bahis siteleri bahis siteleri casino siteleri kaçak iddaa kaçak iddaa siteleri bonus veren siteler canlı bahis siteleri bahis siteleri Numan ALADAĞ Ey Yüce Türk İslam alemi!
Ey Yüce Türk İslam alemi!
Numan ALADAĞ

Ey Yüce Türk İslam alemi!

<div dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><strong>C&uuml;mle Aziz Vatan şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve ş&uuml;kranla anarken bağımsızlığımızın sembol&uuml; olan Ay-Yıldızlı Bayrağımızın g&ouml;lgesinde millet&ccedil;e ayrılmaz bir b&uuml;t&uuml;n olarak ebediyen yaşıyacağımızı ve emanetlerine&nbsp;B&uuml;y&uuml;k T&uuml;rk Milleti olarak daima sahip &ccedil;ıkacağız.&nbsp; Ruhunuz Şad, Mekanınız Cennet Olsun.</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><strong>NOT: Kur'an-ı Kerim okumasını bilenler Kur'an, bilmeyenler ise bilgileri dahilinde okuyup dua ederek, şehitlerimizin ruhunu şad&nbsp;etmelidirler.</strong></span><br /><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><strong>''İman etmedik&ccedil;e Cennete giremezsiniz, biribirinizi sevmedik&ccedil;e de İman etmiş olamazsınız.'' Hz. Muhammed (s.a.v.)</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><strong>''Harekette birlik olmazsa, fikirdeki birlik faydasızdır.''</strong>&nbsp;<strong>Muhammed İkbal Han</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><strong>''Girmeden bir millete tefrika, d&uuml;şman giremez.</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><strong>Toplu vurduk&ccedil;a y&uuml;rekler, onu top sindiremez.'' (Mehmet Akif Ersoy)</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><strong>DEĞERLİ M&Uuml;'MİNLER!</strong></span></div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div> <div dir="ltr"> <div><span style="font-size: medium;">Olgunlaşmış , kemale ermiş bir m&uuml;'minnin kalbinden hi&ccedil; bir zaman Allah korkusu &ccedil;ıkmaz. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; O, nerede olursa olsun, k&uuml;&ccedil;&uuml;k ve b&uuml;y&uuml;k, iyi ve k&ouml;t&uuml; b&uuml;t&uuml;n yaptıklarından bir g&uuml;n Allah'ın huzurunda hesaba &ccedil;ekileceğine, en k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir iyiliğin m&uuml;kafatsız, en ufak bir k&ouml;t&uuml;l&uuml;k ve haram olan faaliyetlerin&nbsp;de cezasız kalmayacağına inanmıştır.&nbsp;Onun i&ccedil;in kalbi daima bunlarla meşgul olur, zihinde daima bunları d&uuml;ş&uuml;n&uuml;r; d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;k&ccedil;e Allah korkusundan y&uuml;reği sızlar, kalbi titrer, g&ouml;zleri yaşarır, g&ouml;zleri yaşardık&ccedil;a da, Allah'a olan sevgisi muhabbeti kat kat artar, onun aşkıyla yanar. İşte bu sevgi ve bu aşkla Allah'ın b&uuml;t&uuml;n emirlerini i&ccedil;ten gelen derin bir istekle, ihlasla ifaya &ccedil;alışır ve yasaklarından ka&ccedil;ınır.</span></div> <div><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium;">İslam dini sadece vicdanlara gizlenen inan&ccedil;lar sistemi olmayıp, her y&ouml;n&uuml; ve anlamı ile yaşanması gereken bir hayat dinidir. Bu sebeple, İslamın esası iman, imanın g&ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml; ve koruyucusu ibadetlerdir. Bunların da gayesi, ahlakı g&uuml;zelleştirmek, haram işlerden uzak durmak, riyakar olmamak, insanı olgunlaştırmak, tolumun d&uuml;zenini sağlamak, Vatan sevgisini daima hafızamızda muhafaza etmek, inanan insana d&uuml;nya ve ahiret mutluluğu vermektir</span></div> <div><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium;">Her insan huzur ve saadete ulaşmayı ister. Kişinin saadete ulaşabilmesi i&ccedil;in bazı şeylere sahip olması gerekir. İman, ibadet, Vatan sevgisi, ilim ve ahlak sahibi olmak, saadetin temel esaslarıdır. Bunlara sahip olan kimse i&ccedil;in saadet kapıları a&ccedil;ılmış demektir.</span></div> </div> </div> <div><span style="font-size: medium;">İman, ibadet, helal kazan&ccedil;, ilim ve Vatan sevgisi insanı olgunlaştırır ve g&uuml;zel ahlak sahibi yapar.</span></div> <div><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium;">Hayat boyunca, her işimizde &ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml; olup helal kazanmak, Vatan sevgisini ruhumuzda taşımak,&nbsp;İslam dininin ve T&uuml;rk k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n temel esaslarından biridir.</span></div> <div><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium;">Vatan ve milletimize olan sevgimizi ancak faaliyetlerimizle kanıtlayabiliriz.</span></div> <div><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium;">Siyaset adamı, Asker-Polis, memur, iş&ccedil;i, sanayici, &ccedil;ift&ccedil;i, sanatkar... Hepimiz vicdan muhasebesi yaparak el ele verirsek, Vatan ve millet i&ccedil;in &ccedil;alışıp &uuml;retirsek, ancak o zaman Vatan sanayi &ouml;tesi toplum olur. Bir millet ancak:</span></div> <div><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium;">&Uuml;lkesi ve milleti ile ilgili, haram olan faaliyetlerden uzak olup, i&ccedil; ve dış olayları, Vatanın ve milletin menfaatine değerlendirebilen siyaset, b&uuml;rokrat,&nbsp;sanayici, Alın terini, g&ouml;z nurunu, emeğini, meydana getirdiği &uuml;r&uuml;ne harcayan iş&ccedil;isi,&nbsp; Bilgisini, T&uuml;rk gen&ccedil;linin hayata daha iyi hazırlanabilmeleri i&ccedil;in harcayan &ouml;ğretmeni, Adaleti, millet fertleri arasında hak &ouml;l&ccedil;&uuml;lerine dağıtan hakimi, Vatanını, imar i&ccedil;in &ccedil;aba sarfeden m&uuml;hendisi, T&uuml;rk milletinin yarasını, kimyasal ila&ccedil; sanayicilerinin uzantısı olmayan tam bir kardeşlik, vatandaşlık ve vicdan muhasebesi&nbsp;şuuruyla saran doktoru, Ve nihayet; milletine, Allah, Peygamber, din, Vatan,&nbsp;Ay yıldızlı şanlı T&uuml;rk Bayrağının sevgisini, ibadet zevkini ve sevgisini, ahlak ve fazilet kavramlarını &ouml;ğreten din g&ouml;revlisi ile&nbsp;y&uuml;kselir ve sanayi &ouml;tesi bir toplum olur.</span></div> <div><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium;"><strong>Değerli M&uuml;'minler:</strong></span></div> <div><span style="font-size: medium;">Atalarımız, işte bu &ouml;zellikleri taşıyan ve Vatanını y&uuml;kseltme mutluluğuna eren vicdan muhasebesini yapan insanlar topluluğu idi.</span></div> <div><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium;">İslam &uuml;lkeleri arasında birlik ve beraberlik olduğu zaman, İslamiyete ilgi &ccedil;emberinin genişlemesi ve eda etme hareketliliklerinin, hem bilimsel hem de pratik &ouml;ğretilmesi daha&nbsp;ilgi g&ouml;receği unutulmamalıdır. Bencillik y&uuml;z&uuml;nden İslam &uuml;lkelerindeki ekonomik hareketlilikler, dikkat ederseniz hep hizmet sekt&ouml;r&uuml; ve l&uuml;ks t&uuml;ketime harcanıyor.&nbsp;&Uuml;retime y&ouml;nelik&nbsp;yatırım yapılmamaktadır. 23-63 Eksenindeki siyasi ve ekonomik hareketlilikler İslam &uuml;lkelerindeki ile aynı paraleldedir. &nbsp;Sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkelerindeki ticari kuruluşlar, kendi menfaatlerini d&uuml;ş&uuml;nerek İslam&nbsp;&uuml;lkelerini her t&uuml;rl&uuml; pisliğin başı olan tembelliğe, cehalete ve bencilliğe teşvik etmektedirler. İslam &uuml;lkelerinde&nbsp;giriş &ccedil;ıkışların pasaport&nbsp;yerine serbest dolaşım&nbsp;olmalıdır ki, İslamiyette her t&uuml;rl&uuml; beraberlik daha da kuvvetli olsun. Altını &ccedil;izerek ifade edeyim ki, bug&uuml;n İslam &uuml;lkelerinde yaşanan olaylar ve kopmaların başında, Tembellik, &Ouml;zenti ve Bencillik&nbsp; geliyor.&nbsp;Bunu fırsat bilen sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkeleri, İslam &uuml;lkelerinin b&ouml;l&uuml;nmez b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; zedeleme&nbsp;gayreti i&ccedil;erisindeler. Yaşanan olaylar a&ccedil;ık&ccedil;a ortada olup, acaba bu stratejik sorunun farkındalar mı?</span></div> <div><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium;">İ&ccedil; ve dış hainler, T&uuml;rkiye de konuşulan&nbsp;şiveleri ırk&ccedil;ılığa d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rerek, biribirinden koparma peşindeler. Menfaatlere dayalı i&ccedil; ve dış ihanet şebekeleri, iyi bilmelidirler ki, Cumhuriyet'in kuruluşu ile beraber atılan Milli&nbsp;temel, halen kale gibi sağlamlılığını muhafaza ediyor. T&uuml;rk vatandaşı olup değişik şive konuşmaları, edebiyatı olmayan bir ırk&ccedil;ılığa d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rme hayalleri kursaklarında kalacağının farkındalar mı? Sevgili dostum, 22 d&ouml;nem Erzurum Milletvekili İbrahim &Ouml;zdoğan'nın;&nbsp;<strong>''G&uuml;neydoğu,</strong><strong>Anadolu'nun T&uuml;rkistanı'dır''</strong>&nbsp;s&ouml;z&uuml; yabana atılmamalıdır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Vatan şehitlerini, Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atat&uuml;rk'&uuml; rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hastalara şifa-i şerifler dileriz.&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium;">Cenab-ı Allah, Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemini emrettiği şekilde,&nbsp;Allah'a inanarak ruhunda Vatan sevgisini taşıyan c&uuml;mle &nbsp;Vatan severlerin, Vatana hizmet etmesini nasip etsin.&nbsp;Amin Velhamdulillahi rabbilalemin. Maasalavat. &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Devrilen traktörün sürücüsü feci şekilde can verdi
Devrilen traktörün sürücüsü feci şekilde can verdi
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN KADIN ÇİFTÇİLERE DESTEK
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN KADIN ÇİFTÇİLERE DESTEK
kartal escort