bahis siteleri bahis siteleri casino siteleri kaçak iddaa kaçak iddaa siteleri bonus veren siteler canlı bahis siteleri bahis siteleri Numan ALADAĞ İslamın Ruhunu fetheden gece
İslamın Ruhunu fetheden gece
Numan ALADAĞ

İslamın Ruhunu fetheden gece

<p><span style="font-size: medium;">Ey Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi! Sohbetimiz; İslamın Ruhunu fetheden Kadir gecesi hakkında olacaktır.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">KADİR GECENİZ M&Uuml;BAREK, İBADETLERİNİZ KABUL OLSUN.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">Ey Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi! 13-Temmus Pazartesi g&uuml;n&uuml;n&uuml; Salıya bağlayan gece, Kadir gecesidir. </span><br /><span style="font-size: medium;">Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.): ''Kadir gecesini arayan kimse Ramazan'nın son Yedi g&uuml;n&uuml; i&ccedil;inde aramalıdır.'' buyurmuşlardır.</span><br /><span style="font-size: medium;">Oru&ccedil; ayında ibadetlerle ge&ccedil;irdiğimiz rahmet ve bereket sezonu Ramazan'nın sonuna yaklaşırken, ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu bildirilen Kadir gecesini eda etmenin sevin&ccedil; ve heyecanını yaşamaktayız.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Kadir: H&uuml;k&uuml;m, kaza takdir manasına gelir. Kadir gecesi gecelerin en feyizli ve faziletlisidir. Kadir gecesi, Allah (CC) katında kadrinin y&uuml;kselmesini arzu edenlerin gecesidir. Bu gece İslam aleminin en b&uuml;y&uuml;k dini gecesidir.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">İşte Rabb-&uuml;l alemin'nin beyanı:</span><br /><span style="font-size: medium;">''Ger&ccedil;ekten biz onu ''Kur'an-ı Kerim-i'' Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;, fazilet ve şerefini sana bildiren nedir? Kadir gecesi ''i&ccedil;inde Kadir gecesi bulunmayan'' bin aydan daha hayırlıdır. O'nda ''Kadir gecesinde'' Melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle her bir işi i&ccedil;in iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir selamettir.'' (Kadir Suresi)</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Aziz M&uuml;'minler!</span><br /><span style="font-size: medium;">Kadir gecesinin y&uuml;celiğinden, feyz ve bereketinden yararlanabilmek i&ccedil;in bu m&uuml;barek gecede diğer Ramazan gecelerindeki ibadetlerimizden farklı olarak, ge&ccedil;miş yaşamımızın muhasebesini yapmalı, bizi Cenab-ı Allah katında huzursuz eden g&uuml;nahlarımız varsa onlar i&ccedil;in tevbe-i istiğfar edip affımızı dileyerek O'na sığınmalıyız. Bir daha o g&uuml;nahlı yollara girmeyeceğimize sadakat ve samimiyetle s&ouml;z vermeliyiz.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Hz. Aişe (R.A.) validemiz, bir g&uuml;n Y&uuml;ce Peygamberimize sordu:</span><br /><span style="font-size: medium;">''Ey Allah'ın Ras&uuml;l&uuml; Kadir gecesine ulaşırsam nasıl dua edeyim?</span><br /><span style="font-size: medium;">Bunun &uuml;zerine Peygamberimiz:</span><br /><span style="font-size: medium;">''Ya Aişe, de ki:</span><br /><span style="font-size: medium;">Dua: ''Allah&uuml;mme inneke afuvvun t&uuml;hhib&uuml;l affe fağfu anni'' </span><br /><span style="font-size: medium;">Ey Allah'ım, ş&uuml;phesiz sen &ccedil;ok affedicisin. Affı seversin. Beni affet.'' buyurdular.</span><br /><span style="font-size: medium;">Duaların kabul&uuml; i&ccedil;in sadakat ve samimiyet &ccedil;ok &ouml;nemlidir!</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;"> KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER</span><br /><span style="font-size: medium;">1- Gus&uuml;l abdesti alınır. ''Yarabbi bu gus&uuml;l abdesti bu gecenin adap ve vazifesini yapmama ve senin rıza-i ilahiyeni kazanmama mani olacak k&ouml;t&uuml; huy ve ahlakı zemimelerden i&ccedil;imi ve kalbimi temizlemeye vesile kıl...'' denilir.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">2- Rabbinize tazarru ederek ve gizlice dua (Yakararak) edin. A'raf Suresi Ayet 55.</span><br /><span style="font-size: medium;">3- Kelime-i şahadet: Yeniden İslamla m&uuml;şerref olunuyor m&uuml;lahazası ile 3 Euzubillahimineşşeytanirracim. 11 Kelime-i Tevhid. 11 İhlası şerif. 1 Muavezeteyn sureyi şerifeleri. 1 Fahihayı şerif. Elif, lam, mim...</span><br /><span style="font-size: medium;">''Sadakallah&uuml;lazim S&uuml;bhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselamun alel m&uuml;rselin velhemdulillahi rabbil alemin. İla ruhu şerefinnebbiyyi sallallahu teala aleyhi vesellem ve ala alihi ve eshabihi ve &uuml;stazina ve ihvanina veli ebeveynina veli akrabainel fatiha'' deyip, bir Fatiha okunur.</span><br /><span style="font-size: medium;">4- İki rekat s&uuml;nneti sela Vudu kılınır.</span><br /><span style="font-size: medium;">5- 100 Kadir Suresi okunur. 100 Estağfirullah: Y&uuml;z&uuml;nc&uuml;de (el azim el kerim...) b&uuml;y&uuml;k ve k&uuml;&ccedil;&uuml;k g&uuml;nahları m&uuml;lahaza ederek nihayetine kadar okunulur.</span><br /><span style="font-size: medium;">100 Selavati şerif. 100 İhlası şerif. 100 Kelime-i Tevhid. ''Subhaneke rabbil izzeti amma yasifune veselam&uuml;n alel m&uuml;rselin velhamdulillahi rabbil alemin el Fatiha'' diyerek, Fatiha okunur.</span><br /><span style="font-size: medium;">6- Bu geceye mahsus kılınması uygun g&ouml;r&uuml;lm&uuml;ş Kadir namazlarının tarifini şu şekilde yapabiliriz: Bu gece kılınacak Kadir namazının en az iki rekat, ortası y&uuml;z rekat, en &ccedil;oğu da bin rekattır. Bu namaz iki rekat kılındığı takdirde her rekatında iki y&uuml;z ayeti celile okunmalı y&uuml;z rekat olarak kılındığında her rekatında Fatihadan sonra İnna enzelna suresi ile &uuml;&ccedil; kere de İhlas suresi okunup her iki rekatta bir selam verilmelidir. Bin rekat kılan da Fatiha' dan sonra bilgisi dahilinde ne isterse okuyabilir.</span><br /><span style="font-size: medium;">7- Bu m&uuml;barek gecenin y&uuml;z&uuml;suyu h&uuml;rmetine bir c&uuml;z Kur'an-ı Kerim c&uuml;z okunur.</span><br /><span style="font-size: medium;">8- Kadir gesesinde hi&ccedil; olmazsa bir g&uuml;nl&uuml;k kaza namazı kılınır.</span><br /><span style="font-size: medium;">9- M&uuml;mk&uuml;nse tespih namazı kılınır. Sağlığı yerinde olup, iradesi kuvvetli ve sabırlı olan bu gecenin tamamını ihya eder.</span><br /><span style="font-size: medium;">10- İmkanı olan, kabristan ziyaretleri ihmal edilmemeli, gidip bilgisi dahilinde Kuran-ı Kerim okuyup dua etmelidir.</span><br /><span style="font-size: medium;">11- Akraba, eş-dost, komşu, fakir, kimsesizleri ziyaret edilmelidir. K&uuml;sk&uuml;nleri barıştırmak, hukuk sahipleriyle helallaşmak, gibi g&ouml;revleri de yerine getirmeyi unutmayalım?</span><br /><span style="font-size: medium;">NOT: İnnaenzelna (Kadir) Suresini, her g&uuml;n on kere okumayı alışkanlık haline getirmeyi de unutmayalım?</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">DUALAR</span><br /><span style="font-size: medium;">1- Allahım... D&uuml;nyada ve ahirette, bize ihsan edeceğin nimetlerin tamamını isteriz. Afiyetin hus&uuml;l&uuml;n&uuml; isteriz. Ge&ccedil;im ve dirlik bakımından helalından bolluk-bereket ve genişlik isteriz.</span><br /><span style="font-size: medium;">2- Allahım... din ve d&uuml;nyamız i&ccedil;in hayırlı işler yapmamızı ve yaşadığımız Vatanımıza hizmet etmeyi nasip et... Kullarına yararlı olan ancak sensin...</span><br /><span style="font-size: medium;">3- Allahım... Ecelimizi iyilik ve saadetle doldur ve sonu&ccedil;landır.</span><br /><span style="font-size: medium;">4- Bizi salih kullarını rızıklandırdığın gibi rızıklandır.</span><br /><span style="font-size: medium;">5- Allahım... Bize ulaşan helal olan nimetlerine hamdolsun ki, o hamdımız ancak senin i&ccedil;indir. Bildiğim ve bilmediğim b&uuml;t&uuml;n ni'metlerine hamd ederim. İster sevin&ccedil; ve neşe, ister yas ve kader b&uuml;t&uuml;n hallerde sana hamd ederim.</span><br /><span style="font-size: medium;">6- Ey Rabbimiz: Kaza ettiğin şerden bizi koru...</span><br /><span style="font-size: medium;">7- Allahım: &Uuml;mmeti Muhammed'in yaptıklarını yargıla...</span><br /><span style="font-size: medium;">8- Allahım: &Uuml;mmeti Muhammed'e yardım eyle...</span><br /><span style="font-size: medium;">9- Allahım: &Uuml;mmeti Muhamed'e merhamet eyle...</span><br /><span style="font-size: medium;">10- Allahım: Muhammed'in g&uuml;nahlarından ge&ccedil; ve affeyle...</span><br /><span style="font-size: medium;">11- Allahım: Cennet Vatanımızın b&ouml;l&uuml;nmez b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; bozanlara ve bozanlara taviz verenleri (G&ouml;z yumanları) kahrı perişan eyle...</span><br /><span style="font-size: medium;">12- Allahım: Ey l&uuml;tufları gizli olan Allahımız... Bizi, d&uuml;nya ve ahirette korktuklarımızdan kurtar.</span><br /><span style="font-size: medium;">13- Ey feyiz veren Allahımız... C&uuml;mle İslam alemini g&ouml;r&uuml;n&uuml;r g&ouml;r&uuml;nmez b&uuml;t&uuml;n belalardan, b&uuml;t&uuml;n hastalıklardan, hepsinden kendi rahmetinle hıfzeyle ve koru. Ey Rahmet edenlerin rahim edicisi...</span><br /><span style="font-size: medium;">Diyerek el a&ccedil;ıp, bu duaları okuyalım. Bu dualar, İhlasla ve tam bir itikatla okunursa, mutlaka faydaları umulacak ve arzu edilen niyetlere inşallah kavuşulacaktır. Yeter ki, riyakarlıktan uzak olup, samimi olalım.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Cenab-ı Allah, Sadakat ve samimiyetle yaptığınız t&uuml;m ibadet ve dualarınızı şimdiden kabul etsin. Ve yaptıklarınızın bin kat karşılığını versin inşallah.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Allah'&uuml; Teala, C&uuml;mle Vatan şehitlerine ve Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atat&uuml;rk'e rahmet buyursun, Gazilere Kur'an iman nasip etsin. M&uuml;barek Ramazan ayının y&uuml;z&uuml;suyu h&uuml;rmetine hastalara şifa-i şerifler versin. Allah, Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemini emrettiği şekilde, helal lokma ile yaşayan kullarından eylesin.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Kaynak&ccedil;a:</span><br /><span style="font-size: medium;">Yerbihan Girayalp dinadamı (Uygur T&uuml;rk&uuml;) Balıkpapan-Borneo adası. 1995 </span><br /><span style="font-size: medium;">Muhtasar Adab-ı Vezaif Hasan Burkay Muharrem 1979</span><br /><span style="font-size: medium;">Kur'anın sesi Muhsin Yal&ccedil;ınkaya 1982 </span><br /><span style="font-size: medium;">Numan Aladağ'ın, 1984-2015 Yılları arası gezi notları.</span></p> <div>&nbsp;</div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Devrilen traktörün sürücüsü feci şekilde can verdi
Devrilen traktörün sürücüsü feci şekilde can verdi
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN KADIN ÇİFTÇİLERE DESTEK
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN KADIN ÇİFTÇİLERE DESTEK
kartal escort