İslamın Ruhunu fetheden gece
Numan ALADAĞ

İslamın Ruhunu fetheden gece

<p><span style="font-size: medium;">Ey Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi! Sohbetimiz; İslamın Ruhunu fetheden Kadir gecesi hakkında olacaktır.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">KADİR GECENİZ M&Uuml;BAREK, İBADETLERİNİZ KABUL OLSUN.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">Ey Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemi! 13-Temmus Pazartesi g&uuml;n&uuml;n&uuml; Salıya bağlayan gece, Kadir gecesidir. </span><br /><span style="font-size: medium;">Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.): ''Kadir gecesini arayan kimse Ramazan'nın son Yedi g&uuml;n&uuml; i&ccedil;inde aramalıdır.'' buyurmuşlardır.</span><br /><span style="font-size: medium;">Oru&ccedil; ayında ibadetlerle ge&ccedil;irdiğimiz rahmet ve bereket sezonu Ramazan'nın sonuna yaklaşırken, ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu bildirilen Kadir gecesini eda etmenin sevin&ccedil; ve heyecanını yaşamaktayız.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Kadir: H&uuml;k&uuml;m, kaza takdir manasına gelir. Kadir gecesi gecelerin en feyizli ve faziletlisidir. Kadir gecesi, Allah (CC) katında kadrinin y&uuml;kselmesini arzu edenlerin gecesidir. Bu gece İslam aleminin en b&uuml;y&uuml;k dini gecesidir.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">İşte Rabb-&uuml;l alemin'nin beyanı:</span><br /><span style="font-size: medium;">''Ger&ccedil;ekten biz onu ''Kur'an-ı Kerim-i'' Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;, fazilet ve şerefini sana bildiren nedir? Kadir gecesi ''i&ccedil;inde Kadir gecesi bulunmayan'' bin aydan daha hayırlıdır. O'nda ''Kadir gecesinde'' Melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle her bir işi i&ccedil;in iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir selamettir.'' (Kadir Suresi)</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Aziz M&uuml;'minler!</span><br /><span style="font-size: medium;">Kadir gecesinin y&uuml;celiğinden, feyz ve bereketinden yararlanabilmek i&ccedil;in bu m&uuml;barek gecede diğer Ramazan gecelerindeki ibadetlerimizden farklı olarak, ge&ccedil;miş yaşamımızın muhasebesini yapmalı, bizi Cenab-ı Allah katında huzursuz eden g&uuml;nahlarımız varsa onlar i&ccedil;in tevbe-i istiğfar edip affımızı dileyerek O'na sığınmalıyız. Bir daha o g&uuml;nahlı yollara girmeyeceğimize sadakat ve samimiyetle s&ouml;z vermeliyiz.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Hz. Aişe (R.A.) validemiz, bir g&uuml;n Y&uuml;ce Peygamberimize sordu:</span><br /><span style="font-size: medium;">''Ey Allah'ın Ras&uuml;l&uuml; Kadir gecesine ulaşırsam nasıl dua edeyim?</span><br /><span style="font-size: medium;">Bunun &uuml;zerine Peygamberimiz:</span><br /><span style="font-size: medium;">''Ya Aişe, de ki:</span><br /><span style="font-size: medium;">Dua: ''Allah&uuml;mme inneke afuvvun t&uuml;hhib&uuml;l affe fağfu anni'' </span><br /><span style="font-size: medium;">Ey Allah'ım, ş&uuml;phesiz sen &ccedil;ok affedicisin. Affı seversin. Beni affet.'' buyurdular.</span><br /><span style="font-size: medium;">Duaların kabul&uuml; i&ccedil;in sadakat ve samimiyet &ccedil;ok &ouml;nemlidir!</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;"> KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER</span><br /><span style="font-size: medium;">1- Gus&uuml;l abdesti alınır. ''Yarabbi bu gus&uuml;l abdesti bu gecenin adap ve vazifesini yapmama ve senin rıza-i ilahiyeni kazanmama mani olacak k&ouml;t&uuml; huy ve ahlakı zemimelerden i&ccedil;imi ve kalbimi temizlemeye vesile kıl...'' denilir.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">2- Rabbinize tazarru ederek ve gizlice dua (Yakararak) edin. A'raf Suresi Ayet 55.</span><br /><span style="font-size: medium;">3- Kelime-i şahadet: Yeniden İslamla m&uuml;şerref olunuyor m&uuml;lahazası ile 3 Euzubillahimineşşeytanirracim. 11 Kelime-i Tevhid. 11 İhlası şerif. 1 Muavezeteyn sureyi şerifeleri. 1 Fahihayı şerif. Elif, lam, mim...</span><br /><span style="font-size: medium;">''Sadakallah&uuml;lazim S&uuml;bhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselamun alel m&uuml;rselin velhemdulillahi rabbil alemin. İla ruhu şerefinnebbiyyi sallallahu teala aleyhi vesellem ve ala alihi ve eshabihi ve &uuml;stazina ve ihvanina veli ebeveynina veli akrabainel fatiha'' deyip, bir Fatiha okunur.</span><br /><span style="font-size: medium;">4- İki rekat s&uuml;nneti sela Vudu kılınır.</span><br /><span style="font-size: medium;">5- 100 Kadir Suresi okunur. 100 Estağfirullah: Y&uuml;z&uuml;nc&uuml;de (el azim el kerim...) b&uuml;y&uuml;k ve k&uuml;&ccedil;&uuml;k g&uuml;nahları m&uuml;lahaza ederek nihayetine kadar okunulur.</span><br /><span style="font-size: medium;">100 Selavati şerif. 100 İhlası şerif. 100 Kelime-i Tevhid. ''Subhaneke rabbil izzeti amma yasifune veselam&uuml;n alel m&uuml;rselin velhamdulillahi rabbil alemin el Fatiha'' diyerek, Fatiha okunur.</span><br /><span style="font-size: medium;">6- Bu geceye mahsus kılınması uygun g&ouml;r&uuml;lm&uuml;ş Kadir namazlarının tarifini şu şekilde yapabiliriz: Bu gece kılınacak Kadir namazının en az iki rekat, ortası y&uuml;z rekat, en &ccedil;oğu da bin rekattır. Bu namaz iki rekat kılındığı takdirde her rekatında iki y&uuml;z ayeti celile okunmalı y&uuml;z rekat olarak kılındığında her rekatında Fatihadan sonra İnna enzelna suresi ile &uuml;&ccedil; kere de İhlas suresi okunup her iki rekatta bir selam verilmelidir. Bin rekat kılan da Fatiha' dan sonra bilgisi dahilinde ne isterse okuyabilir.</span><br /><span style="font-size: medium;">7- Bu m&uuml;barek gecenin y&uuml;z&uuml;suyu h&uuml;rmetine bir c&uuml;z Kur'an-ı Kerim c&uuml;z okunur.</span><br /><span style="font-size: medium;">8- Kadir gesesinde hi&ccedil; olmazsa bir g&uuml;nl&uuml;k kaza namazı kılınır.</span><br /><span style="font-size: medium;">9- M&uuml;mk&uuml;nse tespih namazı kılınır. Sağlığı yerinde olup, iradesi kuvvetli ve sabırlı olan bu gecenin tamamını ihya eder.</span><br /><span style="font-size: medium;">10- İmkanı olan, kabristan ziyaretleri ihmal edilmemeli, gidip bilgisi dahilinde Kuran-ı Kerim okuyup dua etmelidir.</span><br /><span style="font-size: medium;">11- Akraba, eş-dost, komşu, fakir, kimsesizleri ziyaret edilmelidir. K&uuml;sk&uuml;nleri barıştırmak, hukuk sahipleriyle helallaşmak, gibi g&ouml;revleri de yerine getirmeyi unutmayalım?</span><br /><span style="font-size: medium;">NOT: İnnaenzelna (Kadir) Suresini, her g&uuml;n on kere okumayı alışkanlık haline getirmeyi de unutmayalım?</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">DUALAR</span><br /><span style="font-size: medium;">1- Allahım... D&uuml;nyada ve ahirette, bize ihsan edeceğin nimetlerin tamamını isteriz. Afiyetin hus&uuml;l&uuml;n&uuml; isteriz. Ge&ccedil;im ve dirlik bakımından helalından bolluk-bereket ve genişlik isteriz.</span><br /><span style="font-size: medium;">2- Allahım... din ve d&uuml;nyamız i&ccedil;in hayırlı işler yapmamızı ve yaşadığımız Vatanımıza hizmet etmeyi nasip et... Kullarına yararlı olan ancak sensin...</span><br /><span style="font-size: medium;">3- Allahım... Ecelimizi iyilik ve saadetle doldur ve sonu&ccedil;landır.</span><br /><span style="font-size: medium;">4- Bizi salih kullarını rızıklandırdığın gibi rızıklandır.</span><br /><span style="font-size: medium;">5- Allahım... Bize ulaşan helal olan nimetlerine hamdolsun ki, o hamdımız ancak senin i&ccedil;indir. Bildiğim ve bilmediğim b&uuml;t&uuml;n ni'metlerine hamd ederim. İster sevin&ccedil; ve neşe, ister yas ve kader b&uuml;t&uuml;n hallerde sana hamd ederim.</span><br /><span style="font-size: medium;">6- Ey Rabbimiz: Kaza ettiğin şerden bizi koru...</span><br /><span style="font-size: medium;">7- Allahım: &Uuml;mmeti Muhammed'in yaptıklarını yargıla...</span><br /><span style="font-size: medium;">8- Allahım: &Uuml;mmeti Muhammed'e yardım eyle...</span><br /><span style="font-size: medium;">9- Allahım: &Uuml;mmeti Muhamed'e merhamet eyle...</span><br /><span style="font-size: medium;">10- Allahım: Muhammed'in g&uuml;nahlarından ge&ccedil; ve affeyle...</span><br /><span style="font-size: medium;">11- Allahım: Cennet Vatanımızın b&ouml;l&uuml;nmez b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; bozanlara ve bozanlara taviz verenleri (G&ouml;z yumanları) kahrı perişan eyle...</span><br /><span style="font-size: medium;">12- Allahım: Ey l&uuml;tufları gizli olan Allahımız... Bizi, d&uuml;nya ve ahirette korktuklarımızdan kurtar.</span><br /><span style="font-size: medium;">13- Ey feyiz veren Allahımız... C&uuml;mle İslam alemini g&ouml;r&uuml;n&uuml;r g&ouml;r&uuml;nmez b&uuml;t&uuml;n belalardan, b&uuml;t&uuml;n hastalıklardan, hepsinden kendi rahmetinle hıfzeyle ve koru. Ey Rahmet edenlerin rahim edicisi...</span><br /><span style="font-size: medium;">Diyerek el a&ccedil;ıp, bu duaları okuyalım. Bu dualar, İhlasla ve tam bir itikatla okunursa, mutlaka faydaları umulacak ve arzu edilen niyetlere inşallah kavuşulacaktır. Yeter ki, riyakarlıktan uzak olup, samimi olalım.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Cenab-ı Allah, Sadakat ve samimiyetle yaptığınız t&uuml;m ibadet ve dualarınızı şimdiden kabul etsin. Ve yaptıklarınızın bin kat karşılığını versin inşallah.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Allah'&uuml; Teala, C&uuml;mle Vatan şehitlerine ve Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atat&uuml;rk'e rahmet buyursun, Gazilere Kur'an iman nasip etsin. M&uuml;barek Ramazan ayının y&uuml;z&uuml;suyu h&uuml;rmetine hastalara şifa-i şerifler versin. Allah, Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemini emrettiği şekilde, helal lokma ile yaşayan kullarından eylesin.</span><br /> <br /><span style="font-size: medium;">Kaynak&ccedil;a:</span><br /><span style="font-size: medium;">Yerbihan Girayalp dinadamı (Uygur T&uuml;rk&uuml;) Balıkpapan-Borneo adası. 1995 </span><br /><span style="font-size: medium;">Muhtasar Adab-ı Vezaif Hasan Burkay Muharrem 1979</span><br /><span style="font-size: medium;">Kur'anın sesi Muhsin Yal&ccedil;ınkaya 1982 </span><br /><span style="font-size: medium;">Numan Aladağ'ın, 1984-2015 Yılları arası gezi notları.</span></p> <div>&nbsp;</div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı