bahis siteleri bahis siteleri casino siteleri kaçak iddaa kaçak iddaa siteleri bonus veren siteler canlı bahis siteleri bahis siteleri Feridun ÖNCEL HERKES VAZİFESİNE!
HERKES VAZİFESİNE!
Feridun ÖNCEL

HERKES VAZİFESİNE!

<p><span style="font-size: 14px;">Biz, merhametli bir milletiz...<br /> A&ccedil;lığı bilmeyenimiz bile a&ccedil;la a&ccedil; olur, onun sıkıntısını &ccedil;eker.<br /> Yaşlının sızısını bilmeyenimiz dahi, bir el uzatmak, onun atacağı bir<br /> adımı olsun kolaylaştırmak i&ccedil;in &ccedil;ırpınır.<br /> 500 yıl idare ettiğimiz Balkanlar'dan &ccedil;ekilirken dilini ve dinini<br /> unutmuş bir avu&ccedil; dahi insan yoktu.<br /> 500 yıl idare ettiğimiz Ortadoğu &uuml;lkelerinde, 300 yıl kaldığımız<br /> Mağrip &uuml;lkelerinde ve Kafkaslar'da da aynı...<br /> Değişik hususiyetlerimiz var.<br /> &Ouml;v&uuml;n&uuml;lecek ama &ouml;v&uuml;n&uuml;lmeyen...<br /> D&uuml;nyaya &ouml;rnek olacak ama "bizi &ouml;rnek alın" diye bağırılmayan<br /> hususiyetler bunlar...<br /> Zaman zaman aptallık olarak adlandırılsa ve d&uuml;nyanın "genel ge&ccedil;er"<br /> kaidelerine muhalif g&ouml;r&uuml;nse bile bırakmadığımız g&uuml;zel hasletler<br /> bunlar.<br /> Sabır ve irfan bunlardan sayılabilir.<br /> Tarih boyunca &ccedil;ekilenlere ve başa gelenlere sabreden milletimizin aziz<br /> evlatlarının inanan hemen her kavşakta bir filmlik hikayesi var.<br /> Lakin, irfan belki bunların en kuvvetlisi...<br /> &Ouml;yle olmasaydı, 30 yıldır devam eden ve onlarca yıl geriye yaslanan<br /> g&uuml;neydoğudaki ter&ouml;rize hareketler karşısında b&ouml;yle durulamazdı.<br /> Su&ccedil;luyu su&ccedil;suzdan ayırt etme de diyebileceğimiz bu konuda kimse masum<br /> K&uuml;rt kardeşlerimizi su&ccedil;lamadı. Onlara saldırmadı. Alakasız insanlardan<br /> &ouml;&ccedil; almaya kalkışmadı. İşini devlete havale ederek sabırla ve irfanla<br /> durumu takip etti.<br /> Hemen her kasabaya şehit girdi Anadolu'da. Her şehit onlarca evi<br /> kanattı ve kararttı. Ocaklar s&ouml;nd&uuml;. Bebeler babasız, gencecik kadınlar<br /> eşsiz, ana-babalar evlatsız kaldılar.<br /> Kimse "K&uuml;rtler su&ccedil;ludur" demedi.<br /> PKK'yı, (zaten olması gerektiği gibi) K&uuml;rt akrabasından, komşusundan,<br /> arkadaşından ayrı d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;.<br /> Herhangi birimiz gibi sıradan insanlar da zarar g&ouml;rd&uuml; bu işten değil mi?<br /> Hatırlayın bu işin sembol&uuml; olmuş kundağındayken karnına kaleşnikofla<br /> ateş edilmiş uzun kirpikliği K&uuml;rt bebeği...<br /> Hatırlayın, evine gitmekten başka bir gayesi olmayan Serap'ın otob&uuml;ste<br /> canlı canlı yakılmasını... Derilerinin kat kat y&uuml;z&uuml;nden kalkışını...<br /> Hatırlayın G&uuml;ng&ouml;ren'de siviller arasına atılan birinci bombanın sesine<br /> toplanan sıradan insanların ikinci bombayla param par&ccedil;a edilişini...<br /> Diğerlerini de siz zihninizden ge&ccedil;irin.<br /> Son olarak biliyorsunuz Gaziantep'teki o mel'un bomba aramızdan etnik<br /> k&ouml;kenine bakmadan 10 vatandaşımızı aldı, onlarcasını yaraladı.<br /> Ebediyete irtihal eyleyenlerin d&ouml;rd&uuml;n&uuml;n minicik &ccedil;ocuklar olması<br /> infiale yol a&ccedil;tı. Herkesin &ccedil;ocuğu var. D&uuml;ş&uuml;n&uuml;n bir, birisi bir yaşında<br /> bile değildi. Birisi &uuml;&ccedil; yaşındaydı. Diğeri 7 ve sonuncusu 11...<br /> Bomba bu... O anda kim &ouml;n&uuml;ne gelirse par&ccedil;alıyor. Hedef de, etnik k&ouml;ken<br /> de, dini inan&ccedil; da, mezhep de, yaş da, cinsiyet de g&ouml;zetmiyor. Canı da,<br /> iradesi de, se&ccedil;me kudreti de bulunmuyor.<br /> Neden?<br /> Neden bir insan -ki o bombayı koyana baksanız insan gibi duruyor-<br /> başka insanları toplu halde &ouml;ld&uuml;r&uuml;r?<br /> O &ccedil;ocuklar bombacıya ne yapmıştı?<br /> Hi&ccedil;...<br /> Nasıl bir insan, nasıl bir vicdan ve inan&ccedil; sahibi, nasıl bir<br /> psikolojiyle bu işi yapar?<br /> Anlamak m&uuml;mk&uuml;n değil...<br /> K&uuml;rtleri iyi tanırım.<br /> Akrabalarımdan, arkadaşlarımdan, hemşehrilerimden K&uuml;rtler var.<br /> K&uuml;rtler b&ouml;yle insanlar değil. Ne PKK K&uuml;rtlerin temsilcisi, ne de<br /> K&uuml;rtler PKK'nın aşığı... Su&ccedil;lular, kandırılmışlar, tek yol olarak dağ<br /> g&ouml;sterilmiş olanlar, sakat bir ruh haline sahip bulunanlar her<br /> toplumda var... Hep dediğim gibi: PKK ayrı, K&uuml;rtler ayrı...<br /> K&uuml;rtler, toplu olarak cinnete teslim olmuş, bayram g&uuml;n&uuml;, bebekleri<br /> &ouml;ld&uuml;rebilecek insanlar değiller. İnan&ccedil;lı, misafirperver, saygılı,<br /> vicdanlı insanlar.<br /> Hatta, devletini, milletini, kendinden &ouml;nce g&ouml;renlerini bilirim.<br /> 1974 Kıbrıs Savaşı zamanında g&ouml;n&uuml;ll&uuml; kuyruklarını da, 80 &ouml;ncesinde<br /> illegal sol &ouml;rg&uuml;t &uuml;yesi olup devletine savaş a&ccedil;an, g&uuml;venlik kuvvetleri<br /> tarafından &ccedil;atışmada &ouml;ld&uuml;r&uuml;len evlatlarının cesedini teslim<br /> almayanları hatırlayacak hafızam var.<br /> Bunlar ışığında sesleniyorum. Bu işi bitirecek olan K&uuml;rtler'dir.<br /> &Ccedil;ocuklarına sahip &ccedil;ıkmalı, &ccedil;izgiye &ccedil;oktan, fazlasıyla ve defalarca<br /> aşmış olanlarına sırt d&ouml;necek olanlar, kandırılmış ya da<br /> &ccedil;aresizleştirildiği i&ccedil;in dağa &ccedil;ıkanları ikna edecek ve dağdan<br /> indirecek olanlar da K&uuml;rtler'dir.<br /> Eşkiyaya devlet elbette fırsat vermeyecektir. Bu m&uuml;cadele de PKK<br /> saflarındaki K&uuml;rt gen&ccedil;ler de &ouml;l&uuml;yor. K&uuml;rtler, devletini-milletini<br /> seven, Allah'tan korkan K&uuml;rtler bunların da &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ecek b&ouml;ylece...<br /> &Ccedil;&uuml;nk&uuml; yasal kuvvetler, topraklarında şakiye m&uuml;saade edemez.<br /> Hele uluslararası bir konsorsiyumun eli &ouml;rg&uuml;t&uuml;n tepesindeyse...<br /> (T&uuml;rk&uuml; yasağı gibi) Var olduğu bilinen yanlışlardan d&ouml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;, var<br /> olduğu iddia edildiği halde ger&ccedil;ekte olmayan ayrımcılıklar konusunda<br /> zihinler netleştiği, devletin b&uuml;t&uuml;n vatandaşları i&ccedil;in (az-&ccedil;ok,<br /> iyi-k&ouml;t&uuml;) adımlar attığı ve en &ouml;nemlisi sivil bir anayasa hazırlığı<br /> s&uuml;recine girildiği şu s&uuml;re&ccedil;te yaşananlar en &ccedil;ok masum K&uuml;rtlere zarar<br /> verecek.<br /> Şunu da ifade etmek isterim: K&uuml;rt sorunu adlı bir sorun yoktur...<br /> G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde sırf K&uuml;rt olduğu i&ccedil;in zarar g&ouml;ren, siyaset yapamayan,<br /> ticaretten men edilen, tahsilden alıkonulan kim var?<br /> Milleti b&ouml;lmeye, devleti par&ccedil;alamaya, akrabaları d&uuml;şman etmeye g&uuml;&ccedil;<br /> yetirmeye yeltenenler sadece dağda da değiller &uuml;stelik.<br /> Meclis'te de varlar.<br /> C&uuml;retleri, provokasyonları sınır tanımıyor &uuml;stelik.<br /> Bakın g&uuml;ya tesad&uuml;fen karşılaştıkları ter&ouml;ristlere nasıl da sarılıyorlar?<br /> Vermeye &ccedil;alıştıkları mesaj net:<br /> "Bizim onlardan farkımız yok. Boşuna 'ter&ouml;ristle m&uuml;cadele, siyasetle<br /> m&uuml;zakere' politikası izliyorsunuz. Biz, bizi b&ouml;lmeye d&ouml;n&uuml;k oyunları<br /> bozarız..."<br /> B&ouml;yle diyorlar.<br /> O halde dağında ter&ouml;rist gezdirmeyen devlet, şehrinde de uzantılarına<br /> izin vermemeli.<br /> Bu anlamda MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bah&ccedil;eli ve<br /> arkadaşlarının hazırlıklarına başladıklarını duyurdukları, ana<br /> hatlarını izah ettikleri ve dokunulmazlıkları yeni baştan d&uuml;zenleyecek<br /> olan anayasa değişikliğinin &ouml;nemli olduğunu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum.<br /> Sayın Bah&ccedil;eli'nin dediği şekilde yapılacak bir değişiklik, hem<br /> milletin aptal yerine konmasının &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ecektir, hem de toplumun<br /> vicdanını rahatlatacaktır.<br /> Milletin, bu fakir milletin kuruş kuruş verdiği vergilerden maaş alıp,<br /> devletin verdiği milletvekili sıfatı ile televizyon ekranlarında arz-ı<br /> endam eden, hatta zaman zaman ("Binalarımızı devlet koruyamıyorsa, biz<br /> koruruz" s&ouml;zleri gibi) devleti ve milleti tehdit eden bu kişilerin<br /> utanmaz şımarıklıklarının &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilmesinin vakti gelmedi mi?<br /> Kaza ile, tamamen kaza ile bir yayayı ezen s&uuml;r&uuml;c&uuml; yakasını yasalardan<br /> kurtaramıyorsa, alenen ter&ouml;r ve ter&ouml;r su&ccedil;unu &ouml;vme fiilini<br /> ger&ccedil;ekleştirenler nasıl bu kadar serbest bırakılabilir.<br /> Ya yasa devleti olunmalı, ya "d&uuml;kkan" kapatılmalıdır. İkincisinin<br /> olmayacağından o kadar eminim ki...<br /> <br /> FERİDUN &Ouml;NCEL<br /> İKTİSAT&Ccedil;I-YAZAR</span><br /> &nbsp;</p>
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
BÜYÜKŞEHİR'DEN ŞANLIURFA GELECEĞİNE BİR YEŞİL ALAN DAHA
BÜYÜKŞEHİR'DEN ŞANLIURFA GELECEĞİNE BİR YEŞİL ALAN DAHA
CAN AYDOĞMUŞ YENİ KİTABI “RUH EŞİN NEREDE?”Yİ ÖZEL BİR DAVETLE KUTLADI
CAN AYDOĞMUŞ YENİ KİTABI “RUH EŞİN NEREDE?”Yİ ÖZEL BİR DAVETLE KUTLADI
kartal escort