bahis siteleri bahis siteleri casino siteleri kaçak iddaa kaçak iddaa siteleri bonus veren siteler canlı bahis siteleri bahis siteleri Numan ALADAĞ Sadaka-i fıtır ve Kul hakları
Sadaka-i fıtır ve Kul hakları
Numan ALADAĞ

Sadaka-i fıtır ve Kul hakları

<p><span style="font-size: medium;">Ey Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi! Sohbetimiz; kul hakları ve bencillik hakkında olacaktır.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Ey deryayı rahmetinin sonu olmayan Allahım! Bu d&uuml;nyada b&uuml;t&uuml;n m&uuml;'minata rahmet ve mağfiretinle c&uuml;mle İslam alemine helal lokmayı nasip etsin dileklerimizle, sohbetimize başlayalım:</span><br /><span style="font-size: medium;">Sohbetimizden, başta kendimiz olmak &uuml;zere, t&uuml;m okuyucularımızın faydalanabilmesi ve feyiz alması Cenab-ı Allah'tan niyazımızdır.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Hadis-i şeriflerinde: </span><br /><span style="font-size: medium;">1- ''R&uuml;şvet veren de alanda cehennemliktir, devlet malına ihanet edene şefaat etmem.''</span><br /><span style="font-size: medium;">2- ''Parasını kaybedenin bir kaybı yoktur, sağlığını kaybedenin kaybı ortadadır. İzzetinefsini kaybedecek bir şeyi kalmadığını.''</span><br /><span style="font-size: medium;">3-''İnsanlar d&uuml;nyada iken uykudadırlar. &Ouml;l&uuml;nce hakikatleri g&ouml;r&uuml;nce uyanırlar.'' </span><br /><span style="font-size: medium;">4- ''R&uuml;şveti alana, verene, vasıta olana Allah lanet etsin.'' </span><br /><span style="font-size: medium;">5- ''M&uuml;nafıkın &uuml;&ccedil; alameti vardır. Yalan s&ouml;yler, vadını yerine getirmez, emanete hıyanetlik eder.''</span></p> <p><span style="font-size: medium;">6- ''Dinsizliğin sonu azab, haksızlığın sonu helaktır.''</span><br /><span style="font-size: medium;">7-''Helal mal salih M&uuml;'minlere d&uuml;nya ve ahiretleri i&ccedil;in ne g&uuml;zel yardımcıdır.''</span><br /><span style="font-size: medium;">8- Helal lokma aramak i&ccedil;in &ccedil;alışmak cihad gibi en b&uuml;y&uuml;k ve faziletli bir ibadettir.'' buyuruyor.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">D&Uuml;ŞMANA GALİP GELMEK İ&Ccedil;İN OKUNACAK DUA:</span><br /><span style="font-size: medium;">(Bismillahirrahmanirrahim, İnna fetahna leke fethan mubina, ve yehdiyeke siraten m&uuml;stakima, ve mennasru illa min indillahi Azizi'l-Hakim, vellahu yueyyidu binasrihi men yeşau, ve kane hakkan aleyna nasru'l-m&uuml;'minine, feftah beyni ve beyneh&uuml;m fetha, vec'al li min led&uuml;nke sultanen nasira, kale Rabbi'nsurni bima kezzebun.) daima bu duayı okuyunuz. </span><br /><span style="font-size: medium;">Değerli M&uuml;'minler!</span><br /><span style="font-size: medium;">R&uuml;şvet, toplumun en b&uuml;y&uuml;k hastalıklarından ve en &ouml;nemli tehlike habercisi olup, r&uuml;şvet girdiği yerde Adalet olmaz, devlet işleri ehil olmayan bencillerin eline ge&ccedil;er, hak ve Adaletsizlik i&ccedil;inde boğulur gider ve toplum d&uuml;zeni sarsılır. Haklıyı haksız; doğruyu yalancı liyakatı ehliyetsiz duruma d&uuml;ş&uuml;r&uuml;r. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) hadis-i şeriflerinde: ''İş (g&ouml;rev), layık olmayana verildiğinde kıyameti bekleyin.'' buyuruyor. İslam, hak ve Adalet mefhumu ile bağdaşmayan bir i&ccedil;timai felaket olan r&uuml;şveti, kesin olarak yasaklamış, bu kazan&ccedil;ları haram kılmıştır. Bir devlet adamı, bir idareci ve memur, bencillik ahlakı ile r&uuml;şvet yemeyi ve r&uuml;şvet yemeye aleni g&ouml;z yumması halinde, onlarda namus, şeref Vatan sevgisi ve Allah korkusu olduğuna inanır mısınız? İslamiyete riyakarlık yaparak odaklananlar, en tehlikelilerdir! Hem M&uuml;sl&uuml;manım ve hem de d&uuml;r&uuml;st&uuml;m diye topluma mesaj verecek, hem r&uuml;şvet hareketliliğine katılıp g&ouml;z yumacak. İşte bu tarakta bezi olanlar şeytana arkadaş olup beraberce faaliyet s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;klerinin belgesidir.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Nedense bu konu &uuml;zerinde istenildiği kadar durulmamış ve Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemine bunun ifade ettiği ger&ccedil;ekler yeteri kadar a&ccedil;ıklanmamıştır. Bu &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k bir eksiklik ve ihmaldir.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Makam-mevki ve maddi a&ccedil;ıdan kuvvetli olanlar amacına erişmek i&ccedil;in yapılan hata ve işlenen su&ccedil;ların %90 nını şahıslara karşı işlenenler teşkil eder. Birinin bir başkasına yaptığı maddi-manevi haksızlığın karşılığı olana cezanın ortadan kalkması i&ccedil;in ziyan g&ouml;renin, kendisine zarar vereni affetmesiyle m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Zarar verenin ilmi, mevkii, mali durumu, diğer yetenekleri ve Allah'a olan yakınlıkları ne olursa olsun, isteği ile b&uuml;t&uuml;n servetini hayır işlerine harcasın, başkasına yapmış olduğu ziyanın cezasından kurtulamaz. Bu Kur'an-ı Kerimin emridir ve kesindir.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Din adamlarımız başta olmak &uuml;zere, anne ve babaların, &ouml;ğretmenlerin, resmi ve &ouml;zel sekt&ouml;r idarecilerinin, Devlet adamlarının, TBMM &uuml;yelerinin (Milletvekillerinin) ve b&uuml;y&uuml;klerin &ccedil;ocuklara ve emrinde &ccedil;alışanlara &ouml;ğreteceklerinin başında Allah'a eş koşmamak ve her t&uuml;rl&uuml; haram işlerden sakınmak. Kur'an emirlerini inkar etmemek ve kul hakkının affedilemeyeceği olmalıdır. Bu d&uuml;nya ahiretin tarlasıdır, ne ekersen orada onu bi&ccedil;eceğinden ş&uuml;phen olmasın.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Kuvvetli olanlar amacına erişmek i&ccedil;in her yolu denemeyi meşru sayar. Menfaat duygusunun her kapıyı a&ccedil;acağı fikri, vicdanlara bir değer h&uuml;km&uuml; olarak yerleşir. Haklara: Liyakat ve &ccedil;alışmak ile sahip olunamayacağı kanaati yerleşince, o toplumdan huzur, ahenk, hakka saygı ve vicdan muhasebesi gibi faziletleri beklemek uzak bir hayal olur.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Toplumda, zulme yol a&ccedil;an haram kazan&ccedil; şekillerinden biri de r&uuml;şvettir. R&uuml;şvet, tabir olarak, karşılığında bir hizmet verilmeyerek avantadan alınan şey demektir. R&uuml;şvet alan da veren de dinen k&ouml;t&uuml;lenmeğe ve ayıplanmaya m&uuml;stehaktır. Zaten yapılması gereken bir işin, bir menfaat karşılığı yapılması veya ehliyetli olmayan kişilerin layık olmadıkları makam ve mevkilere getirilmesi de r&uuml;şvetin ta kendisidir.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">SADAKA-İ FITIR</span><br /><span style="font-size: medium;">Sadaka-i fıtır: İhtiyacından fazla ve helal olarak kazanılan mali varlık demektir. Riyakar olmayan, r&uuml;şvet yemeyen, fiziksel ve zihinsel &ccedil;alışarak helal kazan&ccedil; elde eden, r&uuml;şvet yiyenlere g&ouml;z yumup ortak olmayan ve ruhunda Vatan sevgisini taşıyanların, namusu ve şerefi ile başı dik olan M&uuml;sl&uuml;man olmalıdır. Aile reisinin kendisi, &ccedil;ocukları ve ailesi efradıyla hizmetinde bulunanlar i&ccedil;in sadaka-i fıtır vermesi vaciptir. Sadaka-i fıtır Bayram namazının kılınmasıdan &ouml;nce verilmelidir. Ne kadar erken verirseniz fakirler bayram hazırlıklarını kolaylaştırmış olup, daha &ccedil;ok sevaplara nail olursunuz.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Fitre vermek mali bir ibadet olduğundan, bunu verirken sahih olması i&ccedil;in niyet etmek şarttır. Verilen sadaka-i fıtırın alınteri ile kazanılmış helal kazan&ccedil; olmalıdır. Kesinlikle r&uuml;şvet haram vs. gibi kazan&ccedil;tan sada-i fıtır verilmez. Haram kazan&ccedil; ile verilen sadaka-i fıtır, riyakarlık zihniyetiyle kendi kendisini kandırmaktan başka bir şey değildir. R&uuml;şvet yiyen ve g&ouml;z yumanların yaptıkları işin g&uuml;nahının b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; ortada. Namuslu-şerefli olup ve Allah'tan korktuğun m&uuml;ddet&ccedil;e yardımcın Allah olduğunu bil. Buna İman etmiş isen seni kimse yolundan d&ouml;nd&uuml;remez. Hi&ccedil; bir zamanda d&uuml;şmezsiniz.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">R&uuml;şvet alma ve verme ahlakına sahip olanlar dikkat ederseniz; hem siyasette hem de b&uuml;rokraside daima &ouml;n planda yer almaktadırlar. R&uuml;şvet yemeyenlerin ve Allah'tan korkanların siyasette ve b&uuml;rokraside daima geri planda kaldıklarını g&ouml;r&uuml;yoruz. Onun i&ccedil;indir ki, sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkeleri, bazı &uuml;lkelerde daha &ccedil;ok ticari hareketlilik (İhracat) sağlayabilmesi i&ccedil;in, İslam &uuml;lkelerinde İslamiyete ilgiyi azaltmak ve insanlara daima tembellik ve g&uuml;nah işlemeyi alıştırıyorlar. Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi olarak, bu t&uuml;r pisliklere dikkat edip, yayılmasını &ouml;nlemeliyiz.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Bazı makam ve mevkilere, se&ccedil;imle veya atamayla geldikleri zaman, iki yıl g&ouml;rev yaptıklarında &ouml;m&uuml;r boyu değer kaybetmeyen ve s&uuml;rekli pirim yapan hisse senetlerine sahip oluyorlar. B&ouml;yle bir ahlak da, r&uuml;şvetin ta kendisi olduğunu unutmamalıyız? Hem namusu ve şerefi &uuml;zerine yemin edecek hem de, Allah, Vatan ve Ay Yıldızlı Bayrak sevgisinden mahrum olacak ve &ouml;m&uuml;r boyu en y&uuml;ksek emekli maaşını alacak. Bu haram olan maddi ve sosyal menfaati &ouml;n&uuml;ne koyarak, hem &uuml;lkeyi ekonomik darboğaza s&uuml;r&uuml;klemek hem de kendilerinin g&uuml;nah işleme ve haram yemeye teşvik edenlere cevabı ne olacak? CEVAP: Efendim bu bir kanuni haktır, kanun bunu bize vermiş niye hakkımızı almayalım. &Uuml;lkesini ve milletini ekonomik darboğaza s&uuml;r&uuml;kleyenlerin bu aziz m&uuml;barek g&uuml;nlerde, Ermeni Diasporası ile bir farkı olmadığını hatırlatmakta fayda vardır. B&ouml;yle zul&uuml;mleri: Yapsa yapsa, ancak Ermeni Diasporası yapar ve muradına erer.</span><br /><span style="font-size: medium;">NOT: Helal olarak &ccedil;alışıp hizmet edip Vatan sevgisini ruhunda taşıyanlara, &ouml;m&uuml;r boyu hisse senetlerinin piriminden pay almasına karşı değiliz.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Cenab-ı Allah, ihanet şebekelerine fırsat vermesin inşallah.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Cenab-ı Allah, sadakat ve samimiyetle yaptığınız t&uuml;m ibadet ve hayırlarınızı kabul etsin.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Vatan şehitlerini ve Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atat&uuml;rk'&uuml; rahmetle, Gazileri minnetle anar. M&uuml;barek Ramazan ayının y&uuml;z&uuml;suyu h&uuml;rmetine hastalara şifa-i şerifler diler. Allah, Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemini emrettiği şekilde, helal lokma ile yaşayan kullarından eylesin. Amin Velhamdulillahi rabbilalemin. Maasalavat.</span></p> <div>&nbsp;</div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Devrilen traktörün sürücüsü feci şekilde can verdi
Devrilen traktörün sürücüsü feci şekilde can verdi
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN KADIN ÇİFTÇİLERE DESTEK
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN KADIN ÇİFTÇİLERE DESTEK
kartal escort