bahis siteleri bahis siteleri casino siteleri kaçak iddaa kaçak iddaa siteleri bonus veren siteler canlı bahis siteleri bahis siteleri Feridun ÖNCEL HERKES VAZİFESİNE!
HERKES VAZİFESİNE!
Feridun ÖNCEL

HERKES VAZİFESİNE!

<p><span style="font-size: 14px;">Biz, merhametli bir milletiz...<br /> A&ccedil;lığı bilmeyenimiz bile a&ccedil;la a&ccedil; olur, onun sıkıntısını &ccedil;eker.<br /> Yaşlının sızısını bilmeyenimiz dahi, bir el uzatmak, onun atacağı bir<br /> adımı olsun kolaylaştırmak i&ccedil;in &ccedil;ırpınır.<br /> 500 yıl idare ettiğimiz Balkanlar'dan &ccedil;ekilirken dilini ve dinini<br /> unutmuş bir avu&ccedil; dahi insan yoktu.<br /> 500 yıl idare ettiğimiz Ortadoğu &uuml;lkelerinde, 300 yıl kaldığımız<br /> Mağrip &uuml;lkelerinde ve Kafkaslar'da da aynı...<br /> Değişik hususiyetlerimiz var.<br /> &Ouml;v&uuml;n&uuml;lecek ama &ouml;v&uuml;n&uuml;lmeyen...<br /> D&uuml;nyaya &ouml;rnek olacak ama "bizi &ouml;rnek alın" diye bağırılmayan<br /> hususiyetler bunlar...<br /> Zaman zaman aptallık olarak adlandırılsa ve d&uuml;nyanın "genel ge&ccedil;er"<br /> kaidelerine muhalif g&ouml;r&uuml;nse bile bırakmadığımız g&uuml;zel hasletler<br /> bunlar.<br /> Sabır ve irfan bunlardan sayılabilir.<br /> Tarih boyunca &ccedil;ekilenlere ve başa gelenlere sabreden milletimizin aziz<br /> evlatlarının inanan hemen her kavşakta bir filmlik hikayesi var.<br /> Lakin, irfan belki bunların en kuvvetlisi...<br /> &Ouml;yle olmasaydı, 30 yıldır devam eden ve onlarca yıl geriye yaslanan<br /> g&uuml;neydoğudaki ter&ouml;rize hareketler karşısında b&ouml;yle durulamazdı.<br /> Su&ccedil;luyu su&ccedil;suzdan ayırt etme de diyebileceğimiz bu konuda kimse masum<br /> K&uuml;rt kardeşlerimizi su&ccedil;lamadı. Onlara saldırmadı. Alakasız insanlardan<br /> &ouml;&ccedil; almaya kalkışmadı. İşini devlete havale ederek sabırla ve irfanla<br /> durumu takip etti.<br /> Hemen her kasabaya şehit girdi Anadolu'da. Her şehit onlarca evi<br /> kanattı ve kararttı. Ocaklar s&ouml;nd&uuml;. Bebeler babasız, gencecik kadınlar<br /> eşsiz, ana-babalar evlatsız kaldılar.<br /> Kimse "K&uuml;rtler su&ccedil;ludur" demedi.<br /> PKK'yı, (zaten olması gerektiği gibi) K&uuml;rt akrabasından, komşusundan,<br /> arkadaşından ayrı d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;.<br /> Herhangi birimiz gibi sıradan insanlar da zarar g&ouml;rd&uuml; bu işten değil mi?<br /> Hatırlayın bu işin sembol&uuml; olmuş kundağındayken karnına kaleşnikofla<br /> ateş edilmiş uzun kirpikliği K&uuml;rt bebeği...<br /> Hatırlayın, evine gitmekten başka bir gayesi olmayan Serap'ın otob&uuml;ste<br /> canlı canlı yakılmasını... Derilerinin kat kat y&uuml;z&uuml;nden kalkışını...<br /> Hatırlayın G&uuml;ng&ouml;ren'de siviller arasına atılan birinci bombanın sesine<br /> toplanan sıradan insanların ikinci bombayla param par&ccedil;a edilişini...<br /> Diğerlerini de siz zihninizden ge&ccedil;irin.<br /> Son olarak biliyorsunuz Gaziantep'teki o mel'un bomba aramızdan etnik<br /> k&ouml;kenine bakmadan 10 vatandaşımızı aldı, onlarcasını yaraladı.<br /> Ebediyete irtihal eyleyenlerin d&ouml;rd&uuml;n&uuml;n minicik &ccedil;ocuklar olması<br /> infiale yol a&ccedil;tı. Herkesin &ccedil;ocuğu var. D&uuml;ş&uuml;n&uuml;n bir, birisi bir yaşında<br /> bile değildi. Birisi &uuml;&ccedil; yaşındaydı. Diğeri 7 ve sonuncusu 11...<br /> Bomba bu... O anda kim &ouml;n&uuml;ne gelirse par&ccedil;alıyor. Hedef de, etnik k&ouml;ken<br /> de, dini inan&ccedil; da, mezhep de, yaş da, cinsiyet de g&ouml;zetmiyor. Canı da,<br /> iradesi de, se&ccedil;me kudreti de bulunmuyor.<br /> Neden?<br /> Neden bir insan -ki o bombayı koyana baksanız insan gibi duruyor-<br /> başka insanları toplu halde &ouml;ld&uuml;r&uuml;r?<br /> O &ccedil;ocuklar bombacıya ne yapmıştı?<br /> Hi&ccedil;...<br /> Nasıl bir insan, nasıl bir vicdan ve inan&ccedil; sahibi, nasıl bir<br /> psikolojiyle bu işi yapar?<br /> Anlamak m&uuml;mk&uuml;n değil...<br /> K&uuml;rtleri iyi tanırım.<br /> Akrabalarımdan, arkadaşlarımdan, hemşehrilerimden K&uuml;rtler var.<br /> K&uuml;rtler b&ouml;yle insanlar değil. Ne PKK K&uuml;rtlerin temsilcisi, ne de<br /> K&uuml;rtler PKK'nın aşığı... Su&ccedil;lular, kandırılmışlar, tek yol olarak dağ<br /> g&ouml;sterilmiş olanlar, sakat bir ruh haline sahip bulunanlar her<br /> toplumda var... Hep dediğim gibi: PKK ayrı, K&uuml;rtler ayrı...<br /> K&uuml;rtler, toplu olarak cinnete teslim olmuş, bayram g&uuml;n&uuml;, bebekleri<br /> &ouml;ld&uuml;rebilecek insanlar değiller. İnan&ccedil;lı, misafirperver, saygılı,<br /> vicdanlı insanlar.<br /> Hatta, devletini, milletini, kendinden &ouml;nce g&ouml;renlerini bilirim.<br /> 1974 Kıbrıs Savaşı zamanında g&ouml;n&uuml;ll&uuml; kuyruklarını da, 80 &ouml;ncesinde<br /> illegal sol &ouml;rg&uuml;t &uuml;yesi olup devletine savaş a&ccedil;an, g&uuml;venlik kuvvetleri<br /> tarafından &ccedil;atışmada &ouml;ld&uuml;r&uuml;len evlatlarının cesedini teslim<br /> almayanları hatırlayacak hafızam var.<br /> Bunlar ışığında sesleniyorum. Bu işi bitirecek olan K&uuml;rtler'dir.<br /> &Ccedil;ocuklarına sahip &ccedil;ıkmalı, &ccedil;izgiye &ccedil;oktan, fazlasıyla ve defalarca<br /> aşmış olanlarına sırt d&ouml;necek olanlar, kandırılmış ya da<br /> &ccedil;aresizleştirildiği i&ccedil;in dağa &ccedil;ıkanları ikna edecek ve dağdan<br /> indirecek olanlar da K&uuml;rtler'dir.<br /> Eşkiyaya devlet elbette fırsat vermeyecektir. Bu m&uuml;cadele de PKK<br /> saflarındaki K&uuml;rt gen&ccedil;ler de &ouml;l&uuml;yor. K&uuml;rtler, devletini-milletini<br /> seven, Allah'tan korkan K&uuml;rtler bunların da &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ecek b&ouml;ylece...<br /> &Ccedil;&uuml;nk&uuml; yasal kuvvetler, topraklarında şakiye m&uuml;saade edemez.<br /> Hele uluslararası bir konsorsiyumun eli &ouml;rg&uuml;t&uuml;n tepesindeyse...<br /> (T&uuml;rk&uuml; yasağı gibi) Var olduğu bilinen yanlışlardan d&ouml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;, var<br /> olduğu iddia edildiği halde ger&ccedil;ekte olmayan ayrımcılıklar konusunda<br /> zihinler netleştiği, devletin b&uuml;t&uuml;n vatandaşları i&ccedil;in (az-&ccedil;ok,<br /> iyi-k&ouml;t&uuml;) adımlar attığı ve en &ouml;nemlisi sivil bir anayasa hazırlığı<br /> s&uuml;recine girildiği şu s&uuml;re&ccedil;te yaşananlar en &ccedil;ok masum K&uuml;rtlere zarar<br /> verecek.<br /> Şunu da ifade etmek isterim: K&uuml;rt sorunu adlı bir sorun yoktur...<br /> G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde sırf K&uuml;rt olduğu i&ccedil;in zarar g&ouml;ren, siyaset yapamayan,<br /> ticaretten men edilen, tahsilden alıkonulan kim var?<br /> Milleti b&ouml;lmeye, devleti par&ccedil;alamaya, akrabaları d&uuml;şman etmeye g&uuml;&ccedil;<br /> yetirmeye yeltenenler sadece dağda da değiller &uuml;stelik.<br /> Meclis'te de varlar.<br /> C&uuml;retleri, provokasyonları sınır tanımıyor &uuml;stelik.<br /> Bakın g&uuml;ya tesad&uuml;fen karşılaştıkları ter&ouml;ristlere nasıl da sarılıyorlar?<br /> Vermeye &ccedil;alıştıkları mesaj net:<br /> "Bizim onlardan farkımız yok. Boşuna 'ter&ouml;ristle m&uuml;cadele, siyasetle<br /> m&uuml;zakere' politikası izliyorsunuz. Biz, bizi b&ouml;lmeye d&ouml;n&uuml;k oyunları<br /> bozarız..."<br /> B&ouml;yle diyorlar.<br /> O halde dağında ter&ouml;rist gezdirmeyen devlet, şehrinde de uzantılarına<br /> izin vermemeli.<br /> Bu anlamda MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bah&ccedil;eli ve<br /> arkadaşlarının hazırlıklarına başladıklarını duyurdukları, ana<br /> hatlarını izah ettikleri ve dokunulmazlıkları yeni baştan d&uuml;zenleyecek<br /> olan anayasa değişikliğinin &ouml;nemli olduğunu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum.<br /> Sayın Bah&ccedil;eli'nin dediği şekilde yapılacak bir değişiklik, hem<br /> milletin aptal yerine konmasının &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ecektir, hem de toplumun<br /> vicdanını rahatlatacaktır.<br /> Milletin, bu fakir milletin kuruş kuruş verdiği vergilerden maaş alıp,<br /> devletin verdiği milletvekili sıfatı ile televizyon ekranlarında arz-ı<br /> endam eden, hatta zaman zaman ("Binalarımızı devlet koruyamıyorsa, biz<br /> koruruz" s&ouml;zleri gibi) devleti ve milleti tehdit eden bu kişilerin<br /> utanmaz şımarıklıklarının &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilmesinin vakti gelmedi mi?<br /> Kaza ile, tamamen kaza ile bir yayayı ezen s&uuml;r&uuml;c&uuml; yakasını yasalardan<br /> kurtaramıyorsa, alenen ter&ouml;r ve ter&ouml;r su&ccedil;unu &ouml;vme fiilini<br /> ger&ccedil;ekleştirenler nasıl bu kadar serbest bırakılabilir.<br /> Ya yasa devleti olunmalı, ya "d&uuml;kkan" kapatılmalıdır. İkincisinin<br /> olmayacağından o kadar eminim ki...<br /> <br /> FERİDUN &Ouml;NCEL<br /> İKTİSAT&Ccedil;I-YAZAR</span><br /> &nbsp;</p>
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR SON DAKİKADA GÜLDÜ
KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR SON DAKİKADA GÜLDÜ
BÜYÜKŞEHİR'DEN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE GEÇİT YOK
BÜYÜKŞEHİR'DEN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE GEÇİT YOK
kartal escort