bahis siteleri bahis siteleri casino siteleri kaçak iddaa kaçak iddaa siteleri bonus veren siteler canlı bahis siteleri bahis siteleri M.Emin Özçınar Üçüncü Yol
Üçüncü Yol
M.Emin Özçınar

Üçüncü Yol

<p> <span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: ">Son g&uuml;nlerde yaşanan can sıkıcı olaylar, toplum olarak hepimizi &uuml;z&uuml;nt&uuml;ye boğmuştur. Yaşanan bu olaylar karşısında siyasiler &ccedil;&ouml;z&uuml;m &uuml;retme yerine,<span>&nbsp; </span>sorunu i&ccedil;inden &ccedil;ıkılmaz hale getirmektedir.</span></p> <p style="text-align: justify"> <span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp;&nbsp; </span>&Uuml;lkemizin hali hazır en &ouml;nemli sorunu ne ekonomik nede idari bir sorundur. Sorun sosyal bir sorundur. Bu sorunun masa başında oturup plan yaparak, m&uuml;hendislik form&uuml;lleri veya askeri tedbirlerle &ccedil;&ouml;z&uuml;lemeyeceği g&ouml;zler &ouml;n&uuml;ndedir. İfrata ve Tefrite girmeden &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; bir yolla bu sorunu &ccedil;&ouml;zebiliriz. Yeter ki taraflar samimi ve &ouml;z verili olsun.</span></p> <p style="text-align: justify"> <span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp; </span>&Ouml;ncelikle K&uuml;rtler ve T&uuml;rkler ne zamandan beri birlikte yaşıyor? Bu birliktelik zorunlu mu olmuş? Tarih sahnesinde bu iki kavim neden hep birlikte hareket etmiştir. Bu iki toplumun ortak &ouml;zelikleri nelerdir? Vs.&Ouml;nce buna bir bakalım.</span></p> <p style="text-align: justify"> <span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp;</span>K&uuml;rtler ve T&uuml;rklerin kaderini kesiştiren temel unsur İslam dini olmuştur. K&uuml;rtler İslam dininden &ouml;nce Zerd&uuml;şt dinine mensuptu. T&uuml;rkler ise Şaman dinine mensuptu. Bu iki toplum da İlahi bir mesajı olmayan bir din anlayışına sahiptiler.</span></p> <p style="text-align: justify"> <span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp; </span>K&uuml;rtler Hz. &Ouml;mer d&ouml;neminde, Urfa, Mardin ve Amed b&ouml;lgesi 637 yılında (Yukarı Mezopotamya) İslam orduları tarafından fethedilmesi ile K&uuml;rtler İslam dini ile şereflenmiştir. Bu tarihten sonra İslam ordularının hep mızrağı olmuşlardır.</span></p> <p style="text-align: justify"> <span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>T&uuml;rkler ise 751 yılında Talas savaşında &Ccedil;inlilerle yaptıkları savaşta Abbasilerden yardım talep etmişlerdir. Abbasi halifesi Eb&uuml;&rsquo;l Abbas T&uuml;rklere askeri yardımda bulunarak, &Ccedil;in&rsquo;e b&uuml;y&uuml;k bir hezimet yaşatmışlardır. Bu tarihten sonra T&uuml;rkler de b&ouml;l&uuml;k b&ouml;l&uuml;k İslam dini ile şereflenmişlerdir. Abbasiler d&ouml;neminde İslam orduları fetihleri genişleterek kavimlerin bir biriyle tanışmasına, kaynaşmasına vesile olmuştur. Bazen ordu komutanı K&uuml;rtlerden, askerler T&uuml;rklerden, Bazen de ordu komutanı T&uuml;rklerden, askerler K&uuml;rtlerden olmuştur. Bu meseleye &ouml;rnek vermeden ge&ccedil;emeyeceğim.1071 Malazgirt savaşında Abbasi halifesinin emri ile ordu komutanı Alparslan olmuş, Diyarbakır civarındaki Abbasi halifesine bağlı K&uuml;rt Mervani devleti 20 bin atlı askerini Alparslan&rsquo;ın emrine vermiştir. Bir K&uuml;rt komutan olan Selahaddini Eyyubi Kud&uuml;s&uuml; fethederken askerlerinin &ccedil;oğunluğu ise T&uuml;rk&rsquo;t&uuml;. Bu iki b&uuml;y&uuml;k savaşın dışında yakın tarihimizde Kurtuluş savaşında T&uuml;rk ve K&uuml;rtler vatanı birlikte kurtarmıştır. &Ccedil;anakkale&rsquo;de, Sarıkamışta, Yemende K&uuml;rt ve T&uuml;rk askerleri siperlerde koyun koyuna şehadeti tatmıştır. Fatih sultan Mehmedi fatih yapan hocası Mola Gurani de K&uuml;rt değil miydi? B&uuml;y&uuml;k K&uuml;rt &acirc;limi tarih&ccedil;i idris-i Bitlisi olmasaydı Sultan Yavuz Selim Mısırı Fethedebilir miydi? Bunun gibi y&uuml;zlerce &ouml;rnek verebiliriz. Yaklaşık olarak 1150 senedir birlikte tarih ve k&uuml;lt&uuml;r birlikteliği ile birbirinden kız alan ve kız veren, aynı kıbleye y&ouml;nelen ve onlarca devletin kuruluşunda birlikte g&ouml;rev almış bu iki kavim ne yazık ki son 80 yıldaki yanlış devlet politikaları ve yaklaşımları bu iki toplumu birbirinden uzaklaştırmakdadır. Bir toplumu ink&acirc;r ve yok sayan devlet politikası sorunların &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;nden ziyade &ccedil;&ouml;z&uuml;ms&uuml;zl&uuml;ğ&uuml; getirmiştir. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda d&uuml;nyadaki milliyet&ccedil;i ve ulusalcı akımlar, &uuml;lkemizde de maalesef uygulama alanı olmuştur. Cumhuriyetin ilk yılarındaki eğitim olanağının olmaması veya verilememesi sonucunda savaştan bitkin &ccedil;ıkan bir halk birde din eğitiminden yoksun bırakılınca, olanlar oldu. Din bir toplumun yaşantısından &ccedil;ıkartıldı mı onun yerini mutlaka dolduracak bir beşeri ideoloji vardır. Bazen Milliyet&ccedil;i s&ouml;ylemler bazen de Marksist s&ouml;ylemler toplumda yer edinir, toplumları değiştirir ve d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;r. Bu d&ouml;n&uuml;ş&uuml;mden pay almak isteyen yabancı devletlerin etkisi ise g&ouml;z ardı edilmemelidir.</span></p> <p style="text-align: justify"> <span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>K&uuml;rtlerin ekseriyeti Devlet ve PKK arsında sıkışmış durumdadır. &Ouml;rs ve &ccedil;eki&ccedil; arasındaki demir misalidir. Yukarı t&uuml;k&uuml;rse bıyık, aşağı t&uuml;k&uuml;rse sakal. Devletin ink&acirc;r ve yok sayma politikalarından vazge&ccedil;me sinyallerini vermekte olduğunu g&ouml;zlemleyebiliyoruz. DTP ise her uzlaşma d&ouml;neminde<span>&nbsp; </span>toplumun kimyasını bozacak talepleri dillendirerek tansiyonu y&uuml;kseltmektedir. Son g&uuml;nlerde kendi parti meclisinde dahi g&ouml;r&uuml;şmeden Demokratik &Ouml;zerklik ilanını yapması buna bir &ouml;rnektir. T&uuml;rkiye&rsquo;de siyasi g&uuml;ndemi DTP belirliyor. &Ccedil;&ouml;z&uuml;m odaklı olmaktan ziyade sansasyon yaratan, tarafları birbirinden uzaklaştıran bir tarzı se&ccedil;mesi topumu ziyadesi ile &uuml;z&uuml;yor ve d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;r&uuml;yor. DTP barışın gelmesini istiyorsa kendisine gaybtan haber beklemekten vaz ge&ccedil;sin. Siyaseti kendi mecrasında yapmalı ve risk alarak &ccedil;&ouml;z&uuml;m &uuml;retebilirse işte o zaman kendi ayakları &uuml;st&uuml;nde duran K&uuml;rt siyasetinin toplumda karşılığı olur. Aksi taktirde hep bir yerlerden emir almaya devam ederler. </span></p> <p style="text-align: justify"> <span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Bu sorun yaşayan T&uuml;rk ve K&uuml;rt halkının akil insanları &ccedil;&ouml;z&uuml;m i&ccedil;in bir şeyler yapmalıdır. T&uuml;rk nasıl ki Bulgaristan&rsquo;da veya &Ccedil;in&rsquo;in Sincan b&ouml;lgesindeki T&uuml;rklerin haklarının gasp edildiğini, asimle edildiğini s&ouml;yl&uuml;yor ve d&uuml;nyada kamuoyu oluşturuyorsa, binlerce yıldır birlikte kader birliği yaptığı din kardeşinin k&uuml;lt&uuml;rel haklarının neler olacağını veya ben bir K&uuml;rt olsam neleri talep ederdim diye d&uuml;ş&uuml;nmeli ve &ccedil;&ouml;z&uuml;m &uuml;retmelidir. Ey K&uuml;rt kardeşim! sende ben bir T&uuml;rk olsaydım bu kardeşlerimin sorununu &ccedil;&ouml;zmek i&ccedil;in hangi taleplerde bulunurdum diye empati yaparak &ccedil;&ouml;z&uuml;m &uuml;retmelisin. Hem K&uuml;rtlere hem de T&uuml;rklere, t&uuml;m inananlara Kuran-ı Kerim bakın nasıl sesleniyor.</span><span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp; </span></span></p> <p style="text-align: justify"> <span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>&ldquo; <strong><span style="font-family: ">Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız i&ccedil;in sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en &uuml;st&uuml;n&uuml;n&uuml;z O&#39;ndan en &ccedil;ok korkanınızdır. Ş&uuml;phesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır.&rdquo; (Hucurat 13)</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify"> <strong><span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>&ldquo;Yine g&ouml;klerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklı oluşu da O&#39;nun ayetlerindendir. Ş&uuml;phesiz ki bunda bilenler i&ccedil;in nice ibretler vardır.&rdquo;(Rum 22)</span></strong><strong><span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: ">&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: justify"> <strong><span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: ">Peygamberimizin veda hutbesinde </span></p> <p style="margin: 6pt 9.75pt 0pt 9pt; text-indent: 18pt; text-align: justify"> <strong><span font-size:="" style="font-family: "><span>&nbsp;</span>Ey m&uuml;&#39;minler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uyduk&ccedil;a yolunuzu hi&ccedil;&nbsp;&nbsp; şaşırmazsınız. O emanetler, Allah&#39;ın kitabı Kur-&acirc;n-i Kerim ve Peygamberin s&uuml;nnetidir.<span>&nbsp;&nbsp; </span></span></strong></p> <p style="margin: 6pt 9.75pt 0pt 9pt; text-indent: 18pt; text-align: justify"> <strong><span font-size:="" style="font-family: "><span>&nbsp;</span>M&uuml;&#39;minler!&nbsp; S&ouml;z&uuml;m&uuml; iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! M&uuml;sl&uuml;man M&uuml;sl&uuml;man&#39;ın kardeşidir ve b&ouml;ylece b&uuml;t&uuml;n M&uuml;sl&uuml;manlar&nbsp; kardeştirler. Bir M&uuml;sl&uuml;man&#39;a kardeşinin kanı da, malı da helal olmaz. Fakat malını g&ouml;n&uuml;l hoşluğu ile vermişse o başkadır.</span></strong></p> <p style="text-align: justify"> <strong><span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: ">&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: justify"> <strong><span color:="" font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span color:="" font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp;</span>Yukarda ki Ayet ve veda hutbesi biz M&uuml;sl&uuml;manlar bir şeyler s&ouml;ylemiyor mu? Sorunun temelinde olaya bakış &ouml;nemlidir. Beşeri ideoloji ve doktrinler hi&ccedil;bir zaman halkların kardeşliğini tesis edememiştir. İslam dini ise bunu tarihin bir&ccedil;ok d&ouml;neminde sağlamıştır.</span></p> <p style="text-align: justify"> <span color:="" font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>M&uuml;sl&uuml;man K&uuml;rtler ve T&uuml;rkler! bu sorunun &ccedil;&ouml;z&uuml;m merci sizlersiniz. Taşın altına siz elinizi koymaz iseniz, birileri bu sorunun altına bedeninizi koymaya niyetli. Kin ve &ouml;fkeyi bir tarafa bırakıp akan kanın durması i&ccedil;in el ele g&ouml;n&uuml;l g&ouml;n&uuml;le olma zamanıdır.</span></p> <p style="text-align: justify"> <span color:="" font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Esen Kalınız. </span></p>
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Devrilen traktörün sürücüsü feci şekilde can verdi
Devrilen traktörün sürücüsü feci şekilde can verdi
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN KADIN ÇİFTÇİLERE DESTEK
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN KADIN ÇİFTÇİLERE DESTEK
kartal escort