Sadaka-i fıtır ve Kul hakları
Numan ALADAĞ

Sadaka-i fıtır ve Kul hakları

<p><span style="font-size: medium;">Ey Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi! Sohbetimiz; kul hakları ve bencillik hakkında olacaktır.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Ey deryayı rahmetinin sonu olmayan Allahım! Bu d&uuml;nyada b&uuml;t&uuml;n m&uuml;'minata rahmet ve mağfiretinle c&uuml;mle İslam alemine helal lokmayı nasip etsin dileklerimizle, sohbetimize başlayalım:</span><br /><span style="font-size: medium;">Sohbetimizden, başta kendimiz olmak &uuml;zere, t&uuml;m okuyucularımızın faydalanabilmesi ve feyiz alması Cenab-ı Allah'tan niyazımızdır.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Hadis-i şeriflerinde: </span><br /><span style="font-size: medium;">1- ''R&uuml;şvet veren de alanda cehennemliktir, devlet malına ihanet edene şefaat etmem.''</span><br /><span style="font-size: medium;">2- ''Parasını kaybedenin bir kaybı yoktur, sağlığını kaybedenin kaybı ortadadır. İzzetinefsini kaybedecek bir şeyi kalmadığını.''</span><br /><span style="font-size: medium;">3-''İnsanlar d&uuml;nyada iken uykudadırlar. &Ouml;l&uuml;nce hakikatleri g&ouml;r&uuml;nce uyanırlar.'' </span><br /><span style="font-size: medium;">4- ''R&uuml;şveti alana, verene, vasıta olana Allah lanet etsin.'' </span><br /><span style="font-size: medium;">5- ''M&uuml;nafıkın &uuml;&ccedil; alameti vardır. Yalan s&ouml;yler, vadını yerine getirmez, emanete hıyanetlik eder.''</span></p> <p><span style="font-size: medium;">6- ''Dinsizliğin sonu azab, haksızlığın sonu helaktır.''</span><br /><span style="font-size: medium;">7-''Helal mal salih M&uuml;'minlere d&uuml;nya ve ahiretleri i&ccedil;in ne g&uuml;zel yardımcıdır.''</span><br /><span style="font-size: medium;">8- Helal lokma aramak i&ccedil;in &ccedil;alışmak cihad gibi en b&uuml;y&uuml;k ve faziletli bir ibadettir.'' buyuruyor.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">D&Uuml;ŞMANA GALİP GELMEK İ&Ccedil;İN OKUNACAK DUA:</span><br /><span style="font-size: medium;">(Bismillahirrahmanirrahim, İnna fetahna leke fethan mubina, ve yehdiyeke siraten m&uuml;stakima, ve mennasru illa min indillahi Azizi'l-Hakim, vellahu yueyyidu binasrihi men yeşau, ve kane hakkan aleyna nasru'l-m&uuml;'minine, feftah beyni ve beyneh&uuml;m fetha, vec'al li min led&uuml;nke sultanen nasira, kale Rabbi'nsurni bima kezzebun.) daima bu duayı okuyunuz. </span><br /><span style="font-size: medium;">Değerli M&uuml;'minler!</span><br /><span style="font-size: medium;">R&uuml;şvet, toplumun en b&uuml;y&uuml;k hastalıklarından ve en &ouml;nemli tehlike habercisi olup, r&uuml;şvet girdiği yerde Adalet olmaz, devlet işleri ehil olmayan bencillerin eline ge&ccedil;er, hak ve Adaletsizlik i&ccedil;inde boğulur gider ve toplum d&uuml;zeni sarsılır. Haklıyı haksız; doğruyu yalancı liyakatı ehliyetsiz duruma d&uuml;ş&uuml;r&uuml;r. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) hadis-i şeriflerinde: ''İş (g&ouml;rev), layık olmayana verildiğinde kıyameti bekleyin.'' buyuruyor. İslam, hak ve Adalet mefhumu ile bağdaşmayan bir i&ccedil;timai felaket olan r&uuml;şveti, kesin olarak yasaklamış, bu kazan&ccedil;ları haram kılmıştır. Bir devlet adamı, bir idareci ve memur, bencillik ahlakı ile r&uuml;şvet yemeyi ve r&uuml;şvet yemeye aleni g&ouml;z yumması halinde, onlarda namus, şeref Vatan sevgisi ve Allah korkusu olduğuna inanır mısınız? İslamiyete riyakarlık yaparak odaklananlar, en tehlikelilerdir! Hem M&uuml;sl&uuml;manım ve hem de d&uuml;r&uuml;st&uuml;m diye topluma mesaj verecek, hem r&uuml;şvet hareketliliğine katılıp g&ouml;z yumacak. İşte bu tarakta bezi olanlar şeytana arkadaş olup beraberce faaliyet s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;klerinin belgesidir.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Nedense bu konu &uuml;zerinde istenildiği kadar durulmamış ve Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemine bunun ifade ettiği ger&ccedil;ekler yeteri kadar a&ccedil;ıklanmamıştır. Bu &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k bir eksiklik ve ihmaldir.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Makam-mevki ve maddi a&ccedil;ıdan kuvvetli olanlar amacına erişmek i&ccedil;in yapılan hata ve işlenen su&ccedil;ların %90 nını şahıslara karşı işlenenler teşkil eder. Birinin bir başkasına yaptığı maddi-manevi haksızlığın karşılığı olana cezanın ortadan kalkması i&ccedil;in ziyan g&ouml;renin, kendisine zarar vereni affetmesiyle m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Zarar verenin ilmi, mevkii, mali durumu, diğer yetenekleri ve Allah'a olan yakınlıkları ne olursa olsun, isteği ile b&uuml;t&uuml;n servetini hayır işlerine harcasın, başkasına yapmış olduğu ziyanın cezasından kurtulamaz. Bu Kur'an-ı Kerimin emridir ve kesindir.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Din adamlarımız başta olmak &uuml;zere, anne ve babaların, &ouml;ğretmenlerin, resmi ve &ouml;zel sekt&ouml;r idarecilerinin, Devlet adamlarının, TBMM &uuml;yelerinin (Milletvekillerinin) ve b&uuml;y&uuml;klerin &ccedil;ocuklara ve emrinde &ccedil;alışanlara &ouml;ğreteceklerinin başında Allah'a eş koşmamak ve her t&uuml;rl&uuml; haram işlerden sakınmak. Kur'an emirlerini inkar etmemek ve kul hakkının affedilemeyeceği olmalıdır. Bu d&uuml;nya ahiretin tarlasıdır, ne ekersen orada onu bi&ccedil;eceğinden ş&uuml;phen olmasın.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Kuvvetli olanlar amacına erişmek i&ccedil;in her yolu denemeyi meşru sayar. Menfaat duygusunun her kapıyı a&ccedil;acağı fikri, vicdanlara bir değer h&uuml;km&uuml; olarak yerleşir. Haklara: Liyakat ve &ccedil;alışmak ile sahip olunamayacağı kanaati yerleşince, o toplumdan huzur, ahenk, hakka saygı ve vicdan muhasebesi gibi faziletleri beklemek uzak bir hayal olur.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Toplumda, zulme yol a&ccedil;an haram kazan&ccedil; şekillerinden biri de r&uuml;şvettir. R&uuml;şvet, tabir olarak, karşılığında bir hizmet verilmeyerek avantadan alınan şey demektir. R&uuml;şvet alan da veren de dinen k&ouml;t&uuml;lenmeğe ve ayıplanmaya m&uuml;stehaktır. Zaten yapılması gereken bir işin, bir menfaat karşılığı yapılması veya ehliyetli olmayan kişilerin layık olmadıkları makam ve mevkilere getirilmesi de r&uuml;şvetin ta kendisidir.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">SADAKA-İ FITIR</span><br /><span style="font-size: medium;">Sadaka-i fıtır: İhtiyacından fazla ve helal olarak kazanılan mali varlık demektir. Riyakar olmayan, r&uuml;şvet yemeyen, fiziksel ve zihinsel &ccedil;alışarak helal kazan&ccedil; elde eden, r&uuml;şvet yiyenlere g&ouml;z yumup ortak olmayan ve ruhunda Vatan sevgisini taşıyanların, namusu ve şerefi ile başı dik olan M&uuml;sl&uuml;man olmalıdır. Aile reisinin kendisi, &ccedil;ocukları ve ailesi efradıyla hizmetinde bulunanlar i&ccedil;in sadaka-i fıtır vermesi vaciptir. Sadaka-i fıtır Bayram namazının kılınmasıdan &ouml;nce verilmelidir. Ne kadar erken verirseniz fakirler bayram hazırlıklarını kolaylaştırmış olup, daha &ccedil;ok sevaplara nail olursunuz.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Fitre vermek mali bir ibadet olduğundan, bunu verirken sahih olması i&ccedil;in niyet etmek şarttır. Verilen sadaka-i fıtırın alınteri ile kazanılmış helal kazan&ccedil; olmalıdır. Kesinlikle r&uuml;şvet haram vs. gibi kazan&ccedil;tan sada-i fıtır verilmez. Haram kazan&ccedil; ile verilen sadaka-i fıtır, riyakarlık zihniyetiyle kendi kendisini kandırmaktan başka bir şey değildir. R&uuml;şvet yiyen ve g&ouml;z yumanların yaptıkları işin g&uuml;nahının b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; ortada. Namuslu-şerefli olup ve Allah'tan korktuğun m&uuml;ddet&ccedil;e yardımcın Allah olduğunu bil. Buna İman etmiş isen seni kimse yolundan d&ouml;nd&uuml;remez. Hi&ccedil; bir zamanda d&uuml;şmezsiniz.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">R&uuml;şvet alma ve verme ahlakına sahip olanlar dikkat ederseniz; hem siyasette hem de b&uuml;rokraside daima &ouml;n planda yer almaktadırlar. R&uuml;şvet yemeyenlerin ve Allah'tan korkanların siyasette ve b&uuml;rokraside daima geri planda kaldıklarını g&ouml;r&uuml;yoruz. Onun i&ccedil;indir ki, sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkeleri, bazı &uuml;lkelerde daha &ccedil;ok ticari hareketlilik (İhracat) sağlayabilmesi i&ccedil;in, İslam &uuml;lkelerinde İslamiyete ilgiyi azaltmak ve insanlara daima tembellik ve g&uuml;nah işlemeyi alıştırıyorlar. Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi olarak, bu t&uuml;r pisliklere dikkat edip, yayılmasını &ouml;nlemeliyiz.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Bazı makam ve mevkilere, se&ccedil;imle veya atamayla geldikleri zaman, iki yıl g&ouml;rev yaptıklarında &ouml;m&uuml;r boyu değer kaybetmeyen ve s&uuml;rekli pirim yapan hisse senetlerine sahip oluyorlar. B&ouml;yle bir ahlak da, r&uuml;şvetin ta kendisi olduğunu unutmamalıyız? Hem namusu ve şerefi &uuml;zerine yemin edecek hem de, Allah, Vatan ve Ay Yıldızlı Bayrak sevgisinden mahrum olacak ve &ouml;m&uuml;r boyu en y&uuml;ksek emekli maaşını alacak. Bu haram olan maddi ve sosyal menfaati &ouml;n&uuml;ne koyarak, hem &uuml;lkeyi ekonomik darboğaza s&uuml;r&uuml;klemek hem de kendilerinin g&uuml;nah işleme ve haram yemeye teşvik edenlere cevabı ne olacak? CEVAP: Efendim bu bir kanuni haktır, kanun bunu bize vermiş niye hakkımızı almayalım. &Uuml;lkesini ve milletini ekonomik darboğaza s&uuml;r&uuml;kleyenlerin bu aziz m&uuml;barek g&uuml;nlerde, Ermeni Diasporası ile bir farkı olmadığını hatırlatmakta fayda vardır. B&ouml;yle zul&uuml;mleri: Yapsa yapsa, ancak Ermeni Diasporası yapar ve muradına erer.</span><br /><span style="font-size: medium;">NOT: Helal olarak &ccedil;alışıp hizmet edip Vatan sevgisini ruhunda taşıyanlara, &ouml;m&uuml;r boyu hisse senetlerinin piriminden pay almasına karşı değiliz.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Cenab-ı Allah, ihanet şebekelerine fırsat vermesin inşallah.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Cenab-ı Allah, sadakat ve samimiyetle yaptığınız t&uuml;m ibadet ve hayırlarınızı kabul etsin.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Vatan şehitlerini ve Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atat&uuml;rk'&uuml; rahmetle, Gazileri minnetle anar. M&uuml;barek Ramazan ayının y&uuml;z&uuml;suyu h&uuml;rmetine hastalara şifa-i şerifler diler. Allah, Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemini emrettiği şekilde, helal lokma ile yaşayan kullarından eylesin. Amin Velhamdulillahi rabbilalemin. Maasalavat.</span></p> <div>&nbsp;</div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bakın Şanlıurfalılar Belediye Başkanı Hakkında Ne Demiş?
Bakın Şanlıurfalılar Belediye Başkanı Hakkında Ne Demiş?
Şanlıurfa GAP Havalimanı HDP Mv. Sn. Ömer Öcalan Tarafından Meclis Gündemine Taşındı!
Şanlıurfa GAP Havalimanı HDP Mv. Sn. Ömer Öcalan Tarafından Meclis Gündemine Taşındı!