml;z&uuml;nde ne varsa hepsinin itaat ettiğini, beyan buyurmaktadır ki; yery&uuml;z&uuml;n&uuml;n efendisi ve mahlukatın en şereflisi olarak yaradılan insanın yaradanına itaat etmemesi gibi ebes bir durum d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lemez. Kur'an-ı Kerim de, M&uuml;'minlere; Allah'a ve resul&uuml;ne itaatı emrediyor, buyuruyorki: ''Ey iman edenler! Allah'a ve Resul&uuml;ne itaat ediniz, işitip durduğunuz halde ondan y&uuml;z &ccedil;evirmeyiniz.''</span><br /><span style="font-size: medium;">Asrımızın, insan &uuml;zerinde en b&uuml;y&uuml;k zararlarından biri de onun kalbindeki şefkat ve merhamet hislerini tahrip etmeye başlamış olması ve kalbini taş gibi katılaştırmasıdır. Ayrıca sağlık sekt&ouml;r&uuml;nde hizmet verenlerin, hastasına re&ccedil;ete yazdığı zaman, kimyasal ila&ccedil; firmalarının menfaatler m&uuml;şterektir ahlakından uzak olmalıdırlar. Hi&ccedil; bir zaman aklınızdan &ccedil;ıkarmayınız ki, ''Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz.''</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK, ''Yolsuzluk yapanın, Allah belasını versin''diyor. Ne kadar isabetli ve doğru bir &ouml;zdeyiştir. Bu &ouml;zdeyişin tamamlanabilmesi i&ccedil;in, ''Yolsuzluk yapana g&ouml;z yumanın da, Allah belasını versin'' ilave edersek tamamlanmış olur. Muayenehanesi olan bir doktor, muayene parası olarak aldığı &uuml;creti vergilendirmiyorsa, o doktor, kamuoyunda ne kadar dindar, ve Vatansever g&ouml;r&uuml;nse de, o kişi de, Allah korkusu, Vicdan, Vatan sevgisi, Namus ve Şeref olduğuna inanılır mı? O tarakta bezi olanlara, mali ter&ouml;r denilir. Mali ter&ouml;r (Kara Para), Ermeni diasporasından, Rumlardan ve diğer ter&ouml;r &ouml;rg&uuml;tlerinden Vatana ihanet edenlerle bir fakı yoktur. Bir &uuml;lkede mali ter&ouml;r cirit atıyorsa ve m&uuml;dahale edilmiyorsa o &uuml;lke de bunun meyvelerini yiyerek en kısa zamanda karşılığını bulacaktır, Allah korusun: O &uuml;lke bir tehlike ile karşı karşıya kalması ka&ccedil;ınılmazdır. Mali ter&ouml;r olan &uuml;lkede, r&uuml;şvet ve karapara cenneti diyebiliriz: R&uuml;şvet ve karapara'nın cirit attığı yerde, her t&uuml;rl&uuml; Milli bilgi transferini ve diğer stratejik bilgileri elde etmede en kolay yollardır. Bir zamanlar Libya da iş takibi karşılığı r&uuml;şvet ve stratejik bilgi temini konusunda bir borsa gibi aşırı derecede hareketlilikler vardı. Libya da dikilen bu ahlaksızlık ve haram olan meyve fidanları meyve verdiğini g&ouml;rd&uuml;k. Allah korusun, T&uuml;rkiye de karapara (Mali ter&ouml;r) kontrol altına alınmaz ise, &uuml;lkemizi &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k tehlikeler beklemektedir. Yalnız doktorlar, mali ter&ouml;r estirmiyor; bir &ccedil;ok meslek de bu t&uuml;r haram faaliyetler mevcuttur. Sohbetimizi, Kim ne yaparsasa, Cenab-ı Allah ona bin kat karşılığını versin inşallah.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Vatan şehitlerini ve Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atat&uuml;rk'&uuml; rahmetle, Gazileri minnetle anar. M&uuml;barek Ramazan ayının y&uuml;z&uuml;suyu h&uuml;rmetine hastalara şifa-i şerifler diler. Allah, Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemini emrettiği şekilde haram olamayan &ccedil;ember i&ccedil;erisinde, yaşayan kullarının arasına katsın. Amin Velhamdulillahi rabbilalemin. Maasalavat.</span></p> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Devrilen traktörün sürücüsü feci şekilde can verdi
Devrilen traktörün sürücüsü feci şekilde can verdi
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN KADIN ÇİFTÇİLERE DESTEK
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN KADIN ÇİFTÇİLERE DESTEK
kartal escort