Ey Yüce Türk İslam alemi!
Numan ALADAĞ

Ey Yüce Türk İslam alemi!

<div dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><strong>C&uuml;mle Aziz Vatan şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve ş&uuml;kranla anarken bağımsızlığımızın sembol&uuml; olan Ay-Yıldızlı Bayrağımızın g&ouml;lgesinde millet&ccedil;e ayrılmaz bir b&uuml;t&uuml;n olarak ebediyen yaşıyacağımızı ve emanetlerine&nbsp;B&uuml;y&uuml;k T&uuml;rk Milleti olarak daima sahip &ccedil;ıkacağız.&nbsp; Ruhunuz Şad, Mekanınız Cennet Olsun.</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><strong>NOT: Kur'an-ı Kerim okumasını bilenler Kur'an, bilmeyenler ise bilgileri dahilinde okuyup dua ederek, şehitlerimizin ruhunu şad&nbsp;etmelidirler.</strong></span><br /><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><strong>''İman etmedik&ccedil;e Cennete giremezsiniz, biribirinizi sevmedik&ccedil;e de İman etmiş olamazsınız.'' Hz. Muhammed (s.a.v.)</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><strong>''Harekette birlik olmazsa, fikirdeki birlik faydasızdır.''</strong>&nbsp;<strong>Muhammed İkbal Han</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><strong>''Girmeden bir millete tefrika, d&uuml;şman giremez.</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><strong>Toplu vurduk&ccedil;a y&uuml;rekler, onu top sindiremez.'' (Mehmet Akif Ersoy)</strong></span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><strong>DEĞERLİ M&Uuml;'MİNLER!</strong></span></div> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div> <div dir="ltr"> <div><span style="font-size: medium;">Olgunlaşmış , kemale ermiş bir m&uuml;'minnin kalbinden hi&ccedil; bir zaman Allah korkusu &ccedil;ıkmaz. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; O, nerede olursa olsun, k&uuml;&ccedil;&uuml;k ve b&uuml;y&uuml;k, iyi ve k&ouml;t&uuml; b&uuml;t&uuml;n yaptıklarından bir g&uuml;n Allah'ın huzurunda hesaba &ccedil;ekileceğine, en k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir iyiliğin m&uuml;kafatsız, en ufak bir k&ouml;t&uuml;l&uuml;k ve haram olan faaliyetlerin&nbsp;de cezasız kalmayacağına inanmıştır.&nbsp;Onun i&ccedil;in kalbi daima bunlarla meşgul olur, zihinde daima bunları d&uuml;ş&uuml;n&uuml;r; d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;k&ccedil;e Allah korkusundan y&uuml;reği sızlar, kalbi titrer, g&ouml;zleri yaşarır, g&ouml;zleri yaşardık&ccedil;a da, Allah'a olan sevgisi muhabbeti kat kat artar, onun aşkıyla yanar. İşte bu sevgi ve bu aşkla Allah'ın b&uuml;t&uuml;n emirlerini i&ccedil;ten gelen derin bir istekle, ihlasla ifaya &ccedil;alışır ve yasaklarından ka&ccedil;ınır.</span></div> <div><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium;">İslam dini sadece vicdanlara gizlenen inan&ccedil;lar sistemi olmayıp, her y&ouml;n&uuml; ve anlamı ile yaşanması gereken bir hayat dinidir. Bu sebeple, İslamın esası iman, imanın g&ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml; ve koruyucusu ibadetlerdir. Bunların da gayesi, ahlakı g&uuml;zelleştirmek, haram işlerden uzak durmak, riyakar olmamak, insanı olgunlaştırmak, tolumun d&uuml;zenini sağlamak, Vatan sevgisini daima hafızamızda muhafaza etmek, inanan insana d&uuml;nya ve ahiret mutluluğu vermektir</span></div> <div><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium;">Her insan huzur ve saadete ulaşmayı ister. Kişinin saadete ulaşabilmesi i&ccedil;in bazı şeylere sahip olması gerekir. İman, ibadet, Vatan sevgisi, ilim ve ahlak sahibi olmak, saadetin temel esaslarıdır. Bunlara sahip olan kimse i&ccedil;in saadet kapıları a&ccedil;ılmış demektir.</span></div> </div> </div> <div><span style="font-size: medium;">İman, ibadet, helal kazan&ccedil;, ilim ve Vatan sevgisi insanı olgunlaştırır ve g&uuml;zel ahlak sahibi yapar.</span></div> <div><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium;">Hayat boyunca, her işimizde &ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml; olup helal kazanmak, Vatan sevgisini ruhumuzda taşımak,&nbsp;İslam dininin ve T&uuml;rk k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n temel esaslarından biridir.</span></div> <div><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium;">Vatan ve milletimize olan sevgimizi ancak faaliyetlerimizle kanıtlayabiliriz.</span></div> <div><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium;">Siyaset adamı, Asker-Polis, memur, iş&ccedil;i, sanayici, &ccedil;ift&ccedil;i, sanatkar... Hepimiz vicdan muhasebesi yaparak el ele verirsek, Vatan ve millet i&ccedil;in &ccedil;alışıp &uuml;retirsek, ancak o zaman Vatan sanayi &ouml;tesi toplum olur. Bir millet ancak:</span></div> <div><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium;">&Uuml;lkesi ve milleti ile ilgili, haram olan faaliyetlerden uzak olup, i&ccedil; ve dış olayları, Vatanın ve milletin menfaatine değerlendirebilen siyaset, b&uuml;rokrat,&nbsp;sanayici, Alın terini, g&ouml;z nurunu, emeğini, meydana getirdiği &uuml;r&uuml;ne harcayan iş&ccedil;isi,&nbsp; Bilgisini, T&uuml;rk gen&ccedil;linin hayata daha iyi hazırlanabilmeleri i&ccedil;in harcayan &ouml;ğretmeni, Adaleti, millet fertleri arasında hak &ouml;l&ccedil;&uuml;lerine dağıtan hakimi, Vatanını, imar i&ccedil;in &ccedil;aba sarfeden m&uuml;hendisi, T&uuml;rk milletinin yarasını, kimyasal ila&ccedil; sanayicilerinin uzantısı olmayan tam bir kardeşlik, vatandaşlık ve vicdan muhasebesi&nbsp;şuuruyla saran doktoru, Ve nihayet; milletine, Allah, Peygamber, din, Vatan,&nbsp;Ay yıldızlı şanlı T&uuml;rk Bayrağının sevgisini, ibadet zevkini ve sevgisini, ahlak ve fazilet kavramlarını &ouml;ğreten din g&ouml;revlisi ile&nbsp;y&uuml;kselir ve sanayi &ouml;tesi bir toplum olur.</span></div> <div><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium;"><strong>Değerli M&uuml;'minler:</strong></span></div> <div><span style="font-size: medium;">Atalarımız, işte bu &ouml;zellikleri taşıyan ve Vatanını y&uuml;kseltme mutluluğuna eren vicdan muhasebesini yapan insanlar topluluğu idi.</span></div> <div><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium;">İslam &uuml;lkeleri arasında birlik ve beraberlik olduğu zaman, İslamiyete ilgi &ccedil;emberinin genişlemesi ve eda etme hareketliliklerinin, hem bilimsel hem de pratik &ouml;ğretilmesi daha&nbsp;ilgi g&ouml;receği unutulmamalıdır. Bencillik y&uuml;z&uuml;nden İslam &uuml;lkelerindeki ekonomik hareketlilikler, dikkat ederseniz hep hizmet sekt&ouml;r&uuml; ve l&uuml;ks t&uuml;ketime harcanıyor.&nbsp;&Uuml;retime y&ouml;nelik&nbsp;yatırım yapılmamaktadır. 23-63 Eksenindeki siyasi ve ekonomik hareketlilikler İslam &uuml;lkelerindeki ile aynı paraleldedir. &nbsp;Sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkelerindeki ticari kuruluşlar, kendi menfaatlerini d&uuml;ş&uuml;nerek İslam&nbsp;&uuml;lkelerini her t&uuml;rl&uuml; pisliğin başı olan tembelliğe, cehalete ve bencilliğe teşvik etmektedirler. İslam &uuml;lkelerinde&nbsp;giriş &ccedil;ıkışların pasaport&nbsp;yerine serbest dolaşım&nbsp;olmalıdır ki, İslamiyette her t&uuml;rl&uuml; beraberlik daha da kuvvetli olsun. Altını &ccedil;izerek ifade edeyim ki, bug&uuml;n İslam &uuml;lkelerinde yaşanan olaylar ve kopmaların başında, Tembellik, &Ouml;zenti ve Bencillik&nbsp; geliyor.&nbsp;Bunu fırsat bilen sanayi &ouml;tesi toplum &uuml;lkeleri, İslam &uuml;lkelerinin b&ouml;l&uuml;nmez b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; zedeleme&nbsp;gayreti i&ccedil;erisindeler. Yaşanan olaylar a&ccedil;ık&ccedil;a ortada olup, acaba bu stratejik sorunun farkındalar mı?</span></div> <div><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium;">İ&ccedil; ve dış hainler, T&uuml;rkiye de konuşulan&nbsp;şiveleri ırk&ccedil;ılığa d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rerek, biribirinden koparma peşindeler. Menfaatlere dayalı i&ccedil; ve dış ihanet şebekeleri, iyi bilmelidirler ki, Cumhuriyet'in kuruluşu ile beraber atılan Milli&nbsp;temel, halen kale gibi sağlamlılığını muhafaza ediyor. T&uuml;rk vatandaşı olup değişik şive konuşmaları, edebiyatı olmayan bir ırk&ccedil;ılığa d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rme hayalleri kursaklarında kalacağının farkındalar mı? Sevgili dostum, 22 d&ouml;nem Erzurum Milletvekili İbrahim &Ouml;zdoğan'nın;&nbsp;<strong>''G&uuml;neydoğu,</strong><strong>Anadolu'nun T&uuml;rkistanı'dır''</strong>&nbsp;s&ouml;z&uuml; yabana atılmamalıdır.</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div dir="ltr"><span style="font-size: medium;">Vatan şehitlerini, Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atat&uuml;rk'&uuml; rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hastalara şifa-i şerifler dileriz.&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium;">Cenab-ı Allah, Y&uuml;ce T&uuml;rk İslam alemini emrettiği şekilde,&nbsp;Allah'a inanarak ruhunda Vatan sevgisini taşıyan c&uuml;mle &nbsp;Vatan severlerin, Vatana hizmet etmesini nasip etsin.&nbsp;Amin Velhamdulillahi rabbilalemin. Maasalavat. &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı